Australský poštovní plebiscit o manželství

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Neoficiální růžová australská vlajka
Výsledky průzkumu podle států a teritorií
Výsledky průzkumu podle jednotlivých volebních obvodů

Australský poštovní plebiscit o manželství byl celonárodní průzkum, jehož cílem bylo zjištění skutečné veřejné podpory manželství párů stejného pohlaví. Probíhal prostřednictvím pošty od 12. září do 7. listopadu 2017. Na rozdíl od klasického referenda s povinnou volební účastí byla účast v něm zcela dobrovolná. Zúčastnilo se jej 79,52 % oprávněných voličů.

Formou průzkumu, instrukcemi, rozesláním a následným převzetím odpovědí byl pověřen Australský statistický úřad (Australian Bureau of Statistics) (ABS), který zaslal všem občanům Austrálie lístek s následující otázkou: "Měl by být přijat zákon umožňující párům stejného pohlaví uzavřít sňatek?" Úřad byl taktéž odpovědný za rozeslání volebních lístků Australanům, kteří nejsou dohledatelní prostřednictvím pošty (žijící v zámoří, zahraničí, ve výkonu trestu odnětí svobody nebo v pečovatelském domě), aby se mohli rovněž zúčastnit.[1]

V plebiscitu hlasovalo 7 817 247 (61,6% %) "Ano" a 4 873 987 (38,4 %) "Ne". 36 686 (0,29 %) odpovědí bylo neplatných. Celkový počet zaslaných odpovědí činil 12 727 920 (79,5 %).[2]

Výsledky byly pro vládu nezávazné. Nicméně ještě před uskutečněním průzkumu se Turnbullova vláda rozhodla předložit parlamentu návrh zákona o stejnopohlavním manželství pro případ, že by byl výsledek kladný. Předpokládá se, že dojde k parlamentním debatám s následným hlasováním, které pravděpodobně (nelze to s jistotou garantovat) povede k legalizaci stejnopohlavního manželství. Vládnoucí liberálové a opoziční labouristé slibovali, že umožní svým poslancům hlasovat podle svědomí. V případě, že by výsledek byl záporný, slibovala vláda, že by nedovolila během volebního období žádné diskuze na téma stejnopohlavního manželství, a že by zablokovala jakékoli pokusy o hlasování o takové legislativě.

Poštovní průzkum kritizovalo mnoho podporovatelů stejnopohlavních sňatků s tím, že se jedná o zbytečnou zátěž pro státní rozpočet, jehož výsledkem se stejně nebudou muset zákonodárci řídit.[3] Plebiscit se stal předmětem dvou soudních sporů, v nichž se řešila kompetence Australského statistického úřadu nést odpovědnost za jeho průběh a oprávnění vlády použít na jeho provedení peníze daňových poplatníků, které mají být ze zákona použity pro "urgentní" a "nezbytné" účely. Nejvyšší soud Austrálie obě žaloby zamítl s tím, že průzkum není nijak v rozporu s australskými zákony.

K účasti byli způsobilí dospělí jedinci k datu 24. srpna 2017. Do tohoto data přibylo celkem 98 tisíc nových voličů, což je rekordní počet. Hlasovací lístky obdrželi Australané od dne 12. září, přičemž Statistický úřad žádá o odpovědi nejpozději do 27. října. Celý průzkum byl oficiálně uzavřen 7. listopadu a výsledky zveřejněny 15. listopadu 201

Pozadí[editovat | editovat zdroj]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Před volbami do federálního parlamentu v červenci 2016 slíbil současný australský premiér Malcolm Turnbull vypsání celonárodního referenda o stejnopohlavním manželství. Mělo se jednat o klasické volby s povinnou a právně vymahatelnou účastí.[4]

Přestože se jeho straně podařilo získat polovinu křesel v dolní komoře a sestavit tak jednobarevnou většinovou vládu, veškeré pokusy o vypsání závazného plebiscitu s povinnou volební účastí se míjely účinkem. Přestože 20. října 2016 přijala Sněmovna reprezentantů návrh na vypsání referenda v poměru hlasů 76:67, Senát jej 7. listopadu 2016 zamítl v poměru hlasů 33:29.[5][6] S nápadem na poštovní průzkum přišel poprvé poslanec Warren Entsch. Později se k němu přidali také Peter Dutton a Mathias Cormann.[7] Podle Duttona by se jednalo pouze o klasickou anketu, jejíž výsledky by neznamenaly závazek zákonodárců přijmout požadovanou změnu.[8] V srpnu 2017 se po pokusu pěti poslanců Liberální strany Austrálie o změnu stranické politiky k dosažení práva na svobodné hlasování o otázkách definice manželství[9] vláda rozhodla pro uskutečnění dobrovolného poštovního průzkumu nejpozději do konce aktuálního roku.[10] Později se vláda rozhodla ještě jednou zkusit prosadit závazné celonárodní referendum. 9. srpna 2017 byl Senátu prezentován vládní návrh na vypsání referenda o stejnopohlavním manželství. Ten pak Senát podruhé odmítl v poměru hlasů 31:31.[11]

Po neúspěchu v Senátu pověřila vláda australské statistiky provedením dobrovolné ankety, v níž budou moct australští občané deklarovat svůj postoj k legalizaci sňatků párů stejného pohlaví.[12] Vzhledem k tomu, že se nejedná o klasické referendum, a že je jejím provedením pověřen pouze Australský statistický úřad (Australian Bureau of Statistics), nevyvolá proto kladný výsledek žádný zákonný nárok na přijetí příslušné legislativy.[13] Jedná se tedy o stejný proces, jímž vláda nahradila britskou hymnu God Save the Queen australskou hymnou Advance Australia Fair.[14] Vláda oznámila, že úřad bude potřebovat výpomoc ze strany volební komise, jejíž personál obvykle odpovídá za všechny povinné volby uskutečňované na území Austrálie, včetně dohledávání voličů a doručování hlasovacích lístků.[15] Předpokládané náklady na uskutečnění průzkumu hrazené z peněz daňových poplatníků se odhadují v řádu 122 milionu AUD.[10] Finanční zátěž, riziko zaktivizování ideologických extremistů a fakt, že se nejedná o klasické volby, byly několikrát za sebou hojně kritizovány v parlamentu.[16] Do 7. září utratil Australský statistický úřad celkem 14,1 milionů AUD na poštovní průzkum - 8 milionů AUD na propagaci, 5,3 milionů AUD na tisk hlasovacích lístků a 600 tisíc AUD na personál.[17]

