CoronaVac

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
CoronaVac
Farmakologie
Cesty podánínitrosvalová aplikace
Některá data mohou pocházet z datové položky.

CoronaVac, rovněž známá jako vakcína Sinovac proti covidu-19[1] nebo Vero Cell,[2] je inaktivovaná vakcína proti viru covidu-19 vyvinutá čínskou společností Sinovac Biotech.[3] Klinická testování fáze III proběhla v Brazílii,[4] v Chile,[5] v Indonésii,[6] na Filipínách[7] a v Turecku[8]. Princip výroby vychází z tradičních postupů, podobně jako u jiných vakcín s inaktivovaným virem covid-19, např. u čínské vakcíny Sinopharm BIBP a indické vakcíny Covaxin.[9] Vakcínu CoronaVac není nutné mrazit; jak finální produkt, tak jednotlivé složky pro výrobu vakcíny lze přepravovat při teplotách 2–8 °C, při nichž se skladují i vakcíny proti chřipce.[10]

Vyhodnocení dat desítek milionů Chilanů očkovaných vakcínou CoronaVac zjistilo 66% účinnost proti symptomatickému covidu-19, 88% účinnost proti hospitalizaci, 90% proti přijetí na jednotku intenzivní péče a 86% proti úmrtí.[11] Předběžné výsledky z Brazílie, kde bylo naočkováno 75 % populace Serrany, ukazují, že počet úmrtí klesl o 95 %, počet hospitalizací o 86 % a počet symptomatických případů o 80 %.[12][13] Data od 128 290 očkovaných zdravotníků v Indonésii prokázala 94% ochranu proti symptomatické infekci, což překonalo výsledky jiných klinických studií.[14]

Klinické hodnocení fáze III, které zahrnovalo 10 218 účastníků z Turecka, zjistilo 84% účinnost vakcíny; výsledky jsou publikovány v časopisu The Lancet.[15][16] Klinická studie fáze III z Brazílie prokázala 50,7% účinnou ochranu před symptomatickou infekcí a 83,7%. pokud jde o mírné případy vyžadující léčbu. Účinnost proti symptomatickým infekcím vzrostla na 62,3 %, když byl odstup mezi dávkami 21 dnů a více.[17]

CoronaVac se používá v očkovacích kampaních v různých zemích Asie,[18][18][19] Jižní Ameriky,[19][19][20] Střední Ameriky[20][20][21] a východní Evropy.[21][21][22] Do dubna 2021 měl Sinovac výrobní kapacitu dvě miliardy dávek ročně.[23] V současné době se vyrábí v několika závodech v Číně[23] a od září 2021 plánuje Sinovac rozšířit výrobu do Brazílie,[24] případně do Egypta[25] a do Maďarska.[26]

Dne 1. června 2021 schválila Světová zdravotnická organizace vakcínu pro nouzové použití.[27][27] Sinovac podepsal obchodní smlouvy na 380 milionů dávek v rámci programu COVAX.[28] K červenci 2021 byl CoronaVac s 943 miliony dodaných dávek nejrozšířenější vakcínou proti covidu-19 na světě.[29]

Ke 14. říjnu 2021 byl nejvíce podávanou vakcínou proti covidu-19 na celém světě.[30]

Lékařské použití[editovat | editovat zdroj]

Vakcína se podává injekcí do deltového svalu. Úvodní kúra sestává ze dvou dávek. Světová zdravotnická organizace doporučuje odstup 4 týdnů mezi dávkami, přičemž údaje z Chile naznačují, že delší odstup vyvolává silnější imunitní odpověď.[31]

Existuje důvodné podezření, že imunita rychle slábne, takže po počátečním cyklu vzniká nutnost přeočkování.[30][32]

Účinnost[editovat | editovat zdroj]

V Serraně v Brazílii se správním orgánům podařilo naočkovat dospělé v počtu 45 000 obyvatel, tj. 75 % dospělé populace.[33] Předběžné výsledky ukazují, že po vakcinaci klesl počet úmrtí o 95 %, počet hospitalizací o 86 % a počet symptomatických případů o 80 %. Podle Ricarda Palacia, ředitele Instituto Butantan v São Paulu, „bylo nejdůležitějším výsledkem pochopení, že můžeme pandemii ovládat i bez očkování celé populace“.[34][35]

V červenci 2021 vědci z chilského Ministerstva zdravotnictví zveřejnili dokument obsahující data z jejich očkovací kampaně. Studie byla provedena mezi 2. únorem a 1. květnem 2021 a zahrnovala 10,2 milionu lidí. Účinnost vakcíny po druhé dávce byla 66 % v ochraně před symptomatickým onemocněním, 88 % před hospitalizací, 90 % před přijetím na jednotku intenzivní péče (JIP), 86 % před úmrtím na covid-19. Účinnost první dávky byla 16 % v ochraně před symptomatickým onemocněním, 37 % před hospitalizací, 45 % před přijetím na JIP, 46 % před úmrtím na covid-19.[11]

Terénní průzkum v Indonésii v květnu 2021 ukázal, že vakcína je vysoce účinná: ochránila 94 % naočkovaných zdravotníků před symptomatickou infekcí, což je nejlepší výsledek všech klinických studií.[14] Z celkového počtu 128 290 zdravotníků v Jakartě zapojených do této studie[36] méně než 1 % očkovaných onemocnělo symptomatickým covidem-19 ve srovnání s více než 8 % neočkovanými. Vakcína snížila riziko hospitalizace a úmrtí naočkovaných zdravotnických pracovníků o 96 % a 98 %.[37][38]

Uruguay zveřejnila výsledky terénního průzkumu u 795 684 osob, které k 1. červnu 2021 dostaly obě dávky CoronaVac s odstupem delším čtrnácti dnů. V této skupině mělo 8 298 osob pozitivní test, 45 bylo přijato na JIP a 35 zemřelo na covid-19. To ukazuje na 64,52% a 61,47% ochranu před covidem-19 u lidí ve věku 18–49 a 50 let, případně starších; 94,95% a 92,8% účinnost při snižování počtu příjmů na JIP a o 95,35% a 95,2% nižší pravděpodobnost úmrtí. Očkování zdravotníků vedlo k 66% ochraně před onemocněním a 100% ochraně před hospitalizací na JIP a úmrtím.[39]

Předběžné výsledky kontrolní studie případů s negativním výsledkem testu v období od 19. ledna do 13. dubna 2021 v brazilském městě Manaus naznačují, že již po jedné dávce je účinnost vakcíny 35 % proti asymptomatickým infekcím a 50 % proti symptomatickému onemocnění. Jednodávkovou skupinu tvořilo 53 176 zdravotníků. V 66 % vzorků byla zjištěna gama varianta viru. Stejná studie paradoxně zjistila sníženou účinnost proti symptomatickému onemocnění v jiné skupině, která dostala dvě dávky; autoři to připisují rozporuplným proměnným, které vedly k podhodnocení předpokládané účinnosti.[40]

V Chile klesla účinnost vakcíny proti symptomatickým onemocněním z 67 % (měřeno mezi únorem a dubnem 2021) na 58,5 % (začátek července). Z tohoto důvodu začalo Chile 11. srpna jako další dávku podávat vakcínu Oxford–AstraZeneca lidem starším 55 let, kteří byli plně očkovaní CoronaVac před 31. březnem.[41]

V říjnu 2021 Chile publikovalo výsledky rozsáhlé studie s 2 017 878 účastníky; ukázalo se, že přeočkování zvýšilo účinnost proti hospitalizaci z 84 % na 88 % a proti symptomatickému onemocnění z 56 % na 80 %. Největší nárůsty byly pozorovány u přeočkování vakcínou Oxford–AstraZeneca, které omezilo hospitalizaci s 96% účinností a symptomatické onemocnění s 93% účinností.[42]

Varianty[editovat | editovat zdroj]

Jak je patrno z následujících tabulek, vakcína se obecně považuje za účinnou, pokud je odhad ≥50 % s >30% dolní hranicí 95% intervalu spolehlivosti.[43] Lze očekávat, že účinnost bude postupem času pomalu klesat.[44]

Počáteční účinnost podle varianty
Dávky Závažnost onemocnění Delta Gama
1 Bezpříznakové neuvedeno 16% (15–17%)[45]
Symptomatické 14% (60–55%)A neuvedeno
Hospitalizace neuvedeno 27% (25–28%)[45]
2 Bezpříznakové neuvedeno 54% (53–55%)[45]
Symptomatické 59% (16–82%)A neuvedeno
StředníB 70% (43–96%) neuvedeno
Hospitalizace 100%C 73% (72–74%)[45]

A. Účinnost ze studie s 366 účastníky.

B. Případy pneumonie, horečky a potíží s dechem.

C. Nebyl doložen interval spolehlivosti, takže není možné posoudit přesnost měření.

Starší osoby[editovat | editovat zdroj]

Od 17. ledna do 29. dubna 2021 proběhla ve státě São Paulo kontrolní studie s 43 774 účastníky ve věku 70 let a více s negativním výsledkem testu. Z celkového počtu odebraných genotypových izolátů tvořila 86 % gama varianta viru. Studie prokázala po podání obou dávek 47% účinnost proti symptomatickému onemocnění, 56% proti hospitalizaci a 61% proti úmrtí. Po jedné dávce byla účinnost proti symptomatickému onemocnění pouze 13 %, proti hospitalizaci 17 % a proti smrti 31 %, což svědčí o důležitosti podání druhé dávky.[46] Studie také zjistila, že účinnost proti symptomatickému onemocnění klesá s rostoucím věkem:

