Přeskočit na obsah

Dědický titul

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Dědický titul neboli právní důvod dědění je objektivním právem stanovený předpoklad dědění, který spolu se skutečnostmi týkajícími se konkrétního případu umožňuje přechod práv a závazků ze zůstavitele na jeho dědice.

Podle současné české právní úpravy jsou dědickými tituly

Dědické tituly se nevylučují, a proto je možné, aby část pozůstalosti konkrétního zůstavitele připadla dědicům ze závěti a zbývající část dědictví dědicům ze zákona nebo aby konkrétní dědic dědil současně jako dědic ze závěti i dědic ze zákona (tzv. kumulace dědických titulů).