Australská volební komise reportovala, že jenom 10. srpna bylo zaregistrováno 68 000 registračních zápisů ve srovnání s denním průměrem 4 000.[18] V období od 8.-14. srpna se do průzkumu zapsalo celkem 16 000 lidí a více než 200 000 zaktualizovalo svoje osobní údaje.[19] Do 20. srpna se zapsalo 36 000 a více než 434 000 zažádalo o aktualizaci údajů.[20] Do 22. srpna jich bylo 54 000.[21] Do 25. srpna bylo dosaženo rekordního výsledku, kdy bylo na účast do průzkumu registrováno více než 16 milionů Australanů (ten den se přidalo ještě 90 000 a dalších 165 000 registrací bylo v procesu přípravy).[22] 65 000 nových voličů bylo ve věku 18-24 let.[23] Ke konci procesu registrace bylo dokončeno ještě 933 592 transakcí. S dalšími 98 000 respondentů lze říci, že se průzkumu zúčastní celkem 16 005 998 Australanů.[24]

14. srpna uskutečnil Senátní výbor pro finance a veřejnou administrativu (The Senate Finance and Public Administration References Committee) anketu na téma příprav poštovního průzkumu[25] s následnou tiskovou konfrencí plánovanou na 17. srpna.[26] Té se pak zúčastnily Australský statistický úřad, Australská volební komise, Australská pošta a Ministerstvo veřejných služeb.[27]

Klíčová data[editovat | editovat zdroj]

Klíčová data spjatá s anketou jsou:[28][29]

 • 24. srpen 2017: Poslední den, kdy můžou australští občané zaktualizovat své osobní údaje pro následné převzetí hlasovacího lístku do průzkumu
 • 12. září 2017: Australanům být v délce trvání dvou týdnů postupně doručovány hlasovací lístky.
 • 25. září 2017: Datum, do kterého se očekává doručení všech hlasovacích lístků
 • 20. říjen 2017: Datum, do kterého musí být dokončeny veškeré přípravy (6:00 odpoledne místního času)
 • 27. říjen 2017: Datum, kdy budou všichni zúčastnění Australané vyzvání k neprodlenému doručení hlasovacích lístků
 • 7. listopad 2017 (6pm EST): Na odpovědi zaslané po tomto datu již nebude brán zřetel
 • 15. listopad 2017: Výsledky průzkumu budou zveřejněny

Výsledek průzkumu (včetně míry účasti) budou zveřejněny jak na národní úrovni, tak i na úrovni jednotlivých států a teritorií, včetně volebních obvodů.[30]

Žaloby[editovat | editovat zdroj]

Nejvyšší soud Austrálie řešil dvě žaloby týkající se legálnosti poštovního průzkumu, přičemž se obě opíraly o nezákonnost jeho financování z veřejných peněz a činnosti Australského statistického úřadu (Australian Burreau of Statistics). Prvním žalobcem byla aktivistka za stejnopohlavní manželství Shelley Argentová (národní mlučí PFLAG - Přátelé a rodina leseb a gayů) a Felicity Marloweová (členka skupiny Rainbow Families - Duhové rodiny) a nezávislý nposlanec Andrew Wilkie. Ti napadli poštovní průzkum u australského Nejvyššího soudu 9. srpna 2017 s požadavkem na jeho dočasné pozastavení.[31][32] Druhou žalobu vznesla Australian Marriage Equality a senátorka Janet Riceová za Australské zelené.[33][34]

Další žalobu podal 17letý mladík spolu s Australským výborem pro lidská práva (Australian Human Rights Commission) v srpnu 2017 pro zákaz účasti v průzkumu osobám ve věkovém rozmezí 16-17 let.[35][36] Právem 50 tisíců australských občanů ve věku 16-17 let na účast v průzkumu se měl zabývat federální soud. Nicméně dotyčný žalobce 22. září svojí stížnost stáhl poté, co australský parlament zamítl návrh novely zákona o poštovním plebiscitu o manželství (Marriage Law Survey (Additional Safeguards) Act 2017).[37] Právní zástupce zmiňovaného mladíka došel k závěru, že značným způsobem ztíží oprávněnost žaloby jeho klienta, neboť zákaz účasti osobám ve věku 16-17 let byl podpořený parlamentem.[37]

Rozhodnutí Nejvyššího soudu[editovat | editovat zdroj]

Nejvyšší soud se k oběma žalobám vyjádřil 7. září 2017. Ve svém rozhodnutí uvedl, že průzkum je zcela legální, a že tedy v naprostém souladu s autralským právním řádem proběhne.[38][39] Žalobcům byla nařízená povinnost úhrady soudních nákladů.[40]

Otázka[editovat | editovat zdroj]

Vzorová ukázka hlasovacího lístkuSample image of the survey form

Hlasovací lístky se ptají respondentů na následující otázku:

Měl by být přijat zákon umožňující párům stejného pohlaví uzavřít sňatek[41]

Navržená legislativa[editovat | editovat zdroj]

Vláda nezamýšlí zpracovat a předložit návrh zákona o stejnopohlavních sňatcích před uskutečněním průzkumu, což vede k nejistotě, jakou formu legislativy zpracuje v případě, že se většina zúčastněných vysloví pro legalizaci.[42] Vzorový návrh zákona o stejnopohlavním manželství, který zveřejnila na začátku roku 2017 Kancelář generálního prokurátora obsahuje změnu definice "manželství" a nahrazení slov "muž" a "žena" na genderově-neutrální frázi "dvě osoby".[43] Termín "dvě osoby" se liší od znění referendové otázky, která přímo odkazuje na páry stejného pohlaví.[44][45]

Liberální senátor Dean Smith, který byl také autorem srpnového návrhu zákona o stejnopohlavním manželství, informoval, že v návrhu může narážet ochrana práv homosexuálních párů na náboženské svobody provozovatelů svatebních služeb.[46] Současná podoba návrhu zákona počítá s právem provozovatelů vystupovat jako církevní podniky a odmítat nabízet své služby svatbám, na nichž budou oddávány homosexuální páry, či dokonce umožnit párům stejného pohlaví si uspořádat v jejich prostorách svatební obřad, a to v souladu se zákonem o pohlavní diskriminaci (Sex Discrimination Act 1984), ze kterého jsou náboženské organizace taktéž vyňaty.[47] 17. října 2017 byl Smithův návrh podpoře poslaneckým klubem Australské strany práce.[48] Konzervativní poslanci zastoupení ve vládě nicméně odpověděli, že by návrh měl obsahovat ještě 100 dalších pozměňovacích návrhů, které ještě předloží, pokud bude výsledek plebiscitu kladný.[46]