Počáteční účinnost po dvou dávkách v pokročilém věku (Brazílie)[45]
Závažnost onemocnění Věk 70–74 Věk 75–79 Věk ≥80
Symptomatické 59% (44–70%) 56% (43–66%) 33% (17–46%)
Hospitalizace 78% (63–87%) 67% (52–77%) 39% (21–53%)
Smrt 84% (59–94%) 78% (59–88%) 44% (20–61%)

V Brazílii proběhla od 18. ledna do 30. června 2021, tedy v době, kdy v zemi dominovala varianta gama, velká studie účinnosti zahrnující 61 milionů jedinců. Předběžné údaje poukazují na výrazné snížení ochrany u lidí ve věku 90 let nebo starších, což lze přičíst stárnutí imunitního systému:[45]

Počáteční účinnost podle věku (Brazílie)[45]
Dávky Závažnost onemocnění Věk <60 Věk 60–69 Věk 70–79 Věk 80–89 Věk ≥90
1 Bezpříznakové 14% (12–16%) 15% (13–18%) 25% (23–27%) 2% (−3 to 6%) −19% (−31 až 9%)
Hospitalizace 34% (27–40%) 30% (26–33%) 33% (30–35%) 8% (2–14%) −16% (−31 až 3%)i
Smrt 42% (26–54%) 36% (30–41%) 38% (35–42%) 10% (3–11%) −22% (−41 až 6%)i
2 Bezpříznakové 45% (43–46%) 56% (54–57%) 62% (61–63%) 57% (55–60%) 32% (24–38%)i
Hospitalizace 84% (81–87%) 78% (76–80%) 74% (73–75%) 63% (60–66%) 33% (23–41%)
Smrt 77% (67–83%) 79% (77–80%) 78% (77–80%) 67% (64–71%) 35% (24–45%)
i. Interval spolehlivosti zahrnuje nulu, takže je možné, že očkování nemělo žádný efekt.

Specifické populace[editovat | editovat zdroj]

Dne 21. října 2021 doporučila WHO třetí dávku jako součást úvodní kúry pro starší dospělé osoby v odstupu 3–6 měsíců po druhé dávce a pro jedince s oslabenou imunitou 1–3 měsíce po druhé dávce; obě tyto skupiny mají slabší imunitní odpověď ve srovnání se zdravými dospělými. Pokud jsou zásoby omezené, měla by být třetí dávka pro seniory podána, jakmile je dosaženo vysokého pokrytí dvěma dávkami.[31]

Výroba[editovat | editovat zdroj]

Brazilská verze CoronaVac, plněná a finalizovaná v Instituto Butantan

CoronaVac se vyrábí – podobně jako jiné inaktivované vakcíny typu Sinopharm BIBP a Covaxin, jakož i vakcíny proti obrně – tradiční technologií.[9][47] Nejprve byl vzorek SARS-CoV-2 z Číny použit k vypěstování velkého množství viru pomocí vero buněk (epiteliální buňky opičích ledvin). Nato se viry nechají nasáknout beta-propiolaktonem, který je vyřadí z činnosti tím, že se naváže na jejich geny, zatímco ostatní části viru zůstávají nedotčené. Výsledné inaktivované viry jsou poté smíchány s adjuvans hydroxidem hlinitým.[48][16]

Přípravek CoronaVac není potřeba mrazit a vakcínu i složky pro přípravu nových dávek lze přepravovat a uchovávat v chladničce při teplotách 2–8 °C, podobně jako vakcíny proti chřipce.[10] Počítá se, že CoronaVac zůstane stabilní po dobu až tří let skladování, což se jeví jako určitá výhoda při distribuci vakcín do zemí s omezenými možnostmi chlazení.[49]

V listopadu 2020 začal brazilský Instituto Butantan budovat zařízení na výrobu 100 milionů dávek CoronaVac ročně s předpokládaným datem dokončení v září 2021.[50] Dne 10. prosince guvernér São Paula João Doria řekl, že v mezidobí, než dojde na lokální výrobu, se Instituto Butantan bude snažit naplnit a finalizovat 1 milion dávek vakcíny denně.[24]

V dubnu 2021 společnost Sinovac uvedla, že její třetí výrobní závod pro CoronaVac je připraven a zahájil velkovýrobu složek vakcíny, čímž zdvojnásobil svou roční kapacitu na 2 miliardy dávek.[23]

V dubnu 2021 společnost Bio Farma z Indonésie naplnila a finalizovala 35 milionů dávek CoronaVac. Potýkala se však s určitým zpožděním ve výrobě kvůli sníženému množství velkoobjemově dodávaných CoronaVac z Číny.[51]

V květnu 2021 získala malajská společnost Pharmaniaga místní schválení pro plnění a konečnou úpravu CoronaVac.[52]

V květnu 2021 byla licence na výrobu CoronaVac poskytnuta Turecku.[53]

V květnu 2021 oznámilo Maďarsko dohodu o plnění a konečné úpravě CoronaVac s cílem případně jej vyrábět lokálně v novém závodě v Debrecenu.[26]

V červnu 2021 oznámil Egypt, že do konce roku vyrobí asi 40 milionů dávek. Distribuce do dalších afrických zemí začne v srpnu a vakcína bude používána též lokálně.[54]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Klinické testy[editovat | editovat zdroj]

Fáze I–II[editovat | editovat zdroj]

V dubnu 2020 zahájil CoronaVac v Číně zkoušky fáze I–II se 744 dospělými účastníky ve věku 18–59 let a v květnu zahájil zkoušky fáze I–II se 422 účastníky ve věku nad 60 let.[55][56] Předběžné výsledky naznačují, že neutralizační protilátky klesly pod séropozitivní práh 6 až 8 měsíců po prvních dvou dávkách a že třetí dávka podaná 6 a více měsíců po druhé dávce vedla k opětovnému růstu jejich hladiny.[57]

Ve studii fáze II, dokončené v červenci 2020 a zveřejněné v časopisu The Lancet, CoronaVac vyvolal vývoj specifických neutralizačních protilátek u 109 ze 118 účastníků (92 %) ve skupině s dávkou 3 μg, u 117 ze 119 (98 %) ve skupině s dávkou 6 μg, podle očkovacího schématu první dávka v den 0 a druhá 14. den. V režimu, kdy první dávka byla podána v den 0 a druhá 28. den, došlo k sérokonverzi u 114 účastníků ze 117 (97 %) ve skupině s dávkou 3 μg, 118 ze 118 (100 %) ve skupině s dávkou 6 μg.[58] Výsledky fáze II pro starší dospělé, publikované v The Lancet, ukázaly, že CoronaVac byl bezpečný a dobře tolerovaný, přičemž hladina neutralizačních protilátek vyvolaných dávkou 3 μg se ve srovnání se situací u dávky 6 μg lišila minimálně.[59]

Fáze III[editovat | editovat zdroj]

V červenci 2020 zahájil Sinovac zkoušky fáze III za účelem hodnocení účinnosti a bezpečnosti u 9 000 dobrovolníků z řad zdravotnických profesionálů v Brazílii ve spolupráci s Butantan Institute.[60][61] Dne 19. října řekl João Doria, guvernér São Paula, že první výsledky klinické studie provedené v Brazílii prokázaly, že mezi vakcínami testovanými v zemi je CoronaVac tou nejbezpečnější a nejslibnější z hlediska rychlosti imunizace.[62] Dne 23. října São Paulo zvýšilo počet dobrovolníků v hodnocení na 13 000.[63]

Dne 10. listopadu Brazílie krátce pozastavila zkoušky po sebevraždě jednoho dobrovolníka, načež v nich další den opět pokračovala. Sebevražda nesouvisela se zkoušením vakcíny.[64][65]

V srpnu byl v Chile zahájen výzkum vedený Papežskou katolickou univerzitou v Chile, do kterého se mělo zapojit 3 000 dobrovolníků ve věku od 18 do 65 let.[5]

V srpnu zahájil Sinovac v Indonésii zkoušky ve spolupráci s Bio Farma v Bandungu, do nichž se zapojilo 1620 dobrovolníků.[6]

V září zahájilo Turecko studii s 13 000 dobrovolníky s odstupem obou dávek 14 dnů.[66] Sledování probíhalo ve 25 centrech ve 12 městech po celé zemi.[67]

Guvernér Západní Jávy Ridwan Kamil se účastní studie fáze III vakcíny Sinovac COVID-19 v Indonésii.

V říjnu zahájil Sinovac v Číně zkoušky s 1040 dobrovolníky.[68]

V dubnu 2021 zahájil Sinovac na Filipínách fázi II/III hodnocení pro osoby ve věku 60–80 let, do kterých se zapojilo 352 dobrovolníků.[69]

Zkoušky pro děti a dorost[editovat | editovat zdroj]

V září 2020 zahájil Sinovac v Číně hodnocení fáze I–II na dětech a dospívajících ve věku 3–17 let.[70] V květnu 2021 začal studii fáze IIb s 500 účastníky z řad dětí a dospívajících ve věku 3–17 let.[71] V červnu 2021 oznámil, že vakcína je pro tuto věkovou kategorii bezpečná a imunogenní.[72]

V červenci zahájil Sinovac v Chile hodnocení fáze III se 14 000 účastníky z řad dětí a dospívajících a rozšířil věkovou hranici na věk od 6 měsíců do 17 let.[73]

Výsledky zkoušek fáze III[editovat | editovat zdroj]

Posouzení výsledků fáze III z Turecka zjistilo účinnost 83,5 %. Míra účinnosti se hodnotila na základě 41 nakažených, z nichž 32 dostalo placebo. Vakcína zabránila hospitalizaci a těžkému onemocnění ve 100 % případů, přičemž všech šest lidí, u nichž došlo k hospitalizaci, patřilo do skupiny s placebem. Konečné závěry vycházely z hodnocení 10 218 účastníků.[15][16]

