Přeskočit na obsah

Centrální registr dlužníků

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Centrální registr dlužníků České republiky, obvykle označovaný jen jako Centrální registr dlužníků či CERD, je projekt soukromého informačního systému, který v roce 2005 spustil Jiří Jehlička a ovládá jej prostřednictvím své firmy registrované v USA a jejích spekulativně užívaných českých dceřiných společností.[1] Projekt je obviňován ze systematického využívání klamavých praktik, žádné významnější finanční instituce s ním nespolupracují a jím za poplatek vydaná potvrzení o bezdlužnosti nejsou finančními institucemi uznávána.

V říjnu 2010 ve vlně mediálního zájmu o zmizení Anny Janatkové spustil CERD anonymní web na podporu zavedení tzv. Registru pedofilů a zveřejnil svůj záměr provozovat jej podobným způsobem ze zahraničí.

Registr podle svého úvodního prohlášení zprostředkovává za poplatek registrovaným uživatelům zobrazení údajů vedených v různých registrech státní správy, bankovních registrech, databázích soukromých subjektů, a sdílení údajů zadaných do projektu samotnými věřiteli. Podle Aktuálně.cz však žádný větší poskytovatel úvěrů s projektem nespolupracuje. Projekt využívá zdání oficiality a serióznosti a systematicky zneužívá i názvy internetových domén budící dojem, že patří seriózním institucím. Státní instituce se od něj distancují, žádné významnější finanční instituce s ním nespolupracují, jím za poplatek vydaná potvrzení o bezdlužnosti nejsou uznávána a projekt je kritizován pro nekalé obchodní praktiky, zejména klamání spotřebitelů. Jiří Jehlička úzce spolupracuje se společnostmi zabývajícími se službami oddlužování za pomoci bílého koně a i sám takové služby nabízí. Podle Asociace věřitelů České republiky je CERD ČR především způsobem, jak Jiří Jehlička vylákává na základě nereálných slibů registrační poplatky od nových uživatelů systému, a také tak získává tipy na klienty oddlužovacích služeb, které zprostředkovává.[1]

V červnu 2010 CERD oznámil, že od 1. července hodlá vytvořit seznam osob se třemi a více neuhrazenými pohledávkami a v případě podezření z podvodu dát podnět Policii České republiky. Úřad pro ochranu osobních údajů oznámil, že se systémem zabývá, což znamená, že jej považuje za problematický.[2]

Provozovatelé

[editovat | editovat zdroj]

Podle dostupných informací projekt ovládá Jiří Jehlička prostřednictvím firem registrovaných v zahraničí[3] - smlouvy s uživateli CERD ČR podepisuje za americkou společnost, která není registrována v České republice a nemá oprávnění v České republice podnikat, zatímco česká s. r. o. je formálně pouze technickým provozovatelem serveru.[1]

Původně byla provozovatelem projektu společnost CorpInvest, a.s., v jejímž představenstvu podle Obchodního rejstříku byli Jiří Jehlička (nar. 1977), Ing. Jiří Jehlička (nar. 1947) a JUDr. František Diviš (nar. 1949), členy dozorčí rady byli Milan Jehlička (nar. 1951, Mgr. Anděla Jehličková (nar. 1951) a Ing. Petr Třešňák (nar. 1965). Koncem roku 2007 všichni ze společnosti vystoupili a až 16. června 2009 Městský soud v Praze stanovil společnosti, která neměla žádný statutární orgán a v místě udaného sídla se nevyskytovala, likvidátora.[1][4]

Druhým provozovatelem byla po roce 2007 po dobu jednoho a půl roku CERD ČR spol. s r.o. (IČ 47117982 - není totožná s pozdější společností téhož názvu). Tato společnost byla 9. února 2009 převedena na Michala Endlera (nar. 1972), který se specializuje na činnost typu „bílého koně“, tj. byl jednatelem v množství obchodních společností, jejich původní funkcionáři se ze společností vytratili. Téměř ve všech těchto zadlužených firmách mají podíl společnosti BATESVILLE s.r.o. a SASABE s.r.o., které jsou obě vlastněny oregonskou společností DB ASSET MANAGEMENT LLC San Diego, Quimby Street 3129, 921 06 Spojené státy americké. Stejná oregonská adresa je uváděna jako místo kanceláře i na smlouvách společnosti CERD SYSTEM LLC. s českými uživateli CERD.[1] Převod obchodního podílu do CERD ČR spol. s r.o. podepsal za oregonskou firmu CERD SYSTEM LLC. Jiří Jehlička a za nového vlastníka, českou firmu BFE spol. s r.o., která se na adrese www.oddluzeni.org zabývala oddlužovacími službami bílých koní, Michal Endler.[1]