13. listopadu zveřejnil liberální senátor James Paterson, konzervativní podporovatel stejnopohlavního manželství, protinávrh zákona o stejnopohlavním manželství.[49] Návrh obsahuje širší ochranu výhrady svědomí a obecně všem, kteří odmítají homosexuální svatby z náboženských důvodů, a to včetně soukromých podnikatelů - provozovatelů pekařství a květinářství.[50][51] Australský premiér Malcolm Turnbull se k Patersonovu návrhu vyjádřil negativně s tím, že jeho vláda nepodpoří žádný návrh, který by podporoval diskriminaci homosexuálních svateb, a že jako takový nemá vůbec šanci projít celým legislativním procesem.[52]

Podpora a opozice[editovat | editovat zdroj]

Postoje stran v parlamentním hlasování[editovat | editovat zdroj]

Zde jsou oficiální postoje australských parlamentních stran k otázce stejnopohlavního manželství. Australská strana práce sice oficiálně podporuje stejnopohlavní manželství, ale její poslanci a senátoři nejsou oficiálně zavázáni je aktivně podporovat do roku 2019.[53] Postoj Liberální strany Austrálie ke stejnopohlavnímu manželství je takový, že je třeba o průlomových změnách zákonů důležité uspořádat referendum; k průzkumu nezaujala žádné oficiální stanovisko, a proto mají její poslanci (včetně členů vládního kabinetu) právo se svobodně angažovat v kampani za oba typy hlasování.[54] Stejně tak jsou všichni její politici zastoupení na lokální úrovni oprávněni vyčleňovat ze svých rozpočtů prostředky na příslušné kampaně.[55] V případě hlasování o příslušném zákonu můžou poslanci hlasovat podle výsledků svých volebních obvodů, případně podle většinového mínění jejich státu nebo teritoria, nebo podle svědomí.[56]

Kampaň "Ano"[editovat | editovat zdroj]

Kampaň za hlasování pro stejnopohlavní manželství v průzkumu pochází od Australské strany práce,[57], liberálů [58] a čtyř menšinových stran zastoupených ve federálním parlamentu. Dále od několika prominentních lobbistických skupin, včetně Australian Marriage Equality a GetUp!.[59][60]

Kampaň "Ne"[editovat | editovat zdroj]

Kampaň vyzývající proti změnám současného pojetí manželství podporují nacionalisté a tři menšinové strany zastoupené ve federálním parlamentu. Dále několik skupin odmítajících stejnopohlavní manželství, včetně Australské křesťanské lobby, Aliance za manželství a Koalice za manželství.[61][62][63]

Neutrální[editovat | editovat zdroj]

Liberální strana Austrálie nezaujímá k otázkám v průzkumu žádné oficiální stanovisko.

Veřejné mínění[editovat | editovat zdroj]

Nejaktuálnější průzkumy veřejného mínění indikují, že drtivá většina Australanů podporuje stejnopohlavní manželství.[64][65][66][67] Anketa Guardian Essential uskutečněná ještě před oznámením o vypsání poštovního plebiscitu ukazovala, že jej podporuje 43 % dotázaných, zatímco 38 % je proti.[68] O týden později podporovalo poštovní plebiscit 39 % respondentů a 47 % bylo proti.[69]

Volební tendence[editovat | editovat zdroj]

Datum Společnost Ano Ne Nerozhodnut Vybraný počet dotázaných Poznámky
2. říjen 2017 ReachTEL[70][71] 70,3% 21,1% - 4 888 [pozn. 1]
28. září – 1. říjen 2017 Essential[72][73] 61% 32% 7% 1 841
22.–25. září 2017 Essential[74][75] 58% 33% 9% 1 803
21.–24. září 2017 Newspoll[76] 57% 34% 9% 1,695
15.–18. září 2017 Essential[77][78] 55%} 34% 11% 1 808
14.–18. září 2017 YouGov[79][80] 59% 33% 9% 1 056
6.–9. září 2017 Ipsos[81] 70% - - 1,400
28. srpen – 6. září 2017 Newgate Research[82] 58.4% 31,4% 10,2% 800
1.–4. září 2017 Essential[83][84] 59% 31% 11% 1 784
17.–22. srpen 2017 Essential[85][86] 57% 32% 11% 1 817
17.–21. srpen 2017 YouGov[87] 59% 33% 8% 1 012
17.–20. srpen 2017 Newspoll[88][89] 63% 30% 7% 1 675

Pravděpodobné hlasování v průzkumu[editovat | editovat zdroj]

Datum Firma Již hlasoval(a) Rozhodně bude Pravděpodobně bude Pravděpodobně nebude Rozhodně nebude Nerozhodnut(a) Vybraný počet Poznámky
2. říjen 2017 ReachTEL[70] 79% - - - - - 4 888
2. říjen 2017 Newgate Research[90] 77% - - - - - -
28. září - 1. říjen 2017 Essential[72][73] 47% 33% 6% 3% 3% 5% 1 841
22.–25. září 2017 Essential[74][75] 36% 45% 8% 1% 2% 5% 1 803
21–24. září 2017 Newspoll[76] 15% 67% 7% 2% 2% 7% 1 695 [pozn. 2]
15–18. září 2017 Essential[77][78] 9% 62% 12% 2% 3% 8% 1 808
6.–9. září 2017 Ipsos[81] 65% - - - - 1 400
1.–4. září 2017 Essential[83][84] 62% 16% 4% 3% 10% 1 784
23. srpen 2017 ReachTEL[91] 78.7% 10% 4.1% 7.2% 2 382 [pozn. 3]
17.–22. srpen 2017 Essential[85] 63% 18% 4% 6% 9% 1 817
17.–20. srpen 2017 Newspoll[88] 67% 15% 4% 3% 11% 1 675 [pozn. 4]

Aktivity během kampaně[editovat | editovat zdroj]

Advokacie podle teritorií a lokálních vlád[editovat | editovat zdroj]

Autobus v Canbeře vyzývající k podpoře LGBTIQ komunity během probíhajícího průzkumu ze strany vlády Teritoria hlavního města Austrálie.[92]
Sydney Town Hall v pride barvách a s duhovou vlajkou na podporu hlasování "Ano".

