Dům na půli cesty

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Domy na půli cesty (pochází z anglického pojmu half-way house)[1] poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.[2] Domy na půli cesty mají těmto lidem poskytnout podmínky pro úspěšný samostatný start do běžného života.

Služba sociální prevence[editovat | editovat zdroj]

Domy na půli cesty patří do služeb sociální prevence. Pomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou ohroženy izolací od společnosti, a to z důvodů:

 • Krizové sociální situace, životních návyků, způsobu života, který vede ke konfliktu se společností,
 • Sociálně znevýhodňujícího prostředí a ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné osoby.[2]

Cílová skupina domů na půli cesty[editovat | editovat zdroj]

Cílovou skupinou domů na půli cesty jsou mladí lidé, věkem blízcí hranici dospělosti, kteří se ocitnou v takové životní situaci, kterou vnímají jako obtížnou a naléhavou, a nejsou schopni ji řešit vlastními silami ani za pomoci blízkého okolí, život v rodině pro ně není možný.[3]

Cíl služby[editovat | editovat zdroj]

Cílem je pomoci mladým lidem v procesu postupného zapojování do samostatného, běžného života a stát se nezávislými na systému sociální pomoci, popřípadě tuto závislost minimalizovat. [3]

Poskytování sociálních služeb[editovat | editovat zdroj]

Při poskytování sociálních služeb v domech na půli cesty se zajišťují tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování
  • ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti, po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,
  • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
  • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 • sociálně terapeutické činnosti
  • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
  • aktivity zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností nezbytných pro integraci osob na trh práce,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Klienti za ubytování platí a to maximální výši, která je stanovena ve vyhlášce k zákonu o sociálních službách.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2008. 272 s. ISBN 978-80-7367-368-0. 
 2. a b INFO@AION.CZ, AION CS -. Zákony pro lidi [online]. Zákony pro lidi [cit. 2016-05-18]. Dostupné online. 
 3. a b MATĚJČEK, Zdeněk. Osvojení a pěstounská péče. Praha: Portál, 2002. 152 s. ISBN 80-7178-637-3.