Centrum Aletti

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Centrum Aletti
ZakladatelČeská provincie Tovaryšstva Ježíšova
Vznik26. ledna 1994
Právní formaevidovaná církevní právnická osoba
SídloKřížkovského 425/2, Olomouc, 779 00, Česko
Datová schránkapgs7yf6
IČO64630935 (VR)
Některá data můžou pocházet z datové položky.

Centrum Aletti je studijní a výzkumné středisko Tovaryšstva Ježíšova, zaměřené k podnícení dialogu mezi kulturami a náboženstvími v nové Evropě. Vychází z cyrilometodějské tradice, z duchovního dědictví jak Západu, tak Východu, a to v duchu ekumenismu. Je místem setkání a spolupráce mezi křesťany, a tím podněcuje k nové evangelizaci v Evropě. Nabízí pomoc místní církvi, především na úseku duchovní formace. Sídlí v Olomouci, Křížkovského 2.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Historie založení Centra Aletti v Olomouci je spojena s osobou kardinála Tomáše Špidlíka, který v roce 1992 koncipoval jeho hlavní myšlenky.[1] S nově založeným Centrem E. Aletti Papežského orientálního ústavu v Římě se uskutečnila v letech 1993-1996 českých zemích a na Slovensku řada konferencí. Tyto aktivity vedly olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera k pozvání jezuitů do Olomouce, k převzetí pastorace vysokoškoláků a založení Centra Aletti. Proto nabídl kanovnické rezidence v Křižkovského ul. 2 a 4 jezuitům k založení řeholní rezidence Tovaryšstva Ježíšova[2] a s tím spojeného Centra Aletti.[3] Kanonicky bylo Centrum Aletti zřízeno 14.9.1996.[4]

Charakteristika[editovat | editovat zdroj]

Založením Centra Aletti generálním představeným TJ Petrem Hansem Kolvenbachem v roce 1996 vznikla instituce, která svoji činností propojuje oblast teologické reflexe současnosti a tradice, kultury a umění, vzdělávání a formace. Veškerá její činnost je podmíněna jednoznačně profilovaným křesťanským způsobem života, který se opírá o ignaciánskou spiritualitu a staví na duchovním rozlišování. Její profilace vychází ze systematické vědecké práce v teologii (především spiritualitě, antropologii, ekumenismu, pastorální teologii a teologii kultury), která vtiskuje stylu života, práci a jednotlivým dílčím projektům typický akcent:

 1. poučený a vědeckou diskuzí odůvodněný vhled,
 2. zohlednění potřeb místní církve a české společnosti a zároveň rozvíjet tvůrčí jednání v duchu zásady uvažovat globálně a nezapomínat na praktické podmínky života prostých lidí,
 3. hledání talentů, sdílející hodnoty a formy života a poslání Centra Aletti,
 4. v rámci ČR i mimo jiné hranice vytváření sítí jednotlivců, skupina a institucí v rámci ignaciánské inspirace, odborné a hodnotové blízkosti,
 5. porozumění kontextu rozmanitosti a diferenciace křesťanských tradic, především v dějinné a kulturní ose Východ – Západ,
 6. pochopení rizika akademismu a setrvačných klišé praxe současných univerzitních institucí a zároveň uchování kontaktu s univerzitním světem,
 7. přesvědčení, že veškerá činnost je zároveň formací, umožňující rozvíjet svobodu vlastního evangelního poslání,
 8. vnímaní tendencí nových hranic mezi spiritualitou a náboženství, charismatem a institucí, soukromým a veřejným, individuálním a kulturním, uměním a vědou a usilovat o jejich vzájemnou synergii.

Prioritou je nezaměnitelný jezuitský ráz díla. Je esenciálně propojeno s římským Centrem E. Aletti, které pod vedením P. Marka Rupnika SJ v návaznosti na ideje kardinála Tomáše Špidlíka rozvíjí specifické činnosti Ateliéru umění a vlastní teologickou školu. Prohlubující se spolupráce s dalšími jezuitskými díly v Evropě považujeme za základní linii práce Centra Aletti.