Výsledky fáze III z Brazílie, publikované v časopisu Lancet, ukázaly 50,7% ochranu před symptomatickým onemocněním a 83,7% ochranu před mírným průběhem vyžadujícím léčbu. Účinnost proti symptomatickému onemocnění se zvýšila na 62,3 %, když byl odstup mezi dávkami 21 dnů a více. Mezi 21. červencem a 16. prosincem 2020 se studie zúčastnilo celkem 12 396 dobrovolníků. Všichni účastníci dostali alespoň jednu dávku vakcíny nebo placeba. Z tohoto celkového počtu dostalo 9 823 účastníků obě dávky.[17] Další výsledky, které publikoval Sinovac, vykazovaly účinnost 50,65 % ve všech symptomatických případech, 83,70 % u případů, které vyžadovaly lékařské ošetření, a 100,00 % u případů, které by patřily mezi těžké, vyžadující hospitalizaci a mající za následek smrt. Ve skupině s placebem (N=4870) bylo 168 případů s COVID, 30 z nich vyžadovalo lékařskou péči a 10 bylo závažných, včetně jednoho úmrtí. Ve skupině s vakcínou (N=4953) bylo 85 případů COVID pozitivních, 5 případů vyžadovalo lékařskou péči a nedošlo k vážným komplikacím ani úmrtí.[74]

Předběžná zpráva[75] z klinické studie fáze III v Chile[76] zveřejněná 1. dubna 2021 odhalila, že CoronaVac je bezpečný a navozuje humorální a buňkami zprostředkovanou imunitu u dospělých (18–59 let) a starších osob (60 let a více); výsledek korespondoval s předchozí studií fáze II provedenou v Číně se stejnými věkovými skupinami a schématem imunizace sestávajícím ze dvou dávek s 14denním odstupem. Nežádoucí účinky byly mírné a lokální, většinou omezené na bolest v místě vpichu, která byla u dospělých celkem běžná. Míry sérokonverze u dospělých 14–28 dní po druhé dávce byly 95,6 % pro IgG specifický proti S1-RBD (doména vázající receptor podjednotky S1 spike proteinu) a 96 % pro neutralizující anti-S1-RBD IgG. U starších osob dosáhl vývoj specifických protilátek 100% hladiny za 14 dní, hladina S1-RBD specifického IgG dosáhla 87,5 % 28 dní po druhé dávce, neutralizující anti-S1-RBD IgG 90 % za 14 dní a 100 % za 28 dní po druhé dávce. Jak se ukázalo již u studií na zvířatech, vývoj specifických protilátek IgG proti N (nukleokapsid) proteinu byl slabý pro obě skupiny, ačkoli CoronaVac obsahuje značné množství N proteinu. Čtrnáct dní po podání obou dávek došlo k výraznému růstu počtu pomocných T lymfocytů (CD4+) vylučujících interferon gama, vyvolaný stimulací peptidy proteinu S a jiných virových částic. Odpověď na peptidy proteinu S byla však u starších osob snížena v důsledku přirozeného úbytku aktivovaných CD4+ T lymfocytů v této věkové skupině, jak se ukázalo i u studií s jinými vakcínami. Imunitní odpověď cytotoxických T lymfocytů (CD8+) nebyla tak silná. Pozorovaná odpověď CD4+ T lymfocytů se považuje za vyváženou a schopnou odstranění viru a je podobná jako u jiných vakcín proti covidu-19, například BNT162b1 a Convidecia.

Variabilita výsledků[editovat | editovat zdroj]

Představitelé Brazílie uvedli, že nižší účinnost 50,4 % byla způsobena zahrnutím „velmi lehkých“ případů covid-19 mezi účastníky, kteří byli v dřívější analýze vynecháni. Před tímto zařazením institut oznámil účinnost 78 %.[77][78] Ricardo Palácios, lékařský ředitel brazilského Instituto Butantan, uvedl, že relativně nízkou míru účinnosti SinoVac o hodnotě 50 % lze vysvětlit přísnějšími měřítky pro to, co se mezi účastníky studie počítalo jako infekce.[79] Ústav rozdělil případy do šesti kategorií: asymptomatické, velmi mírné, mírné, dvě úrovně střední a těžké; první dva nevyžadovaly lékařskou pomoc.[77][78] Existují následující možná vysvětlení nižší účinnosti: Účastníky studie byli z velké části zdravotníci ve frontové linii, kteří byli více vystaveni viru;[78] druhá dávka vakcíny byla podána v kratším odstupu (2 týdny);[78][80] započítávaly se velmi mírné případy;[78][81] v populaci kolovala gama varianta (linie P.1) a nakažlivější mutace viru zřejmě lépe odolává imunitě.[81]

Podle Dimase Covase, ředitele Instituto Butantan, byla brazilská skupina považována za náchylnější k infekci a byla vystavena větší virové zátěži. Složení dobrovolníků v tureckých a indonéských studiích fáze III více odpovídalo složení běžné populace.[82]

Varianty[editovat | editovat zdroj]

Dne 10. března Dimas Covas, ředitel Instituto Butantan, řekl, že CoronaVac je účinný proti třem variantám covidu-19 v zemi: alfa (linie B.1.1.7), beta (linie B.1.351) a linie B.1.1.28 (zjištěná v Brazílii), z níž vzešly gama a zeta (linie P.1 a P.2).[83]

Předběžné výsledky z hodnocení velké studie zdravotníků naznačují, že v Manaus, kde více než 75 % nových případů způsobila vysoce nakažlivá gama varianta, poskytla jedna dávka CoronaVac asi 50% ochranu proti symptomatickému covidu-19.[84]

V červnu thajské Ministerstvo veřejného zdraví uvedlo, že účinnost vakcíny proti infekci kmenem alfa je 71 %–91 %.[85]

V červnu 2021 Reuters ohlásil, že se více než 350 z 5000 indonéských lékařů a zdravotníků v Kudus nakazilo kmenem delta přesto, že dostali CoronaVac; míra infekce se rovnala 7 %. V reakci na to Dicky Budiman, epidemiolog Griffith University, zpochybnil účinnost vakcíny CoronaVac proti této variantě; obecně však doporučil, aby se lidé touto vakcínou nadále nechali očkovat; vyjádřil „důvěru, že Sinovac do určité míry proti nové variantě chrání“. Uvedl, že situace byla způsobena různými okolnostmi, včetně „nedostatku vhodných ochranných pomůcek a celkové situace v Indonésii“.[86] Naprostá většina nakažených nevykazovala závažné příznaky a zotavila se bez nutnosti hospitalizace.[87]

Oprávnění[editovat | editovat zdroj]

Světová zdravotnická organizace (SZO) schválila vakcínu proti covidu-19 Sinovac-CoronaVac pro nouzové použití dne 1. června 2021.[27][88] Vzhledem k omezenému množství důkazů účinnosti pro jiné skupiny než pro zdravé dospělé, které byly v době schválení k dispozici, bylo dáno doporučení. Strategická poradní skupina odborníků SZO vyjádřila velkou důvěru v účinnost vakcíny pro dospělé, střední důvěru v účinnost pro starší dospělé a pro jedince s komorbiditami, střední důvěru v její bezpečnost pro dospělé a nízkou důvěru ohledně její bezpečnosti pro starší osoby a pro jedince postižené souběžným onemocněním.[16]

Koncem srpna 2020 Čína schválila CoronaVac pro nouzové použití k očkování vysoce rizikových skupin, jako je zdravotnický personál.[89] Na začátku února schválila CoronaVac pro všeobecné použití.[19] Dne 5. června 2021 schválila CoronaVac pro nouzové použití u dětí a dospívajících ve věku 3–17 let.

V lednu 2021 povolila používání CoronaVac Bolívie.[90]

V dubnu schválila nouzové použití CoronaVac Panama.[91]

Dne 4. května zahájil Výbor pro humánní léčivé přípravky EMA průběžnou kontrolu CoronaVac pro použití v Evropské unii[2].[92]

V červnu schválil vakcínu Bangladéš, ovšem pro nouzové použití.[93]

Společnost a kultura[editovat | editovat zdroj]

Ekonomika[editovat | editovat zdroj]

K 7. červenci 2021 byl CoronaVac s 943 miliony dodaných dávek celosvětově nejrozšířenější vakcínou proti covidu-19.[29] V červenci podepsal Sinovac obchodní smlouvy se společností GAVI a zavázal se dodat ve třetím čtvrtletí roku 2021 50 milionů dávek programu COVAX a do první poloviny roku 2022 celkově až 380 milionů dávek.[94][95]

Asie[editovat | editovat zdroj]

V lednu zahájil Ázerbájdžán svou očkovací kampaň s CoronaVac.[96] Země zakoupila 4 miliony dávek z Turecka a 5 milionů dávek z Číny.[97]

V květnu dostala Arménie z Číny 100 000 dávek.[98]

V únoru schválila Kambodža CoronaVac pro nouzové použití[99] a v březnu zahájila očkování.[100] Do července obdržela 10,5 milionu dávek.[101]

V říjnu podepsala Saúdská Arábie dohodu o distribuci CoronaVac 7 000 zdravotníků poté, co provedla hodnocení fáze III u Saúdskoarabské národní gardy.[102]

V listopadu podepsalo Turecko smlouvu o nákupu 50 milionů dávek CoronaVac.[103] Země schválila nouzové použití 13. ledna[104] a prezident Recep Tayyip Erdoğan dostal svou první dávku v Městské nemocnici Ankara.[105] V únoru podepsalo Turecko kontrakt na dalších 50 milionů dávek, celkem tedy 100 milionů dávek.[21] Do března bylo podáno 10,7 milionu dávek a z 1,3 milionu lidí, kteří dostali obě dávky, došlo později k nákaze u 852. Padesát tři osob bylo hospitalizováno, ale žádný z hospitalizovaných nebyl intubován ani nezemřel.[106]

