Darování krve

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Dárce krve
lékařský přístroj používaný při odběru, na němž je plastový vak s darovanou krví (přibližně 470 ml)

Darování krve je činnost, během které je dárci krve odebrána krev pro medicínské účely – nejčastěji pro krevní transfúzi.

Odběr krve od dobrovolných dárců je prováděn v transfúzních stanicích a jiných zdravotnických zařízeních. Během jednoho odběru je většinou darováno 470 ml krve.[1]

Můžou být také odebrány jen vybrané krevní složky (krevní plazma - plazmaferéza, krevní destičky - trombocytaferéza, bílé krvinky, červené krvinky - erytrocytaferéza). Jedná se o přístrojové odběry (aferéza).

Krev může být darována za úplatu nebo zdarma (tzv. „bezpříspěvkový odběr“).

Světový den dárců krve je 14. června.

Podmínky darování krve[editovat | editovat zdroj]

Legitimace dobrovolného dárce krve z nedávné doby

Kromě zdravotní způsobilosti patří mezi základní podmínky darování krve věk mezi 18 a 65 lety a tělesná hmotnost větší než 50 kg. Při autologním odběru pro autotransfúzi jsou podmínky méně přísné.

Samozřejmostí je dodržení doporučeného jídelníčku 12[2] hodin před odběrem (vyvarování se alkoholu, tučných jídel, čokolády, ořechů, mléčných výrobků a kořeněných jídel).

Muži mohou v Česku darovat plnou krev až 6× ročně, ženy pouze 5× ročně. Doporučený počet odběrů u mužů 4x ročně, u ženy 3x ročně s pauzou 4 měsíce.[1] V případě darování jen určitých složek krve (krevní plazma, krevní destičky, červené krvinky) je možné o něco častější darování. Krevní destičky a krevní plasmu je možné darovat jednou měsíčně[3].

Podmínky pro dárce v Česku[4][5]:

 • trvalý pobyt v České republice (průkaz totožnosti - občanský průkaz nebo cestovní pas - s sebou)
 • neužívání antibiotik nebo jiných léků v posledním měsíci (u analgetik užitých např. proti bolesti hlavy nejméně týden)
 • neměl v posledním měsíci přisáté klíště [2]
 • nemá tyto nemoci: vážnější alergie, chronické onemocnění ledvin, onemocnění srdce a cév (infarkt, srdeční vada, vysoký krevní tlak), vážnější kožní onemocnění, revmatické onemocnění, onemocnění nervového systému (epilepsie, roztroušená skleróza), vředová nemoc žaludku ani onemocnění žlučníku nebo slinivky, alkoholismus, toxikomanie
 • neprodělal onemocnění: onemocnění jater (např. žloutenku, apod.), zánět ledvin, toxoplazmóza, tularémie, brucelóza, TBC, malárie ani jiná tropická nemoc, tyfus, paratyfus, pohlavní nemoc (AIDS, kapavka, syfilis), revmatická horečka ani nebyl léčen nebo sledován pro pohlavní chorobu) viz Poučení dárce krve
 • neměl úzký kontakt s nemocným s infekční žloutenkou (rodina, zaměstnání, sexuální partner)
 • neměl úzký kontakt s osobou infikovanou HIV nebo nemocným s AIDS (rodina, sexuální partner)
 • neměl úzký kontakt s nemocnými s krvácivou chorobou (rodina, sex. partner)
 • neměl výskyt Creutzfeldt-Jacobovy nemoci v pokrevním příbuzenstvu
 • nepatří mezi osoby z tzv. rizikových skupin (prostituce, nitrožilní užívání drog, pohlavní styk mezi muži během posledních 12 měsíců apod.) – platí i pro sexuální partnery a partnerky těchto osob[6]
 • nebyl v nápravném zařízení (vězení) v posledním roce
 • nepobýval v tropických zemích a exotických oblastech
 • nepobýval v letech 1980-1996 ve Velké Británii a Francii déle než 6 měsíců (variantní Creutzfeldt-Jakobova nemoc)
 • neměl rizikové zákroky (tetování, propichování uší, body piercing, akupunktura) mimo zdravotnické zařízení. Pokud ano, tak se musí počkat půl roku[2].
 • neměl žádnou transplantaci orgánů včetně rohovky a neprodělal neurochirurgický výkon s použitím štěpu tvrdé mozkové pleny
 • neprodělal endoskopické vyšetření nebo katetrizaci s provedenou biopsií
 • neprodělal opakovanou léčbu krevními deriváty, podání transfuze v poslední (?) době
 • neprodělal pasivní imunizaci proti žloutence typu B (např. u zdravotnického personálu pro úraz)
 • neprodělal léčbu přípravky lidského původu např. pro růstové a vývojové poruchy (lidský růstový hormon)

Odběr krve[editovat | editovat zdroj]

Samotný odběr krve trvá 5-15 minut. Celková doba strávená na transfúzní stanici je zhruba od 0,5 do 2 hodin.

