Charakteristika světla

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Symboly a zkratky pro charakteristiku světla

Charakteristika navigačních světel je skupina jednoduchých pozorovatelných funkcí, které umožňují odlišení navigačního světla od jiných navigačních světel. Pokud pozorujeme více navigačních světel současně měly by být snadno od sebe odlišitelné.[1]

Je grafický a textový popis sekvence navigačního světla nebo barvy zobrazené na námořní mapě nebo soupisu světel, kde symbolem je maják, majáková loď, bóje nebo navigační značka se světlem. Zákres ukazuje jak lze identifikovat skutečné světlo podle barvy nebo charakteristiky záblesků. V soupisech nebo na mapách se zákres skládá z názvu, barvy, charakteristiky světla, intervalu, výšky světla od hladiny a jeho dosvitu.[2]

Zkratky[editovat | editovat zdroj]

Světelné charakteristiky mohou být vyjádřeny slovně např. „Blikající bílá každé tři sekundy“, v seznamech světel a v navigačních mapách se používají zkratky, které se seznam od seznamu mírně liší v interpunkci, ale následný záznam je obdobný.

V záznamu je název, barva, charakteristika světla, interval (doba cyklu) a někdy dodatkové parametry jako výška světla a dosvit.

Typy světel[editovat | editovat zdroj]

Ve světelné navigaci se používají tyto barvy:

Barvy světla majáků
barva zkratka anglický název
červená R red
zelená G green
bílá W white
žlutá Y yellow
Hodinový přístroj pro přerušované světlo (occulting), které bylo používáno na majáku Coquet Island

Zatmění – vyjadřuje dobu, kdy světlo nesvítí (v noci je tma). Zatmění je způsobeno zakrytím světelného zdroje nebo jeho vypnutím.

Rozdělení podle délky svitu světla[editovat | editovat zdroj]

 • Stále svítící světlo „F“ (anglicky: Fixed) je světlo, které nemění barvu ani intenzitu
 • Rytmické (ang. Rythmic) fáze světla a fáze zatmění jdou po sobě.
  • Přerušované světlo „Oc“ (ang. Occulting)
  • Isofazové „Iso“ (ang. Izophase), kdy doba svícení a doba zatemnění je stejně dlouhá.
  • Světla, jejichž doba svícení je kratší než doba zatemnění (informaci nese fáze svícení),
   • Blýskající světlo „Fl “(ang. Flashing) je opakující se světlo, jehož délka svícení je kratší od doby zatmění. Blýskající světlo může být periodické, skupinové, vysílané ve stejných intervalech. Podle počtu zábleskových intervalů se označuje např. „F(3)“ skupina tří záblesků. Obvykle se používá jedna barva světla.
   • Rychle blikající „Q“ (ang. Quick) záblesky mají frekvenci mezi 50 a 79 záblesky za minutu.
   • Velmi rychle blikající „VQ“ (ang. Very quik) záblesky majís frekvencí mezi 80 a 159 záblesky za minutu.
   • Ultra rychle blikající „UQ“ (ang. Ultra quick) záblesky mají frekvencí rovnou nebo vyšší než 160 záblesků za minutu.
   • kódové v Morseově abecedě (ang. Morse Code) světelné záblesky vysílají znaky Morseovy abecedy.
   • Zábleskové světlo „FFl“ (ang. Fixed and flashing) které kombinuje stálé světlo se záblesky se silnější intenzitou. Záblesky světla mohou mít některou z výše popsaných funkcí.
 • kombinované (alternativní) světlo „Al“ (ang. Alternating) je varianta výše uvedených charakteristik vysílaných v kombinaci barev bílé, červené, zelené a žluté.

Interval[editovat | editovat zdroj]

Je cyklus, perioda, ve kterém se vysílá charakteristika světla např. „10s“ je pro interval deseti sekund.

Výška[editovat | editovat zdroj]

Výška světla nad vztažným bodem (dána nejvyšší hladinou vody) např. „15m“ je pro výšku patnácti metrů nad hladinou vody.

Dosvit[editovat | editovat zdroj]

Navigační světlo může být viditelné z dané vzdálenosti. Vzdálenost umožňující spatření světla nazýváme „dosvit“. Dosvit je ovlivněn:

 • intenzitou světla a aktuální povětrnostní viditelností – optický dosvit
 • výškou v jaké se světlo nachází a výškou očí pozorovatele (omezení je dáno křivkou vycházející ze zakulacení zeměkoule) – geometrický dosvit.
Příklad zákresu bójí a majáků s charakteristikou navigačních světel.

Pro každé navigační světlo se udává nominální dosvit. To je optický dosvit pro definovanou povětrnostní viditelnost např. 10M je dosvit pro deset námořních mil.

Příklad záznamu „Fl(3) WGR. 15s 21m 15/7/7M “ znamená skupinu dvou záblesků v barvě bílé, zelené a červené v intervalu patnácti sekund, výška světla je dvacet jeden metr, dosvit 15 (bílé světlo), 7 (zelené) a 7 (červené) námořních mil.

Frekvence záblesků a příklady charakteristik[editovat | editovat zdroj]

V tabulce jsou základní charakteristiky světla.