V prosinci objednal Hongkong 7,5 milionu dávek CoronaVac.[107] Očkovací kampaň s CoronaVac začala 26. února.[108]

Do prosince 2020 podepsala Indonésie dohody o 140 milionech dávek CoronaVac.[109] Dne 11. ledna schválila povolení k nouzovému použití[110] a prezident Joko Widodo dostal první dávku vakcíny.[18] Do června Indonésie obdržela 118,7 milionu dávek ve velkoobjemových dodávkách.[111]

V lednu objednala Malajsie 12 milionů dávek,[112] které byly v březnu schváleny pro nouzové použití.[113] Ministr pro vědu, technologie a inovace Khairy Jamaluddin dostal v rámci očkovací kampaně první dávku.[114]

V březnu Kazachstán objednal 3 miliony dávek,[115] z nichž 500 000 dorazilo v červnu a bylo schváleno k použití Ministerstvem zdravotnictví.[116]

V květnu obdržel první várku vakcíny Omán.[117]

V dubnu udělil Pákistán povolení k nouzovému použití CoronaVac[118] a do července obdržel 14,5 milionu dávek.[119]

V lednu oznámily Filipíny, že země zajistila 25 milionů dávek.[120] Vakcína byla schválena 22. února, ale ne pro všechny zdravotníky, protože u zdravotníků vykazovala nižší ochranu ve srovnání s účinkem u zdravých jedinců ve věku 18–59 let. Prvních 600 000 dávek CoronaVac dorazilo 28. února[121] a do června země obdržela 7,5 milionu dávek.[122]

Singapur podepsal předběžné kupní smlouvy na CoronaVac.[123] V únoru dorazily první dávky[124] a v červnu bylo schváleno použití vakcíny cestou zvláštního přístupu (prostřednictvím soukromých zdravotnických zařízení).[125]

V květnu oznámilo tádžické Ministerstvo zdravotnictví, že by měli dostat 150 000 dávek.[126]

V únoru schválilo Thajsko nouzové použití[127] a dne 27. února zahájilo svůj očkovací program.[18] Do června dostalo Thajsko 10,5 milionu dávek.[128]

V květnu 2021 zahájila Gruzie očkování vakcínou CoronaVac,[129] jíž do července obdržela 1 milion dávek.[130]

V květnu 2021 obdržel dodávku CoronaVac Turkmenistán.[131]

V květnu 2021 společnost AKIPress oznámila, že Uzbekistán plánuje používat CoronaVac.[132]

V říjnu 2021 Singapur zahrnul CoronaVac do svého národního očkovacího programu pro ty lidi ve věku 18 let a více, kteří nemohou dostat mRNA vakcíny kvůli alergiím nebo závažným nežádoucím reakcím po první dávce.[133]

Afrika[editovat | editovat zdroj]

V březnu dostal Benin 203 000 dávek vakcíny[134] a 29. března zahájil očkování s prioritou pro zdravotníky, lidi nad 60 let a pacienty se souběžným onemocněním.[135]

V dubnu obdržela Botswana 200 000 dávek CoronaVac jako dar a zakoupila dalších 200 000 dávek,[136] které chce použít v očkovacím programu.[137]

V březnu dostalo Džibuti 300 000 dávek vakcíny.[138]

V dubnu schválil Egypt nouzové použití vakcíny.[139]

Guinea zakoupila a v dubnu obdržela 300 000 dávek vakcíny.[140]

V dubnu obdržela Libye 150 000 dávek CoronaVac z Turecka.[141]

V dubnu dostalo Somálsko 200 000 dávek vakcíny.[142]

V červenci schválila Jihoafrická republika CoronaVac pro nouzové použití a v brzké době očekává 2,5 milionu dávek.[143]

V dubnu dostalo Togo 200 000 dávek vakcíny.[144]

V březnu schválilo tuniské Ministerstvo zdravotnictví registraci pro CoronaVac[145] a 25. března dorazilo prvních 200 000 dávek.[146]

V březnu schválilo Zimbabwe nouzové použití[147] a 30. března dorazil první milion dávek.[148]

Evropa[editovat | editovat zdroj]

V březnu zahájila Albánie svou očkovací kampaň zaměřenou hlavně na CoronaVac,[22] týden poté, co zajistila 1 milion dávek z Turecka.[149]

Do června obdržel Severní Kypr darem od Turecka 190 000 dávek.[150]

V březnu darovalo Turecko 30 000 dávek Bosně.[151]

V červnu dostala Severní Makedonie darem 30 000 dávek od Turecka[150] a zakoupila dalších 500 000 dávek.[152]

V březnu udělila Ukrajina souhlas s používáním CoronaVac. Ukrajinská farmaceutická společnost Lekhim uzavřela dohodu o dodání 5 milionů dávek.[153] Do června obdržela 1,7 milionu dávek.[154]

V dubnu zakoupilo Moldavsko 400 000 dávek vakcíny.[155]

Jižní Amerika[editovat | editovat zdroj]

Státní tajemník zdravotnictví São Paulo Jean Gorinchteyn (vlevo) a Dimas Covas, předseda Instituto Butantan (vpravo), drží jednodávkové předplněné injekční stříkačky CoronaVac, součást čtvrté zásilky vakcíny vyrobené Sinovacem, která je na cestě do Brazílie

João Doria, guvernér São Paula v Brazílii, podepsal v září kupní smlouvu v ceně 90 milionů dolarů se společností Sinovac; jednalo se o dodávku prvních 46 milionů dávek CoronaVac.[156] Cena za vakcínu byla stanovena na 10,3 USD (asi 59 R$).[157] V lednu Brazílie oznámila, že by chtěla zajistit celkem 100 milionů dávek.[158] Dne 17. ledna schválila brazilská zdravotní regulační agentura Anvisa nouzové použití vakcíny.[159] Na začátku února Brazílie uvedla, že má v úmyslu přikoupit dalších 30 milionů dávek ke stávajícím 100 milionům.[19] Do začátku dubna bylo podáno celkem 39,7 milionu dávek.[160]

V říjnu Chile podepsalo dohodu o nákupu 20 milionů dávek vakcíny,[161] která byla schválena pro nouzové použití dne 20. ledna.[162] Do začátku března obdržela země 10 milionů dávek CoronaVac a naočkovalo se 4,1 milionu lidí.[163]

V únoru Kolumbie zakoupila 5 milionů dávek a zahájila jednání o dalších 5 milionech dávek[164]. CoronaVac byl schválen pro nouzové použití 5. února.[165]

V únoru Ekvádor podepsal dohodu o 2 milionech dávek vakcíny, kterou země schválila pro nouzové použití;[166] první milion dávek dorazil začátkem dubna.[167][168]

V březnu obdržela Paraguay dar ve výši 20 000 dávek z Chile.[169] Paraguay zahájila očkování vakcínou CoronaVac 10. března.[170]

V lednu koupila Uruguay 1,75 milionu dávek,[171] z nichž prvních 192 000 dorazilo 25. února a očkování začalo 1. března.[20]

Severní Amerika[editovat | editovat zdroj]

Do června obdržela Dominikánská republika 7,8 milionu dávek[172] z celkové objednávky 10 milionů dávek.[20]

V březnu obdržel El Salvador 1 milion dávek CoronaVac z celkové objednávky na 2 miliony dávek. Učitelé z veřejného sektoru měli dostat první dávku mezi 30. březnem a 5. dubnem.[21]

V únoru schválilo Mexiko nouzové použití vakcíny.[173] Země objednala 20 milionů dávek,[174] z nichž 7 milionů obdržela do května.[175]

Oceánie[editovat | editovat zdroj]

V březnu Fidži uvedlo, že obdrží vakcínu darem.[176]

Kontroverze[editovat | editovat zdroj]

Politizace[editovat | editovat zdroj]

CoronaVac prosazoval João Doria, guvernér São Paula.[177] Politické zúčtování začalo v říjnu 2020, kdy brazilský prezident Jair Bolsonaro vetoval dohodu mezi brazilským Ministerstvem zdravotnictví a vládou v São Paulu o nákupu 46 milionů dávek vakcíny.[178] Poté, co Instituto Butantan oznámil data o účinnosti vakcíny, zesměšnil Bolsonaro její význam v boji s covidem-19.[179]

V březnu 2021 institut pro průzkum veřejného mínění Paraná Pesquisas zjistil, že Brazilci upřednostňují vakcíny CoronaVac a Oxford–AstraZeneca, které by volilo 23,6 % a 21,2 % dotázaných Brazilců, oproti 11,3 % těch, kteří by dali přednost vakcíně Pfizer–BioNTech.[180] Během parlamentního vyšetřování pandemie v Brazílii senátoři vyjádřili, že protičínská rétorika přispěla ke zpoždění přístupu k vakcínám v Brazílii.[181]

Zpoždění ve zveřejňování výsledků[editovat | editovat zdroj]

Dne 23. prosince 2020 vědci v Brazílii uvedli, že účinnost vakcíny byla více než 50 %, ale na žádost firmy Sinovac tajili úplné výsledky. To vyvolalo otázky ohledně transparentnosti studie, protože se jednalo o třetí opožděné zveřejnění výsledků.[182] Vědci uvedli, že nedostatek transparentnosti ohrožuje důvěryhodnost vakcíny.[183]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku CoronaVac na anglické Wikipedii.

