Charita Moravská Třebová

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Charita Moravská Třebová
Charita Moravská Třebová.jpg
ZkratkaCHMT
MottoSdílíme s vámi vaše radosti i starosti, vytváříme důvěru a bezpečí, přinášíme naději a podporu.
Vznik1995
Typnestátní nezisková organizace
Právní formacírkevní právnická osoba
Účelsociální a zdravotní služby, humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
SídloMoravská Třebová-Předměstí, Svitavská 655/44
PůsobnostRegion Moravskotřebovska a Jevíčska
ŘeditelLudmila Dostálová
Rozpočet11 134 554,61 Kč (2017)[1]
Zaměstnanců22 (2017)[1]
Dobrovolníků486 (2017)[1]
Oficiální webwww.mtrebova.charita.cz
Datová schránkaixwsqwb
IČO65189418 (VR)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Charita Moravská Třebová je nezisková církevní organizace s vlastní právní subjektivitou od 12. 6. 1995. Organizačně spadá pod Arcidiecézní charitu Olomouc a je součástí struktury Charita Česká republika. Zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké.

Poslání[editovat | editovat zdroj]

Posláním Charity Moravská Třebová je pomáhat lidem v nouzi a nabízet jim vlídné přijetí. Poskytovat kvalitní sociální práci a naplňovat sociální, materiální a duchovní potřeby každého člověka, který se na ní obrátí. Usiluje o spravedlivější podmínky ve společnosti a podílí se na humanitární pomoci. V práci Charity Moravská Třebová jsou zásadními hodnotami úcta k člověku, moudrost, důstojnost, poctivost, spolupráce, odpovědnost. Poslání Charity, jako milosrdné lásky, pramení z poslání církve šířit dobro, spravedlnost a naději a vychází z Kodexu Charity České republiky.

Registrované sociální služby[editovat | editovat zdroj]

Denní stacionář Domeček[editovat | editovat zdroj]

Posláním Denního stacionáře Domeček Moravská Třebová je poskytovat pomoc a podporu dospělým lidem s mentálním postižením při získávání, upevňování a udržováním dovedností, které jim umožní co možná nejvyšší míru samostatnosti a zapojení do běžného života. Snahou je, aby byl způsob života klientů srovnatelný s životem jejich vrstevníků.

Sociálně terapeutické dílny Ulita[editovat | editovat zdroj]

Posláním sociálně terapeutických dílen Ulita v Moravské Třebové je podpořit dospělé lidi s mentálním postižením nebo chronickým duševním onemocněním v získávání, nácviku nebo upevnění jejich pracovních dovedností. V rámci terapeutických činností v dílnách podporujeme rozvoj jejich pracovních dovedností, schopností naučit se dodržovat stanovená pravidla, plnit pracovní povinnosti a být součástí kolektivu, proto aby mohli vstoupit na chráněný či otevřený trh práce.

Komunitní centrum O krok dál[editovat | editovat zdroj]

Posláním Komunitního centra O krok dál je poskytovat pomoc a podporu dospělým lidem s  duševním onemocněním při  získávání, nácviku nebo upevnění dosavadních dovedností, které jim umožní fungovat v přirozeném a společenském prostředí a žít svůj život naplno.  Smyslem naší práce je dát lidem prostor k rozvíjení komunikace, seberealizace, pomoci se zapojit do pracovního, kulturního, společenského dění a tím je vést ke zlepšení kvality života a samostatnosti.

Charitní pečovatelská služba[editovat | editovat zdroj]

Posláním Charitní pečovatelské služby v Moravské Třebové je poskytovat pomoc a podporu dospělým lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, aby mohli žít důstojný život co nejdéle ve svém domácím prostředí.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Šance pro rodinu[editovat | editovat zdroj]

Sociálně aktivizační služby "Šance pro rodinu" pod Charitou Moravská Třebová poskytují pomoc a podporu rodinám s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nedaří se jim tuto situaci řešit vlastními silami. Hlavní snahou této služby je, aby následně rodina fungovala samostatně bez zmíněné podpory.

