Chlorid manganatý

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Chlorid manganatý
Růžová forma
Růžová forma
Bílá forma
Bílá forma
Obecné
Systematický názevChlorid manganatý
Anglický názevManganese(II) chloride
Německý názevMangan(II)-chlorid
Sumární vzorecMnCl2
Vzhledslabě až silně růžový prášek nebo krystalky
Identifikace
Registrační číslo CAS7773-01-5
38639-72-4 (dihydrát)
13446-34-9 (tetrahydrát)
PubChem24480
Číslo RTECSOO9625000
Vlastnosti
Molární hmotnost125,844 g/mol
161,875 g/mol (dihydrát)
197,905 g/mol (tetrahydrát)
Teplota tání650 °C
Teplota varu1 190 °C
Teplota dehydratacedihydrát
198 °C (- H2O)
tetrahydrát
106 °C (-2 H2O)
Hustota2,977 g/cm3
2,272 g/cm3(dihydrát)
2,010 g/cm3(20 °C, tetrahydrát)
Index lomudihydrát
nDa= 1,584
nDb= 1,611
nDc= 1,666
tetrahydrát
nDa= 1,550
nDb= 1,575
nDc= 1,607
Rozpustnost ve vodě63,4 g/100 g (0 °C)
68,1 g/100 g (10 °C)
73,9 g/100 g (20 °C)
77,2 g/100 g (25 °C)
80,7 g/100 g (30 °C)
88,6 g/100 g (40 °C)
98,2 g/100 g (50 °C)
108,6 g/100 g (60 °C)
112,7 g/100 g (80 °C)
115,3 g/100 g (100 °C)
120,0 g/100 g(140 °C)
hexahydrát
155,96 g/100 g (0 °C)
202,47 g/100 g (20 °C)
348,18 g/100 g (50 °C)
432,1 g/100 g (60 °C)
534 g/100 g (100 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
methanol
ethanol
roztoky NH4+ solí
glycerol
Měrná magnetická susceptibilita1 432,99×10−6 cm3g−1 (20 °C)
927,03×10−6 cm3g−1 (20 °C, tetrahydrát)
Struktura
Krystalová strukturaklencová
klencová bazálně centrovaná (dihydrát)
jednoklonná (tetrahydrát)
Hrana krystalové mřížkydihydrát
a= 740,9 pm
b= 880,0 pm
c= 369,1 pm
β= 98° 40´
tetrahydrát
a= 1 119,4 pm
b= 952,7 pm
c= 620,2 pm
β= 99° 45´
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf°−481,6 kJ/mol
−1 092,8 kJ/mol (dihydrát)
−1 688,5 kJ/mol (tetrahydrát)
Entalpie tání ΔHt300 J/g
Entalpie varu ΔHv1 176 J/g
Entalpie rozpouštění ΔHrozp−582 J/g
Standardní molární entropie S°118,2 JK−1mol−1
219,0 JK−1mol (dihydrát)
311,5 JK−1mol (tetrahydrát)
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf°−440,8 kJ/mol
−942,9 kJ/mol (dihydrát)
−1 424,8 kJ/mol (tetrahydrát)
Izobarické měrné teplo cp0,579 JK−1g−1
0,585 6 JK−1g−1 (27 °C)
Bezpečnost
Dráždivý
Dráždivý (Xi)
R-větyR22
S-větyžádné nejsou
NFPA 704
0
1
0
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Chlorid manganatý (chemický vzorec MnCl2) je narůžovělá práškovitá látka, dobře rozpustná ve vodě, která ze studených vodných roztoků krystaluje jako růžový tetrahydrát MnCl2•4 H2O (může se ještě vyskytovat v podobě dihydrátu MnCl2•2 H2O). Dále se rozpouští v methanolu, ethanolu, glycerolu a amonných solích. V přírodě se vyskytuje jako minerál skakchit.

Příprava[editovat | editovat zdroj]

Chlorid manganatý se vyrábí působením koncentrované kyseliny chlorovodíkové na oxid manganičitý MnO2:

MnO2 + 4 HCl → MnCl2 + 2 H2O + Cl2

Tato reakce slouží zároveň k průmyslové výrobě chloru. Výsledný roztok po reakci se neutralizuje pomocí uhličitanu manganatého MnCO3 a jelikož v oxidu manganičitém MnO2 jsou jako nečistoty přítomny soli železa, tak je lze tímto způsobem oddělit a přečistit.

V laboratoři lze chlorid manganatý připravit snadněji rozpouštěním manganu Mn, uhličitanu manganatého MnCO3 nebo hydroxidu manganatého Mn(OH)2 v kyselině chlorovodíkové:

Mn + 2 HCl → MnCl2 + H2
MnCO3 + 2 HCl → MnCl2 + H2O + CO2
Mn(OH)2 + 2 HCl → MnCl2 + 2 H2O

Chemické vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

Bezvodý MnCl2 je polymerní tuhá látka, která krystaluje v mřížce chloridu kademnatého CdCl2. Tetrahydrát je tvořen oktaedrickými molekulami trans-Mn(H2O)4Cl2. Hydráty se rozpouštějí ve vodě a dávají mírně kyselé roztoky s pH kolem 4.

Je to slabá Lewisova kyselina, která reaguje s chloridovými ionty za vzniku komplexních sloučenin obsahujících ionty trichloridomanganatanové [MnCl3], tetrachloridomanganatanové [MnCl4]2− a hexachloridomanganatanové [MnCl6]4−. [MnCl3] a [MnCl4]2− mají polymerní strukturu.

Při reakci s běžnými organickými ligandy dochází k oxidaci manganatých Mn2+ sloučenin za vzniku manganitých Mn3+ komplexů. Například [Mn(EDTA)], [Mn(CN)6]3− a [Mn(acac)3]. S trifenylfosfinem Ph3P vytváří labilní adukt 2:1:

MnCl2 + 2 Ph3P → [MnCl2(Ph3P)2]

Bezvodý chlorid manganatý slouží jako výchozí látka pro syntézu dalších sloučenin manganu. Například manganocen se připravuje reakcí chloridu manganatého MnCl2 s roztokem cyklopentadienidu sodného v THF:

MnCl2 + 2 NaC5H5 → Mn(C5H5)2 + 2 NaCl

Použití[editovat | editovat zdroj]

Nejvíce se využívá při výrobě suchých baterií.

Slouží jako prekurzor k výrobě antidetonační sloučeniny trikarbonylu-methylcyklopentadienylmanganu.

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Manganese(II) chloride na anglické Wikipedii.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]