 1. Corum J, Zimmer C. How the Sinovac Vaccine Works. The New York Times. Dostupné online [cit. 1 March 2021]. ISSN 0362-4331. (anglicky) 
 2. a b Informace o dostupných vakcínách · Covid Portál. Covid Portál [online]. [cit. 2021-11-30]. Dostupné online. 
 3. Parekh N. CoronaVac: A COVID-19 Vaccine Made From Inactivated SARS-CoV-2 Virus. fancycomma.com. 22 July 2020. Dostupné online [cit. 25 July 2020]. (anglicky) 
 4. New coronavirus vaccine trials start in Brazil [online]. 21 July 2020 [cit. 2020-10-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 5. a b Chile initiates clinical study for COVID-19 vaccine [online]. 4 August 2020 [cit. 2021-04-09]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 11 October 2020. (anglicky) 
 6. a b Bagus AR, Nasution R. 248 volunteers have received Sinovac vaccine injections in Bandung [online]. Redakce Assegaf F. [cit. 2020-09-22]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 30 September 2020. (anglicky) 
 7. DOH eyes 5 hospitals for Sinovac vaccine Phase 3 clinical trial. PTV News. 16 September 2020. Dostupné online [cit. 7 October 2020]. (anglicky) 
 8. Turkey begins phase three trials of Chinese Covid-19 vaccine. TRT World News. 1 September 2020. Dostupné online [cit. 7 October 2020]. (anglicky) 
 9. a b Zimmer C, Corum J, Wee SL. Coronavirus Vaccine Tracker. The New York Times. Dostupné online [cit. 9 April 2021]. ISSN 0362-4331. (anglicky) 
 10. a b CoronaVac: Doses will come from China on nine flights and can... [online]. 1 November 2020 [cit. 2020-11-01]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 16 December 2020. (arabsky) 
 11. a b Jara A, Undurraga EA, González C, Paredes F, Fontecilla T, Jara G, Pizarro A, Acevedo J, Leo K, Leon F, Sans C, Leighton P, Suárez P, García-Escorza H, Araos R. Effectiveness of an Inactivated SARS-CoV-2 Vaccine in Chile. The New England Journal of Medicine. September 2021, s. 875–884. DOI 10.1056/NEJMoa2107715. PMID 34233097. (anglicky) 
 12. Savarese M. Sinovac vaccine restores a Brazilian city to near normal [online]. 1 June 2021 [cit. 2021-06-02]. Dostupné online. (anglicky) 
 13. Pearson S. Brazil's Experiment to Vaccinate Town With Chinese CoronaVac Reduced Covid-19 Deaths by 95%. The Wall Street Journal. 31 May 2021. Dostupné online [cit. 2 June 2021]. ISSN 0099-9660. (anglicky) 
 14. a b China Sinovac Shot Seen Highly Effective in Real World Study. MSN. 12 May 2021. Dostupné online [cit. 12 May 2021]. (anglicky) 
 15. a b Tanriover MD, Doğanay HL, Akova M, Güner HR, Azap A, Akhan S, Köse Ş, Erdinç FŞ, Akalın EH, Tabak ÖF, Pullukçu H, Batum Ö, Yavuz SS, Turhan Ö, Yıldırmak MT, Köksal İ, Taşova Y, Korten V, Yılmaz G, Çelen MK, Altın S, Çelik İ, Bayındır Y, Karaoğlan İ, Yılmaz A, Özkul A, Gür H, Unal S, Kayaaslan B, Hasanoğlu İ, Dalkıran A, Aydos Ö, Çınar G, Akdemir-Kalkan İ, İnkaya AÇ, Aydin M, Çakir H, Yıldız J, Kocabıyık Ö, Arslan S, Nallı B, Demir Ö, Singil S, Ataman-Hatipoğlu Ç, Tuncer-Ertem G, Kınıklı S, Önal U, Mete B, Dalgan G, Taşbakan M, Yamazhan T, Kömürcüoğlu B, Yalnız E, Benli A, Keskin-Sarıtaş Ç, Ertosun MG, Özkan Ö, Emre S, Arıca S, Kuşçu F, Candevir A, Ertürk-Şengel B, Ayvaz F, Aksoy F, Mermutluoğlu Ç, Demir Y, Günlüoğlu G, Tural-Önür S, Kılıç-Toker A, Eren E, Otlu B, Mete AÖ, Koçak K, Ateş H, Koca-Kalkan İ, Aksu K. Efficacy and safety of an inactivated whole-virion SARS-CoV-2 vaccine (CoronaVac): interim results of a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial in Turkey. The Lancet. 8 July 2021, s. 213–222. ISSN 0140-6736. DOI 10.1016/S0140-6736(21)01429-X. PMID 34246358. S2CID 235770533. (English) 
 16. a b c d Evidence Assessment: Sinovac/CoronaVac COVID-19 vaccine. [s.l.]: World Health Organization, 29 April 2021. Dostupné online. (anglicky) 
 17. a b Costa A. Estudo clínico que comprova maior eficácia da Coronavac é enviado para Lancet. CNN Brasil. São Paulo: 11 April 2021. Dostupné online [cit. 12 April 2021]. (Portuguese) 
 18. a b c d Tarigan E, Milko V. Indonesia starts mass COVID vaccinations over vast territory [online]. 13 January 2021 [cit. 2021-01-15]. Dostupné online. (anglicky) 
 19. a b c d e China approves Sinovac vaccines for general public use [online]. 6 February 2021 [cit. 2021-02-06]. Dostupné online. (anglicky) 
 20. a b c d e BNamericas - Uruguay prepares to launch COVID-19 vaccinat... [online]. [cit. 2021-03-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 21. a b c d e Llegan a El Salvador un millón de dosis de la vacuna china CoronaVac contra el covid-19 de la farmacéutica Sinovac [online]. [cit. 2021-03-28]. Dostupné online. (španělsky) 
 22. a b Semini L. Albania starts mass COVID vaccinations before tourist season [online]. [cit. 2021-03-28]. Dostupné online. (anglicky) 
 23. a b c Liu R. China Sinovac says it reached two billion doses annual capacity for COVID-19 vaccine. Reuters. 2 April 2021. Dostupné online [cit. 2 April 2021]. (anglicky) 
 24. a b Mano A, Simões E. Chinese vaccine draws demand across Latin America, say Brazilian officials. Reuters. 10 December 2020. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 10 December 2020. (anglicky) 
 25. Egypt to produce up to 80 million Sinovac vaccine doses annually [online]. 8 April 2021 [cit. 2021-04-08]. Dostupné online. (anglicky) 
 26. a b UPDATE 2-Hungarian vaccine plant to be fitted for production of Chinese Sinopharm shots -minister. Reuters. 31 May 2021. Dostupné online [cit. 7 June 2021]. (anglicky) 
 27. a b c Nebehay S. WHO approves Sinovac COVID vaccine, the second Chinese-made dose listed. Reuters. Geneva: 1 June 2021. Dostupné online [cit. 1 June 2021]. (anglicky) 
 28. Chinese drugmakers agree to supply more than half a billion vaccines to COVAX [online]. 12 July 2021 [cit. 2021-07-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 29. a b Sinovac is world's most used vaccine, but how good is its Delta protection? [online]. 8 July 2021 [cit. 2021-07-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 30. a b MALLAPATY, Smriti. China’s COVID vaccines have been crucial — now immunity is waning. Nature. 2021-10-14, s. 398–399. Dostupné online. DOI 10.1038/d41586-021-02796-w. (anglicky) 
 31. a b Interim recommendations for use of the inactivated COVID-19 vaccine, CoronaVac, developed by Sinovac. www.who.int [online]. [cit. 2021-11-30]. Dostupné online. (anglicky) 
 32. Chilean Sinovac trial leaders recommend third dose of COVID-19 vaccine. Reuters. Santiago: 15 July 2021. Dostupné online [cit. 19 July 2021]. (anglicky) 
 33. Pearson S, Magalhaes L. Brazil Turns Sleepy Sugarcane Town Into Global Covid-19 Experiment. The Wall Street Journal. 18 February 2021. Dostupné online [cit. 2 June 2021]. ISSN 0099-9660. (anglicky) 
 34. Mass vaccination creates healthy oasis in Brazilian city [online]. 31 May 2021 [cit. 2021-06-02]. Dostupné online. (anglicky) 
 35. Sinovac vaccine restores a Brazilian city to near normal [online]. 1 June 2021 [cit. 2021-06-02]. Dostupné online. (anglicky) 
 36. Bhwana PG. Indonesian Ministry Review Says Sinovac 98% Effective to Prevent Covid Deaths [online]. 17 May 2021 [cit. 2021-05-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 37. Indonesian Medics Find China Vaccine More Effective in Field. The Australian. 12 May 2021. Dostupné online [cit. 12 May 2021]. (anglicky) 
 38. UPDATE VAKSINASI COVID-19: Efektivitas Vaksin SinoVac Terhadap Tenaga Kesehatan. www.youtube.com. 12 May 2021. Dostupné online. (indonésky) 
 39. Segundo estudio de efectividad de vacunación anti SARS-CoV-2 en Uruguay al 8 de junio de 2021. www.gub.uy. 8 June 2021. Dostupné online. (španělsky) 
 40. Hitchings MD, Ranzani OT, Torres MS, Oliveira SB, Almiron M, Said R, Borg R, Schulz WL, Oliveira RD, Silva PV, Castro DB. Effectiveness of CoronaVac among healthcare workers in the setting of high SARS-CoV-2 Gamma variant transmission in Manaus, Brazil: A test-negative case-control study. medRxiv. Findings; Early at-least-one-dose analysis: 24 June 2021. Dostupné online. DOI 10.1101/2021.04.07.21255081. S2CID 233171896. (anglicky) 
 41. Chile to give COVID-19 vaccine boosters for those inoculated with Sinovac. Reuters. 5 August 2021. Dostupné online [cit. 11 August 2021]. (anglicky) 
 42. Ministry of Health of Chile: Chile realiza primer estudio a nivel mundial sobre uso de dosis de refuerzo en vacunas inactivadas: Aumenta efectividad en prevención y hospitalización por COVID-19, tisková zpráva, [cit. {{{accessdate}}}], Dostupné on-line.
 43. Krause P, Fleming TR, Longini I, Henao-Restrepo AM, Peto R, Dean NE, Halloran ME, Huang Y, Fleming TR, Gilbert PB, DeGruttola V. COVID-19 vaccine trials should seek worthwhile efficacy. The Lancet. 12 September 2020, s. 741–743. ISSN 0140-6736. DOI 10.1016/S0140-6736(20)31821-3. PMID 32861315. (anglicky) 