Odborné sociální poradenství Občanská poradna[editovat | editovat zdroj]

Posláním Občanské poradny pod Charitou Moravská Třebová je poskytnout základní a odborné poradenství, pomoc a podporu lidem v situaci, kterou vnímají jako obtížnou či krizovou, a nedaří se jim tuto situaci zvládat nebo řešit vlastními silami. Prostřednictvím činností Občanské poradny umožňuje Charita Moravská Třebová těmto občanům, aby dokázali vyjádřit své potřeby, zvládat své obtíže, lépe se zorientovali ve své životní situaci, znali svá práva, povinnosti a uměli hájit své oprávněné zájmy. Obtížnou či krizovou situací se rozumí, že člověk má náhlé či dlouhodobé problémy, které negativně ovlivňují jeho dosavadní život.

Služby náhradní rodinné péče[editovat | editovat zdroj]

Centrum pěstounské péče Cesta[editovat | editovat zdroj]

Centrum pěstounské péče poskytuje služby pěstounským rodinám, dětem v pěstounské péči, osobám, které se fakticky starají o dítě a žádají o jeho svěření do pěstounské péče a žijí v regionu Moravskotřebovsko-Jevíčsko, Boskovice, Mohelnice a Zábřeh. Dohodu o výkonu pěstounské péče je uzavírána s osobami, které mají v péči dítě mladší 18 let a s osobami v evidenci.

Ostatní služby[editovat | editovat zdroj]

Centrum humanitární pomoci[editovat | editovat zdroj]

Posláním Centra humanitární pomoci je nabídnout, zajistit nebo zprostředkovat materiální, přímou či humanitární pomoc lidem v nouzi, kteří žijí na území Moravskotřebovska a Jevíčska a ocitli se ve finanční krizi nebo v těžké sociální sociální situaci. Centrum humanitární pomoci poskytuje pomoc, podporu a poradenství při mimořádných událostech a podílí se na zajišťování pomoci potřebným na území ČR i na zahraničních projektech formou organizování sbírek, zapojením se do nich nebo vysláním pracovníků do míst, kde je pomoc potřebná.

Humanitární šatník[editovat | editovat zdroj]

Humanitární šatník poskytuje oblečení potřebným lidem ve finanční nouzi. V humanitárním šatníku shromažďuje Charita Moravská Třebová vše potřebné v domácnosti.

Humanitární sklad[editovat | editovat zdroj]

V humanitárním skladu jsou k dispozici čisticí a dezinfekční prostředky, čerpadlo, vysoušeč a nářadí k odstranění následků mimořádných událostí, jako jsou povodně, požáry a další přírodní katastrofy.

Potravinový sklad[editovat | editovat zdroj]

Potravinový sklad je využíván pro poskytování přímé potravinové pomoci lidem, kteří se ocitli v těžké v krizové či těžké sociální situaci. potřebným občanům poskytujeme potravinové nebo hygienické balíčky na základě sociálního šetření provedeného sociálním pracovníkem.

Pomoc při mimořádných událostech[editovat | editovat zdroj]

Pomoc při mimořádných událostem je poskytována lidem, které postihla např. přírodní katastrofa, živelná pohroma - povodně, požár, epidemie, vážná nehoda či úmrtí osoby blízké. Je poskytována formou materiální pomoci nebo poskytnutím sociálního poradenství. V případě potřeby se Charita Moravská Třebová zapojuje také do pomoci v zahraničí.

Sbírky (Tříkrálová sbírka, Postní almužna a další)[editovat | editovat zdroj]

Účelem Tříkrálové sbírky je poskytnout přímou pomoc sociálně potřebným rodinám a osobám v našem regionu, handicapovaným, nebo jinak potřebným občanům. Výtěžek Tříkrálové sbírky pomohl také v rozvoji preventivních programů pro seniory a děti ohrožené sociálním vyloučením a rozvoji dobrovolnictví v programu Déčko.[2] Smyslem sbírky Postní almužna je pomoc získaná z prostředků, které se ušetří odřeknutím si něčeho, co sice není špatné, ale co ke svému životu člověk bezprostředně nepotřebuje. Prostřednictvím sbírky se Charita Moravská Třebová snaží povzbudit farníky, aby nezapomínali na chudé a potřebné, kteří žijí mezi námi a kterým je možnost díky štědrosti a poskytnuté almužně pomoci v jejich nouzi.