Legislativní shromáždění Teritoria hlavního města Austrálie (Australian Capital Territory Legislative Assembly) a několik lokálních vlád, včetně města Sydney, se oficiálně zapojilo do kampaně za hlasování "Ano".[93][94] Veřejní činitelé byli na území Teritoria hlavního města Austrálie vyzváni, aby během svých podpůrných aktivit nenosili oficiální uniformy.[95][96] Oficiální podpora hlasování "ano" se setkala s kritikou několika opozičních politiků. Podobná kritika kampaně za hlasování "Ne" nakonec vedla, že město Darebin od tohoto záměru upustilo.[97][98]

Diskuze o svobodě vyznání[editovat | editovat zdroj]

Bývalý premiér John Howard, který vyzývá k hlasování "ne",[99] odmítá ujištění Turnubullovy vlády o nedotknutelnosti svobody vyznání a během probíhajícího průzkumu se dožaduje větších podrobností o náboženských výjimkách.[100][101] Katolická církev se velmi obává prolomení svobody náboženství poté, co bylo několik arcibiskupů předvoláno před antidiskriminační výbor, kde museli obhajovat křesťanskou vizi manželství.[102] Národní výbor pro katolické vzdělávání (National Catholic Education Commission) vyjádřil obavy nad tím, zda můžou katolické školy nadále pokračovat ve výuce katolického pohledu na manželství.[103] V reakci na toto bylo několikrát potvrzeno, že náboženské organizace mají výjimku z anti-diskriminačních zákonů, a že i v případě legalizace stejnopohlavního manželství jim zůstane zachováno právo odmítat takovou vizi manželství.[104] Prezident Liberální strany Austrálie odmítl tvrzení, že by svoboda vyznání mohla zůstat v takovém případě zachována[105], zatímco viceprezident řekl, že v souladu s ustanoveními o svobodě projevu, náboženství a shromažďování to možné je.[106] Na otázku Nespoll "Myslíte si, že by parlament měl v případě legalizace manželství párů stejného pohlaví přijmout zákon, který bude garantovat výhradu svědomí, víry a náboženství?" odpovědělo "ANO" 62 % respondentů, "NE" 18 % a 20 % bylo nerozhodnutých. Největší podpora byla u voličů Australské strany práce - 68 %.[88]

V září 2017 řekl premiér Turnbull, že je pro něj svoboda vyznání důležitější než stejnopohlavní manželství[107] a vůdce opozice Shorten zase řekl, že by Liberální strana Austrálie neměla podpořit legislativu, která by omezovala svobodu vyznání.[107][108]

Reklama a média[editovat | editovat zdroj]

První televizní spot podporující kampaň "Ne" zobrazuje svatbu tří žen a cílí na vzdělávací program Safe Schools Coalition Australia.[109] Jako protipól této kampaně je spot s Kerryn Phelpsovou vyzývající k hlasování "Ano".[110] Další spoty vyzývající k hlasování "Ano" jsou video s Ian Thorpe a jinými osobnostmi.[111] Kampaň se promítla i do závěru páté sezóny seriálu The Bachelor.[112]

Dalším televizní spot podporující kampaň za hlasování "Ne" je založen na knize The Gender Fairy, přičemž paroduje dvě matky z původního spotu.[113][114] Ten se setkal s ostrou kritikou z řad mluvčího kampaně za hlasování "Ano" Tiernana Bradyho, který o něm řekl, že je "podpásový" a "nedůstojný".[113]

Právní předpisy platné po dobu výzkumu trestají každého, kdo by jiného vydíral, zastrašoval, ohrožoval či jakýmkoli jiným způsobem napadal pro jeho sexuální orientaci, genderovou identitu, intersex status nebo náboženství pokutou v maximální výši 12600 AUD.[115] To se týká také příslušných kampaní.[116] Koncem 26. září odhadla skupina Ebiguity zabývající se marketingovými službami, že skupina pro "Ne" Koalice za manželství utratila přibližně 3 975 872 AUD za kampaň, což je více než u dvou hlavních skupin (Australian Marriage Equality a Equality Campaign) vyzývajících k hlasování "Ano", kde se jejich útrata pohybovala v řádu 2 920 740 AUD.[117] Výkonný ředitel Qantas Alan Joyce osobně podpořil kampaň za hlasování "Ano" darem ve výši 1 milionů australských dolarů.[118]

SMS kampaň za hlasování "Ano" se stala předmětem stížností často motivovaných obavami z případného zneužití čísel mobilních telefonů. Nicméně představitelé kampaně potvrdili, že čísla byla generována prostřednictvím technologie náhodného vytáčení.[119]

Diskuze o dopadech na děti[editovat | editovat zdroj]

Organizace zahrnující Konferenci australských katolických biskupů (Australian Catholic Bishop's Conference), Australská presbytariánská církev a Rada australských imámů (Australian National Imams Council) řekly, že v nejlepším zájmu dětí je být mimo dosah těchto diskuzí.[102][120][121] Homoparentalita je v Austrálii upravovaná různě podle jednotlivých státu a teritorií.[122] Výzkum zveřejněný na webových stránkách The Conversation indikuje, že děti rodičů stejného pohlaví můžou vyrůstat stejně kvalitně a někdy i lépe než u rodičů různého pohlaví.[123]

Psychologické poradenství a duševní zdraví[editovat | editovat zdroj]

Období probíhajícího plebiscitu bylo spojeno s dramatickým nárůstem počtu LGBTIQ lidí vyhledávajících pomoc ze strany psychologů. Beach Out Australia zaznanemanala nárůst z 20[124] na 30 %[125] klientů během průzkumu a i linky důvěry Lifeline informovaly, že se jim rapidně zvýšil nárůst telefonátů.[126]

Výsledky[editovat | editovat zdroj]

Celostátní výsledky[editovat | editovat zdroj]

Možnost hlasování Počet hlasů Počet hlasů (%)
AnoAnoAno 7 817 247 61,6
Ne 4 873 987 38,4
Celkový počet hlasů 12 691 234 99,71
Neplatné nebo prázdné hlasy 36 686 0,29
Celkem 12 691 234 100,00
Registrovaní voliči a účast 16 006 180 79,5

Státy a teritoria[editovat | editovat zdroj]

Výsledek[2]
Stát/teritorium Ano Ne Neplatný
% %
Nový Jižní Wales 2 374 362 57,8 1 736 838 42,2 11,036
Victoria 2 145 629 64,9 1 161 098 35,1 11 028
Queensland 1 487 060 60,7 961 015 39,3 7 088
Západní Austrálie 801 575 63,7 455 924 36,3 3 188
Jižní Austrálie 592 528 62,5 356 247 37,5 2 778
Tasmánie 191 948 63,6 109 655 36,4 805
Teritorium hlavního města Austrálie 175 459 74,0 61 520 26,0 534
Severní teritorium 48,686 60,6 31,690 39,4 229
Celostátní výsledky 7 817 247 61,6 4 873 987 38,4 36 686

Výsledky podle volebních obvodů[editovat | editovat zdroj]