 44. Khoury DS, Cromer D, Reynaldi A, Schlub TE, Wheatley AK, Juno JA, Subbarao K, Kent SJ, Triccas JA, Davenport MP. Neutralizing antibody levels are highly predictive of immune protection from symptomatic SARS-CoV-2 infection. Nature Medicine. Figure 3: May 2021, s. 1205–1211. Dostupné online. ISSN 1546-170X. DOI 10.1038/s41591-021-01377-8. PMID 34002089. S2CID 234769053. (anglicky) 
 45. a b c d e f g Cerqueira-Silva T, Oliveira VA, Pescarini J, Júnior JB, Machado TM, Ortiz RF, Penna G, Ichihara MY, Barros JV, Boaventura V, Barreto ML. The effectiveness of Vaxzevria and CoronaVac vaccines: A nationwide longitudinal retrospective study of 61 million Brazilians (VigiVac-COVID19). medRxiv. Results, table S2: 25 August 2021, s. 2021.08.21.21261501. Dostupné online. DOI 10.1101/2021.08.21.21261501. S2CID 237292831. (anglicky) 
 46. Ranzani OT, Hitchings MD, Dorion M, D'Agostini TL, Paula RC, Paula OF, Villela EF, Torres MS, Oliveira SB, Schulz W, Almiron M. Effectiveness of the CoronaVac vaccine in older adults during a gamma variant associated epidemic of covid-19 in Brazil: test negative case-control study. BMJ. 2021-08-20, s. n2015. Dostupné online. ISSN 1756-1833. DOI 10.1136/bmj.n2015. PMID 34417194. (anglicky) 
 47. Tan Y. Covid: What do we know about China's coronavirus vaccines? [online]. 16 December 2020 [cit. 2020-12-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 48. Corum J, Zimmer C. How the Sinovac Vaccine Works. The New York Times. 26 April 2021. Dostupné online [cit. 29 April 2021]. ISSN 0362-4331. (anglicky) 
 49. STAFF. China's Sinovac coronavirus vaccine candidate appears safe, slightly weaker in elderly. Reuters. 7 September 2020. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 7 October 2020. (anglicky) 
 50. Sao Paulo starts building production plant for China's Sinovac vaccine – governor. Financial Post. 9 November 2020. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 29 November 2020. (anglicky) 
 51. Indonesia's Bio Farma Urged to Boost Covid-19 Vaccine Production Capacity [online]. 21 April 2021 [cit. 2021-05-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 52. 'Fill and finish' Sinovac vaccine by Pharmaniaga approved [online]. 23 April 2021 [cit. 2021-11-26]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-04-23. (anglicky) 
 53. Sinovac allows its COVID-19 vaccine to be made in Turkey. Daily Sabah. 12 May 2021. Dostupné online [cit. 12 May 2021]. (anglicky) 
 54. Egypt to start local production of Sinovac vaccine mid-June- minister [online]. 7 June 2021 [cit. 2021-07-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 55. SINOVAC RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD. A Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled, Phase Ⅰ/Ⅱ Clinical Trial, to Evaluate the Safety and Immunogenicity of the SARS-CoV-2 Inactivated Vaccine in Healthy Adults Aged 18~59 Years. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. Submitted: April 14, 2020. 
 56. SINOVAC RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD. A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Clinical Trial, to Evaluate Safety and Immunogenicity of Inactivated SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), in Healthy Elderly Aged 60 Years and Above. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. Submitted: May 9, 2020. 
 57. Pan H, Wu Q, Zeng G, Yang J, Jiang D, Deng X, Chu K, Zheng W, Zhu F, Yu H, Yin W. Immunogenicity and safety of a third dose, and immune persistence of CoronaVac vaccine in healthy adults aged 18-59 years: interim results from a double-blind, randomized, placebo-controlled phase 2 clinical trial. medRxiv. 25 July 2021. Dostupné online. DOI 10.1101/2021.07.23.21261026. S2CID 236321591. (anglicky) 
 58. Zhang Y, Zeng G, Pan H, Li C, Hu Y, Chu K, Han W, Chen Z, Tang R, Yin W, Chen X, Hu Y, Liu X, Jiang C, Li J, Yang M, Song Y, Wang X, Gao Q, Zhu F. Safety, tolerability, and immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine in healthy adults aged 18-59 years: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 1/2 clinical trial. The Lancet. Infectious Diseases. February 2021, s. 181–192. DOI 10.1016/S1473-3099(20)30843-4. PMID 33217362. (anglicky) 
 59. Wu Z, Hu Y, Xu M, Chen Z, Yang W, Jiang Z, Li M, Jin H, Cui G, Chen P, Wang L, Zhao G, Ding Y, Zhao Y, Yin W. Safety, tolerability, and immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine (CoronaVac) in healthy adults aged 60 years and older: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 1/2 clinical trial. The Lancet. Infectious Diseases. June 2021, s. 803–812. DOI 10.1016/S1473-3099(20)30987-7. PMID 33548194. (anglicky) 
 60. Savarese M. New coronavirus vaccine trials start in Brazil. Associated Press. 21 July 2020. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 13 August 2020. (anglicky) 
 61. Palacios R, Patiño EG, de Oliveira Piorelli R, Conde MT, Batista AP, Zeng G, Xin Q, Kallas EG, Flores J, Ockenhouse CF, Gast C. Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Phase III Clinical Trial to Evaluate the Efficacy and Safety of treating Healthcare Professionals with the Adsorbed COVID-19 (Inactivated) Vaccine Manufactured by Sinovac - PROFISCOV: A structured summary of a study protocol for a randomised controlled trial. Trials. October 2020, s. 853. DOI 10.1186/s13063-020-04775-4. PMID 33059771. (anglicky) 
 62. World's vaccine testing ground deems Chinese COVID candidate 'the safest, most promising' [online]. [cit. 2020-11-09]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 31 October 2020. (anglicky) 
 63. Doria says it guarantees purchase of 100 million doses of CoronaVac... [online]. 29 October 2020 [cit. 2020-10-30]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 1 November 2020. (arabsky) 
 64. Brazil Clears Sinovac Trial to Resume Two Days After Halting It. www.bloomberg.com. Bloomberg L.P., 11 November 2020. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 11 November 2020. (anglicky) 
 65. Brazil's health regulator says China's Sinovac can resume Covid-19 vaccine trial after suspension [online]. CNBC, 12 November 2020 [cit. 2020-11-17]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 13 November 2020. (anglicky) 
 66. HEALTH INSTITUTES OF TURKEY. Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase III Clinical Trial For Evaluation of Efficacy and Safety of SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated [online]. 8 October 2020 [cit. 2020-10-21]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 20 October 2020. (anglicky) 
 67. Chinese COVID-19 vaccine to be free, 1st doses to be delivered soon: Turkey's health minister. Daily Sabah. 23 November 2020. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 23 November 2020. (anglicky) 
 68. Study of the Commercial Scale SARS-CoV-2 Vaccine Against the Pilot Scale Among Adults, and Bridging Study of the Immunogenicity in Elderly Against That in Adults. clinicaltrials.gov. United States National Library of Medicine, 4 November 2020. Dostupné online [cit. 6 June 2021]. (anglicky) 
 69. A Multi-center, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Phase II/III Clinical Trial to Evaluate the Safety and Immunogenicity of a SARS-CoV-2 Inactivated (Vero Cell) Vaccine in the Elderly 60–80 Years of Age, Coronovac ENCOV19 Study [online]. Philippine Health Research Registry [cit. 2021-04-23]. Dostupné online. (anglicky) 
 70. SINOVAC RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD. A Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled, Phase Ⅰ/Ⅱ Clinical Trial, to Evaluate the Safety and Immunogenicity of the SARS-CoV-2 Inactivated Vaccine (Vero Cell) in Healthy Population Aged 3-17 Years. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. Submitted: September 15, 2020. 
 71. Safety of an Inactivated SARS-CoV-2 Vaccine (CoronaVac) in Children and Adolescents. clinicaltrials.gov. United States National Library of Medicine, 3 June 2021. Dostupné online [cit. 5 June 2021]. (anglicky) 
 72. Han B, Song Y, Li C, Yang W, Ma Q,, Jiang Z, Li M, Lian X, Jiao W, Wang L, Shu Q. Safety, tolerability, and immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine (CoronaVac) in healthy children and adolescents: a double-blind, randomised, controlled, phase 1/2 clinical trial. The Lancet Infectious Diseases. 28 June 2021. Dostupné online. ISSN 1473-3099. DOI 10.1016/S1473-3099(21)00319-4. PMID 34197764. (anglicky) 
 73. Efficacy, Immunogenicity and Safety of COVID-19 Vaccine, Inactivated in Children and Adolescents. clinicaltrials.gov. United States National Library of Medicine, 5 August 2021. Dostupné online [cit. 5 August 2021]. (anglicky) 
