Dělení nádorů podle histiogeneze

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Na základě histiogeneze (tedy původní lokalizace nádorové tkáně) se rozlišují tyto typy nádorů:

Mezenchymální nádory[editovat | editovat zdroj]

Mezenchymální nádory vznikají z tkání mezenchymu, maligní mezenchymové nádory se nazývají sarkomy

 1. nádory vaziva
 2. fibrohistiocytární nádory
 3. nádory tukových buněk
 4. nádory chrupavky, synovie a kostí
 5. nádory cév
 6. nádory svalových buněk
 7. nádory struny hřbetní (chorda dorsalis)
 8. nádory krevních buněk

Nádory vaziva[editovat | editovat zdroj]

Ve vazivu mohou vznikat tyto nádory:

 • fibrom = nádorově pozměněné fibrocyty, buňky vaziva, podle množství kolagenu se dělí na tvrdý a měkký fibrom
 • fibrosarkom
 • myxom= nádorově pozměněné retikulární buňky vaziva, nejčastější nádor srdce
 • myxosarkom = často tvoří složku jiných sarkomů
 • myofibrom
 • myofibroblastom = benigní nádor prsu

Fibrohistiocytární nádory[editovat | editovat zdroj]

Buňky mají schopnost fagocytózy a zároveň tvoří kolagenní vlákna

Nádory tukových buněk[editovat | editovat zdroj]

Tukové buňky mohou mít tyto nádory:

Nádory chrupavky, synovie a kostí[editovat | editovat zdroj]

Chrupavky, synovie a kosti mohou mít tyto nádory:

Nádory cév[editovat | editovat zdroj]

V cévách mohou vznikat tyto nádory, obecně také zvané angiomy:

Nádory svalových buněk[editovat | editovat zdroj]

Ve svalových buňkách mohou vznikat tyto nádory:

 • leiomyom = nádorově změněné leiomyocyty, buňky hladké svaloviny
  • bizarní leiomyom = přítomnost obrovských bizarních buněk
 • leiomyosarkom
 • rabdomyom = nezhoubný nádor z příčně pruhované svaloviny
 • rabdomyosarkom = nejčastější nádor měkkých tkání
  • embryonální rabdomyosarkom
  • alveolární rabdomyosarkom
  • pleomorfní rabdomyosarkom

Nádory chordy dorsalis[editovat | editovat zdroj]

V chordě může vznikat tento nádor:

Nádory krevních buněk a lymfatických uzlin[editovat | editovat zdroj]

Epitelové nádory[editovat | editovat zdroj]

Benigní nádory krycího epitelu[editovat | editovat zdroj]

Benigní nádory žlázového epitelu[editovat | editovat zdroj]

Maligní nádory povrchového epitelu, karcinomy[editovat | editovat zdroj]

Maligní nádory žlázového epitelu, adenokarcinomy[editovat | editovat zdroj]

Nádory neurokrinních epiteliálních buněk[editovat | editovat zdroj]

 • karcinoid = z epitelových buněk periferního endokrinního systému, nejdiferencovanější neuroendokrinní karcinom
 • malobuněčný karcinom
 • karcinom pankteatu, štítné žlázy

Neuroektodermové nádory[editovat | editovat zdroj]

Vznikají z buněk neuroektodermového původu.

 1. nádory CNS
 2. nádory periferního nervstva
 3. nádory kůže a sliznic (melanocyty)

Nádory centrální nervové soustavy[editovat | editovat zdroj]

Nádory periferního nervstva[editovat | editovat zdroj]

 • neurinom = neurilemon = Schwannom = nádor ze Schwannových buněk
 • neurofibrom
 • neurogenní sarkom = vzácná varianta neurinomu, maligní

Nádory melanocytů[editovat | editovat zdroj]

 • pigmentový névus - (benigní)
 • maligní melanom (=melanoblastom)
 • alveolární sarkom měkkých částí

Smíšené nádory[editovat | editovat zdroj]

Smíšené nádory, tedy nádory ze dvou tkání různého původu, můžeme dále dělit na:

 • kombinace: myofibrom, myxolipom, angiofibrom, angiolipom (hodně cévnatý lipom), osteofibrom, fibroleiomyom (z hladké svaloviny s příměsí vaziva), fibroxantom, fibroadenom (nádor ženského prsu).
 • germinální nádor = germinom = ze zárodečných buněk
  • seminom
  • teratom = nádor ze zárodečných buněk (vaječníku, varlete)
   • monodermon = z jednoho zárodečného listu
   • bidermon = ze dvou zárodečných listů
   • tridermon = ze tří zárodečných listů
   • nádor trofoblastu = postgestační trofoblastická nemoc
    • choriokarcinom = nádor většinou z placentárního trofoblastu, někdy teratogenního původu
   • embryonální karcinom
   • polyembryom = polyembruonální embryom = maligní, z tkání osmidenního embrya
   • nádor ze žloutkového váčku
   • zralý (diferencovaný) teratom = koetální teratom = teratoma maturum
   • nezralý teratom = teratoma immaturum
  • smíšený germinální nádor