Výsledky plebiscitu podle volebních obvodů[127]
Volební obvod Ano (%) Hlasovali ano Ne (%) Hlasovali ne Celková účast Účast (%) Stát/teritorium
Adelaide 70,10% 62 769 29,90% 26 771 89 540 81,42% Jižní Austrálie
Aston 61.97% 48 455 38,03% 29 730 78 185 81,62% Victoria
Ballarat 70,54% 65 613 29,46% 27 405 93 018 81,69% Victoria
Banks 44,88% 37 736 55,12% 46 343 84 079 80,12% Nový Jižní Wales
Division of Barker|Barker 52,26% 42 498 47,74% 38 827 81 325 77,05% Jižní Austrálie
Barton 43,64% 37 153 56,36% 47 984 85 137 78,05% Nový Jižní Wales
Bass 61.69% 36 249 38,31% 22 510 58 759 79,18% Tasmánie
Batman 71,16% 66 383 28,84% 26 906 93 289 83,94% Victoria
Bendigo 68,73% 63 412 31,27% 28 852 92 264 82,71% Victoria
Bennelong 49,84% 42 943 50,16% 43 215 86 158 81,22% Nový Jižní Wales
Berowra 54,56% 48 471 45,44% 40 369 88 840 84,74% Nový Jižní Wales
Blair 60,02% 47 194 39,98% 31 433 78 627 76,69% Queensland
Blaxland 26,05% 20 406 73,95% 57 926 78 332 75,22% Nový Jižní Wales
Bonner 62,05% 52 139 37,95% 31 891 84 030 82,41% Queensland
Boothby 68,51% 62 139 31,49% 28 556 90 695 84,31% Jižní Austrálie
Bowman 62,13% 53 529 37,87% 32 627 86 156 81,44% Queensland
Braddon 54,03% 30 054 45,97% 25 573 55 627 75,98% Tasmánie
Bradfield 60,58% 53 681 39,42% 34 927 88 608 83,73% Nový Jižní Wales
Brand 67,09% 51 953 32,91% 25 481 77 434 76,04% Západní Austrálie
Brisbane 79,51% 72 812 20,49% 18 762 91 574 81,62% Queensland
Bruce 46,91% 34 644 53,09% 39 203 73 847 77,71% Victoria
Burt 56,97% 44 058 43,03% 33 275 77 333 76,21% Západní Austrálie
Calare 60,19% 54 091 39,81% 35 779 89 870 78,06% Nový Jižní Wales
Calwell 43,16% 37 839 56,84% 49 823 87 662 78,86% Victoria
Canberra 74,07% 89 590 25,93% 31 361 120 951 83,25% Teritorium hlavního města Austrálie
Canning 60,23% 48 486 39,77% 32 019 80 505 78,46% Západní Austrálie
Capricornia 54,06% 39 917 45,94% 33 917 73 834 74,84% Queensland
Casey 68,06% 59 959 31,94% 28 144 88 103 84,03% Victoria
Chifley 41,31% 32 871 58,69% 46 702 79 573 73,91% Nový Jižní Wales
Chisholm 61,59% 49 448 38,41% 30 844 80 292 82,42% Victoria
Cook 55.04% 47,505 44.96% 38,804 86,309 82.22% New South Wales
Corangamite 71.56% 69,723 28.44% 27,708 97,431 85.09% Victoria
Corio 67.72% 62,658 32.28% 29,865 92,523 83.57% Victoria
Cowan 58.82% 44,388 41.18% 31,075 75,463 78.01% Western Australia
Cowper 60.01% 57,493 39.99% 38,317 95,810 79.23% New South Wales
Cunningham 65.67% 60,906 34.33% 31,840 92,746 81.86% New South Wales
Curtin 72.22% 59,638 27.78% 22,943 82,581 84.05% Western Australia
Dawson 55.15% 42,539 44.85% 34,599 77,138 74.16% Queensland
Deakin 65.69% 55,464 34.31% 28,973 84,437 84.63% Victoria
Denison 73.78% 45,005 26.22% 15,992 60,997 82.37% Tasmania
Dickson 65.16% 54,206 34.84% 28,988 83,194 81.82% Queensland
Dobell 65.75% 59,475 34.25% 30,987 90,462 78.89% New South Wales
Dunkley 71.97% 62,840 28.03% 24,471 87,311 81.93% Victoria
Durack 59.16% 39,304 40.84% 27,128 66,432 67.95% Western Australia
Eden-Monaro 64.92% 57,223 35.08% 30,926 88,149 79.97% New South Wales
Fadden 61.81% 52,154 38.19% 32,218 84,372 76.33% Queensland
Fairfax 64.32% 58,510 35.68% 32,451 90,961 81.05% Queensland
Farrer 55.21% 48,432 44.79% 39,297 87,729 77.42% New South Wales
Fenner 74.01% 85,869 25.99% 30,159 116,028 81.61% Australian Capital Territory
Fisher 62.83% 52,023 37.17% 30,783 82,806 80.89% Queensland
Flinders 69.99% 68,291 30.01% 29,275 97,566 82.06% Victoria
Flynn 51.48% 39,020 48.52% 36,783 75,803 75.62% Queensland
Forde 60.55% 46,937 39.45% 30,585 77,522 76.10% Queensland
Forrest 63.80% 51,612 36.20% 29,285 80,897 78.86% Western Australia
Fowler 36.34% 27,847 63.66% 48,782 76,629 72.43% New South Wales
Franklin 68.77% 44,746 31.23% 20,322 65,068 82.74% Tasmania
Fremantle 70.09% 57,541 29.91% 24,559 82,100 80.55% Western Australia
Gellibrand 68.10% 62,045 31.90% 29,065 91,110 82.21% Victoria
Gilmore 61.98% 59,322 38.02% 36,386 95,708 80.60% New South Wales
Gippsland 60.16% 51,196 39.84% 33,910 85,106 80.75% Victoria
Goldstein 76.30% 69,726 23.70% 21,663 91,389 86.05% Victoria
Gorton 53.34% 49,834 46.66% 43,587 93,421 77.34% Victoria
Grayndler 79,89% 73 208 20,11% 18 429 91 637 85,10% Nový Jižní Wales
Greenway 46,36% 38 016 53,64% 43 980 81 996 76,50% Nový Jižní Wales
Grey 53,31% 40 811 46,69% 35 750 76 561 75,21% Jižní Austrálie
Griffith 76,60% 69 171 23,40% 21 132 90 303 81,80% Queensland
Groom 49,16% 40 536 50,84% 41 915 82 451 79,97% Queensland
Hasluck 62,41% 47 880 37,59% 28 836 76 716 79,72% Západní Austrálie
Herbert 62,85% 48 110 37,15% 28 441 76 551 72,13% Queensland
Higgins 78,34% 70 059 21,66% 19 375 89 434 84,36% Victoria
Hindmarsh 63,29% 57 947 36,71% 33 613 91 560 81,72% Jižní Austrálie
Hinkler 50,69% 40 649 49,31% 39 548 80 197 78,21% Queensland
Holt 50,68% 47 147 49,32% 45 875 93 022 76,75% Victoria
Hotham 59,60% 47 986 40,40% 32 524 80 510 80,37% Victoria
