CENIA

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
CENIA, česká informační agentura životního prostředí.jpg

CENIA, česká informační agentura životního prostředí je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí (MŽP). Posláním CENIA je shromažďování, hodnocení a interpretace informací o životním prostředí a jejich poskytování odborné i laické veřejnosti.

CENIA spolupracuje se všemi poskytovateli datových zdrojů v resortu životního prostředí i s řadou výzkumných, vědeckých či univerzitních pracovišť. Podílí se na vývoji a poskytování vybraných datových a mapových služeb a je provozovatelem řady informačních systémů. CENIA využívá své odborné znalosti při přípravě národních hodnotících dokumentů a strategických a koncepčních materiálů vznikajících v gesci MŽP. Jednotlivé týmy pracovníků CENIA spolupracují jak na národních, tak i mezinárodních projektech, a CENIA tak profiluje svou pozici i na poli vědy a výzkumu.

V České republice je CENIA kontaktním místem Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) a je zapojena do Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Eionet). Současně je také národním kontaktním místem pro Infrastrukturu pro prostorové informace v Evropě (INSPIRE) a zastupujícím orgánem evropského programu ekoznačení – Ecolabel EU a programu Eco-Management and Audit Scheme (EMAS).

Historie[editovat | editovat zdroj]

Za první předchůdkyni CENIA je považována Výpočetní a experimentální laboratoř (VEL), která byla počátkem 70. let 20. st. transformována na Racionalizační a experimentální laboratoř (REL), jež provozovala sálový počítač a zabývala se prodejem strojového času a programováním.

Krátce po vzniku Ministerstva životního prostředí v lednu 1990 bylo REL přeměněno na Centrum ekologických informací (CEI), s úkolem vytvářet Jednotný informační systém o životním prostředí v České republice. Jeho významnou aktivitou se hned od počátku stalo vydávání Ročenky životního prostředí, která byla od roku 1996 rozšířena na česko-anglickou Statistickou ročenku životního prostředí České republiky.

K 1. 4. 1992 bylo CEI přeměněno na Český ekologický ústav (ČEÚ), který navíc zajišťoval řadu dalších úkolů, např. ekologická výchova a osvěta, dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí, ekonomika životního prostředí, posuzování vlivů na životní prostředí, ekologická rizika a další. ČEÚ připravoval podklady pro státní politiku životního prostředí a patřil k prvním pracovištím v ČR, které zavedly e-mailovou poštu a internet. Významným rozšířením působnosti ČEÚ se následně stalo zřízení Agentury pro integrovanou prevenci znečištění (IPPC)[1] a Integrovaného registru znečišťování (IRZ)[2].

K 1. 4. 2005 byla z ČEÚ na základě rozhodnutí ministra životního prostředí zřízena CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Název CENIA je zkratkou anglického přepisu: Czech ENvironmental Information Agency. Logo v podobě pampelišky vystihuje hlavní poslání agentury: Být centrem informací, které mají pevný základ, ale snadno se rozšiřují.

Činnosti[editovat | editovat zdroj]

Základní účel CENIA je syntetický výzkum v oblasti ekologie a péče o životní prostředí a odborná podpora výkonu státní správy zejména v oblasti integrované prevence. Hlavními činnostmi a výstupy organizace jsou:

1. Monitoring životního prostředí, jehož cílem je sběr, koordinace a zajištění kvalitních informací o životním prostředí a přírodních zdrojích.

 • Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM I, NIKM II)

2. Podpora strategického řízení, jejímž předmětem je tvorba vybraných indikátorových sad a příprava komplexních hodnotících dokumentů, zejména Zprávy o životním prostředí ČR, Zpráv o životním prostředí v krajích ČR (tzv. Krajské zprávy) a Statistické ročenky životního prostředí České republiky

 • Indikátory životního prostředí pro Státní politiku životního prostředí ČR 2012–2020
 • Indikátory zranitelnosti
 • Indikátory odpadového hospodářství
 • Zpráva o životním prostředí ČR, Zprávy o životním prostředí v krajích ČR, Statistická ročenka životního prostředí

3. Správa vybraných informačních systémů, jež zajišťují sběr, ověřování, zpracování a publikaci dat z příslušných oblastí životního prostředí

 • Informační systém plnění ohlašovacích povinností ISPOP
 • Informační systém odpadového hospodářství ISOH
 • Informační systém statistiky a reportingu ISSaR
 • Helpdesk EnviHELP

4. Odborná podpora výkonu státní správy prostřednictvím koordinace a sjednocování procesu IPPC v České republice, organizace zkoušek odborné způsobilosti dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA/SEA) a prostřednictvím provozu Integrovaného registru znečišťování (IRZ)[2].

5. Ostatní činnosti

CENIA zprostředkovává udělování ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba a Ekoznačky EU a administruje proces EMAS. Rovněž provozuje Portál/Databázi MA21 s cílem poskytnout informace o realizaci MA21 v ČR a poskytnout municipalitám nástroj pro prezentaci jimi naplňované úrovně procesu MA21.

6. Projektová činnost

CENIA naplňuje poslání informační agentury životního prostředí také realizací národních a mezinárodních projektů. Cílem projektové činnosti je podpora a rozvoj odborných agend a kapacit CENIA.

Kritika[editovat | editovat zdroj]

Petr Mach v roce 2008 napsal: "Úřad CENIA je v podstatě státem placenou environmentalistickou organizací. Není tedy pouze zbytečný, je i škodlivý. Úřad by měl být okamžitě zrušen a zaměstnanci propuštěni. Mohou zkusit nabízet nálepku „ekologicky šetrný výrobek“ na trhu bez podpory 64 milionů korun, o které by se mohly snížit daně."[3].

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b Oddělení integrované prevence [online]. CENIA, česká informační agentura životního prostředí [cit. 2013-12-20]. Dostupné online. 
 2. a b c O IRZ [online]. CENIA, česká informační agentura životního prostředí [cit. 2013-12-20]. Dostupné online. 
 3. MACH, Petr. Úřady na zrušení: CENIA. Laissez faire [online]. 1. září 2008 [cit. 2011-07-06]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]