Concertino Praga

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Mezinárodní rozhlasová soutěž mladých hudebníků Concertino Praga, kterou již od roku 1966 organizuje Český rozhlas, je určena začínajícím mladým interpretům do 18 let.

V oborech housle, klavír, violoncello, klasická kytara a komorní hra se mohou soutěže zúčastnit hudebníci, kteří v roce natočení a odevzdání soutěžní nahrávky nepřesáhnou věkový limit 16 let.

Pro obory flétna, hoboj, klarinet, fagot a trubka je věkový limit nastaven na 17 let.

V tříletém cyklu je soutěž střídavě vypisována v oborech housle, klavír, violoncello a kytara, dále pro dechové nástroje flétnu, hoboj, klarinet, fagot a trubku, či v oboru komorní hra v obsazení duo až kvinteto. Časově jí předchází Národní rozhlasová soutěž Concertino Praga, ve které pětičlenná porota vybírá nejlepší kandidáty, kteří do mezinárodního klání postoupí a Českou republiku zde reprezentují.

Mladí umělci z celého světa se mezinárodní soutěže účastní prostřednictvím profesionálních zvukových nahrávek, z nichž na základě anonymního poslechu vybírá sedmičlenná porota složená z renomovaných světových umělců ty nejlepší. Výsledky jsou vzhledem k přísnému utajení kandidátů velmi objektivní. Porota jejich údaje získá teprve po udělení všech cen a čestných uznání. Každý stát je zpravidla zastoupen jen jedním porotcem, složení poroty je proto velmi pestré. Nahrávky a přihlášení do soutěže zajišťují členové Evropské vysílací unie (EBU), Mezinárodní hudební rady (IMC) a Evropské hudební rady (EMC).

Soutěž každoročně vrcholí slavnostním koncertem v Praze, kde laureáti obhajují své prvenství před rozhlasovým mikrofonem a televizními kamerami. Laureáti dále vystupují na tradičním Jihočeském festivalu Concertino Praga, celkem na čtyřech koncertech v překrásných sálech jihočeských zámků. Absolutnímu vítězi vydává Český rozhlas vlastní profilové CD, laureátům pak kompilační CD s výběrem z jejich oceněných soutěžních snímků. Pořadatel nabízí laureátům také další koncertní a vzdělávací příležitosti, a to nejen v průběhu daného roku, ale i v následujících letech.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Počátek mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga spadá do roku 1966, kdy členové hudební redakce pro děti a mládež Československého rozhlasu oslovili rozhlasové stanice světa.

Koncertní setkání nejlepších mladých interpretů zorganizovali v Praze a v jižních Čechách. První koncert vítězů se konal 18. listopadu 1966 ve Dvořákově síni Domu umělců v Praze, soutěž se tehdy ještě nejmenovala Concertino Praga.

Účinkovali: Marie, Ludmila, Břetislav a Milada Vybíralovi, Dima Sitkoveckij, Cecilie Dettai, Václav Hudeček, Ljuba Timofejevová aj. V porotách zasedaly skladatelské, interpretační a pedagogické osobnosti, muzikologové, v pozdější době také zástupci EBU – Evropské vysílací unie. Do roku 2004 se Mezinárodní soutěž mladých hudebníků Concertino Praga konala na podzim, koncert laureátů v Praze a Jihočeský festival na jaře příštího roku.

Dodnes jsou platné zásady, které zakladatelé vymysleli, dodnes se můžeme díky Českému rozhlasu prezentovat snímky slavných účastníků renomované soutěže od Evropy počínaje přes Asii, Austrálii, Nový Zéland až po Ameriku. Stovky kvalitních soutěžních nahrávek oceněných interpretů i záznamů z koncertů obsahuje fonotéka Českého rozhlasu, vysílá je stanice Vltava.

Prostřednictvím mezinárodní redakce Českého rozhlasu se aktuální nahrávky poskytují k vysílání do zahraničí. Jsou to miliony posluchačů, které Concertino Praga pravidelně oslovuje, a prezentuje dobré jméno Českého rozhlasu ve světě. Concertino Praga je od roku 1988 členem Evropské unie hudebních soutěží mládeže (EMCY), je pořádáno pod záštitou Evropské vysílací unie (EBU), jejímž aktivním členem se Český rozhlas stal v roce 1993.

Concertino Praga pořádá soutěže v pravidelném tříletém cyklu v oborech: klavír – housle – violoncello, dechové nástroje, komorní soubory (od dvou do pěti hráčů). V roce 2007 přibyla v první kategorii kytara, v dechových oborech, které původně zahrnovaly flétnu, hoboj, klarinet, trubku a lesní roh, v roce 2008 lesní roh vystřídal fagot. Od počátku soutěže stanovili členové hudební redakce pro děti a mládež kromě komorní hry pro ostatní obory povinné skladby z dílny českých autorů různých epoch a období, často to bylo 20. století a soudobá hudba.

Počty účastníků a soutěžních snímků se počítají na tisíce. Známou znělkou Concertina je po mnoho let hudební úryvek Loutny české Adama Michny z Otradovic, části Andělské přátelství. Původně se vysílala jen v době Jihočeského festivalu. Koncerty laureátů se konaly nejčastěji v pražském Rudolfinu, z orchestrů spoluúčinkoval nejvíce SOČR s dirigenty Jiřím Bělohlávkem, Josefem Hrnčířem, Petrem Vronským, Vladimírem Válkem a dalšími umělci.

Odborná porota uděluje od počátku v jednotlivých oborech soutěže 1. a 2. cenu s titulem laureát, a čestná uznání. Na paměť zakladatelky soutěže předává od roku 1980 ministr školství absolutnímu vítězi ročníku Cenu Heleny Karáskové. Mezi světové interpretační hvězdy klasické hudby spojené s Concertinem Praga patří houslisté Václav Hudeček, Dmitry Sitkovetsky, Shizuka Ishikawa, Čeněk Pavlík, Sergej Stadler, Julian Rachlin, Isabelle Faust, Pavel Šporcl, Jing Wang, Miriam Contzen, Jan Mráček; violoncellisté Leonid Gorochov, Daniel Veis, Jan Páleníček, Tomáš Jamník; klavíristé Vladimír Felcman, Zoltán Kocsis, Igor Ardašev, Ivo Kahánek; varhaník Jaroslav Tůma; flétnista a dirigent Vojtěch Spurný; flétnisté Michael Martin Kofler, Petr Zejfart; hobojistka Jana Brožková, Vilém Veverka; klarinetisté Vlastimil Mareš, Sabine Meyer, Ludmila Peterková; hornista Radek Baborák; fagotista Jan Hudeček; trumpetisté Zdeněk a Jiří Šediví, Jan Hasenhörl, Leo Siberski, Giuliano Sommerhalder.

Generace zakladatelů soutěže redaktoři Helena Karásková (cena pro absolutního vítěze nese její jméno), Miroslav Turek, Vratislav Beránek, režiséři a dramaturgové Viktor Kalabis a Ferdinand Pohlreich věnovali přípravě soutěže mimořádné úsilí, dokázali se obklopit týmem vynikajících spolupracovníků.

K redakčnímu kolektivu patřili později např. režiséři a dramaturgové Jan Valta, Otomar Kvěch a Lukáš Matoušek. Na úspěchu soutěže se dále podílely tajemnice Stanislava Střelcová, Jana Hlinková a Eva Schwarzová.

Dalším generacím, reprezentovanými jmény Jiří Štilec, Eva Ocisková, později Stanislava Střelcová, Jiří Teml, Tomáš Stavěl, Boris Kobrle, Tomáš Zikmund, Miroslav Mareš, Dagmar Henžlíková, Igor Tausinger, Jan Svejkovský, Alena Maršíková Michálková, Zdenka Vavroušková aj. se podařilo udržet vysokou úroveň do dnešních dnů. Štafetu přebíraly vysílací a organizační týmy kolem Josefa Havla, Lukáše Hurníka, Bohuslava Vítka, Libora Dřevikovského, Petra Vebera, Jiřího Vejvody, Miroslava Dittricha, Tomáše Chmelára, Nadi Mečířové, Ivy Stanglové a Jana Simona. V současnosti pečuje v Českém rozhlase o Concertino Praga tým ředitele Výroby JUDr. Jiřího Mejstříka.

Předsedové porot, významní umělci a pedagogové[editovat | editovat zdroj]

Ilja Hurník | 1966, 1967, 1990

Václav Holzknecht | 1969, 1971, 1972, 1973, 1979, 1981, 1982, 1984, 1985, 1987

Karel Pravoslav Sádlo | 1970

Jiří Dvořáček | 1974

Josef Vlach | 1975, 1976

František Hanták | 1977, 1978

František Šolc | 1980, 1983, 1986, 1989

Alexander Večtomov | 1988

Jiří Tomášek | 1991, 1997, 2000

Václav Junek | 1992

Milan Slavický | 1993

Václav Snítil | 1994

Jiří Hlaváč | 1995, 1998, 2001, 2006, 2008

Renate Ronnefeld, Německo | 1996 (prezidentka Světové federace mezinárodních hudebních soutěží)

Zuzana Růžičková | 1999, 2002

Peter Toperczer | 2003

Václav Hudeček | 2007

Jiří Bárta | 2009, 2012

Frank Reich, Německo | 2010

Vladimír Rejlek | 2011

Leoš Čepický | 2013

Roland Perrenoud, Švýcarsko | 2014

Marian Lapšanský, Slovensko | 2015

Ivo Kahánek | 2016

Jan Ostrý | 2017

Země, které obeslaly soutěž[editovat | editovat zdroj]

Argentina | Arménie | Austrálie | Ázerbájdžán | Belgie | Bělorusko | Berlín W. | Brazílie | Bulharsko | Černá Hora | Česká republika | Československo | Čína | Dánsko | Estonsko | Finsko | Francie | Chorvatsko | Irsko | Island | Izrael | Japonsko | Jugoslávie | Kanada | Korea | Kuba | Kypr | Litva | Lotyšsko | Lucembursko | Maďarsko | Moldávie | Mongolsko | NDR | Německo | Nizozemí | Norsko | Nový Zéland | Polsko | Portugalsko | Rakousko | Rumunsko | Rusko | Slovensko | Slovinsko | Sovětský svaz | Srbsko | Španělsko | Švédsko | Švýcarsko | Turecko | Ukrajina | USA | Velká Británie

Seznam vítězů 1966 - 2016[editovat | editovat zdroj]

1. ročník - 1966

Klavír/Piano

1. cena/prize

Ljubov Timofejeva (1951), SSSR

2. cena/prize

Cecilia Dettai (1951), Maďarsko

Housle/Violin

1. cena/prize

Dmitrij Sitkoveckij (1954), SSSR

2. cena/prize

Václav Hudeček (1952), Československo

Kvarteto/Quartet

ČU/HM Marie Vybíralová/housle (1953), Československo

Ludmila Vybíralová/housle (1953), Československo

Břetislav Vybíral/violoncello (1955), Československo

Milada Vybíralová/klavír (1952), Československo

2. ročník – 1967

Klavír/Piano

1. cena/prize

Vladimír Felcman (1952), SSSR

2. cena/prize

Dina Joffe (1952), SSSR

ČU/HM Zoltán Kocsis (1952), Maďarsko

Janusz Olejniczak (1952), Polsko, Natalia Tolpygo (1954), SSSR

Housle/Violin

1. cena/prize

Václav Hudeček (1952), Československo

2. cena/prize

Dagmara Kalnyň (1953), SSSR

ČU/HM Vanja Milanova (1954), Bulharsko, JuvaYaron (1953), Izrael, Alla Zimovska (1953), SSSR