Hughes 58,41% 51 337 41,59% 36 558 87 895 83,79% Nový Jižní Wales
Hume 58,57% 51 284 41,43% 36 271 87 555 78,91% Nový Jižní Wales
Hunter 64,38% 59 137 35,62% 32 723 91 860 78,48% Nový Jižní Wales
Indi 63,09% 54 563 36,91% 31 925 86 488 82,09% Victoria
Isaacs 65,33% 56 645 34,67% 30 063 86 708 80,78% Victoria
Jagajaga 73,51% 65 098 26,49% 23 453 88 551 85,25% Victoria
Kennedy 46,74% 33 160 53,26% 37 784 70 944 70,50% Queensland
Kingsford Smith 64,11% 56 297 35,89% 31 510 87 807 79,72% Nový Jižní Wales
Kingston 68,10% 58 863 31,90% 27 567 86 430 80,67% Jižní Austrálie
Kooyong 73,67% 63 592 26,33% 22 729 86 321 85,95% Victoria
La Trobe 67,45% 61 807 32,55% 29 826 91 633 82,87% Victoria
Lalor 56,78% 57 062 43,22% 43 429 100 491 77,00% Victoria
Leichhardt 63,37% 47 750 36,63% 27 606 75 356 67,84% Queensland
Lilley 67,66% 59 991 32,34% 28 671 88 662 81,44% Queensland
Lindsay 56,17% 49 071 43,83% 38 295 87 366 76,47% Nový Jižní Wales
Lingiari 54,48% 19 026 45,52% 15 898 34 924 50,13% Severní teritorium
Longman 60,43% 51 268 39,57% 33 576 84 844 77,82% Queensland
Lyne 55,31% 51 416 44,69% 41 539 92 955 81,32% Nový Jižní Wales
Lyons 58,70% 35 894 41,30% 25 258 61 152 78,09% Tasmánie
Macarthur 52,05% 43,323 47,95% 39,907 83,230 75,37% Nový Jižní Wales
Mackellar 68,01% 62 350 31,99% 29 330 91 680 84,00% Nový Jižní Wales
Macquarie 63,87% 56 180 36,13% 31 778 87 958 82,67% Nový Jižní Wales
Makin 60,44% 51 547 39,56% 33 743 85 290 79,55% Jižní Austrálie
Mallee 54,28% 42 495 45,72% 35 795 78 290 78,76% Victoria
Maranoa 43,91% 35 475 56,09% 45 308 80 783 78,25% Queensland
Maribyrnong 59,87% 53 208 40,13% 35 658 88 866 78,97% Victoria
Mayo 64,74% 57 361 35,26% 31 247 88 608 83,75% South Australia
McEwen 65.39% 73 705 34 61% 39 007 112 712 80,75% Victoria
McMahon 35,07% 29 146 64,93% 53 967 83 113 77,85% Nový Jižní Wales
McMillan 62,75% 61 479 37,25% 36 500 97 979 81,45% Victoria
McPherson 65,48% 54 034 34,52% 28 486 82 520 78,09% Queensland
Melbourne 83,69% 81 287 16,31% 15 839 97 126 82,84% Victoria
Melbourne Ports 81,97% 70 589 18,03% 15 523 86 112 82,16% Victoria
Menzies 56,95% 47 137 43,05% 35 626 82 763 84,06% Victoria
Mitchell 49,10% 42 112 50,90% 43 652 85 764 81,56% Nový Jižní Wales
Moncrieff 63,78% 50 566 36,22% 28 717 79 283 75,91% Queensland
Moore 67,99% 56 690 32,01% 26 690 83 380 83,17% Západní Austrálie
Moreton 60,92% 47 418 39,08% 30 413 77 831 79,59% Queensland
Murray 57,62% 48 205 42,38% 35 452 83 657 79,58% Victoria
New England 52,52% 44 608 47,48% 40 324 84 932 76,91% Nový Jižní Wales
Newcastle 74,78% 71 158 25,22% 23 999 95 157 82,69% Nový Jižní Wales
North Sydney 71,79% 64 813 28,21% 25 473 90 286 83,76% Nový Jižní Wales
O'Connor 56,17% 43 554 43,83% 33 987 77 541 75,73% Západní Austrálie
Oxley 60,33% 44 655 39,67% 29 365 74 020 76,08% Queensland
Page 59,72% 55 943 40,28% 37727 93 670 78,56% Nový Jižní Wales
Parkes 52,74% 41 408 47,26% 37 108 78 516 72,56% Nový Jižní Wales
Parramatta 38,38% 29 299 61,62% 47 038 76 337 74,82% Nový Jižní Wales
Paterson 65,52% 60 915 34,48% 32 059 92 974 79 35% New South Wales
Pearce 63,89% 54 305 36,11% 30 699 85 004 76,35% Západní Austrálie
Perth 71,46% 57 510 28,54% 22 967 80 477 80,55% Západní Austrálie
Petrie 61,64% 53 144 38,36% 33 067 86 211 78,75% Queensland
Port Adelaide 61,30% 53 649 38,70% 33 869 87 518 76,31% Jižní Austrálie
Rankin 54,56% 41 570 45,44% 34 621 76 191 74,53% Queensland
Reid 52,73% 43 567 47,27% 39 061 82 628 77,69% Nový Jižní Wales
Richmond 67,87% 62 591 32,13% 29 625 92 216 80,28% Nový Jižní Wales
Riverina 54,63% 47 333 45,37% 39 308 86 641 77,22% Nový Jižní Wales
Robertson 65,72% 58 689 34,28% 30 614 89 303 81,42% Nový Jižní Wales
Ryan 72,66% 64 967 27,34% 24 451 89 418 84,67% Queensland
Scullin 53,37% 48 245 46,63% 42 147 90 392 79,91% Victoria
Shortland 67,67% 62 455 32,33% 29 836 92 291 82,47% Nový Jižní Wales
Solomon 65,26% 29 660 34,74% 15 792 45 452 66,81% Severní teritorium
Stirling 61,11% 47 225 38,89% 30 060 77 285 78,40% Západní Austrálie
Sturt 61,57% 52 308 38,43% 32 655 84 963 81,45% Jižní Austrálie
Swan 64,66% 49 093 35,34% 26 830 75 923 77,69% Západní Austrálie
Sydney 83,67% 76 144 16,33% 14 860 91 004 80,49% Nový Jižní Wales
Tangney 61,63% 48 338 38,37% 30 090 78 428 84,04% Západní Austrálie
Wakefield 61,00% 52 636 39,00% 33 649 86 285 75,69% Jižní Austrálie
Wannon 61,01% 49 340 38,99% 31 529 80 869 81,39% Victoria
Warringah 75,01% 64 999 24,99% 21 660 86 659 83,93% Nový Jižní Wales
Watson 30,36% 24 915 69,64% 57 160 82 075 76,96% Nový Jižní Wales
Wentworth 80,85% 69 279 19,15% 16 410 85 689 82,57 % Nový Jižní Wales
Werriwa 36,26% 30 252 63,74% 53 174 83 426 74,08% Nový Jižní Wales
Whitlam 62,27% 57 562 37,73% 34 879 92 441 80,08% Nový Jižní Wales
Wide Bay 55,65% 46 507 44,35% 37 065 83 572 79,49% Queensland
Wills 69,95% 68 450 30,05% 29 399 97 849 82,95% Victoria
Wright 56,81% 47 109 43,19% 35 812 82 921 78,98% Queensland