Od 1. června 2007 do 9. února 2009 byla jediným vlastníkem CERD ČR americká firma CERD LLC, Westover Annex, West 79th Street 4808, Spojené státy americké. Prodej zprostředkovala společnost TERRINVEST, s.r.o. (jednatel Tomáš Pelikán), která se zabývá nákupem a prodejem společností založených v ČR nebo v daňových rájích.[1]

CERD LLC koupila v červnu 2007 firmu CERD INKASO s.r.o., jejímž dosavadním jednatelem byl Michal Endler. Jednateli CERD LLC byli Jiří Jehlička mladší, Ing. Jiří Jehlička starší a Petra Jehličková. Novým jednatelem CERD INKASO s.r.o. byl Tomáš Teml, nar. 1946, ze Žandova.[1] Vymahačská společnost CERD INKASO fakticky nepůsobí.[1] Jiří Jehlička provozoval stránky www.oddluzeni.biz, na nichž nabízel služby bílých koní (prodej nebo převzetí předlužených firem), s kontaktem na advokátní kancelář Tschöpl & Partner, která působí i pro CERD INKASO.[1]

Dne 3. února 2009 koupila CERD LLC zastoupená Jiřím Jehličkou od firmy TERRINVEST hotovou firmu CENTAMIN s.r.o. (IČO 28493320), kterou přitom přejmenovala na CERD ČR s.r.o., tj. dala jí název po předchozí firmě, která byla současně přejmenována na DigiNet ČR spol. s r.o., a jako jednatel byl nasazen Michal Endler. Prodávajícím byla firma TERRINVEST. Jednatelem nově koupené společnosti byl ustanoven Rudolf Vitkovič, nar. 1951.[1]

17. listopadu 2010 upozornila iDnes.cz na údajné Jehličkovo tvrzení z jeho osobních webových stránek, že mu registry dlužníků a pedofilů nepatří, ale že „na základě osobní masáže jedinci ze státní správy“ své myšlenky předal pod správu mezinárodního uskupení se sídlem v USA, vlastněného americkými rezidenty.[5]

S provozovatelem CERD nespolupracuje ani jeden z téměř padesáti větších poskytovatelů úvěrů, například bank.[3] Skutečné zdroje svých záznamů CERD odmítá zveřejnit s odkazem na obchodní tajemství.[3] CERD klamně deklaruje řadu zdrojů informací, z nichž některé v souladu se zákonem dostávat ani nemůže.[1]

Banky a větší splátkové či leasingové společnosti výpis o bezdlužnosti vydaný CERD neuznávají.[3] Finanční společnosti upozornily na mnoho případů, kdy dlužník registrovaný v některém z oficiálních registrů obdržel z CERD potvrzení o bezdlužnosti.[3] Systém není zabezpečen proti vkládání smyšlených informací o dluzích údajnými věřiteli.[3] Podle Aktuálně.cz na podzim 2009 před CERD varovaly významné společnosti a v létě 2010 chystaly další prohlášení.[3]

Provozovatelům je vytýkáno, že uvádějí své uživatele v omyl tím, že název a provedení registru působí oficiálním dojmem a zájemcům je za poplatek (200 až 300 Kč) nabízeno tzv. potvrzení o bezdlužnosti, které však nemá žádnou oficiální platnost.[3] Jako předplatné údajně bezplatné služby sledování vlastních závazků se platí 2000 Kč.[3] Právník Martin Dvořák se podle Aktuálně.cz domnívá, že možnost záměny registru průměrným spotřebitelem za skutečné registry by mohla stačit k naplnění skutkové podstaty klamání spotřebitele, Aktuálně.cz spekulují i o možném naplnění skutkové podstaty trestného činu podvodu.[3] Poškození však podle Aktálně.cz nemají zájem provozovatele CERD žalovat, protože většinou mají dost problémů s vlastními dluhy.[3]