Dobrovolnické centrum[editovat | editovat zdroj]

Program Kamarád[editovat | editovat zdroj]

Program Kamarád je sociálně preventivní aktivizační program pro 6 - 12 let staré děti ohrožené sociálním vyloučením a současně pro dobrovolníky, kteří se těmto dětem stávají kamarády. Pomáhají jim smysluplně trávit volný čas, povídají si s nimi, sportují a připravují se s nimi do školy. V rámci programu Kamarád se kromě pravidelného setkávání dvojic dobrovolník - dítě uskutečňuje mnoho různých sportovních a kulturních aktivit a workshopů. Dobrovolníci jsou především z řad středoškoláků v Moravské Třebové. Aby mohli svou službu vykonávat, jsou řádně proškoleni a pojištěni. Dvojice dobrovolník - kamarád a dítě se setkávají min. 1x týdně na 2 hodiny.

Program Lebeda[editovat | editovat zdroj]

Lebeda je dobrovolnický program Charity Moravská Třebová zaměřený na podporu, aktivizaci, setkávání a doprovázení seniorů a dlouhodobě nemocných pacientů, jako i jinak handicapovaných osob, kterým stáří, osobní rodinná situace nebo zdravotní stav nedovoluje plnohodnotný společenský kontakt, nebo by ho rádi zkvalitnili. Je určen především klientům sociálních služeb - domova pro seniory - města Moravská Třebová a pacientům Nemocnice následné péče, lůžkových oddělení LDN v Moravské Třebové a jednotlivcům , seniorům v Moravské Třebové a jejím okolí. V programu Lebeda pracují dobrovolníci tak, že navštěvují vybraného klienta, aby mu věnovali zejména jako společníci u lůžka svůj volný čas. Tato činnost zahrnuje především: "být nablízku". Dobrovolníci naslouchají, hovoří, vyprávějí, předčítají, vymýšlí a navrhují společné aktivity dle přání klienta. Doprovází klienta na procházku, do nemocničního parku apod. Do programu Lebeda zařazujeme také aktivity pro seniory, jako je Setkávání seniorů ve Františkánském klášteře nebo zajištění dopravy za účelem návštěvy hřbitova, které probíhá pravidelně každý měsíc. Tyto aktivity jsou zajišťovány pod vedením dlouholeté dobrovolnice paní Gity Horčíkové.

Program Déčko[editovat | editovat zdroj]

Déčko jako dobrovolník, dobrý člověk, dobrá věc a v neposlední řadě D jako dík. [3] Jedná se o dobrovolnický program, který je určen pro dobrovolníky, kteří pomáhají v Charitě Moravská Třebová. Mohou to být dobrovolníci ve stacionáři, terapeutických dílnách, humanitárním šatníku. Dále dobrovolníci, kteří spolupracují při všech charitních sbírkách, pořádání přednášek a programů anebo přichází do charity a pomáhají tam, kde je potřeba, někdy sami přicházejí s novými nápady. Může se jednat např. o práci na charitní zahradě, výpomoc s údržbou domu nebo s nápadem na zajímavý projekt. Nikdy nesuplují práci odborníků či zaměstnanců. Charita Moravská Třebová chce být otevřená impulsům zvenčí, které mohou být obohacující a praktické. Dobrovolníci v Déčku se také účastní sbírek pořádaných charitou. Jedná se především o Tříkrálovou sbírku a Postní almužnu.

Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek[editovat | editovat zdroj]

Charita Moravská Třebová provozuje půjčovnu zdravotních, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek od roku 2008. Uvedené pomůcky zapůjčuje Charita Moravská Třebová osobám, jejichž zdravotní nebo sociální okolnosti to pro jejich co nejvíce nezávislé a důstojné fungování vyžadují. Pomůcky jsou zapůjčovány na přechodnou dobu, než osobám vznikne nárok na pořízení pomůcky u zdravotní pojišťovny nebo dokud se nezlepší jejich zdravotní stav.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b c Výroční zpráva 2017. Moravská Třebová: Charita Moravská Třebová, 2017. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-08-06.  Archivováno 6. 8. 2018 na Wayback Machine
  2. S.R.O., as4u.cz,. Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2018 - Moravská Třebová. Moravská Třebová [online]. [cit. 2018-08-06]. Dostupné online. (česky) 
  3. TŘEBOVÁ, Charita Moravská. Déčko - Charita Moravská Třebová. www.mtrebova.charita.cz [online]. [cit. 2018-08-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-08-06. (česky) 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]