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. Sloupec "Ano" zahrnuje jak ty, co už hlasovali (64,3%), tak i ty, kteří se teprve chystají takto hlasovat (6%). Sloupec "Ne" zahrnuje jak ty, kteří už hlasovali (15,5%), tak i ty, kteří se tak tepre chystají hlasovat. (5,7%). Zbývajících 5,7 % řeklo, že se průzkumu nezúčastní, a 2,8 % řeklo, že jim nebyly doručeny hlasovací lístky.
 2. Nerozhodnutý počet zahrnuje 5 % těch, kteří se můžou, ale nechtějí zúčastnit, a 2 % těch, kteří se průzkumu zúčastnit nemohou.
 3. Průzkum se ptal respondentů, zda se rozhodně zúčastní, spíše zúčastní, rozhodně nezúčastní nebo spíše nezúčastní průzkumu, a zda nebudou hlasovat neutrálně.
 4. Nerozhodnutý počet zahrnuje 5 % těch, kteří se můžou, ale nechtějí zúčastnit, a 2 % těch, kteří se průzkumu zúčastnit nemohou.

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Australian Marriage Law Postal Survey na anglické Wikipedii.

 1. About: Australian Marriage Law Postal Survey [online]. 12 September 2017. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 8 November 2017. (anglicky) 
 2. a b Results: Australian Marriage Law Postal Survey [online]. 15 November 2017. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 8 November 2017. (anglicky) 
 3. BARLOW, Karen. Marriage Equality Proponents Are Considering A Boycott Which Would Let The 'No' Case Win [online]. Huffington Post Australia, 10 August 2017 [cit. 2017-09-12]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 12 September 2017. (anglicky) 
 4. Michael Koziol. Election 2016: Same-sex marriage plebiscite hanging by a thread [online]. The Sydney Morning Herald, 3 July 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 5. Lane Sainty. The Marriage Equality Plebiscite Bill Has Passed The House Of Representatives [online]. 20 October 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 6. Marriage equality plebiscite bill voted down in Senate [online]. 7 November 2016. Dostupné online. (anglicky) 
 7. KNOTT, Matthew. Peter Dutton working behind the scenes to legislate same-sex marriage before CEO spray. The Sydney Morning Herald. 22 March 2017. Dostupné online [cit. 31 August 2017]. (anglicky) 
 8. KNOTT, Matthew. Same-sex marriage: Peter Dutton confirms push for a postal vote plebiscite. The Sydney Morning Herald. 23 March 2017. Dostupné online [cit. 5 September 2017]. (anglicky) 
 9. Same-sex marriage: WA Liberal senator Dean Smith to defy Prime Minister Malcolm Turnbull with bill [online]. 6 August 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 10. a b Same-sex marriage: Malcolm Turnbull sets date for $122m postal vote as doomed plebiscite heads to the Senate [online]. 8 August 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 11. Same-sex marriage: Green light for postal vote after plebiscite bill defeated [online]. 9 August 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 12. Census and Statistics (Statistical Information) Direction 2017 [online]. 9 August 2017. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 10 August 2017. (anglicky) 
 13. Explanatory Statement: Census and Statistics (Statistical Information) Direction 2017 [online]. 9 August 2017. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 10 August 2017. (anglicky) 
 14. What is the High Court challenge to the same-sex marriage postal poll all about?. ABC News. 13 August 2017. Dostupné online [cit. 13 August 2017]. (anglicky) 
 15. Press Conference with Senator the Hon. Mathias Cormann, Acting Special Minister of State [online]. [cit. 2017-08-10]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2017-08-10. (anglicky) 
 16. Louise Yaxley. Same-sex marriage: Labor to hold PM responsible for 'every hurtful bit of filth … debate will unleash'. ABC News. Australian Broadcasting Corporation, 11 August 2017. Dostupné online [cit. 26 August 2017]. (anglicky) 
 17. KOZIOL, Michael. Turnbull government discussing ways to hold postal survey even if it is rejected by High Court. The Sydney Morning Herald. 7 September 2017. Dostupné online [cit. 7 September 2017]. (anglicky) 
 18. AEC's online enrolment check facility online and available [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 19. The electoral roll increased by 16,990 between 8 & 14 August. 215,863 enrolment update transactions also processed in this timeframe #auspol [online]. Twitter.com, 14 August 2017 [cit. 2017-08-15]. Dostupné online. (anglicky) 
 20. The electoral roll increased by 36,769 between 8 & 20 August. 434,026 enrolment update transactions also processed in this timeframe #auspol [online]. Twitter.com, 20 August 2017 [cit. 2017-08-21]. Dostupné online. (anglicky) 
 21. The electoral roll has increased by 54,545 between 8 & 22 August. 577,879 total enrolment transactions processed in this timeframe #auspol [online]. 22 August 2017 [cit. 2017-08-23]. Dostupné online. (anglicky) 
 22. 16 million Australians enrolled – the largest roll since federation [online]. [cit. 2017-08-25]. Dostupné online. (anglicky) 
 23. Education Minister gives No campaigners dressing-down for linking SSM to Safe Schools. ABC News. 30 August 2017. Dostupné online [cit. 30 August 2017]. (anglicky) 
 24. Enrolment processing for the marriage survey completed [online]. AEC [cit. 2017-08-30]. Dostupné online. (anglicky) 
 25. Senate Standing Committees on Finance and Public Administration [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 26. Hansard Finance and Public Administration Committee postal survey inquiry [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 27. 7111;, corporateName=Commonwealth Parliament; address=Parliament House, Canberra, ACT, 2600; contact=+61 2 6277. Public Hearings [online]. [cit. 2017-09-09]. Dostupné online. (anglicky) 
 28. Key Dates [online]. Australian Bureau of Statistics [cit. 2017-08-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 29. Same-sex marriage postal survey given green light. ABC News. 7 September 2017. Dostupné online [cit. 7 September 2017]. (anglicky) 
 30. Process for Australian Marriage Law Postal Survey [online]. 16 August 2017 [cit. 2017-08-17]. Dostupné online. (anglicky) 
