Bydliště

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Bydliště je právní pojem označující místo, kde se fyzická osoba trvale zdržuje.

Přímo definován je v České republice tento pojem v občanském zákoníku: „Člověk má bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale; takový úmysl může vyplývat z jeho prohlášení nebo z okolností případu.[1] Pokud člověk takto definované bydliště nemá, je za ně považováno místo, kde žije. V případě, že toto místo není možné zjistit, považuje se za bydliště buď místo, kde má svůj majetek nebo kde bylo jeho poslední známé bydliště.[1] Jestliže se tedy někde pouze zdržuje bez úmyslu zdržovat se tam trvale, pak o skutečné bydliště nejde. Bydlištěm je proto především místo, kde má svůj byt, rodinu, popř. kde pracuje, jestliže tam také bydlí. Fyzická osoba se může zdržovat nebo mít bydliště na více místech.

Relevanci má bydliště také v kontextu jiných právních předpisů. Například v zákoně o daních z příjmů bydliště určuje, zda jsou poplatníci daňovými rezidenty, či nikoliv.[2]

V kontextu evropského práva se za bydliště považuje místo, kde fyzická osoba obvykle bydlí (domovská země). Určující je také místo tzv. středu zájmu člověka. Mezi kritéria posuzování místa bydliště, která jsou využívána například orgány sociálního zabezpečení, bývají řazeny doba trvání pobytu, situace bydlení, rodinné vazby, místo profesní či nevýdělečné činnosti apod.[3]

Někdy se pojem „bydliště“ zaměňuje s pojmem trvalý pobyt, což je místo, v němž je fyzická osoba za evidenčním účelem úředně přihlášena k pobytu.[4] Přesto jde často o stejnou adresu.

Pojem trvalé bydliště je pleonasmus, neboť trvalost pobytu je definičním znakem bydliště. Pojem „trvalé bydliště“ přesto české právo už od roku 1970 používá v § 350a trestního řádu u výkonu trestu zákazu pobytu.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b § 80 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dostupné také z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/NOZ_interaktiv.pdf
  2. § 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. [cit. 2015-05-20]. Dostupné z: https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=40374&recShow=1&nr=586~2F1992&rpp=15#parCnt
  3. Koordinace sociálního zabezpečení na úrovni EU: Časté dotazy - Slovníček pojmů. Evropská komise [online]. [2012] [cit. 2015-05-20]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=857&intPageId=984&langId=cs
  4. Srov. § 10 a násl. zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), dostupný např. na Zákony pro lidi.cz.

Související články[editovat | editovat zdroj]