Chladicí směsi

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Suchý led

Chladící směsi z vody/sněhu se solí

Při smíchání mA gramů soli se 100 gramů vody o teplotě mezi 10 až 15 °C se dosáhne snížení teploty směsi o Δt °C.
Při smíchání mB gramů soli se 100 gramů sněhu nebo ledu se dosáhne teploty směsi t °C.
V následující tabulce jsou množství mA a mB bezvodých látek,při kterých jde dosáhnout uvedeného teplotního stavu.

Chlorid vápenatý
Sůl mA/g Δt/°C mB/g t/°C
CaCl2 126,9 23,2 42,2 -55
FeCl2 - - 49,7 -55
MgCl2 - - 27,5 -33,6
NaCl 36 2,5 30,4 -21,2
(NH4)2SO4 75 6,4 62 -19
NaNO3 75 18,5 59 -18,5
NH4NO3 60 27,2 45 -17,3
NH4Cl 30 18,4 25 -15,8
KCl 30 12,6 30 -11,1
Na2S2O3 70 18,7 42,8 -11
MgSO4 41,5 8 23,4 -3,9
KNO3 16 9,8 13 -2,9
Na2CO3.10H2O 14,8 9,1 6,3 -2,1
K2SO4 12 3 6,5 -1,6
CH3COONa 51,1 15,4 - -
KSCN 150 34,5 - -
NH4Cl 133 31,2 - -
Síran draselný

Chladící směsi z vody a dvou solí

Rozpuštěním množství směsi dvou solí uvedeného v tabulce ve 100 gramech vody o teplotě 15 °C se dosáhne zmenšení teploty o Δt °C.

Směs dvou solí Δt/°C
22 g NH4Cl + 51 g NaNO3 9,8
29 g NH4Cl + 18 g KNO3 10,6
72 g NH4NO3 + 60 g NaNO3 17
82 g NH4SCN + 15 g KNO3 20,4
31,2 g NH4Cl + 31,2 g KNO3 27
100 g NH4NO3 + 100 g Na2CO3 35
84 g NH4SCN + 60 g NaNO3 36
13 g NH4NO3 + 146 g KSCN 39,2
54 g NH4NO3 + 83 g NH4SCN 39,6

Chladící směsi z ledu/sněhu a dvou solí

Smícháním množství směsi dvou solí uvedeného v tabulce se 100 g ledu nebo sněhu se teplota zmenší o Δt °C.
Sůl i led je nutné smíchat v jemných zrnkách(jemnozrnný stav).

Směs soli Δt/°C
24,5 g KCl + 4,5 g KNO3 11,8
13,5 g KNO3 + 26 g NH4Cl 17,8
12 g KCl + 19,4 g NH4Cl 18
62 g NaNO3 + 10,7 g KNO3 19,4
62 g NaNO3 + 69 g (NH4)2SO4 20
18,8 g NH4Cl + 44 g NH4NO3 22,1
12 g NH4Cl + 50,5 g (NH4)2SO4 22,5
9 g KNO3 + 74 g NH4NO3 25
52 g NH4NO3 + 55g NaNO3 25,8
20 g NH4Cl + 40 g NaCl 30
13 g NH4Cl + 37,5 g NaNO3 30,7
38 g KNO3 + 13 g NH4Cl 31
2 g KNO3 + 112 g KSCN 34,1
39,5 g NH4SCN + 55,4 g NaNO3 37,4
41,6 g NH4NO3 + 41,6g NaCl 40

Chladící směsi s tuhým oxidem uhličitým

Tuhý CO2(známý jako suchý led) umožňuje při použití v přebytku s kapalinami uvedenými v tabulce dosáhnout při tlaku 101 235 Pa teplotu t.

Kapalina t/°C
diethylenglykoldiethylether -52
chlorethan -60
ethanol (85,5%) -68
ethanol (100%) -72
PCl3/chlorid fosforitý -76
trichlormethan -77
diethylether -77
trichlorethylen -78
aceton -86

Literatura

  • Rabinovič;V.A.,Chavin;Z.Ja.: Stručná chemická příručka 1. vyd. Praha: SNTL, 1985