 74. Palacios R, Batista AP, Albuquerque CS, Patiño EG, Santos JD, Tilli Reis Pessoa Conde M, Piorelli RD, Pereira Júnior LC, Raboni SM, Ramos F, Sierra Romero GA. Efficacy and Safety of a COVID-19 Inactivated Vaccine in Healthcare Professionals in Brazil: The PROFISCOV Study. SSRN. 14 April 2021. Dostupné online [cit. 9 May 2021]. DOI 10.2139/ssrn.3822780. S2CID 234875399. (anglicky) 
 75. Bueno SM, Abarca K, González PA, Gálvez NM, Soto JA, Duarte LF, Schultz BM, Pacheco GA, González LA, Vázquez Y, Rios M. Interim report: Safety and immunogenicity of an inactivated vaccine against SARS-CoV-2 in healthy Chilean adults in a phase 3 clinical trial. medRxiv. 1 April 2021, s. 2021.03.31.21254494. Dostupné online. DOI 10.1101/2021.03.31.21254494. S2CID 232448335. (anglicky) 
 76. PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE. Multicenter, Phase 3, Randomized Clinical Study to Evaluate the Efficacy, Safety and Immunogenicity of Two Vaccination Schedules of an Inactivated Vaccine Against SARS-CoV-2 Infection in Adults.. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. Submitted: November 20, 2020. 
 77. a b Leite J, Romani A. Overall Efficacy of Sinovac Vaccine in Brazil Just Above 50%. BNN Bloomberg. 12 January 2021. Dostupné online. (anglicky) 
 78. a b c d e Brazil finds Sinovac's vaccine efficacy well below earlier findings. BusinessDay. 12 January 2021. Dostupné online. (anglicky) 
 79. McGregor G. Why did the efficacy of China's top vaccine drop from 78% to 50%? [online]. 13 January 2021 [cit. 2021-01-14]. Dostupné online. (anglicky) 
 80. expert reaction to reported results of the Sinovac COVID-19 vaccine from a trial by the Butantan Institute in Brazil [online]. Science Media Centre, 12 January 2021. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 14 June 2021. (anglicky) 
 81. a b Mallapaty S. China's COVID vaccines are going global — but questions remain. Nature. 21 May 2021. Dostupné online. (anglicky) 
 82. Gielow I. Coronavac tem eficácia de 78% contra a Covid-19 em estudo no Brasil [online]. 7 January 2021 [cit. 2021-01-07]. Dostupné online. (portugalsky) 
 83. Cruz EP. Estudos mostram eficácia da CoronaVac contra três variantes do vírus [online]. 10 March 2021 [cit. 2021-03-18]. Dostupné online. (portugalsky) 
 84. Moutinho S. Chinese COVID-19 vaccine maintains protection in variant-plagued Brazil. Science. April 2021. DOI 10.1126/science.abi9414. (anglicky) 
 85. Sinovac jab 'up to 91% effective' after double dose. Bangkok Post. Dostupné online [cit. 30 June 2021]. (anglicky) 
 86. Widianto S, Lamb K. Hundreds of vaccinated Indonesian health workers get COVID-19, dozens in hospital. Reuters. 18 June 2021. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 20 June 2021. (anglicky) 
 87. Sinovac Vaccine Protects Health Workers From Severe Covid-19 in Delta-Hit Kudus. Jakarta Globe. 20 June 2021. Dostupné online [cit. 25 June 2021]. (anglicky) 
 88. {{{publisher}}}: WHO validates Sinovac COVID-19 vaccine for emergency use and issues interim policy recommendations, tisková zpráva, [cit. {{{accessdate}}}], Dostupné on-line.
 89. Liu R, Kim M. Sinovac's coronavirus vaccine candidate approved for emergency use in China – source. Redakce Nicolaci da Costa A. Reuters. 29 August 2020. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 31 August 2020. (anglicky) 
 90. Bolívia autoriza uso de vacinas Sputnik V e CoronaVac contra covid-19 [online]. [cit. 2021-01-07]. Dostupné online. (portugalsky) 
 91. Moreno E. Panama approves use of China's Sinovac vaccine against COVID-19. Reuters. 9 April 2021. Dostupné online [cit. 10 April 2021]. (anglicky) 
 92. EMA starts rolling review of COVID-19 Vaccine (Vero Cell) Inactivated [online]. [cit. 2021-05-04]. Dostupné online. (anglicky) 
 93. Bangladesh approves Sinovac Covid-19 vaccine for emergency use [online]. Dhaka Tribune, 6 June 2021 [cit. 2021-06-06]. Dostupné online. (anglicky) 
 94. Gavi signs agreements with Sinopharm and Sinovac for immediate supply to COVAX [online]. [cit. 2021-07-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 95. Chinese drugmakers agree to supply more than half a billion vaccines to COVAX [online]. 12 July 2021 [cit. 2021-07-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 96. Aliyev J. Azerbaijan kicks off COVID-19 vaccination [online]. Anadolu Agency, 19 January 2021. Dostupné online. (anglicky) 
 97. Azerbaijan Administers over 2 Million Doses of COVID-19 Vaccines [online]. [cit. 2021-05-28]. Dostupné online. (anglicky) 
 98. В Армению отправлена китайская вакцина от COVID-19 [online]. [cit. 2021-05-09]. Dostupné online. (rusky) 
 99. Cambodian PM okays two more Covid-19 vaccines - Sinovac and AstraZeneca - for emergency use [online]. [cit. 2021-03-19]. Dostupné online. (anglicky) 
 100. Health Ministry to start rolling out Sinovac vaccine tomorrow - Khmer Times [online]. 31 March 2021 [cit. 2021-03-31]. Dostupné online. (anglicky) 
 101. Cambodia calls for 21-day interval between first and second doses for Sinopharm and Sinovac Covid-19 vaccines - Khmer Times [online]. 14 July 2021 [cit. 2021-07-30]. Dostupné online. (anglicky) 
 102. Virus vaccine waiting on Saudi 'green light' [online]. 31 October 2020 [cit. 2020-11-01]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 16 December 2020. (anglicky) 
 103. Turkey signs 50 million dose COVID-19 vaccine deal, health minister says. Reuters. 25 November 2020. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 1 December 2020. (anglicky) 
 104. Turkey grants emergency authorization to Sinovac's CoronaVac: Anadolu [online]. 13 January 2021 [cit. 2021-01-15]. Dostupné online. (anglicky) 
 105. Turkish president gets COVID-19 vaccine. www.aa.com.tr. Anadolu Agency, 14 January 2021. Dostupné online [cit. 20 January 2021]. (anglicky) 
 106. Few virus infections reported among vaccinated people in Turkey [online]. 12 March 2021 [cit. 2021-03-12]. Dostupné online. (anglicky) 
 107. Government announces latest development of COVID-19 vaccine procurement (Hong Kong Government Press Releases) [online]. Hong Kong Government, 12 December 2020. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 11 December 2020. (anglicky) 
 108. Hong Kong kicks off COVID-19 vaccinations with Sinovac jab [online]. 26 February 2021 [cit. 2021-03-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 109. Sinovac vaccine has no critical side effects, BPOM says [online]. [cit. 2020-12-21]. Dostupné online. (anglicky) 
 110. Soeriaatmadja W. Indonesia grants emergency use approval to Sinovac's vaccine, local trials show 65% efficacy. The Straits Times. 11 January 2021. Dostupné online [cit. 9 April 2021]. (anglicky) 
 111. Indonesia receives 14 million Sinovac doses in 18th vaccine batch [online]. [cit. 2021-07-09]. Dostupné online. (anglicky) 
 112. Choong J. Health Ministry: Malaysia secures 18.4 million doses of Russian, Chinese Covid-19 vaccines [online]. The Malay Mail, 26 January 2021 [cit. 2021-01-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 113. Malaysia's NPRA Approves AstraZeneca, Sinovac Covid-19 Vaccines [online]. CodeBlue, 2 March 2021 [cit. 2021-03-02]. Dostupné online. (anglicky) 
 114. Babulal V. KJ gets first dose of Sinovac vaccine [NSTTV] [online]. 18 March 2021 [cit. 2021-03-19]. Dostupné online. (anglicky) 
 115. Китай отправит в Казахстан 3 миллиона доз вакцин от коронавируса [online]. 27 March 2021 [cit. 2021-06-07]. Dostupné online. (rusky) 
 116. В Казахстан доставили первую партию китайской вакцины CoronaVac | Kazakhstan Today [online]. [cit. 2021-06-07]. Dostupné online. (rusky) 
 117. Oman receives Sinovac vaccines from China [online]. 17 May 2021 [cit. 2021-05-17]. Dostupné online. (anglicky) 
 118. DRAP allows emergency authorisation to fifth Covid-19 vaccine [online]. [cit. 2021-04-09]. Dostupné online. (anglicky) 
 119. Over 20 million doses of Covid-19 vaccines transported from China to Pakistan [online]. 7 July 2021 [cit. 2021-07-07]. Dostupné online. (anglicky) 
 120. Duque says deal sealed for 25M doses of Sinovac COVID-19 vaccine [online]. [cit. 2021-01-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 121. Philippines receives COVID-19 vaccine after delays [online]. 28 February 2021 [cit. 2021-02-28]. Dostupné online. (anglicky) 
 122. Cabico GK. 1M more Sinovac COVID-19 jabs arrive in Philippines [online]. [cit. 2021-06-11]. Dostupné online. (anglicky) 
 123. Chen F. Brazil joins ranks of Chinese vaccine backers [online]. 24 December 2020 [cit. 2020-12-30]. Dostupné online. (anglicky) 
 124. Singapore receives China's Sinovac vaccine ahead of approval [online]. 25 February 2021 [cit. 2021-02-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 125. Goh T. MOH allows special access to Sinovac Covid-19 vaccine through private healthcare sector. The Straits Times. 2 June 2021. Dostupné online [cit. 3 June 2021]. (anglicky) 
 126. Vaccination against COVID-19 in Tajikistan: the role of joint efforts | P4H Network [online]. [cit. 2021-06-03]. Dostupné online. (anglicky) 