Odběr krevní plazmy[editovat | editovat zdroj]

Odběr krevní plazmy se nazývá plazmaferéza. Jedná se o slovo řeckého původu. πλάσμα – plazma a ἀφαίρεσις – aphairesis/feréza = odebrat). Je to přístrojový odběr (aferéza) a provádí se na speciálních přístrojích (separátorech=třídičkách), kdy se z krve dárce odebere jen krevní plazma. Zbývající části krve – tj. buněčné elementy (červené a bílé krvinky, krevní destičky) – jsou vráceny dárci. Množství odebrané krevní plazmy se pohybuje v rozmezí 650-850 ml podle hmotnosti dárce. Odběr trvá asi 45-50 minut. Během této doby proběhne několik cyklů, kdy se automaticky odčerpá část krve a dárci se vrátí krvinky. Na konci odběru se obvykle odebrané množství tekutin dárci kompenzuje fyziologickým roztokem. S darováním se však tělo zbaví důležitých hormonů, vitamínů a minerálů. Jejich obnova je nezbytná pro chod těla a vývoj buněk. Není-li po odběru dárci dán potřebný počet hormonů, vitamínů a minerálů, budou tělem odebrány ze stávajících. Budou tedy vstřebávány na úkor kostí, zubů, svalů a nervů. V takovém případě působí často nezvratné poruchy vývoje a stavby těla. Je tedy nutno dárcovství důkladně zvážit.

Krevní plazma se využívá pro přípravu speciálních krevních derivátů. Její využití je širší a její potřeba je v dnešní době vyšší než potřeba krve. Krevní plazma se nedá vyrobit synteticky! Z krevní plazmy se vyrábí např. léky pro pacienty s poruchami imunity či krevní srážlivosti.[7]

Krevní plazmu je možné darovat častěji než plnou krev. V ČR je možno darovat plazmu (v závislosti na odebíraném množství) více než 30× ročně (maximálně 25 litrů plazmy ročně).

Podmínky pro dárce krevní plazmy v Česku jsou stejné jako u dárců krve a navíc musí dárce splňovat:

 • věk 18-65 let
 • váha minimálně 50 kg
 • dobrý stav žilního systému a dobrá snášenlivost odběrů
 • vyhovující laboratorní hodnoty hemoglobinu

Dárce krevní plazmy by měl jíst denně nízkotučné potraviny bohaté na bílkoviny, jako jsou nízkotučné mléčné výrobky a libové maso. Nezbytností je dostatek vypitých tekutin. Ideální je 2-3l tekutin. V případě nedostatečného zředění krve je odběr namáhavý a trvá déle (až 3h). V takovém případě je voda podávána při odběru.

14-16 hodin před odběrem je nutno dodržet dietu. NE: alkohol, mléčné výrobky (máslo, mléko, sýry), masné výrobky (salámy, klobásy), smažené pokrmy, polévky, ovar, guláš, smetanovosýrové omáčky, čokoládu, ořechy, sladké tukové pečivo. ANO: je vhodné jíst dostatek ovoce a zeleniny, ke snídaní je možno pečivo s marmeládou, dostatečný pitný režim!!


Výhody pro dárce[editovat | editovat zdroj]

Každému dárci náleží podle zákoníku práce pracovní volno na dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru. Pokud na cestu k odběru, na odběr a cestu zpět nepostačí 24 hodin, poskytuje se pracovní volno za prokázanou nezbytně nutnou další dobu, pokud zasahuje do pracovní doby. Pracovní volno se poskytuje s plnou náhradou mzdy. Pokud je dárce v transfuzní stanici odmítnut, není mu poskytnuto placené volno na celou pracovní dobu, ale pouze na dobu nutnou pro návrat do zaměstnání. Bezpříspěvkový dárce má navíc možnost snížení základu daně z příjmu při ročním zúčtování o 2000 Kč za každý odběr krve. Do maximální výše 8000 Kč za rok.