Violoncello/Violoncello

1. cena/prize

Michail Utkin (1952), SSSR

2. cena/prize

Lajma Kunkule (1952), SSSR

ČU/HM Jochen Ameln (1952), NDR, Hartmut Brauer (1952), NDR

Peter Liesegang (1952), SRN, Boris Vybíral (1954), Československo

3. ročník – 1968

Flétna/Flute

Juraj Brunner (1951), Československo

Blanka Řeřichová (1952), Československo, Štepán Žilka (1951), Československo

Klarinet/Clarinet

Jiří Šlégl (1951), Československo

Hoboj/Oboe

Jozef Ďurdina (1951), Československo, Jiří Hebda (1952), Československo

4. ročník – 1969

Duo/Duo

1. cena/prize

Shizuka Ishikawa/housle (1954), Japonsko

Mariko Horie/klavír (1955), Japonsko

2. cena/prize

Eva Hrabalová/klavír (1954), Československo

Boris Vybíral/violoncello (1954), Československo

Trio/ Trio

1. cena/prize

Alexander Brusilovskij/housle (1953), SSSR

Jelena Michailec/violoncello (1952), SSSR

Taťána Śebanova/klavír (1953), SSSR

2. cena/prize

Pavel Hůla/housle (1952), Československo

Daniel Veis/housle (1954), Československo

Helena Snítilová/violoncello (1954), Československo

Kvarteto/Quartet

1. cena/prize

Jana Vlachová/housle (1955), Československo

Dana Vlachová/housle (1957), Československo

Jan Pospíchal/viola (1954), Československo

Petr Hejný/violoncello (1956), Československo

2. cena/prize

Ulrike Fleming/housle (1955), SRN

Assunta Kwoka/housle (1954), SRN

Brigitte Schmeid/viola (1954), SRN

Doris Laidler/violoncello (1956), SRN

Kvinteto/Quintet Ceny nebyly uděleny/The prizes wasn’t awarded

5. ročník – 1970

Klavír/Piano

1. cena/prize

Midori Taga (1956), Japonsko

2. cena/prize

Malgorzata Szafránska (1956), Polsko

ČU/HM Taťána Feďkina (1956), SSSR

Margarita Hőhenrieder (1956), SRN

Martina Vítová (1956), Československo

Makiko Yamazaki (1956), Japonsko

Housle/Violin

1. cena/prize

Čeněk Pavlík (1955), Československo

2. cena/prize

Shizuka Ishikawa (1954), Japonsko

Oleg Zukin (1954), SSSR

ČU/HM János Horváth (1956), Maďarsko

Violoncello/Violoncello

1. cena/prize

Josif Fejgelson (1954), SSSR

2. cena/prize

Boris Vybíral (1954), Československo

ČU/HM Viktor Kozodov (1954), SSSR

6. ročník – 1971

Flétna/Flute

1. cena/prize

Marina Vorožcova (1957), SSSR

2. cena/prize

Béla Drahos (1955), Maďarsko

ČU/HM Bettina Löns (1954), SRN

Klarinet/Clarinet

1. cena/prize

Nothard Műller (1957), NDR

2. cena/prize

Vasile Mocioc (1954), Rumunsko

ČU/HM František Bláha (1955), Československo

Hoboj/Oboe

1. cena/prize

Uwe Kleinsorge (1954), NDR

2. cena/prize

Milan Študlar (1954), Československo

ČU/HM Alexej Utkin (1957), SSSR

Lesní roh/French Horn

1. cena/prize

Andrej Kuzněcov (1956), SSSR

2. cena/prize

Jiří Havlík (1956), Československo

Trubka/Trumpet

1. cena/prize

Michael Hermann (1956), SRN

2. cena/prize

Karl Heinz Georgi (1957), NDR

ČU/HM Arild Hognes (1955), Norsko

7. ročník – 1972

Duo/Duo

1. cena/prize

Petr Hejný/violoncello (1956), Československo

Yvetta Tausingerová/klavír (1957), Československo

2. cena/prize

Jitka Nováková/housle (1959), Československo

Zuzana Šobrová/klavír (1957), Československo

ČU/HM Irena Obedkova/klavír (1957), SSSR

Nina Seregina/klavír (1956), SSSR

Zoja Kopčáková/housle (1956), Československo

Eva Mintálová/klavír (1957), Československo

Ulrike Pfeufer/violoncello (1956), NDR

Sibylle Schlegel/klavír (1956), NDR

Trio/Trio

1. cena/prize

Uldis Sprudžs/housle (1956), SSSR

Ivars Pauls/violoncello (1954), SSSR

Sarmite Liepa/klavír (1956), SSSR

2. cena/prize

Alexander Kozulin/housle (1958), SSSR

Vladimír Atapin/violoncello (1956), SSSR

Irina Rjumina/klavír (1958), SSSR

ČU/HM Zdeněk Šedivý/trubka (1956), Československo

Jiří Šedivý/trubka (1956), Československo

Václav Krpata/pozoun (1954), Československo

Kathrin Rabus/housle (1956), SRN

Hans Rabus/violoncello (1959), SRN

Romeo Knőbel/klavír (1960), SRN

Mihaela Martin/housle (1958), Rumunsko

Viorica Borviz/violoncello (1957), Rumunsko

Luminita Nitescu/klavír (1958), Rumunsko

Kvarteto/Quartet

1. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

2. cena/prize

Petr Zejfart/flétna (1957), Československo

Jiří Havlík/lesní roh (1956), Československo

Jan Páleníček/violoncello (1957), Československo

Jaroslav Tůma/cembalo (1956), Československo

ČU/HM Jurij Klyčkov/housle (1956), SSSR

Julia Nikitina/housle (1958), SSSR

Olga Vlasova/viola (1954), SSSR

Jevgenij Briskin/violoncello (1957), SSSR

Kvinteto/Quintet

1. cena/prize

Desiree Gatol/sopran. zobcová flétna (1957), Rakousko

Eveline Pluder/sopran. zobcová flétna (1959), Rakousko

Barbara Schmőlzer/alt. zobcová flétna (1959), Rakousko

Johannes Skorupa/bas. zobcová flétna (1954), Rakousko

Elisabeth Meyer/ cembalo (1954), Rakousko

2. cena/prize

Gudrun Jahn/sopran. zobcová flétna (1959), NDR

Christine Geyer/flétna (1956), NDR

Marianne Tilsch/flétna (1955), NDR

Michael Stőckigt/cembalo (1957), NDR

Gabriele Heinig/violoncello (1956), NDR

Desiree Gatol/sopr. zobcová flétna (1957), Rakousko

Eveline Plunder/sopr. zobcová flétna (1959), Rakousko

Barbara Schmőlzer/alt. zobcová flétna (1959), Rakousko

Erika Lessjak/tenor. zobcová flétna (1956), Rakousko

Johannes Skorupa/bas. zobcová flétna (1954), Rakousko

8. ročník – 1973

Klavír/Piano

1. cena/prize

Hans Christian Wille (1958), SRN

2. cena/prize

Momoko Nishino (1958), Japonsko

ČU/HM Thomas Bőkheller (1958), SRN

Louis Lortie (1959), Kanada

Jackie Parker (1959), Kanada

Steffen Strauss (1958), NDR

Housle/Violin

1. cena/prize

Lev Gelbard (1957), SSSR

Klara Flieder (1960), Rakousko

ČU/HM Mihaela Martin (1958), Rumunsko

Jitka Nováková (1959), Československo

Violoncello/Violoncello

1. cena/prize

Alexander Rudin (1960), SSSR

2. cena/prize

Dore Schuster (1958), Západní Berlín

Klara Flieder (1960), Rakousko

Peter Wolf (1958), Rakousko

ČU/HM Xenia Janovič (1958), Jugoslávie

9. ročník – 1974

Flétna/Flute

1. cena/prize

Taras Bujevskij (1957), SSSR

2. cena/prize

Sabine Bleier (1959), SRN

ČU/HM Alexander Aleksjuk (1956), SSSR

Jevgenij Tripeckij (1961), SSSR

Petr Zejfart (1957), Československo

Klarinet/Clarinet

1. cena/prize

Vlastimil Mareš (1957), Československo

2. cena/prize

József Balogh (1956), Maďarsko

ČU/HM Diethelm Adorf (1957), SRN

Wolfgang Kremser (1957), Rakousko

Sabine Meyer (1959), SRN

Hoboj/Oboe

1. cena/prize

Mario Kaminski (1959), NDR

2. cena/prize

Jelizaveta Zujeva (1959), SSSR

ČU/HM Oldřich Adelt (1958), Československo

Zoltán Farkas (1957), Maďarsko

Jacek Piwkowski (1957), Polsko

Lesní roh/French Horn

1. cena/prize

Petr Borzov (1958), SSSR

2. cena/prize

Paul Lazar (1956), Rumunsko

ČU/HM Krysztof Skwarek (1958), Polsko

Jakob Slachter (1958), Nizozemí

Trubka/Trumpet

1. cena/prize

Zdeněk Šedivý (1956), Československo

Gábor Csizmadia (1956), Maďarsko

2. cena/prize

Hannes Läubin (1958), SRN

ČU/HM František Bílek (1956), Československo

Ivan Mološtanov (1957), SSSR

Jörg Niemand (1959), NDR

Macilej Piwkowski (1956), Polsko

10. ročník – 1975

Duo/Duo

1. cena/prize

Josef Krečmer/violoncello (1958), Československo

Monika Čermáková/klavír (1960), Československo

2. cena/prize

Jitka Nováková/housle (1959), Československo

Zdeňka Kolářová/klavír (1959), Československo

ČU/HM Taťána Batrakova/klavír (1960), SSSR

Larisa Izačik/klavír (1959), SSSR

Jana Hájková/housle (1961), Československo

Věra Hájková/klavír (1958), Československo

Chantal Juillet/housle (1960), Kanada

Louis Lortie/klavír (1959), Kanada

Viktoria Kodratjuk/housle (1962), SSSR

Simona Frenkel /klavír (1960), SSSR

Trio/Trio

1. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

2. cena/prize

Gwen Hoebig/housle (1959), Kanada

Desmond Hoebig/violoncello (1961), Kanada

Jackie Parker/klavír (1959), Kanada

Mark Taube/housle (1960), SSSR

Sergej Pečatin/violoncello (1959), SSSR

Světlana Gofman/ klavír (1961), SSSR

ČU/HM Maria Bronina/housle (1960), SSSR

Nikolaj Pavlinov/violoncello (1959), SSSR

Naděžda Soboleva/klavír (1960), SSSR

Jörg Niemand/trubka (1959), NDR

Friedhelm May/trubka (1961), NDR

Olaf Krumpfer/pozoun (1961), NDR

Kvarteto/Quartet

1. cena/prize

Michail Sinman/housle (1959), SSSR

Andrej Jakovlev/housle (1961), SSSR

Světlana Mozgověnko/ viola (1958), SSSR

Marina Tarasova/ violoncello (1960), SSSR

2. cena/prize

Lydia Svjatlovskaja/ housle (1961), SSSR

Maxim Fedotov/housle (1961), SSSR

Jevgenia Petrova/viola (1959), SSSR

Michail Kvint/violoncello (1960), SSSR

Kvinteto/Quintet