CERD se prohlašuje za součást globálního informačního systému a uvádí mapu světa se zakreslením údajných národních poboček, uvedené odkazy na údajný globální registr (www.cerd.com a www.cerd.eu[1]) jsou však nefunkční a odborníci (např. Zuzana Pečená, ředitelka Bankovního registru klientských informací - projektu, který reálně české banky využívají) považují tuto informaci za nepravdivou.[3] Smyšlené jsou zřejmě i zmiňované společnosti CENTRAL REGISTER OF DEBTORS INC. a CERD SYSTEM LLC. Banking information technology.[1]

Projekt CERD používal nejen adresy www.cerd.cz, www.dluznik.cz a www.veritel.cz, www.centralniregistrdluzniku.cz a www.registerofdebtors.com,[1] ale zabral a klamavě zneužíval i například internetové adresy www.ministerstvofinanci.cz a www.financni-urady.cz. Ministerstvo financí České republiky se svým prohlášením z 8. března 2006 od projektu ostře distancovalo, uvedlo, že důsledky činnosti CorpInvest a. s. „právně vyhodnocuje“, a vyzvalo veřejnost k ohlášení případných dalších podobných případů.[6] Zneužil i adresy www.ministerstvozdravotnictvi.cz a www.ministerstvodopravy.cz.[1] CERD LLC má pro projekt CERD SR zaregistrované i domény některých slovenských státních úřadů jako www.predsedavlady.sk či www.ministerstvohospodarstva.sk.[1]

CERD si zaregistroval zkratky BRKI a NRKI, které odpovídají názvům konkurenčních seriózních projektů využívaných bankami, a domény BRKI.cz a NRKI.cz přesměrovával na svůj vlastní projekt.[3] Instituce provozující projekty se zneužitými názvy opomněly včas podat námitku u Úřadu průmyslového vlastnictví, výmazu ochranných známek dosáhly až v roce 2010, avšak internetové domény zneužívá CERD i nadále a textem na svém webu vzbuzuje mylný dojem, že má do těchto registrů přístup a využívá jejich data.[3] V roce 2010 získal tento registr v anketě Křišťálová Lupa 7. místo v kategorii anticena.[7]

CERD byl inspirací pro vznik podobného soukromého registru s názvem Justiční pohledávkový registr ČR, který provozuje ostravská společnost Justitia Veritas. Ani s tímto projektem banky nespolupracují a jeho potvrzení o bezdlužnosti jsou rovněž prakticky bezcenná.[3]

Registr pedofilů

[editovat | editovat zdroj]

Kolem 25. října 2010, v návaznosti na medializovaný případ zmizení devítileté Anny Janatkové, CERD spustil anonymní webovou stránku, jejímž obsahem byla propagace tzv. veřejného registru pedofilů, který by obsahoval a zveřejňoval údaje o osobách odsouzených za sexuální delikty na dětech, podle pozdějšího Jehličkova prohlášení však i osoby jen obviněné nebo podezřelé z takových činů. Zdrojem informací měly být veřejné mediální zprávy, informace vložené do systému účastníky soudních řízení, rozsudky by administrátoři ověřovali na severu justice.cz nebo telefonickými dotazy u jednotlivých soudů. Při spuštění webový projekt obsahoval anketu, v níž návštěvníci stránky mohli s uvedením svých osobních údajů vyjádřit názor pro nebo proti zavedení tzv. registru pedofilů. Podle Jiřího Jehličky se této ankety do 30. října zúčastnilo přes 6 tisíc lidí, z nichž 95 % zavedení registru podpořilo. Spuštění registru obsahujícího jméno, příjmení, fotografii a adresu „pedofilů“ v minulosti odsouzených za zneužívání bylo avizováno na 17. listopadu a měl být provozován na zahraničním serveru, aby obešel české a evropské zákony na ochranu osobních údajů. Ještě před spuštěním však chtěli autoři vyzvat úřad vlády, aby stát zřídil vlastní registr. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil přispěchal s prohlášením, že zřízení podobného státní registru se seznamem osob, které byly „odsouzeny za určitý typ trestné činnosti se sexuálním podtextem“, pro potřeby policejních orgánů podporuje a již delší dobu na něm ministerstvo pracuje, a že se předem nevyhýbá ani diskusi o zveřejňování nejzávažnějších případů deviantů.[8][9][10]