Další odměnou bývá příspěvek na stravu anebo občerstvení v místě odběru. Zdravotní pojišťovny také odměňují dárce různými dárky a příspěvky (multivitamíny, příspěvek na lázně, bezplatné cestovní pojištění apod.).

Ocenění bezpříspěvkových dárců[editovat | editovat zdroj]

Odznak Krůpěj krve

V České republice je bezpříspěvkové darování krve oceňováno Českým červeným křížem, který uděluje:


 • Zlatý kříž ČČK 3.třídy - uděluje se za 80 odběrů. Předává příslušný oblastní spolek ČČK na slavnostním shromáždění.
 • Zlatý kříž ČČK 2.třídy - uděluje se za 120 odběrů. Předává ČČK na celostátním slavnostním shromáždění.
 • Zlatý kříž ČČK 1.třídy - uděluje se za 160 odběrů. Předává ČČK na celostátním slavnostním shromáždění.
 • Plaketa ČČK Dar krve - dar života - uděluje se za 250 odběrů. Jednou za 2 roky je předává ČČK na celostátním slavnostním shromáždění.[8]

Jako jeden odběr se od roku 1998 počítá shodně kterýkoli odběr krve nebo jejích složek, tj. odběr plné krve, stejně jako odběr plazmy nebo krevních destiček. Jako dva odběry se započítá odběr červených krvinek (erytrocytaferéza).[9]

Darování krve v Česku[editovat | editovat zdroj]

Odborně je darování krve v ČR zaštítěno Společností pro transfúzní lékařství, jejím předsedou je MUDr. Vít Řeháček (2016).[10]

Počet odběrů v roce 2006 v Česku: 405 000 odběrů krve a 69 500 odběrů plazmy (z toho 8 % placených odběrů plazmy)[7].

Marek Jukl, prezident Českého červeného kříže (ČČK), považuje placené dárcovství krevní plazmy za rizikové pro příjemce, navíc se domnívá, že samo o sobě je v rozporu se zásadami Evropské unie.[7]

Využití darované krve[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku krevní transfúze.

Průměrně dostane každý člověk v Česku během svého života krevní transfuzi 5× a lék vyrobený z krve 14×[11].

Nejvíce pacientů potřebuje krevní transfuzi v souvislosti s krvácením do zažívacího traktu (spotřeba průměrně 3 koncentráty erytrocytů a 1-2 jednotky krevní plazmy)[11].

Nejvyšší spotřeba krve je při akutních operací v cévní a transplantační chirurgii: více než 15 jednotek erytrocytů a mražené krevní plazmy[11].

Na nekomplikované ortopedické operace je potřeba jedna až tři krevní konzervy, na složitější 10 jednotek krve (po 300 ml) a 5-6 jednotek mražené krevní plazmy[11].

Transfuzní přípravky jsou také nutné na neurochirurgické operace, na některé komplikované porody. Při léčbě novorozenecké žloutenky se podává asi 50 ml, ale často a u závažnějších případů je výměnná transfuze asi 500 ml krve[11].

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b https://www.fnplzen.cz/sites/default/files/pracoviste/to/pouceni_novy.pdf
 2. a b c http://www.fnbrno.cz/article.asp?nArticleID=525&nDepartmentID=196&nLanguageID=1
 3. http://www.ikem.cz/www?docid=1004442
 4. http://www.fnol.cz/main.jsp?id=506
 5. http://www.cervenykriz.eu/cz/podminky.aspx
 6. Doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP č. STL2007_03 ze dne 12. 4. 2007 verze 6 (2012_04) [DOC]. Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP, [cit. 2013-06-05]. S. 8. Dostupné online.  
 7. a b c Odběry plazmy za peníze jsou podle Červeného kříže nebezpečím. – www.olomouc.cz, 3. dubna 2008
 8. Oceňování bezpříspěvkových dárců krve [online]. [cit. 2015-11-07]. Dostupné online.  
 9. Prováděné odběry krve aktualizace 02.10.2007 citováno 11. října 2007
 10. http://www.transfuznispolecnost.cz/
 11. a b c d e Daruj krev ještě dnes! - Transfuzní oddělení, Fakultní nemocnice Olomouc, 2008, leták.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]