 127. Thailand gives emergency use authorisation for Sinovac's COVID-19 vaccine – official. Reuters. 22 February 2021. Dostupné online [cit. 23 February 2021]. (anglicky) 
 128. Bangkok Post Public Company Limited. 2 million more Sinovac doses arrive in Thailand. Bangkok Post. Dostupné online [cit. 24 June 2021]. (anglicky) 
 129. Covid-19 vaccination with Sinovac to start on 24 May in Georgia [online]. [cit. 2021-05-21]. Dostupné online. (anglicky) 
 130. One mln doses of Sinopharm, Sinovac now in Georgia - mass vaccination to start on July 5 [online]. [cit. 2021-07-03]. Dostupné online. (anglicky) 
 131. В Туркменистан поступила крупная партия китайской вакцины «CoronaVac» | Здоровье [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 132. Uzbekistan plans to obtain Sinovac coronavirus vaccine [online]. [cit. 2021-05-14]. Dostupné online. (anglicky) 
 133. Sinovac-CoronaVac included in the National Vaccination Programme. www.gov.sg. Government of Singapore, 23 October 2021. Dostupné online [cit. 11 November 2021]. (anglicky) 
 134. Lutte contre la Covid-19 : 203.000 doses de vaccins s dont 100.000 offertes par la Chine au Bénin [online]. 23 March 2021 [cit. 2021-03-25]. Dostupné online. (francouzsky) 
 135. Ayosso A. Deux ministres vaccinés contre Covid-19 [online]. 29 March 2021 [cit. 2021-03-30]. Dostupné online. (francouzsky) 
 136. More K. China delivers vaccine [online]. 26 April 2021 [cit. 2021-11-26]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-04-30. (anglicky) 
 137. Botswana Could Be First African Country to Vaccinate Entire Adult Population [online]. [cit. 2021-05-21]. Dostupné online. (anglicky) 
 138. Djibouti Ministry of Health [online]. [cit. 2021-03-30]. Dostupné online. (anglicky) 
 139. Egypt approves Sinovac COVID-19 vaccine for emergency use [online]. [cit. 2021-04-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 140. Guinea receives purchase of 300,000 Sinovac COVID-19 vaccines [online]. [cit. 2021-04-21]. Dostupné online. (anglicky) 
 141. Zaptia S. 150,000 doses of Chinese Sinovac anti-Coronavirus vaccines arrive from Turkey [online]. 15 April 2021 [cit. 2021-04-15]. Dostupné online. (anglicky) 
 142. Somalia receives 200,000 Sinovac COVID-19 vaccine [online]. 11 April 2021 [cit. 2021-04-11]. Dostupné online. (anglicky) 
 143. South Africa approves China's Sinovac COVID-19 vaccine - health ministry [online]. 3 July 2021 [cit. 2021-07-03]. Dostupné online. (anglicky) 
 144. First T. 200,000 doses of SINOVAC vaccines received [online]. [cit. 2021-04-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 145. Tunisia approva vaccino cinese Sinovac [online]. Agenzia Nazionale Stampa Associata (in Italian), 5 March 2021 [cit. 2021-03-07]. Dostupné online. (italsky) 
 146. La Tunisie réceptionne le don chinois de 200.000 doses de vaccins [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 147. Dzirutwe M. Zimbabwe authorises Sputnik V, Sinovac coronavirus vaccines for emergency use. Reuters. 10 March 2021. Dostupné online [cit. 13 March 2021]. (anglicky) 
 148. Zinyuke R. Zim receives 1 million Sinovac doses [online]. [cit. 2021-03-30]. Dostupné online. (anglicky) 
 149. Reuters Staff. Albania gets 192,000 doses of Chinese Sinovac vaccine. Reuters. 25 March 2021. Dostupné online [cit. 28 March 2021]. (anglicky) 
 150. a b Turkey donates COVID-19 vaccines to North Macedonia [online]. 9 June 2021 [cit. 2021-06-11]. Dostupné online. (anglicky) 
 151. Anadolu Agency. Turkey sends Chinese COVID-19 vaccines to Bosnia-Herzegovina [online]. 28 March 2021 [cit. 2021-03-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 152. Testorides K. North Macedonia gets 500,000 doses of Sinovac vaccines [online]. 27 June 2021 [cit. 2021-06-30]. Dostupné online. (anglicky) 
 153. Zinets N. Ukraine approves China's Sinovac COVID-19 vaccine [online]. 9 March 2021 [cit. 2021-03-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 154. Ukrainians vaccinated with CoronaVac to receive international vaccination certificate – minister [online]. [cit. 2021-06-03]. Dostupné online. (anglicky) 
 155. Tanas A. Moldova to buy 400,000 doses of Sinovac COVID-19 vaccine. Reuters. 9 April 2021. Dostupné online [cit. 9 April 2021]. (anglicky) 
 156. Simoes E. Brazil's Sao Paulo signs agreement with Sinovac for COVID vaccine doses. Reuters. 30 September 2020. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 1 October 2020. (anglicky) 
 157. Fonseca I. CoronaVac May Be Four Times More Costly Than Flu Vaccine [online]. 30 October 2020 [cit. 2020-10-30]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 3 November 2020. (anglicky) 
 158. Em meio a críticas por atrasos, Pazuello diz que Brasil está preparado para iniciar vacinação em janeiro [online]. 6 January 2021 [cit. 2021-01-07]. Dostupné online. (portugalsky) 
 159. McGeever J, Fonseca P. Brazil clears emergency use of Sinovac, AstraZeneca vaccines, shots begin. Reuters. 17 January 2021. Dostupné online [cit. 17 January 2021]. (anglicky) 
 160. Cardin A. 1.5 million Coronavac doses delivered to Brazilian government by Butantan [online]. 12 April 2021 [cit. 2021-04-17]. Dostupné online. (anglicky) 
 161. Government meets with Sinovac for first COVID-19 vaccine clinical trial in Chile [online]. Government of Chile, 13 October 2020 [cit. 2020-11-08]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 17 October 2020. (anglicky) 
 162. AFP-Agence France Presse. Chile Approves Chinese Coronavirus Vaccine [online]. [cit. 2021-01-21]. Dostupné online. (anglicky) 
 163. Fifth shipment with over two million Sinovac vaccines arrives to Chile [online]. [cit. 2021-03-12]. Dostupné online. (anglicky) 
 164. Colombia extends health state of emergency, seeks more Sinovac vaccines. Reuters. Dostupné online [cit. 26 February 2021]. (anglicky) 
 165. MENAFN. Colombia declares emergency use of Sinovac vaccines [online]. [cit. 2021-02-04]. Dostupné online. (anglicky) 
 166. Ecuador signs agreement with Sinovac for 2 million COVID-19 vaccine: minister [online]. [cit. 2021-02-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 167. Ecuador recibe primeras 300.000 vacunas de Sinovac para ampliar inmunización [online]. [cit. 2021-04-11]. Dostupné online. (španělsky) 
 168. A Ecuador llegaron 700 000 vacunas Sinovac contra el covid-19 [online]. [cit. 2021-04-11]. Dostupné online. (anglicky) 
 169. Valencia A. Chile donates 40,000 doses of Sinovac vaccine to Ecuador and Paraguay. Reuters. 7 March 2021. Dostupné online [cit. 7 March 2021]. (anglicky) 
 170. CoronaVac, vacuna de alta eficacia [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 171. Uruguay will receive first batches of Pfizer and Sinovac vaccines late February or early March: US$ 120 million investment [online]. [cit. 2021-01-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 172. Merit Designs Consulting Group. With yesterday's batch China has shipped 7,818,000 doses [online]. [cit. 2021-06-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 173. Mexico approves China's CanSino and Sinovac COVID-19 vaccines. Reuters. 11 February 2021. Dostupné online [cit. 11 February 2021]. (anglicky) 
 174. Jorgic D. Mexico leans on China after Biden rules out vaccines sharing in short term. Reuters. 10 March 2021. Dostupné online [cit. 10 March 2021]. (anglicky) 
 175. Mexico breaks new COVID-19 vaccination record [online]. 20 May 2021 [cit. 2021-05-25]. Dostupné online. (anglicky) 
 176. China to donate Sinovac Vaccine to Fiji [online]. [cit. 2021-03-22]. Dostupné online. (anglicky) 
 177. Phillips T. Jair Bolsonaro claims 'victory' after suspension of Chinese vaccine trial [online]. 10 November 2020 [cit. 2021-01-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 178. Baptista E. China-made coronavirus vaccine at heart of political showdown in Brazil [online]. 11 December 2020 [cit. 2021-01-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 179. Carvalho D. 'Is 50% Good?', Asks Bolsonaro, Mocking Coronavac's Effectiveness [online]. 14 January 2021 [cit. 2021-01-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 180. Covid: 70% dos brasileiros não fazem questão de escolher vacina. R7.com. 3 March 2021. Dostupné online [cit. 9 March 2021]. (Portuguese) 
 181. Boadle A. Brazil senators say anti-China views hurt access to COVID-19 vaccines. Reuters. 18 May 2021. Dostupné online [cit. 26 May 2021]. (anglicky) 
 182. Fonseca P. Brazil institute says CoronaVac efficacy above 50%, but delays full results. Reuters. 24 December 2020. Dostupné online [cit. 25 December 2020]. (anglicky) 
 183. Pearson S, Magalhaes L. Chinese Covid-19 Vaccine Is Far Less Effective Than Initially Touted in Brazil [online]. 12 January 2021 [cit. 2021-01-12]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]