Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Pracovník vybavený osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) – přílbou, respirátorem, rukavicemi, reflexní vestou a postrojem pro práci ve výškách.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je mezivědní obor. Též je možné na ni nahlížet jako na souhrn opatření stanovených legislativou a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu.

Součástí problematiky BOZP jsou především:

Za zajištění BOZP na pracovištích jsou odpovědni vedoucí zaměstnanci. Tato odpovědnost může mít trestně-právní následky [1].

Prolíná se s oblastmi požární ochrana (PO), pracovní lékařství, firemní ekologie (odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, příp. i vodní hospodářství) a krizový management.

Související články

Externí odkazy

Literatura

NEUGEBAUER, Tomáš. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce neboli o čem je současná BOZP. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. Bezpečnost práce v praxi. ISBN 978-80-7357-556-4.