CENIA

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

CENIA, česká informační agentura životního prostředí je příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí ČR. Zkratka CENIA pochází z anglického názvu agentury Czech Environmental Information Agency, píše se vždy velkými písmeny a vyslovuje se [cenya]. Jejím posláním je shromažďování, hodnocení, interpretace a distribuce informací o životním prostředí[1]. To znamená, že CENIA je ústředním bodem, do kterého směřují veškeré informace o životním prostředí v Česku, aby se zpracovaly, vyhodnotily a v přehledné a srozumitelné podobě poskytly veřejnosti. V rámci toho se zabývá řadou činností zadávaných Ministerstvem životního prostředí a realizací projektů. CENIA je kontaktním místem Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) a je zapojena do Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí Eionet[2].

Historie[editovat | editovat zdroj]

Historicky CENIA vznikla postupnou přeměnou čtyř organizací, které jí předcházely. Činnost prvních dvou – Výpočetní a experimentální laboratoř (VEL), v 70. let 20. st. přeměněné v Racionalizační a experimentální laboratoř (REL) – souvisela spíše s kybernetikou a programováním.

V lednu 1990 bylo z REL vytvořeno Centrum ekologických informací (CEI), které mělo vytvářet Jednotný informační systém o životním prostředí v České republice. S CEI jsou spojeny počátky vydávání Ročenky životního prostředí a od roku 1996 i česko-anglické Statistické ročenky životního prostředí České republiky.

V dubnu 1992 z CEI vznikl Český ekologický ústav (ČEÚ), který měl navíc zajišťovat řadu dalších úkolů: ekologická výchova a osvěta, dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí, ekonomika životního prostředí, posuzování vlivů na životní prostředí, ekologická rizika a další. ČEÚ měl zároveň na starosti připravovat podklady pro státní politiku životního prostředí. V době svého vzniku patřil k prvním pracovištím v ČR, které začaly používat elektronickou poštu a internet. Roku 2003 se činnost ČEÚ rozšířila o Agenturu pro integrovanou prevenci znečištění (IPPC) a provozování Integrovaného registru znečišťování (IRZ).

CENIA, česká informační agentura životního prostředí vznikla 1. dubna 2005 z Českého ekologického ústavu (ČEÚ) z rozhodnutí ministra životního prostředí. Je státní příspěvkovou organizací a svými činnostmi navazuje na organizace, které jí předcházely.[1]

Činnosti[editovat | editovat zdroj]

CENIA vykonává širokou škálu činností související s výkonem politiky životního prostředí. Většinu z nich tvoří aktivity zadané Ministerstvem životního prostředí, zbytek tvoří tematické projekty. Následující výčet popisuje nejpodstatnější z nich.

Hodnocení životního prostředí a poskytování informací o životním prostředí[editovat | editovat zdroj]

Náplní je hodnocení informací o životním prostředí a podpora přípravy strategických a koncepčních materiálů vznikajících v gesci MŽP. Výsledkem je každoročně aktualizovaná Statistická ročenka životního prostředí České a Zpráva o stavu životního prostředí, kterou schvaluje vláda. Díky tomu mohla CENIA vydat i publikace shrnující vývoj stavu životního prostředí od roku 1989. Všechny vydané publikace jsou volně přístupné na webových stránkách CENIA v elektronické podobě. CENIA zároveň spravuje veřejný Informační systém statistiky a reportingu (ISSaR), který v podobě on-line zveřejňovaných statistických dat kromě ročenky životního prostředí obsahuje i indikátory stavu životního prostředí. CENIA též provozuje informační portál EnviHELP.