Ceny nebyly uděleny/The prizes wasn’t awarded

11. ročník – 1976

Klavír/Piano

1. cena/prize

Lilia Zajarnaja (1960), SSSR

2. cena/prize

Polina Fedotova (1963), SSSR

Elena Mižega (1963), SSSR

ČU/HM Liana Baronaite (1961), SSSR

Jaromír Klepáč (1961), Československo

Kristin Merscher (1961), SRN

Housle/Violin

1. cena/prize

Sergej Stadler (1962), SSSR

2. cena/prize

Lena Denisova (1963), SSSR

ČU/HM Philipp Beckert (1961), NDR

Chantal Juliet (1960), Kanada

Markus Wolf (1962), Rakousko

Thomas Zehetmair (1961), Rakousko

Violoncello/Violoncello

1. cena/prize

Wanda Glowacka (1961), Polsko

2. cena/prize

Hana Kuchařová (1960), Československo

ČU/HM Raphael Flieder (1962), Rakousko

Michail Lezdkan (1962), SSSR

12. ročník – 1977

Flétna/Flute

1. cena/prize Radek Malotín (1962), Československo

2. cena/prize Evamarie Müller (1961), SRN

ČU/HM Jevgenij Tripeckij (1961), SSSR

Michaela Papenberg (1961), Rakousko

Adriena Yovova (1961), Bulharsko

Klarinet/Clarinet

1. cena/prize Nelle Bettina Langleh (1961), SRN

2. cena/prize Günther Gradischnig (1961), Rakousko

ČU/HM Frank Garais (1959), NDR

Alexej Korovin (1962), SSSR

István Varga (1960), Maďarsko

Hoboj/Oboe

1. cena/prize Jan Kolář (1960), Československo

2. cena/prize Ekkehard Hering (1962), NDR

ČU/HM Gerald Fröhlich (1960), NDR

Dimitr Jordanov (1962), Bulharsko

Lesní roh/French Horn

1. cena/prize Jan Harshagen (1960), Holandsko

2. cena/prize Wieland Wirth (1961), NDR

ČU/HM Stanislav Ces (1961), SSSR

Zina Vančurová (1960), Československo

Trubka/Trumpet

1. cena/prize nebyla udělena/not awarded

2. cena/prize Zoltán Kovács (1959), Maďarsko

ČU/HM Jan Hasenhöhrl (1961), Československo

Alexej Korolkov (1960), SSSR

6162

13. ročník – 1978

Duo/Duo

1. cena/prize

Jaroslav Bělgorodskij/housle (1961), SSSR

Marina Kalinina/klavír (1962), SSSR

2. cena/prize

Ramon Jaffé/violoncello (1962), SRN

Markus Pawlik/klavír (1966), SRN

ČU/HM Martin Škampa/violoncello (1962), Československo

Hana Hixová/violoncello, (1963), Československo

Jana Hájková/housle (1961), Československo

Renata Bialasová/klavír (1962), Československo

Trio/Trio

1. cena/prize

Sergej Ščepkin/klavír (1962), SSSR

Boris Vasiljev/housle (1961), SSSR

Taťána Švejduk/violoncello (1963), SSSR

2. cena/prize

Mimu Aramaki/klavír (1961), Rakousko

Lavard Skou-Larsen/housle (1962), Rakousko

Andreas Pőzlberger/violoncello (1963), Rakousko

ČU/HM Frank-Immo Zichner/klavír (1962), NDR

Kai Vogler/housle (1962), NDR

Peter Bruns/violoncello (1962), NDR

Jan Hrdlička/klarinet (1961), Československo

Michal Svoboda/klarinet (1962), Československo

Jaroslav Kubita/fagot (1966), Československo

Nina Chludova/klavír (1962), SSSR

Taťána Borovik/housle (1961), SSSR

Světlana Kosareva/violoncello (1962), SSSR

Kvarteto/Quartet

Ceny nebyly uděleny/The prizes wasn’t awarded

ČU/HM Taťana Pavlova/klavír (1963), SSSR

Anna Nikulina/housle (1963), SSSR

Sergej Jedunov/viola (1961), SSSR

Kirill Rodin/violoncello (1968), SSSR

Kvinteto/Quintet

1. cena/prize

Alexandr Markovič/klavír (1964), SSSR

Oksana Rozanova/housle (1964), SSSR

Michail Šmidt/housle (1964), SSSR

Natalija Rumjanceva/viola (1964), SSSR

Igor Sitnikov/violoncello (1963), SSSR

2. cena/prize

Blanka Basařová/flétna (1962), Československo

Kateřina Vrkočová/flétna (1965), Československo

Milan Oliverius/klarinet (1962), Československo

Ivan Závodský/klarinet (1965), Československo

Aleš Plešinger/klarinet (1964), Československo

ČU/HM János Szabó/trubka (1962), Maďarsko

Gábor Varga/trubka (1963), Maďarsko

István Rarkövi/trubka (1963), Maďarsko

László Sikarim/pozoun (1961), Maďarsko

Jószsef Gazsinka/tuba (1962), Maďarsko

14. ročník – 1979

Klavír/Piano

1. cena/prize

Julia Goldstein (1964), SRN

2. cena/prize

Julie Stadler (1965), SSSR

ČU/HM Stanislav Bunin (1966), SSSR

Jennifer Margaret Cowell (1964), Velká Británie

Thomas Effner (1963), NDR

Yukino Fujiwara (1966), Japonsko

Mariana Dimitrova Gjurkova (1964), Bulharsko

Eugen Parland (1965), SSSR

Veselin Petrov Stanev (1964), Bulharsko

Helena Suchárová (1964), Československo

Zvláštní cena pro nejúspěšnějšího nejmladšího účastníka:

Igor Ardašev (1967), Československo

Zvláštní cena za nejlepší provedení povinné skladby:

Mariana Dimitrova Gjurkova (1964), Bulharsko

Housle/Violin

1. cena/prize

Boris Gromov (1965), SSSR

2. cena/prize

Alexej Tolpygo (1965), SSSR

ČU/HM Oleg Gradow (1964), SRN

Ulrike-Anima Mathé (1964), SRN

František Novotný (1964), Československo

Christian Tetzlaff (1966), SRN

Zvláštní cena pro nejmladšího účastníka:

Daniel Gaede (1966), SRN

Zvláštní cena za nejlepší provedení povinné skladby:

Alexej Tolpygo (1965), SSSR

Violoncello/Violoncello

1. cena/prize

Rio Toyoda (1964), Japonsko

2. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

Čestné uznání/Honorable Mention

Johanna Picker (1964), Rakousko

Jan Vogler (1964), NDR

Zvláštní cena pro nejmladšího účastníka:

Olga Alexandrovna Možar (1966), SSSR

Zvláštní cena za nejlepší provedení povinné skladby:

Johanna Picker (1964), Rakousko

15. ročník – 1980

Flétna/Flute

1. cena/prize

Andrej Petkov (1963), Bulharsko

2. cena/prize

Angelika Suhle (1963), NDR

ČU/HM

Eleonora Ciupka (1963), SRN

Reglinde Forberg (1962), NDR

Martina Fraňková (1964), Československo

Dita Krenberga (1968), SSSR

Leonid Lebeděv (1965), SSSR

Jane Spiers (1963), Velká Británie

Lesní roh/French Horn

1. cena/prize

Pavel Jirásek (1964), Československo

Bodo Werner (1964), NDR

2. cena/prize

Michel Gasciarino (1963), Francie

ČU/HM

Andrej Kasjan (1963), SSSR

Hoboj/Oboe

1. cena/prize

Gabriele Bastian (1963), NDR

2. cena/prize

Dušan Foltýn (1963), Československo

ČU/HM Sabinne Rapp (1963), SRN

Győrgyi Tóth (1962), Maďarsko

Klarinet/Clarinet

1. cena/prize

Pavel Brázda (1962), Československo

2. cena/prize

Alexandr Karpov (1966), SSSR

ČU/HM Dariusz Elbe (1963), Polsko

Radoslav Karaulanov (1964), Bulharsko

Armin Liebich (1964), SRN

Jozef Uhliar (1963), Československo

Trubka/Trumpet

1. cena/prize

Ilja Školnik (1963), SSSR

2. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

ČU/HM

Wolfgang Bauer (1965), SRN

Tusko Lundell (1964), Finsko

Zvláštní cena/Special prize:

Dita Krenbergra (1968) SSSR

Cena Heleny Karáskové/Helena Karásková Prize:

Ilja Školnik (1963), SSSR

Od roku 1980 se uděluje absolutnímu vítězi Cena Heleny Karáskové.

16. ročník – 1981

Duo/Duo

1. cena/prize

Anette Liss/klavír (1966), SRN

Karin Műller-Zűllow/klavír (1965), SRN

2. cena/prize

Jana Králová/violoncello (1966), Československo

Alena Králová/klavír (1971), Československo

ČU/HM

Toysten Weibel/klavír (1965), SRN

Susanne Dieterle/klavír (1965), SRN

Diana Popescu/klavír (1965), Rumunsko

Ruxandra Simionescu/housle (1966), Rumunsko

Michail Janovickij/klavír (1965), SSSR

Anton Istomin/violoncello (1965), SSSR

Trio/Trio

1. cena/prize

Jekatěrina Melnikova/klavír (1966), SSSR

Larisa Kolokolčikova/housle (1966), SSSR

Taťána Anisimova/violoncello (1966), SSSR

2. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

ČU/HM

Alexandr Abajev/housle (1967), SSSR

Irina Tětěrina/violoncello (1965), SSSR

Milana Gelman/klavír (1968), SSSR

Inese Milzaraja/housle (1963), SSSR

Olga Možare/violoncello (1966), SSSR

Světlana Kim/klavír (1966), SSSR

Pavel Jirásek/lesní roh (1964), Československo

Lenka Kmoníčková/lesní roh (1964), Československo

Jaroslav Brych/lesní roh (1964), Československo

Kvarteto/Quartet

1. cena/prize

Anton Batagov/klavír (1965), SSSR

Jekatěrina Guseva/housle (1966), SSSR

Natalija Demidovič/viola (1963), SSSR

Gennadij Antonov/violoncello (1966), SSSR

2. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

Kvinteto/Quintet

1. cena/prize

Alexandr Karpov/klarinet (1966), SSSR

Taťána Trojanker/housle (1965), SSSR

Irina Pavlichina/housle (1966), SSSR

Anna Puškareva/viola (1964), SSSR

Anton Orlov/violoncello (1966), SSSR

2. cena/prize

Zoltán Szekeres/trubka (1964), Maďarsko

Zoltán Molnár/trubka (1965), Maďarsko

Ferenc Bodon/lesní roh (1965), Maďarsko

István Szabó/pozoun (1963), Maďarsko

Tamás Redeczky/tuba (1963), Maďarsko

ČU/HM

Vojtěch Spurný/flétna (1964), Československo

Jiří Zelba/hoboj (1964), Československo

Tomáš Bartoš/klarinet (1964), Československo

Miroslav Rovenský/lesní roh (1964), Československo

Richard Srbený/fagot (1964), Československo

Cena Heleny Karáskové/Helena Karásková Prize:

Alexandr Karpov/ klarinet (1966), SSSR

Taťána Trojanker/ housle (1965), SSSR

Irina Pavlichina/housle (1966), SSSR

Anna Puškareva/viola (1964), SSSR

Anton Orlov/ violoncello (1966), SSSR

17. ročník - 1982

Klavír/Piano

1. cena/prize

Jura Margulis (1968), SRN

2. cena/prize

Vadim Ruděnko (1967) SSSR

ČU/HM

Igor Adrašev (1967), Československo

Martin Kotek (1966), Československo

Housle/Violin

1. cena/prize

Varti Manueljan (1968) Bulharsko

2. cena/prize

Pavel Eret (1967), Československo

ČU/HM

Alexandr Abajev (1968) SSSR

Violoncello/ Violoncello

1. cena/prize

Leonid Gorochov (1967), SSSR

2. cena/prize

Agnese Rugevica (1967), SSSR

ČU/HM

Jana Králová (1966), Československo

Cena Heleny Karáskové/Helena Karásková Prize:

Leonid Gorochov (1967), SSSR

18. ročník – 1983

Flétna/Flute

1. cena/prize

Vincent Lucas (1967), Francie

2. cena/prize

Michael Kofler (1966), Rakousko

ČU/HM

Kornelia Brandkamp (1967), SRN

Anton Korolev (1965), SSSR

Helena Holečková (1966), Československo

Lesní roh/French Horn

1. cena/prize

Andreas Langosch (1966), NDR

2. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

ČU/HM

Jiří Špaček (1970), Československo

Zvláštní cena pro nejmladšího účastníka:

Ilze Urbane(1971), SSSR

Hoboj/Oboe

1. cena/prize Jana Brožková (1968), Československo

2. cena/prize Viktoria Kafka (1965), Maďarsko

ČU/HM Tytus Wojnowicz (1965), Polsko

Kay Zeisberg (1965), NDR

Klarinet/Clarinet

1. cena/prize

Artur Lukomjanskij (1967), SSSR

2. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

ČU/HM

Wolfram Grosse (1966), NDR

Dmitrij Artamonov (1967), SSSR

Zdeno Piala (1966), Československo

Trubka/Trumpet

1. cena/prize

Neeme Birk (1966), SSSR

2. cena/prize

Josef Matějka (1967), Československo

ČU/HM

Tibor Kiraly (1965), Maďarsko

Leo Siberski (1969), SRN

Cena Heleny Karáskové/Helena Karásková Prize:

Vincent Lucas (1967), Francie

19. ročník – 1984

Duo/Duo

1. cena/prize

Sonja Korkeala/housle (1969), Finsko

Katinka Korkeala/housle (1969), Finsko

2. cena/prize

Valentina Lisica/klavír (1970), SSSR

Taťána Poljaček/housle (1971), SSSR

ČU/HM

Jurij Likin/hoboj (1967), SSSR

Andrej Sikorskij/klavír (1967), SSSR

Marie Lacasse/housle (1969), Kanada

Minn Shin/klavír (1969), Kanada

Ilze Urbane/flétna (1971), SSSR

Janis Zilbers/klavír (1966), SSSR

Trio/Trio

1. cena/prize

Oleg Galperin/violoncello (1988), SSSR

Marija Kolajko/klavír (1969), SSSR

Michail Richter/housle (1969), SSSR

2. cena/prize

Jana Brožková/hoboj (1968), Československo

Ludmila Peterková/klarinet (1967), Československo

Pavel Langpaul/fagot (1970), Československo

ČU/HM

Martin Sekyra/housle (1969), Československo

Petr Šporcl/violoncello (1969), Československo

Milan Fraňek/klavír (1969), Československo

Sergej Kudrjavcev/flétna (1970), SSSR

Jaroslav Čerenkov/violoncello (1969), SSSR

Irina Sorokina/klavír (1967), SSSR

Kvarteto/Quartet

1. cena/prize

Jan-Arne Södreblom/housle (1970), Finsko

Satu Salkumäki/housle (1970), Finsko

Jan-Erik Gustafsson/violoncello (1970), Finsko

Ilari Angervo/viola (1968), Finsko

2. cena/prize

Alexandr Zeiher/housle (1970), SRN

Isabelle Faust/housle (1972), SRN

Boris Faust/viola (1970), SRN

Henning Harms/violoncello (1968), SRN

ČU/HM

Jiří Novák/housle (1970), Československo

Jan Drahota/housle (1970), Československo

Marie Šulcová/viola (1971), Československo

Libor Švejda/violoncello (1967), Československo

Kvinteto/Quintet

Ceny nebyly uděleny/The prizes wasn’t awarded

Cena za nejlepší provedení skladby českého autora:

Valentina Lisica/klavír (1970), SSSR

Taťána Poljaček/ housle (1971), SSSR

Cena Heleny Karáskové/Helena Karásková Prize:

Oleg Galperin/violoncello (1988), SSSR

Marija Kolajko/klavír (1969), SSSR

Michail Richter/housle (1969), SSSR

20. ročník – 1985

Klavír/Piano

1. cena/prize

Halina Jančiková (1971), Československo

2. cena/prize

Anna Drujan (1971), SSSR

ČU/HM

Sheila Arnold (1970), SRN

Valentina Lisica (1970), SSSR

Alexandr Michajluk (1970), SSSR

Milada Pribilova (1970) Bulharsko

Sabine Simon (1971), NDR

Lars Vogt (1970), SRN

Housle/Violin

1. cena/prize

Alexandr Kostin (1970) SSSR

2. cena/prize

Denica Kazakova (1970), Bulharsko

ČU/HM

Anton Barachovskij (1973), SSSR

Corey Cerovsek (1972) Kanada

Violoncello/Violoncello

1. cena/prize

Nina Kotova (1969), SSSR

2. cena/prize

Ole Akahoshi (1970), SRN

Cena za nejlepší provedení české hudby:

Halina Jančiková (1971), Československo

Cena Heleny Karáskové/Helena Karásková Prize:

Alexandr Kostin (1970) SSSR

21. ročník – 1986

Flétna/Flute

1. cena/prize

Bogdan Stefanescu (1969), Rumunsko

2. cena/prize

Ilze Urbane(1971), SSSR

ČU/HM

Wally Hase (1969), SRN

Iris Wimmer (1970), SRN

Martina Lesná (1969), Československo

Lesní roh/French Horn

1. cena/prize

Jiří Špaček (1979), Československo

2. cena/prize

Esa Tapani (1968), Finsko

ČU/HM

Rachel Clarke (1970), Velká Británie

Alexandr Larin (1970), SSSR

Hoboj/Oboe

1. cena/prize

Susanne Grützmacher (1969), SRN

2. cena/prize

Jiří Tlučhoř (1969), Československo

ČU/HM

Jitka Baboráková (1969), Československo

Pavel Strugaljev (1970), SSSR

Klarinet/Clarinet

1. cena/prize

Zdeněk Závičák (1969), Československo

2. cena/prize

Uldis Lipskis (1969), SSSR

ČU/HM

Jevgenij Petrov (1972), SSSR

Marek Miš (1969), Polsko

Marcis Kulis (1969), SSSR

Trubka/Trumpet

1. cena/prize

Leo Siberski (1969), SRN

2.cena/prize

Pasi Pirinen (1969), Finsko

ČU/HM

Jakub Chalupa (1970), Československo

Cena Heleny Karáskové/Helena Karásková Prize:

Leo Siberski (1969) SRN

22. ročník – 1987

Duo/Duo

1. cena/prize

Christine Rox/housle (1972), SRN

Hannes Rox/klavír (1973), SRN

2. cena/prize

Isabelle Faust/housle (1972), SRN

Boris Faust/viola (1970), SRN

ČU/HM

Jevgenija Pikovskaja/housle (1973) SSSR

Artem Pavlov/klavír (1970), SSSR

Trio/Trio

1. cena/prize

Natalja Dudik/klavír (1972), SSSR

Sergej Livitin/housle (1972), SSSR

Michail Burovik/violoncello (1972), SSSR

2. cena/prize

Bettina Klemm/flétna (1971), NDR

Hagen Wappler/violoncello (1970), NDR

Frank Gutschmidt/klavír (1971), NDR

ČU/HM

Daniela Erhartová/klavír (1972), Československo

Pavel Šporcl/housle (1973), Československo

Jiří Šlechta/violoncello (1971), Československo

Yin Li Chen/klavír (1970), Čína

Jun Ma/housle (1972), Čína

Bo Pen/violoncello (1972), Čína

Kvarteto/Quartet

1. cena/prize

Janika Gustafsson/housle (1972), Finsko

Marika Gustafsson/housle (1972), Finsko

Camila Vilkman /viola (1970), Finsko

Lauri Angervo/violoncello (1971), Finsko

2. cena/prize

Natalja Najdina/housle (1972), SSSR

Anna Zolotko/housle (1972), SSSR

Igor Najdin/viola (1969), SSSR

Alexandr Kašin/violoncello (1972), SSSR

ČU/HM

Yu Bai/housle (1972), Čína

Xi Zhang/housle (1972), Čína

Zhen Su/viola (1972), Čína

Wen Ma/violoncello (1972), Čína

Elena Fedorova/housle (1971), SSSR

Maxim Sacharov housle (1972), SSSR

Oleg Krylnikov/viola (1972), SSSR

Ilja Finkelštejn/violoncello (1971), SSSR

Yun Chen/housle (1974), Čína

Shuang Wu/housle (1970), Čína

Ma Quin Zhang/viola (1970), Čína

Xi Chen/violoncello (1974), Čína

Kvinteto/Quintet

1. cena/prize

Alexej Lundin/housle (1971), SSSR

Sergej Zlotnikov/housle (1972), SSSR

Alexandra Poslavskaja/viola (1970), SSSR

Natalja Anikejeva/viola (1972), SSSR

Alexej Steblev/violoncello (1972), SSSR

2. cena/prize

Felicity Bryson/flétna (1970), Velká Británie

Sarah Roper/hoboj (1970), Velká Británie

Jonathan Webb/klarinet (1970), Velká Británie

Sarah Burnett/fagot (1971), Velká Británie

Rachel Clarke/lesní roh (1970), Velká Británie

Cena Heleny Karáskové/Helena Karásková Prize:

Janika Gustafsson/housle (1972), Finsko

Marika Gustafsson/housle (1972), Finsko

Camila Vilkman/viola (1970), Finsko

Lauri Angervo/violoncello (1971), Finsko

23. ročník – 1988

Klavír/Piano

1. cena/prize

Eldar Něbolsin (1974), SSSR

2. cena/prize

Jitka Fraňková (1975), Československo

ČU/HM

Naida Cole (1974), Kanada

Olga Pušečnikova (1975), SSSR

Katharina Rasenhorn (1974), NDR

Housle/Violin

1. cena/prize

Julian Rachlin (1974), Rakousko

2. cena/prize

Pavel Šporcl (1973), Československo

ČU/HM

Jevgenija Pikovskaja (1973), SSSR

Dan-Claudiu Vorničelu (1973), Rumunsko

Violoncello/Violoncello

1. cena/prize

Georgij Gorjunov (1973), SSSR

2. cena/prize

Tanja Tetzlaff (1973), SRN

ČU/HM

Quirine Viersen (1972), Nizozemí

Juliana von Hahn (1973), SRN

Cena Heleny Karáskové/Helena Karásková Prize:

Julian Rachlin (1974), Rakousko

24. ročník – 1989

Flétna/Flute

1. cena/prize Žofie Vokálková (1971), Československo

2. cena/prize Gergely Bodoky (1973), Maďarsko

ČU/HM Robert Lerch (1973), NDR

Bettina Klemm (1971), NDR

Kersten McCall (1973) NSR

Matúš Betko (1973), Československo

Ilona Gotliba (1971), SSSR

Lesní roh/French Horn

1. cena/prize

Radek Baborák (1976), Československo

2. cena/prize

Jörg Brückner (1971), NDR

ČU/HM

Tino Bölk (1971), NDR

Marc Ostertag (1975), SRN

Hoboj/Oboe

1. cena/prize

Zbyněk Müller (1972), Československo

2. cena/prize

Yue Cheng (1972), Čína

ČU/HM

Marja Talka (1972), Finsko

Ivan Rumerio (1975), Rakousko

Klarinet/Clarinet

1. cena/prize

Jevgenij Petrov (1972), SSSR

2. cena/prize

György Reé (1972), Maďarsko

ČU/HM

Alexej Ivanov (1972), SSSR

Nina Janssen (1972), SRN

Vojtěch Nýdl (1972), Československo

Regina Müller (1973), NDR

Tomáš Kopáček (1972), Československo

Alex Nyers (1972), Maďarsko

Arto Haiskanen (1973), Finsko

Trubka/Trumpet

1. cena/prize

Tamás Póti (1973), Maďarsko

2. cena/prize

Zsolt Skultéti (1974), Maďarsko

ČU/HM

Jan Hlinka (1972), Československo

Bogdan Efanov (1975), SSSR

Cena Heleny Karáskové/Helena Karásková Prize:

Radek Baborák (1976), Československo

25. ročník – 1990

Duo/Duo

1. cena/prize

Anna Ajrapetjanc/klavír (1975), SSSR

Ripsime Ajrapetjanc/housle (1975)SSSR

Cena byla anulována.

2. cena/prize

Pavel Šporcl/housle (1973), Československo

Jitka Fraňková/klavír (1975), Československo

ČU/HM

Dita Beranová/lesní roh (1974), Československo

Veronika Gabrielová/klavír (1974), Československo

Petra Berényi/cimbál (1978), Maďarsko

Miklós Lukács/cimbál (1977), Maďarsko

Trio/Trio

1. cena/prize

Alexandr Gladyšev/klavír (1975), SSSR

Anastasia Ivanova/housle (1973), SSSR

Sergej Novikov/violoncello (1975), SSSR

2. cena/prize

Ljuba Gostilovič/klavír (1975), SSSR

Voloďa Lichtěn/housle (1976), SSSR

Kaťja Averjanova/violoncello (1976), SSSR

Kvarteto/Quartet

1. cena/prize

Jakub Malý/flétna (1973), Československo

Miloš Bydžovský/klarinet (1973), Československo

Marek Rothbauer/fagot (1973), Československo

Petr Kužvart/trubka (1972), Československo

2. cena/prize

Michael Zapotoczky/housle (1974), Rakousko

Susanne Zapotoczky/housle (1977), Rakousko

Charlotte Zapotoczky/viola (1975), Rakousko

Johannes Zapotoczky/violoncello (1979), Rakousko

ČU/HM

Jan Linhart/ flétna sopránová (1975), Československo

Lucie Valchářová/flétna altová (1976), Československo

Veronika Kofroňová/flétna tenorová (1974), Československo

Hana Sakslová/flétna basová (1974), Československo

Kvinteto/Quintet

1. cena/prize

Marek Zvolánek/trubka (1974), Československo

Aleš Dvořák/ trubka (1973), Československo

Kryštof Pípal/ lesní roh (1973), Československo

Stanislav Penk/ trombón (1974), Československo

Jiří Kolář/ tuba (1973), Československo

Cena Heleny Karáskové/Helena Karásková Prize:

Pavel Šporcl/housle (1973), Československo

Jitka Fraňková/klavír (1975), Československo

26. ročník – 1991

Klavír/Piano

1. cena/prize

Anna Kravčenko (1976), Ukrajina

2. cena/prize

Andrej Ponočevnyj (1976), Bělorusko

ČU/HM

Alexej Grinjuk (1977), Ukrajina

Péter Köcsky (1976), Maďarsko

Goli Mohtadi (1975), Velká Británie

Mirabela Dina (1976), Rumunsko

Finghín Collins (1977), Irsko

Patric Barendregt (1976), Nizozemí

Jerry Jantunen (1975), Finsko

Genya Yanagida (1975) Rakousko

Alexandra Trusova (1977), Rusko

Housle/Violin

1. cena/prize

Mirijam Contzen (1976), SRN

2. cena/prize

Alena Čechová (1977), Československo

ČU/HM

Albena Danailova (1976), Bulharsko

Marc-André Gauthier (1978), Kanada

Alexandru Tomescu (1976), Rumunsko

Sharon Jaari (1975), Finsko

Mark Komaňko (1975), Rusko

Werner von Schnitzler (1978), SRN

Svetlin Rusev (1976), SRN

Violoncello/Violoncello

1. cena/prize

Mikael Samsonov (1977), Bělorusko

2. cena/prize

Claudio Bohorquez (1976), SRN

ČU/HM

Ionut Zamfir (1976), Rumunsko

Ceny za nejlepší provedení povinných skladeb:

Klavír Andrej Ponočevnyj (1976), Bělorusko

Housle Alena Čechová (1977), Československo

Violoncello Claudio Bohorquez (1976), SRN

Cena Heleny Karáskové/Helena Karásková Prize:

Mirijam Contzen (1976), SRN

27. ročník – 1992

Flétna/Flute

1. cena/prize

Jaromír Pšánský (1975), Československo

2. cena/prize

Katja Schneider (1974), SRN

ČU/HM

Anne-Catherine Heizmann (1975), SRN

Teresa Kathleen Clarke (1977), Velká Británie

Hoboj/Oboe

1. cena/prize

Tanja van der Kooij (1975), Nizozemí

2. cena/prize

Pirkka Sipilä (1975), Finsko

ČU/HM

Vratislav Vlna (1975), Československo

Alexej Ogričuk (1978), Rusko

Miranda Burt (1975), Velká Británie

Melinda Kothencz (1974), Maďarsko

Lesní roh/French Horn

1. cena/prize

János Zinner (1974), Maďarsko

2. cena/prize

Martin Meyer (1976), SRN

ČU/HM

Karin Korath (1975), Rakousko

Klarinet/Clarinet

1. cena/prize

Kateřina Váchová (1975), Československo

2. cena/prize

Jiří Kotal (1975), Československo

ČU/HM

Katherine Ann Spencer (1975), Velká Británie

Antanas Taločka (1974) Litva

Bernát Tószegi (1975), Maďarsko

Vsevolod Zubarev (1977), Rusko

Trubka/Trumpet

1. cena/prize

Jaroslav Halíř (1975), Československo

2. cena/prize

Zsolt Spitzer (1976), Maďarsko

ČU/HM

Andrej Kovalinskij (1977), Bělorusko

Balast Nemes (1976), Maďarsko

Ceny za nejlepší provedení povinných skladeb:

Flétna Anne-Catherine Heizmann (1975), SRN

Klarinet Kateřina Váchová (1975), Československo

Hoboj Pirkka Sipilä (1975), Finsko

Lesní roh Martin Meyer (1976), SRN

Trubka Zsolt Spitzer (1976), Maďarsko

Cena za nejlepší provedení české skladby, věnovaná Českou hudební společností:

Tanja van der Kooij (1975), Nizozemí

Cena Heleny Karáskové/Helena Karásková Prize:

Kateřina Váchová (1975), Československo

28. ročník – 1993

Duo/Duo

1. cena/prize

Alena Čechová/housle (1977), Česká republika

Petr Čech/klavír (1979), Česká republika

2. cena/prize

Wilfried Hedenborg/housle (1977), Rakousko

Bernhard Hedenborg/ violoncello (1979), Rakousko

ČU/HM

Věra Meislová/ klavír (1979), Česká republika

Eva Fraňková/klavír (1977), Česká republika

Trio/Trio

1. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

2. cena/prize

Anja Bukovec/housle (1978), Česká republika

Luděk Růžička/housle (1977), Česká republika

Hana Dvořáková/klavír (1976), Česká republika

Petr Ovčarov/klavír (1981), Rusko

Maxim Chocholkov/housle (1980), Rusko

Dmitrij Maslennikov/violoncello (1980), Rusko

Kvarteto/Quartet

1. cena/prize

Terezie Nollová/flétna (1975), Česká republika

Radka Janečková/flétna (1978), Česká republika

Dita Čeledová/flétna (1976), Česká republika

Pavla Trefná/flétna (1977), Česká republika

2. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

ČU/HM

Ilone Turunen/housle (1979), Finsko

Maija Linkola/housle (1979), Finsko

Lotta Poijärvi/viola (1978), Finsko

Joel Laakso/violoncello (1978), Finsko

Kvinteto/Quintet

1. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

2. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

ČU/HM

István Sztán/trubka (1977), Maďarsko

Gábor Devecsai/trubka (1977), Maďarsko

Zoltán Szöke/lesní roh (1977), Maďarsko

Balázs Szakszon/trombón (1977), Maďarsko

Zsolt Szénási/tuba (1977), Maďarsko

Cena Heleny Karáskové/Helena Karásková Prize:

Alena Čechová/ housle (1977), Česká republika

Petr Čech/ klavír (1979), Česká republika

29. ročník – 1994

Klavír/Piano

1. cena/prize

Jevgenij Sudbin (1980), SRN

2. cena/prize

Ivo Kahánek (1979), Česká republika

ČU/HM

Václav Mácha (1979), Česká republika

Angela Song (1981), Kanada

Jacinthe Latour (1979), Kanada

Adrienn Köszegi (1978) Maďarsko

Martin Helmchen (1982), SRN

Meryem Akdenizli (1980), SRN

Nataša Čerkez (1979), Rusko

Alina Kirjajeva (1980), Ukrajina

Housle/Violin

1. cena/prize

Alexej Nagovicyn (1980), Rusko

Katharina Krüger (1978), SRN

2. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

ČU/HM

Jan Fišer (1980), Česká republika

Elena Mikhailova (1982), Španělsko

Natan Dondalski (1980), Polsko

Oskars Silinsh (1979), Lotyšsko

Ariane Becker-Bender (1980), SRN

Violoncello/ Violoncello

1. cena/prize

Dmitrij Maslennikov (1980), Rusko

2. cena/prize

Johann Ludwig (1980), SRN

ČU/HM

Bernhard Hedenborg (1979), Rakousko

Danila Ivanov (1981), Rusko

Ceny za nejlepší provedení povinných skladeb:

Klavír Jevgenij Sudbin (1980), SRN

Housle Elena Mikhailova (1982), Španělsko

Violoncello Bernhard Hedenborg (1979), Rakousko

Cena Heleny Karáskové/Helena Karásková Prize:

Jevgenij Sudbin (1980), SRN

30. ročník – 1995

Flétna/Flute

1. cena/prize

Katalin Kramarics (1977), Slovensko

2. cena/prize

Reinis Lapa (1978), Lotyšsko

ČU/HM

Hana Knauerová (1980), Česká republika

Marianna Rács (1977), Maďarsko

Aglaja Uljanova (1977), Rusko

Olga Vorošilova (1978), Rusko

Klarinet/Clarinet

1. cena/prize

Zoltán Kovács (1977), Maďarsko

2. cena/prize

Dimitar Abadjiev (1979), Bulharsko

ČU/HM

Lucy Hui-Chu Chuang (1979), Kanada

Bálint Károsi (1979), Maďarsko

Alexej Milkin (1977), Rusko

Hoboj/Oboe

1. cena/prize

Clemens Haustein (1979), SRN

2. cena/prize

Vilém Veverka (1978), Česká republika

Lesní roh/French Horn

1. cena/prize nebyla udělena/not awarded

2. cena/prize nebyla udělena/not awarded

ČU/HM

Marie Čapská (1979), Česká republika

Trubka/Trumpet

1. cena/prize

Jiří Houdek (1979), Česká republika

2. cena/prize

Alexandr Beer (1978), SRN

ČU/HM

Andris Nelsons (1978), Lotyšsko

Ceny za nejlepší provedení povinných skladeb:

Flétna Katalin Kramarics (1977), Slovensko

Hoboj Clemens Haustein (1979), SRN

Klarinet Dimitar Abadjiev (1979), Bulharsko

Lesní roh Marie Čapská (1979), Česká republika Trubka

Jiří Houdek (1979), Česká republika

Cena Heleny Karáskové/Helena Karásková Prize:

Katalin Kramarics (1977), Slovensko

31. ročník – 1996

Duo/Duo

1. cena/prize

Mikuláš Drha/housle (1980), Česká republika

Jana Drhová/klavír (1978), Česká republika

2. cena/prize

Jan Fišer/housle (1980), Česká republika

František Souček/housle (1980), Česká republika

ČU/HM

Hana Knauerová/flétna (1980), Česká republika

Jan Divoký/klavír (1978), Česká republika

Naděžda Artamonova/ housle (1980), Ukrajina

Anna Papucha/klavír (1980), Ukrajina

Trio/Trio

1. cena/prize

Daniela Oerterová/housle (1980), Česká republika

Helena Chytrová/housle (1981), Česká republika

Miron Šmidák/klavír (1980), Česká republika

2. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

ČU/HM

Jakub Jakowicz/housle (1981), Polsko

Igor Gižewski/violoncello (1981), Polsko

Jakub Tchorzewski/klavír (1981), Polsko

Marija Krestinskaja/housle (1980), Rusko

Andrej Ivanov/violoncello (1980), Rusko

Stanislav Solovjev/klavír (1979), Rusko

Kvarteto/Quartet

1. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

2. cena/prize

Martinš Kalninš/klarinet (1979), Lotyšsko

Janis Rudzitis/klarinet (1979), Lotyšsko

Egils Šefers/klarinet (1978), Lotyšsko

Emils Zilberts/klarinet (1980), Lotyšsko

Oscar Bohorquez/housle (1979), SRN

Fabian Wettstein/housle (1979), SRN

Anna-Maria Wyneken/viola (1981), SRN

Karolin Wyneken/violoncello (1979), SRN

ČU/HM

Kiril Petrov/bicí nástroje (1980), Bulharsko

Konstantin Tzvetkov/bicí nástroje(1980), Bulharsko

Teodor Ivanov/bicí nástroje (1980), Bulharsko

Lilia Lontcheva/bicí nástroje (1979), Bulharsko

Kvinteto/Quintet

1. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

2. cena/prize

Hana Knauerová/flétna (1980), Česká republika

Přemysl Kubát/hoboj (1979), Česká republika

Jan Pařík/klarinet (1979), Česká republika

Martin Petrák/fagot (1980), Česká republika

Ondřej Vrabec/lesní roh (1979), Česká republika

Cena Heleny Karáskové/Helena Karásková Prize:

Duo České republiky

Mikuláš Drha/housle (1980), Česká republika

Jana Drhová/klavír (1978), Česká republika

32. ročník - 1997

Klavír/Piano

1. cena/prize

Dmitrij Děmjaškin (1982), Rusko

Gerhard Vielhaber (1982), SRN

2. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

ČU/HM

Lauma Skride (1982), Lotyšsko

Arta Arnicane (1982), Lotyšsko

Housle/Violin

1. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

2. cena/prize

Korbinian Altenberger (1982), SRN

Marjolaine Locher (1981), SRN

ČU/HM

Johannes Happenhofer (1984), Rakousko

Michael Hsu (1983), SRN

Violoncello/Violoncello

1. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

2. cena/prize

Claudius Popp (1982), SRN

ČU/HM

Boris Stanski (1983), Rusko

Sergej Suvorov (1984), Rusko

Cena Heleny Karáskové/Helena Karásková Prize:

Dmitrij Děmjaškin (1982), Rusko

Diplom za nejlepší provedení povinné skladby:

Lukasz Frant (1982), Polsko

33. ročník – 1998

Flétna/Flute

1. cena/prize

Denis Burjakov (1981), Rusko

2. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

ČU/HM

Jana Brydniaková (1980), Česká republika

Ieva Rutentaleová (1983), Lotyšsko

Birgit Fluchová (1981), Rakousko

Hoboj/Oboe

1. cena/prize

Dana Wichterlová (1981), Česká republika

2. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

ČU/HM

Ivan Podjomov (1986), Rusko

Klarinet/Clarinet

1. cena/prize

László Kuti (1982), Maďarsko

2. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

ČU/HM

Gábor Galavics (1981), Maďarsko

Lesní roh/French Horn

1. cena/prize

Szabolcs Zempléni (1981), Maďarsko

2. cena/prize

nebyla udělena

ČU/HM

Gábor Acsai (1981), Maďarsko

Trubka/Trumpet

Ceny nebyly uděleny/The prizes wasn’t awarded

Cena Heleny Karáskové/Helena Karásková Prize:

Szabolcs Zempléni (1981), Maďarsko

Čestná uznání za nejlepší provedení povinných skladeb:

flétna Ieva Rutentale (1983), Lotyšsko

hoboj Dana Wichterlová (1981), Česká republika

klarinet László Kuti (1982), Maďarsko

lesní roh Szabolcs Zempléni (1981), Maďarsko

trubka Kaspar-Laurenz Märtig (1981), Německo

34. ročník – 1999

Duo/Duo

1. cena/prize

Antonia Lambova/klavír (1983), Bulharsko

Valia Dervenska/housle (1981), Bulharsko

2. cena/prize

Johanna Gröbner/klavír (1982), Rakousko

Veronika Trisko /klavír (1981), Rakousko

CU/HM

Matěj Arendárik/klavír (1982), Slovensko

Alexej Rosík/housle (1984), Slovensko

Sara Löffelhardt/housle (1982), Německo

Matthias Böhringer/klavír (1982), Německo

Trio/Trio

1. cena/prize

Ieva Rutentale/flétna (1983), Lotyšsko

Guna Paula/flétna (1982), Lotyšsko

Lauma Skride/klavír (1982), Lotyšsko

2. cena/prize

Cornelia Eder/klavír (1983), Rakousko

Anna Knopp/housle (1982), Rakousko

Stefanie Prenn/violoncello (1984), Rakousko

ČU/HM

Renata Poliaková/klavír (1982), Česká republika

Monika Vavřínková/housle (1983), Česká republika

Petr Nouzovský/violoncello (1982), Česká republika

Kvarteto/Quartet

1. cena/prize

Franziska Hölscher/housle (1981), SRN

Katharina Uhde/housle (1981), SRN

Simone Jandl/viola (1983), SRN

Tatjana Uhde/violoncello (1981), SRN

2. cena/prize

Roman Hranička/housle (1983), Česká republika

Petra Vilánková/housle (1984), Česká republika

Barbora Veisová/viola (1982), Česká republika

Šimon Veis/violoncello (1984), Česká republika

ČU/HM

Pavel Tovpič/klavír (1983), Rusko

Ilja Kozlov/housle (1983), Rusko

Andrej Penjugin/viola (1982), Rusko

Nikolaj Simaletdinov/violoncello (1982), Rusko

Cena Heleny Karáskové/Helena Karásková Prize:

Duo Bulharska

Antonia Lambova/klavír (1983)

Valia Dervenska/housle (1981)

35. ročník – 2000

Klavír/piano

1. cena/prize

Konstantin Šamraj (1985), Rusko

Jie – Hua Zhu (1986), SRN

2. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

ČU/HM

Suzanna Hlinka (1984), Austrálie

Veronika Böhmová (1985), Česká republika

Jan Gazdzicki (1984), SRN

Stefan Stroissing (1985), Rakousko

Housle/Violin

1. cena/prize

Jing Wang (1985), Kanada

Leticia Muňoz (1985), Španělsko

2. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

ČU/HM

Denise Nittel (1984), Rakousko

Katrin Krutina (1984), SRN

Krzysztof Specjal (1985), Polsko

Eugene Nakamura (1985), Kanada

Violoncello/Violoncello

1. cena/prize

Ralf- Andreas Stürzinger (1985), SRN

Leonard Elschenbroich (1985), SRN

2. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

ČU/HM

Tomáš Jamník (1985), Česká republika

Ruslans Vilenskis (1985), Lotyšsko

Cena Heleny Karáskové/Helena Karásková Prize:

Ralf- Andreas Stürzinger (1985), SRN

Diplom za nejlepší provedení povinné skladby:

Leonard Elschenbroich (1985), Německo

36. ročník – 2001

Flétna/Flute

1. cena/prize

Júlia Somogyi (1985), Maďarsko

Kristina Vaculová (1984), Česká republika

2. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

ČU/HM

Jozef Hamerník (1984), Slovensko

Karina Jandl (1985), Rakousko

Andreas Kißling (1984), SRN

Iveta Kundrátová (1984), Česká republika

Hoboj/Oboe

1. cena/prize

Maxim Orechov (1984) Rusko

2. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

ČU/HM

Magdalena Karolak (1984), Polsko

Klarinet/Clarinet

1. cena/prize

Valentin Uriupin (1985) Rusko

2. cena/prize

Martinš Circenis (1984), Lotyšsko

ČU/HM

Nikita Agafonov (1985) Rusko

Lesní roh/French Horn

1. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

2. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

ČU/HM

Endre Polyák (1984), Maďarsko

Trubka/Trumpet

1. cena/prize

Giuliano Sommerhalder (1985), Švýcarsko

2. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

ČU/HM

Tamás Kovács (1984), Maďarsko

Jan Linda (1983), Česká republika

Cena Heleny Karáskové/Helena Karásková Prize:

Giuliano Sommerhalder (1985), Švýcarsko

37. ročník – 2002

Duo/Duo

1. cena/prize Stanislav Lukš/housle (1986), Česká republika

Jakub Metelka/klavír (1986), Česká republika

2. cena/prize Dorle Fassmann/housle (1986), SRN

Theresia Meyer/housle (1986), SRN

ČU/HM Therese Andersen/housle (1984)Dánsko

Emil Gryesten Jensen/klavír (1985), Dánsko

Tomáš Jamník/violoncello(1985), Česká republika

Pavel Voráček/klavír (1986), Česká republika

Petr Kubík/klarinet (1984), Česká republika

Jan Dušek/klavír (1985), Česká republika

Rositsa Chopeva/housle, Bulharsko

Nona Krincheva/klavír, Bulharsko

Trio/Trio

1. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

2. cena/prize

Kristiana Širante/flétna (1985), Lotyšsko

Valters Püce/violoncello (1985), Lotyšsko

Arturs Cingujevs/klavír (1985), Lotyšsko

Kvarteto/Quartet

1. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

2. cena/prize

Simona Polakovičová/flétna (1985), Česká republika

Jan Krch/flétna (1984), Česká republika

Petra Křišťanová/flétna (1985), Česká republika

Martin Mikuláš/flétna (1985), Česká republika

Alice Wignjosaputro/housle (1986), SRN

Melibea Abaga/housle (1987), SRN

Martin Schäfer/viola (1985), SRN

Ole Hansen/violoncello (1985), SRN

Kvinteto/Quintet

1. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

2. cena/prize

Petya Eneva/housle (1984), Bulharsko

Dora Kehayova/housle (1985), Bulharsko

Ivajlo Donailov/viola (1985), Bulharsko

Marina Hinova/violoncello (1985), Bulharsko

Alina Komitova/klavír (1986), Bulharsko

Cena Heleny Karáskové/Helena Karásková Prize:

Stanislav Lukš/housle (1986), Česká republika

Jakub Metelka/klavír (1986), Česká republika

38. ročník 2003

Klavír/Piano

1. cena/prize

Marie Al-Ashhabová (1988), Česká republika

2. cena/prize

Alexander Kudrjavcev (1987), Rusko

ČU/HM

Anna Fedorova (1990), Ukrajina

Sara Vujadinovič (1991), Srbsko a Černá hora

Lucie Valčová (1987), Česká republika

Housle/Violin

1.cena/prize

Hellen Weiss (1988), SRN

2. cena/prize

Markéta Janoušková (1989), Česká republika

ČU/HM

Olga Piskórz (1989), Polsko

Violoncello/Violoncello

1. cena/prize

Fjodor Amosov (1988), Rusko

2. cena/prize

Zita Varga (1989), Chorvatsko

ČU/HM

Michael Petrov (1990), Bulharsko

Tomasz Daroch (1989), Polsko

Cena Heleny Karáskové/Helena Karásková Prize:

Hellen Weiss (1988), SRN

Diplom za nejlepší provedení povinné skladby:

klavír Marie Al-Ashhabová (1988), Česká republika

violoncello Fjodor Amosov (1988), Rusko

housle Hellen Weiss (1988), Německo

39. ročník – 2004/2005

Flétna/Flute

1. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

2. cena/prize

Martina Kuštárová (1990), Slovensko

ČU/HM

Tünde Molnár (1987), Maďarsko

Hoboj/Oboe

1. cena/prize

Alexandr Jegorov (1987), Rusko

2. cena/prize

Markéta Halamová (1987), Česká republika

Klarinet/Clarinet

1. cena/prize

Vasilij Bělov (1987), Rusko

2. cena/prize

Michael Mering (1991) Rusko

ČU/HM

Kristaps Catlaks (1988) Lotyšsko

Renata Raková (1987), Česká republika

Trubka/Trumpet

1. cena/prize

Rita Thiem (1987), SRN

2. cena/prize

Gatis Gorkuša (1989), Lotyšsko

ČU/HM

István Baráth (1987), Maďarsko

Florian Brunmayr (1988), Rakousko

Jaan Ots (1988), Estonsko

Lesní roh/French Horn

1. cena/prize

Anna Magdalena Euen (1989), SRN

2. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

Cena Heleny Karáskové/Helena Karásková Prize:

Vasilij Bělov (1987), Rusko

Cena Heleny Karáskové/Helena Karásková Prize:

Vasilij Belov (1987), Rusko

40. ročník – 2006

Duo/Duo

1. cena/prize

Jakub Junek/housle (1988), Česká republika

Ivan Vokáč/violloncello (1987), Česká republika

2. cena/prize

Felix Key Weber /housle (1988), Německo

Anne Weber /viola (1970), SRN

ČU/HM

Nik Chooi i/housle (1989) SSSR

Avan Yu /klavír (1987), SSSR

Trio/Trio

1. cena/prize

Vera Lopatina /housle (1987), Rusko

Arsenyi Chubachin /Violoncello (1989), Rusko

Olga Kirpichyova /klavír (1987), Rusko

2. cena/prize

Petr Matěják /housle (1989), Česká republika

Marie Šimková /violoncello (1987), Česká republika

Lukáš Klánský/klavír (1989), Česká republika

ČU/HM

Jana Kubánková/housle (1988), Česká republika

Petr Mašlaň/viloncello (1987), Česká republika

Adéla Donovalová/klavír (1987), Česká republika

Yin Li Chen/klavír (1970), Čína

Jun Ma/housle (1972), Čína

Bo Pen/violoncello (1972), Čína

Kvarteto/Quartet

1. cena/prize

Lukáš Stepp/housle (1989), Německo

Felicia Stepp/housle (1992), Německo

Katharina Henke /viola (1988), Německo

Jakob Sebastian Stepp/violoncello (1991), Německo

2. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

ČU/HM

Anatolyi Gumeniuk/alt saxofon (1989), Ukrajina

Eugenia Shvecova / alt&sopr. saxofon (1989), Ukrajina

Ivanka Oliynyk /saxofon (1987), Ukrajina

Mykhaylo Zaikin /saxofon (1988), Ukrajina

Kvinteto/Quintet

1. cena/prize

Lia Petrova /housle (1990), Bulharsko

Kristina Hinova /housle (1990), Bulharsko

Svetlana Berova /viola (1987), Bulharsko

Lilyana Kehayova / violoncello (1988), Bulharsko

Georgi Peychev /klavír (1987), Bulharsko

2. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

ČU/HM

Roman Prosetskiy /hoboj (1970), Rusko

Darya Kameneva /klavír (1970), Rusko

Dmitriy Prokopov /fagot (1970), Rusko

Dmitriy Grandov /lesní roh(1971), Rusko

Dmitriy Ribalko/klarinet (1970), Rusko

Gatis Gorkuša /trubka (1989), Lotyšsko

Miks Bankevics /lesní roh (1987), Lotyšsko

Rihards Verinš /lesní roh (1987), Lotyšsko

Nauris Strežs /trombón (1987), Lotyšsko

Janis Kagis /tuba (1987), Lotyšsko

Cena Heleny Karáskové/Helena Karásková Prize:

Jakub Junek/housle (1988), Česká republika

Ivan Vokáč/violloncello (1987), Česká republika

41. ročník – 2007

Klavír/Piano

1. cena/prize

Alexey Sychev (1988), Rusko

2. cena/prize

Anna Buchberger (1989), Německo

ČU/HM

Cristiana Mihart (1988), Rumunsko

Housle/Violin

1.cena/prize

Sergey Pospelov (1990), Rusko

2. cena/prize

Barbora Valečková (1988), Česká republika

ČU/HM

nebylo uděleno/ not awarded

Violoncello/Violoncello

1. cena/prize

Petr Špaček (1988), Česká republika

2. cena/prize

Petra Kušan (1988), Chorvatsko

ČU/HM

nebylo uděleno/ not awarded

Klasická kytara/Classic Guitar

1. cena/prize

Judith Bunk (1990), Německo

2. cena/prize

nebyla udělena/ not awarded

ČU/HM

Francisco Franco (1989), Portugalsko

Cena Heleny Karáskové/Helena Karásková Prize:

Alexey Sychev/klavír (1988), Rusko

Diplom za nejlepší provedení povinné skladby:

Alexey Sychev/klavír (1988), Rusko

Petra Kušan/violoncello (1988), Chorvatsko

Judith Bunk/Klasická kytara (1990), Německo

42. ročník – 2008

Flétna/Flute

1. cena/prize

Daniela Koch (1989), Rakousko

2. cena/prize

Nadya Stoilova (1990), Bulharsko

ČU/HM

Lívia Duleba (1989), Maďarsko

Klarinet/Clarinet

1. cena/prize

Narek Arutyunyan (1992), Rusko

2. cena/prize

Sergey Yeletskiy (1989), Rusko

ČU/HM

nebylo uděleno/ not awarded

Hoboj/Oboe

1. cena/prize

Denisa Gřonková (1991), Česká republika

2. cena/prize

Alexander Vvedenskiy (1991), Rusko

ČU/HM

nebylo uděleno/ not awarded

Trubka/Trumpet

1. cena/prize

Mikhail Gayduk (1990), Rusko

2. cena/prize

Pavel Janeček (1990), Česká republika

ČU/HM

nebylo uděleno/ not awarded

Fagot/Bassoon

1. cena/prize

Bálint Mohai (1989), Maďarsko

2. cena/prize

Jan Hudeček (1990), Česká republika

ČU/HM

nebylo uděleno/ not awarded

Cena Heleny Karáskové/Helena Karásková Prize:

Daniela Koch/flétna (1989), Rakousko

43. ročník – 2009

Duo/Duo

1. cena/prize

Šimon Michal/housle (1992), Česká republika

Matouš Michal/housle (1993), Česká republika

2. cena/prize

Barbara Malcolm/housle (1991), Polsko

Joanna Kacperek/klavír (1993), Polsko

ČU/HM

Tsinman Nikolay /violoncello (1993), Rusko

Yulia Vanyushina /klavír (1994), Rusko

Aleksandra Pykacz /violoncello (1991), Polsko

Tomasz Zajac /klavír (1994), Polsko

Matilde Loureiro /housle (1994), Portugalsko

Taíssa Cunha /klavír (1991), Portugalsko

Trio/Trio

1. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

2. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

ČU/HM Pavel Zemen /klarinet (1992), Česká republika

Pavel Plašil / klarinet (1993), Česká republika

Vojtěch Hájek / klarinet (1996), Česká republika

Kvarteto/Quartet

1. cena/prize

Anežka Vargová /flétna (1992), Česká republika

Zdeňka Hanzliková /flétna (1993), Česká republika

Klára Škodová/flétna flétna (1993), Česká republika

Barbora Brabcová/klavír (1994), Česká republika

2. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

ČU/HM

Andrea Goleva /flétna (1993), Bulharsko

Ljuba Manasieva /hoboj(1991), Bulharsko

Lubomira Mihaylova /klarinet (1993), Bulharsko

Daniela Statkova /fagot (1993), Bulharsko

Cena Heleny Karáskové/Helena Karásková Prize:

Šimon Michal/housle (1992), Česká republika

Matouš Michal/housle (1993), Česká republika

44. ročník – 2010

Klavír/Piano

1. cena/prize Anastasia Vorotnaya (1995), Rusko

2. cena/prize Barbora Brabcová (1994), Česká republika

ČU/HM Magdalena Hrudová (1994), Česká republika

Housle/Violin

1.cena/prize

Julie Svěcená (1994), Česká republika

2. cena/prize

Mariance Di Tomaso (1994), Kanada

ČU/HM

Anna Luisa Mahaffy (1997), Rakousko

Violoncello/Violoncello

1. cena/prize

Vsevolod Guzov (1995), Rusko

2. cena/prize

nebylo uděleno/ not awarded

ČU/HM

Hrvoje Hrešć (1994), Chorvatsko

Klasická kytara/Classic Guitar

1. cena/prize

Veronika Hrdová (1991), Česká republika

2. cena/prize

Gleb Laskin (1991), Rusko

ČU/HM

Stella Maria Schletterer (1992), Rakousko

Cena Heleny Karáskové/Helena Karásková Prize:

Anastasia Vorotnaya /klavír (1995), Rusko

Diplom za nejlepší provedení povinné skladby:

Anastasia Vorotnaya /klavír (1995), Rusko

Marianne Di Tomaso/housle (1994), Kanada

Vsevolod Guzov/violoncello (1995), Rusko

Veronika Hrdová/ klasická kytara (1991), Česká republika

45. ročník – 2011

Flétna/Flute

1. cena/prize

Veronika Blachuta (1993), Rakousko/Austria

2. cena/prize

Yuliana Padalko (1994), Rusko/Russia

ČU/HM

Matvey Demin (1993), Německo/Germany

Barbora Haasová (1994), Česká republika/Czech Republic

Ksenia Arsenova (1996 ), Rusko/Russia

Hoboj/Oboe

1. cena/prize

nebyla udělena/ not awarded

2. cena/prize

Olga Tikhomirova (1993),Rusko/Russia

ČU/HM

nebylo uděleno/not awarded

Klarinet/Clarinet

1. cena/prize

Magdalena Faust (1993), Německo/Germany

2. cena/prize

Alexey Vovchenko (1993), Rusko/Russia

ČU/HM

Blaž Šparovec (1994), Slovinsko/Slovenia

Libor Suchý (1994), Česká republika/Czech Republic

Fagot/Bassoon

1. cena/prize

Arseniy Shkaptsov (1993), Rusko/Russia

2. cena/prize

Daniela Statkova (1993),Bulharsko/Bulgaria

ČU/HM

nebylo uděleno/ not awarded

Trubka/Trumpet

1. cena/prize

nebyla udělena/ not awarded

2. cena/prize

Walter Hofbauer (1994),Česká republika/Czech Republic

ČU/HM

Dmitry Krayduba (1994), Rusko/Russia

Dávid Pollák (1993), Slovenská republika/Slovak Republic

Cena Heleny Karáskové/Helena Karásková Prize:

Veronika Blachuta (1993), flétna/flute, Rakousko/Austria

Diplom za nejlepší provedení povinné skladby/

Diploma fot the best interpretation of obligatory composition:

Veronika Blachuta (1993), flétna/Flute, Rakousko/Austria

Olga Tikhomirova (1993), hoboj/Oboe, Rusko/Russia

Alexey Vovchenko (1993), klarinet/Clarinet, Rusko/Russia

Arseniy Shkaptsov (1993), fagot/Bassoon, Rusko/Russia

Walter Hofbauer (1994), trubka/ Trumpet, Česká republika/Czech Republic

46. ročník – 2012

Duo/Duo

1. cena/prize

Marie Luise-Kuhnert/ akordeon (1994), Německo

Thurid Pribbernow/ housle (1995), Německo

2. cena/prize

Vilém Petras/ violoncello (1995), Česká republika

Jakub Škampa/ klavír (1994), Česká republika

ČU/HM

Taisia Kuznetsova /husle (1995), Rusko

Ilya Shmukler/klavír (1994), Rusko

Dina Muhametova /housle (1994), Ukrajina

Iryna Cherkashyna/klavír (1994), Ukrajina

Trio/Trio

1. cena/prize

Rossen Gamev/ housle (1994), Bulharsko

Penka Petkova/ violoncello (1994), Bulharsko

Yoana Lambreva/ klavír (1994), Bulharsko

2. cena/prize

Julie Svěcená/ housle (1994), Česká republika

Libor Suchý/ klarinet (1994), Česká republika

Matyáš Novák/ klavír (1998), Česká republika

ČU/HM

Veronika Kahrer/ housle (1994), Rakousko

Alexandra Kahrer/ violoncello (1998), Rakousko

Linda Wu/ klavír (1997), Rakousko

ČU/HM

Tomás Moital/ bicí (1994), Portugalsko

Miguel Filipe/ bicí (1994), Portugalsko

André Camacho/ bicí (1994), Portugalsko

Kvarteto/Quartet

1. cena/prize

nebylo uděleno/ not awarded

2. cena/prize

nebyla udělena/not awarded

ČU/HM

Ruth Müller /housle (1998), Německo

Mathilde Kühn /housle (1996), Německo

Bennet Norrice Ortmann/ viola (1996), Německo

Lukas Plag/ violoncello (1997), Německo

Kvinteto/ Quintet

1. cena/prize

nebylo uděleno/ not awarded

2. cena/prize

nebylo uděleno/ not awarded

ČU/HM

nebylo uděleno/ not awarded

Cena Heleny Karáskové/Helena Karásková Prize:

Rossen Gamev/ housle (1994), Bulharsko

Penka Petkova/ violoncello (1994), Bulharsko

Yoana Lambreva/ klavír (1994), Bulharsko

Cena Evropské unie hudebních soutěží mládeže – EMCY

Rossen Gamev/ housle (1994), Bulharsko

Penka Petkova/ violoncello (1994), Bulharsko

Yoana Lambreva/ klavír (1994), Bulharsko

47. ročník – 2013

Klavír/Piano

1. cena/prize

Victor Maslov (1997), Rusko

2. cena/prize

Pavel Verkhaturov (1998), Rusko

ČU/HM

Alexandru Cadmiel Botac (1997), Rumunsko

Matyáš Novák (1998), Česká republika

Housle/Violin

1.cena/prize

Maria-Alexandra Bobeico (1996), Rumunsko

2. cena/prize

nebylo uděleno/ not awarded

ČU/HM

Martina Miedl (1996), Rakousko

Leong Kerson (1997), Kanada

Violoncello/Violoncello

1. cena/prize nebylo uděleno/ not awarded

2. cena/prize nebylo uděleno/ not awarded

ČU/HM

Vilém Vlček (1998), Česká republika

Klasická kytara/Classic Guitar

1. cena/prize

Barbora Kubíková (1998), Česká republika

2. cena/prize

Hedvika Švendová (1996), Česká republika

ČU/HM

Yosif Shukerov (1997), Bulharsko

Cena Heleny Karáskové/Helena Karásková Prize:

Victor Maslov (1997), Rusko

Diplom za nejlepší provedení povinné skladby:

Maria-Alexandra Bobeico/ housle (1996), Rumunsko

Victor Maslov/ klavír (1997), Rusko

Barbora Kubíková/ klasická kytara (1998), Česká republika

Cena pro nejmladšího účastníka

Jackie Wong/ housle (2001), Austrálie

48. ročník – 2014

Flétna/Flute

1. cena/prize

Maria Filippova (1999), Rusko/Russia

2. cena/prize

Dóra Anna Kovács (1998), Maďarsko/Hungary

ČU/HM

Mila Tsankova (1998), Bulharsko/Bulgaria

Hoboj/Oboe

1. cena/prize

nebyla udělena/ not awarded

2. cena/prize

nebyla udělena/ not awarded

ČU/HM

Ekaterina Voroshilova (1997), Rusko/Russia

Klarinet/Clarinet

1. cena/prize

Matouš Kopáček (1999), Česká republika/Czech Republic

2. cena/prize

Seraphin Maurice Lutz (1998), Německo/Germany

ČU/HM

Adam Riethof (1999), Česká republika/Czech Republic

Fagot/Bassoon

1. cena/prize

Luka Mitev (1997), Slovinsko/Slovenia

2. cena/prize

prize nebyla udělena/ not awarded

ČU/HM

Adam Plšek (1999), Česká republika/Czech Republic

Trubka/Trumpet

1. cena/prize

Vilém Hofbauer (1999), Česká republika/Czech Republic

2. cena/prize

László Kunkli (1997), Maďarsko/Hungary

ČU/HM

nebylo uděleno/ not awarded

Cena Heleny Karáskové/Helena Karásková Prize:

Matouš Kopáček (1999), Česká republika/Czech Republic

Diplom za nejlepší provedení povinné skladby/

Diploma fot the best interpretation of obligatory composition:

Matouš Kopáček (1999), Česká republika/Czech Republic

Luka Mitev (1997), Slovinsko/Slovenia

Maria Filippova (1999), Rusko/Russia

László Kunkli (1997), Maďarsko/Hungary

49. ročník - 2015

Duo/Duo

1. cena/prize

Matyáš Novák/klavír (1998), Česká republika

Larisa Palochová/housle (1999), Česká republika

2. cena/prize

Vilém Vlček/violoncello (1998), Česká republika

Ondřej Zavadil/klavír (1997), Česká republika

ČU/HM

Charlotte Kuffer/flétna (1998), Německo

Max Vogler/hoboj (1998), Německo

Nikita Korovin/klavír (1999), Rusko

Egor Mestergazi/klarinet (1997), Rusko

Trio/Trio

1. cena/prize

Filip Zaykov/housle (1997), Česká republika

Adam Riethof/clarinet (1999), Česká republika

Martin Chudada/klavír (2001), Česká republika

2. cena/prize

Matyáš Houf/barokní flétna (1999), Česká republika

AnnaMimrová/cembalo (1998), Česká republika

Dominik Velek/violoncello (2001,) Česká republika

ČU/HM Bogdana Burin/housle (1999), Bulharsko

Michaela Petrova/klavír (1998), Bulharsko

Kalina Mincheva/housle (1998), Bulharsko

Mila Mihova/klavír (1997), Bulharsko

Debora Stefanova/housle (1998), Bulharsko

Momchil Pandev/violoncello (1999), Bulharsko

Cena/Prize Emcy

Vilém Vlček/Ondřej Zavadil – duo Česká republika

Cena Heleny Karáskové/Helena Karásková Prize:

Matyáš Novák/Larisa Palochová – duo Česká republika

50. ročník – 2016

Klavír/Piano

1. cena/prize Elizaveta Kliuchereva (1999), Rusko

2. cena/prize Arina Pan (1999), Rusko

ČU/HM

Dmitry Yudin (2001), Rusko

Housle/Violin

1. cena/prize Isabella Perron (2000), Kanada

2. cena/prize Pavla Tesařová (1999), Česká republika

ČU/HM

Liliana Dulanská (1998), Česká republika

Raluca Malina Ciobanu (1998), Rumunsko

Violoncello/Violoncello

1. cena/prize Maria Zaytseva (2001), Rusko

2. cena/prize Corneliu Zirbo (1998), Rumunsko

ČU/HM

nebylo uděleno

Cenu za nejlepší provedení povinné skladby Jiřího Gemrota

Darina Dikova (2000), Bulharsko

Cenu za nejlepší provedení skladby Bohuslava Martinů

Maria Zaytseva (2001)

Cena/Prize Emcy

Maria Zaytseva (2001)

Cena Heleny Karáskové/Helena Karásková Prize

Maria Zaytseva (2001)

51. ročník – 2017

FLÉTNA | FLUTE

1. cena  | 1st price

Uliana Zhivitckaia  (Rusko

 2. cena  | 2nd price

nebyla udělena | not awarded

Čestné uznání | Honorable mention

Sofiia Matviienko  (Ukrajina)                                                        

Eliška Hejhalová   (Česká republika)                                             

HOBOJ | OBOE

1. cena  | 1st price

nebyla udělena | not awarded

2. cena  | 2nd price

Timofei Iakhnov  (Rusko)                                                           

Čestné uznání | Honorable mention

Varvara Petrova   (Rusko)                                                             

KLARINET  | CLARINET

1. cena  | 1st price

Andrey  Ryazantsev  (Rusko)                                                     

2. cena  | 2nd price

Alise Gavare  (Lotyšsko)                                                           

Čestné uznání | Honorable mention

Gabriela Matoušková  (Česká republika)                                     

Adam Riethof  (Česká republika)                                                   

FAGOT | BASSOON

1. cena  | 1st price

 Adam Plšek  (Česká republika)                                                   

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]