Proti Jehličkovu projektu se vyslovovali sexuologové, právníci, Policie ČR, Úřad pro ochranu osobních údajů.[11] Policie, podle Jehličkova sdělení, prohlásila, že bude stíhat kohokoli v Česku, kdo se na projektu bude podílet.[11][12] V České televizi se 16. listopadu 2010 uskutečnil s Jehličkovou účastí diskusní pořad, kde advokát Tomáš Sokol záměr označil za protizákonný a za „největší porušení Ústavy za dobu demokracie“.[11][12][13] 17. listopadu 2010 server iDNES.cz v souvislosti s chystaným registrem pedofilů s odkazem na článek Wikipedie poukázala na problematičnost registru CERD.[5]

18. listopadu 2010 vydal Jiří Jehlička jménem CERD tiskovou zprávu, že vzhledem k řadám „nepravdivých informací zasahujících do dobrého jména účastníků a podporovatelů projektu“ v souvislosti s chystaným registrem a k tomu, že „podporovatelé by se vystavili riziku účelových perzekucí“ bylo rozhodnuto o zastavení dalších aktivit.[12][14]

 1. a b c d e f g h i j k l m n o p q Centrální registr dlužníků ČR pod vedením Jiřího Jehličky má pochybný charakter Archivováno 12. 11. 2010 na Wayback Machine., 10. 2. 2010
 2. Tomáš Paták: Nova: Centrální registr dlužníků začne prověřovat desítky tisíc potenciálních podvodníků, Mediafax.cz, 9. 6. 2010
 3. a b c d e f g h i j k l m n o Petr Kučera: Registr dlužníků: Zaplatíte za výpis, který je k ničemu, Aktuálně.cz, 20. 7. 2010
 4. Obchodní rejstřík
 5. a b Čeněk Třeček: Registr ukáže na webu jména i adresy pedofilů. Navzdory policii a úřadům, iDnes.cz, 17. 11. 2010
 6. Ministerstvo financí vydává upozornění pro širokou veřejnost Archivováno 24. 11. 2010 na Wayback Machine., tisková zpráva Ministerstva financí, 8. března 2006
 7. ZANDL, Patrick. Jaký je český Internet viděný křišťálovou lupou?. Lupa.cz [online]. Internet Info, 2010-12-06 [cit. 2010-12-07]. Roč. 12. Dostupné online. ISSN 1213-0702. 
 8. Josef Koukal, Lubomír Holuša: CERD chce udělat registr pedofilů, narazí na zákon Archivováno 29. 3. 2020 na Wayback Machine., Novinky.cz, 25. 10. 2010
 9. Chystá se veřejný registr pedofilů, České noviny, 26. 10. 2010, ČTK
 10. Josef Koukal: Registr pedofilů chce většina lidí, ministr se mu nebrání Archivováno 29. 3. 2020 na Wayback Machine., Novinky.cz, 30. 10. 2010
 11. a b c V Česku nevznikne veřejně přístupný registr pedofilů, zpravy.rozhlas.cz, Český rozhlas, 18. 11. 2010, mta
 12. a b c Luděk Fiala: Registr pedofilů nebude, autoři projektu raději vycouvali, Novinky.cz, 18. 11. 2010
 13. Kontexty: Registr deviantů aneb Kdo opravdu ubližuje dětem?, Česká televize, 2010, délka 50 minut, premiéra ÚT 16. 11. 2010 22:15. Scénář: Lucie Vopálenská. Hosté: Jiří Jehlička, advokát Tomáš Sokol, sexuolog Slavoj Brichcín, Ivana Nejedlá (matka zmizelého chlapce), kněz Radomír Kuchař
 14. Firma couvla, registr pedofilů nakonec nebude, iDnes.cz, 18. 11. 2010, wlk (Lukáš Werner)

Související články

[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]