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) a Integrovaný registr znečišťování (IRZ)[editovat | editovat zdroj]

ISPOP je elektronickým nástrojem veřejné správy, který umožňuje zpracování zákonných hlášení o vlivu na životní prostředí. Jedná se o informace o znečišťování ovzduší, vod, půdy, o produkci odpadů, likvidaci elektrozařízení nebo evidenci autovraků v příslušných zařízeních. ISPOP byl spuštěn 5. 1. 2011, jeho zřizovatelem je Ministerstvo životního prostředí, provoz zajišťuje CENIA. Pod ISPOP v současnosti spadá i ohlašování do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ) je informačním systémem veřejné správy. IRZ veřejně přístupnou databázi provozoven, za které je ohlašováno vyprodukované množství znečištění, jež překročilo stanovenou mez.[3]

Environmentální značení a EMAS[editovat | editovat zdroj]

CENIA provozuje český program ekoznačení, který zprostředkovává certifikaci výrobků a služeb splňujících předem stanovené vlastnostmi s ohledem na životní prostředí ochrannou známkou Ekologicky šetrný výrobek/služba a Ekoznačkou EU. Kromě tohoto typu environmentálního značení poskytuje poradenství a vede registry i u ostatních dvou - vlastního environmentálního tvrzení a environmentálního prohlášení o produktu. Zároveň spravuje databázi organizací registrovaných v systému EMAS.

Integrovaná prevence[editovat | editovat zdroj]

Oddělení integrované prevence se podílí na koordinaci a sjednocování procesu IPPC v České republice a na výměně informací o nejlepších dostupných technikách v rámci České republiky a zemí Evropské unie. Mezi hlavní úkoly patří zpracování vyjádření odborně způsobilé osoby k žádostem o vydání integrovaného povolení a analýza a zpracování informací o vydaných integrovaných povoleních a o použití nejlepších dostupných technik v České republice a zahraničí.[4]

Informační systémy[editovat | editovat zdroj]

CENIA z titulu svého poslání spravuje řadu informačních systémů s údaji souvisejícími s životním prostředím.

Projekty[editovat | editovat zdroj]

  • Národní inventarizace kontaminovaných míst
  • EnviSec - Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky
  • Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí - CISAŽP

Financování[editovat | editovat zdroj]

CENIA je z většiny financována z veřejných prostředků prostřednictvím Ministerstva životního prostředí. Menší část jejího rozpočtu pochází z realizovaných projektů. V roce 2008 CENIA měla 110 zaměstnanců a její rozpočet činil 64  milionů Kč, z čehož 60 milionů tvořila dotace ze státního rozpočtu.[5] Od té doby se příspěvek MŽP snižoval až na 28 mil. Kč v roce 2013.[6] Ke konci roku 2013 měla CENIA 62 kmenových zaměstnanců (mimo osoby přiřazené k projektům).[7]

Kritika[editovat | editovat zdroj]

Ekonom Petr Mach v roce 2008 napsal: "Úřad CENIA je v podstatě státem placenou environmentalistickou organizací. Není tedy pouze zbytečný, je i škodlivý. Úřad by měl být okamžitě zrušen a zaměstnanci propuštěni. Mohou zkusit nabízet nálepku „ekologicky šetrný výrobek“ na trhu bez podpory 64 milionů korun, o které by se mohly snížit daně."[5]. Od té doby se ovšem rozpočet agentury snížil více než o polovinu.[6]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b O CENIA, profil organizace [cit. 2013-12-10]. Dostupné online. (česky) 
  2. List of members of the NFP/Eionet group [online]. European Environment Agency, 2006-11-16, rev. 2013-12-09 [cit. 2013-12-20]. Dostupné online. (anglicky) 
  3. O IRZ [online]. CENIA, česká informační agentura životního prostředí [cit. 2013-12-20]. Dostupné online. 
  4. Oddělení integrované prevence [online]. CENIA, česká informační agentura životního prostředí [cit. 2013-12-20]. Dostupné online. 
  5. a b MACH, Petr. Úřady na zrušení: CENIA. Laissez faire [online]. 1. září 2008 [cit. 2011-07-06]. Dostupné online. 
  6. a b Rozklikávací rozpočet [online]. Ministerstvo životního prostředí České republiky [cit. 2013-12-20]. Dostupné online. 
  7. Seznam zaměstnanců [online]. CENIA, česká informační agentura životního prostředí [cit. 2013-12-20]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]