Organizace a činnost[editovat | editovat zdroj]

Centrum Aletti je vedeno týmem, který tvoří Pavel Ambros SJ, Michal Altrichter SJ a Sr. Luisa Karczubová. Spolupracuje s akademickými a církevními institucemi. Chce uchovat ve svých činnostech především inovační a tvůrčí charakter vědecké práce. Proto propojení badatelské práce se spirituální a kulturní formací tvoří základní rys jejího poslání. Chce si uchovat apoštolskou svobodu pro své rozhodování. Proto je i místem duchovního rozlišování, které umožňuje Centru Aletti volit témata badatelského zájmu a formulovat základní otázky pro praxi církve dnes. Pedagogická činnost na univerzitách a propojení na pastoraci vysokoškoláků považuje za svou nedílnou součást. Vědecká a spirituální formace týmu spolupracovníků je spojena s projekty, které chápe jako příležitost být s těmi, kteří mají přirozené i nadpřirozené dispozice znásobit vlohy, které obdrželi. Péče o jejich vlastní sebeformaci v oblasti jazykové, kulturní, vědecké a spirituální je propojena s praxí duchovního doprovázení a duchovních cvičení. K jejich formaci patří i získávání mezinárodních zkušeností, osobní kontakt s cizím kulturním prostředí a schopnost komunikovat se zahraničním. Knihovna Centra Aletti[5] a nakladatelství Refugium jsou těmi prostředky, kterými se jednotlivé priority uskutečňují. Centrum Aletti preferuje tyto adresáty svých činností:

 1. kněží, řeholníci a řeholnice odpovědní za formaci ve všech jejich obdobích formace,
 2. pracovníci v oblasti vědy a výzkumu, studenti doktorských, magisterských studijních programů,
 3. křesťany aktivně činní ve službě a poslání církevních institucí,
 4. ty, kteří v sobě spojují svět spirituality, umění a vědy,
 5. křesťany různých tradic a konfesí,
 6. křesťany východní tradice.

Činnost Centra Aletti:

 1. společný život v duchu ignaciánského řeholního charizmatu.
 2. společné programy s Centrem Aletti v Římě,
 3. formace týmu a spolupracovníků Centra Aletti,
 4. duchovní obnovy (víkendové formační přednášky; rekolekce),
 5. exerciční činnost (osobně vedené exercicie, exercicie "všedního dne" a jiné typy exercicií),
 6. ecelené stipendijní pobyty pozvaných studentů doktorských studijních programů,
 7. krátkodobé studijní a badatelské pobyty pozvaných hostů,
 8. tematické konference, odborné semináře, kurzy a ostatní přednášková činnost,
 9. vlastní teologická rešerše,
 10. oborová komunikace s přednášejícími Tovaryšstva Ježíšova ve světě,
 11. spolupráce a účast na programech církevních, akademických a ostatních institucí,
 12. typizované úkoly pro Českou provincii Tovaryšstva Ježíšova,
 13. spolupráce s umělci (vernisáže, přednášky…atd.).
 14. garance a oborová profilace knihovny Centra Aletti.
 15. koncepce a garance vydavatelské činnosti nakladatelství Refugium (vytváření jeho edičního plánu…atd.).
 16. služba místní církvi v duchu ignaciánského charizmatu.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. srv. Z dopisu P. Tomáše Špidlíka SJ provinciálovi České provincie SJ P. Josefu Čuprovi SJ, in Nuntii Provinciae Bohemiae Soc. Iesu, 4 (1992), s. 1
 2. srv. Nuntii Provinciae Bohemiae Soc. Iesu, 7 (1994), s. 9
 3. Historie jezuitů v Olomouci, Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova
 4. Pavel Ambros, Slavnostní otevření Centra Aletti Velehrad-Roma, in Žurnál Univerzity Palckého, 11 (1997/1998), s. 3; Tomáš Pavlů, Centrum Aletti slavnostně otevřeno, in Jezuité, 1 (1998), s. 14
 5. Jiří Piáček, Knihovna Centra Aletti, in Krok. Knihovnická revue Olomouckého kraje, 3 (2004), s. 16-17; ISSN 1214-6420 - 3 (2004), 16-17; Miroslav Vepřek, Slavistický fond knihovny Centra Aletti v Olomouci, in Slavie. Časopis pro slovanskou filologii, 4 (2004), s. 352–353

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Centrum Aletti a nakladatelství Refugium v Olomouci, in Edward G. Farrugia, Encyklopedický slovník křesťanského Východu, Refugium, Olomouc 2010, s. 198-199; ISBN 978-80-7412-019-0
 • Richard Cemus – Pavel Ambros, Centro Aletti Velehrad-Roma luogo d'incontro tra Est e Ovest, in Gesuiti. Annuario della Compagnia di Gesù, 1 (1999), s. 25-26.
 • Miroslav Vepřek, Slavistický fond knihovny Centra Aletti v Olomouci, in Slavie. Časopis pro slovanskou filologii, 4 (2004), s. 352–353
 • Pavel Ambros, Od obnovy k dynamické stabilitě? Přítomnost jezuitské komunity v Olomouci po roce 1989, in Vojtěch Novotný, (ed.), Všechno je milost. Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera, Univerzita Karlova, Praha 2008, s. 343-353; ISBN 978-80-246-1505-9.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]