Frekvence záblesků a příklady charakteristik
Typ druh zkratka popis diagram příklad
vlastnost česky anglicky popis zkratka animace
Stálé stálé svítící světlo Fixed F světlo nemění barvu ani intenzitu Stálé svítící červené světlo FR
Opakující se přerušované Interval svícení je delší než interval zatmění, přičemž intervaly zatmění mají obvykle stejnou dobu.
zacláněné světlo Occultin Oc interval svícení je delší než interval zatmění Oc R 6s
přerušované skupinové Group occulting Oc(x) světlo, ve kterém je zatmění ve skupině rozdělené delší dobou svícení Oc(2) G 8s
přerušované složené Composite group occulting Oc(x+y) světlo, ve kterém je zatmění ve skupině x rozdělené delší dobou svícení, a po ní následuje zatemnění ve skupině y Oc(2+3) W 18s
blikající Izophase Iso interval svícení je stejný jako interval zatmění Iso R 4s
blýskající Celková doba trvání svícení v každé periodě je menší než celková doba trvání zatmění a světelné efekty (záblesky) mají obvykle stejnou dobu trvání.
dlouhé blýsknutí Long flashing LFl Světlo s pravidelně se opakujícími záblesky, kde fáze svícení trvá déle než 2 sekundy L.Fl W 10s
blýskající Flashing Fl záblesk se pravidelně opakuje rychlostí nižší než 50 za minutu. Fl G 5s
skupinové blýsknutí Group flashing Fl(x) Skupina určitého počtu (x) záblesků se pravidelně opakuje. Fl(3) R 15s
složené blýsknutí Composite group flashing Fl(x+y) Podobně jako u skupinových záblesků, ale s několika skupinami záblesků. Fl(2+1) W 15s
rychle blikající
Záblesky mají frekvenci mezi 50 a 79 záblesky za minutu.
rychle blikající Quick Q Rychlé záblesky se pravidelně opakují. Q W
rychle blikající skupinové Group quick Q(x) Skupiny daného počtu (x) rychlých záblesků se pravidelně opakují. Q(3) G 9s
rychle blikající přerušované Interrupted quick IQ Sled záblesků je pravidelně přerušován zatměním s konstantními intervaly. IQ R 14s
velmi rychle blikající Záblesky se opakují s frekvencí mezi 80 a 159 záblesky za minutu.
velmi rychle blikající Very quick VQ Velmi rychlé záblesky se pravidelně opakují. VQ W
velmi rychle blikající skupinové Group very quick VQ(x) Skupiny s daným počtem (x) velmi rychlých záblesků se pravidelně opakují a jsoumrozdělené delším intervalem zatemnění VQ(3) G 4s
velmi rychle blikající přerušované Interrupted very quick IVQ Sled záblesků je pravidelně přerušován tmavými intervaly konstantního trvání. IVQ R 9s
ultra rychle blikající Záblesky se opakují s frekvencí rovnou nebo vyšší než 160 záblesků za minutu.
ultra rychle blikající Ultra quick UQ Ultra rychlá bliknutí se pravidelně opakují. UQ W
ultra rychle blikající přerušované Interrupted ultra quick IUQ Sled ultrarychlých záblesků je pravidelně přerušován konstantními intervaly zatemnění . Ultrarychlé záblesky červeného světla, perioda šest sekund I.UQ R 6s
morseovka Záblesky mají výrazně odlišné trvání a jsou seskupeny do jednoho nebo více znaků v Morseově abecedě. Používají se pouze mezinárodní znaky. Vysílané znaky jsou uvedeny v závorce.
kódy v Morseově abecedě Morse code Mo(K) písmeno „K“, zelené světlo, perioda šest sekund Mo(K) G 6s
Proměnné Zábleskové Světlo, které kombinuje stálé světlo se záblesky se silnější intenzitou. Záblesky světla mohou mít některou z výše popsaných funkcí.
Zábleskové Fixed and flashing FFl Stálé světlo se záblesky o větší intenzitě (svítivosti) Stálé svítící žluté světlo se záblesky s vyšší intenzitou v pěti sekundovém cyklu FFl Y 5
Zábleskové skupinové Fixed and group flashing FFl(x) Stálé světlo s x záblesky o větší intenzitě (svítivosti) ve skupině FFL(2)
Kombinované Varianta výše uvedených charakteristik vysílaných v barevné kombinaci
Kombinovaní Alternating Al Varianta výše uvedených charakteristik vysílaných v barevné kombinaci např. bílá, zelená, červená Kombinace bílého a červeného světla v periodě (1+1+1=3s) tří sekund Al WR 3s

Směrová navigační světla[editovat | editovat zdroj]

Směrové navigační světlo je světelné zařízení (maják) vysílající úzký paprsek, který vede plující lodi bezpečným koridorem (plavební dráhou). Případně je doplněno sektorovými světly, které v různých sektorech se liší barvou, charakteristikou nebo intenzitou světla.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Light characteristic na anglické Wikipedii a Charakterystyka światła nawigacyjnego na polské Wikipedii.

 1. SKLENÁŘ, Jakub. Námořní navigace v kostce. Szczecin, Polsko: [s.n.], 2012. ISBN 978-1-300-00493-6. S. 31–33. 
 2. Světlo v tmách aneb majáky Pacifiku. iDNES.cz [online]. 2005-11-03 [cit. 2018-12-14]. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • SKLENÁŘ, Jakub. Námořní navigace v kostce. Szczecin, Polsko: [s.n.], 2012. ISBN 978-1-300-00493-6. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]