 31. Marriage equality postal vote to be challenged in high court by Andrew Wilkie and advocates [online]. 9 August 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 32. Hcourt.gov.au. Submissions for Wilkie, Marlowe and Parents and Friends of Lesbians and Gays [online]. 23 August 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 33. Marriage equality campaign launches High Court challenge against postal plebiscite [online]. 10 August 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 34. Hcourt.gov.au. Submissions for Australian Marriage Equality and Rice [online]. 23 August 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 35. Schoolboy, 17, lodges discrimination complaint over same-sex marriage survey [online]. 23 August 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 36. Meet The Teen Who Wants To Take The Govt To Court Over The Marriage Survey [online]. 25 August 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 37. a b Schooboy drops age discrimination complaint against same-sex marriage survey [online]. 25 September 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 38. SSM: High Court rules Government can run same-sex marriage postal survey [online]. 7 September 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 39. Same-sex marriage postal survey is lawful, high court finds [online]. 7 September 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 40. High Court gives the green light to the same-sex marriage survey [online]. 7 September 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 41. Australian Marriage Law Postal Survey [online]. 1 September 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 42. JOHNSON, Carol; MADDOX, Marion. Talk of same-sex marriage impinging on religious freedom is misconceived: here's why [online]. 28 August 2017 [cit. 2017-08-28]. Dostupné online. (anglicky) 
 43. Select Committee on the Exposure Draft of the Marriage Amendment (Same-Sex Marriage) Bill [online]. February 2017 [cit. 2017-08-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 44. Langford, Sam. Mark Latham’s Marriage Equality Rant Accidentally Raises An Important Issue. Junkee. 29 August 2017. Dostupné online [cit. 29 August 2017]. (anglicky) 
 45. LATHAM, Mark. Same-Sex yes vote will open a can of worms. Daily Telegraph. 29 August 2017. Dostupné online [cit. 29 August 2017]. (anglicky) 
 46. a b Same-sex marriage bill: conservative MPs warn Malcolm Turnbull there could be up to 100 amendments [online]. 30 October 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 47. KARP, Paul. Greens ready to back Dean Smith marriage equality bill as consensus option. The Guardian. 10 November 2017. Dostupné online [cit. 13 November 2017]. (anglicky) 
 48. Labor rules out extra religious freedoms in same-sex marriage bill [online]. 17 October 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 49. BENSON, Simon. Conservative Libs to offer new gay marriage bill. www.theaustralian.com.au. 13 November 2017. Dostupné online [cit. 13 November 2017]. (anglicky) 
 50. Collett, Michael. Same-sex marriage: Why has Senator James Paterson written an alternative bill?. ABC News. 13 November 2017. Dostupné online [cit. 13 November 2017]. (anglicky) 
 51. Rival same-sex marriage bill to trigger Coalition showdown [online]. 13 November 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 52. Turnbull flatly rejects same-sex marriage bill that legalises discrimination [online]. 14 November 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 53. Labor Party agrees to maintain conscience vote on same-sex marriage for next two terms of government [online]. ABC News, 2015-07-26 [cit. 2017-08-12]. Dostupné online. (anglicky) 
 54. Turnbull's team off on the same-sex marriage plebiscite trail [online]. 12 August 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 55. Here's How Millions In Taxpayer Money Could Be Used On The "Yes" And "No" Same-Sex Marriage Campaigns. BuzzFeed. 10 August 2017. Dostupné online [cit. 14 August 2017]. (anglicky) 
 56. MPs may ignore electorates with lowest support for same-sex marriage. ABC News. 13 September 2017. Dostupné online [cit. 14 September 2017]. (anglicky) 
 57. Labor to campaign for 'yes' on same-sex marriage despite opposition to postal vote: Dreyfus [online]. 11 August 2017 [cit. 2017-09-02]. Dostupné online. (anglicky) 
 58. HUTCHENS, Gareth. Nick Greiner denounces 'religious freedom' argument against marriage equality. The Guardian. 27 August 2017. Dostupné online [cit. 28 August 2017]. (anglicky) 
 59. GetUp! statement on marriage equality postal survey [online]. 11 August 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 60. Australia Marriage Equality press conference [online]. 11 August 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 61. Coalition for marriage partners [online]. [cit. 2017-08-26]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2017-08-26. (anglicky) 
 62. DEVINE, Miranda. Gay marriage lobby holds the aces, but the silent majority is stirring [online]. News Corp Australia, 14 August 2017 [cit. 2017-08-19]. Dostupné online. (anglicky) 
 63. GREGORY, Katherine. Same-sex marriage: Coalition for Marriage joins No campaign, says it is voice for 'silent majority' [online]. 14 August 2017 [cit. 2017-08-19]. Dostupné online. (anglicky) 
 64. Paul Karp. Inside the marriage equality campaign: 'You don't want to talk exclusively to your bubble'. The Guardian. Guardian News and Media, 26 August 2017. Dostupné online [cit. 26 August 2017]. (anglicky) 
 65. The Essential Report: 4 July 2017 [online]. 4 July 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 66. Large majority of Australians (76%) in favour of allowing gay marriage [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 67. Phillip Coorey. Fairfax/Ipsos poll: Gay marriage support at record [online]. Australian Financial Review, 16 June 2015. Dostupné online. (anglicky) 
 68. MURPHY, Katharine. Marriage equality: voters want issue settled before election – Guardian Essential poll. The Guardian. 8 August 2017. Dostupné online [cit. 21 August 2017]. (anglicky) 
 69. MURPHY, Katharine. Public mood turns against marriage equality postal vote, poll shows. The Guardian. 15 August 2017. Dostupné online [cit. 21 August 2017]. (anglicky) 
 70. a b Poll shows strong turnout for marriage vote [online]. 2 October 2017 [cit. 2017-10-02]. Dostupné online. (anglicky) 
 71. ‘Yes’ campaign on track to win big amid huge turnout, new poll suggests [online]. 2 October 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 72. a b MURPHY, Katharine. Support for marriage equality rises in Guardian Essential poll. The Guardian. 4 October 2017. Dostupné online [cit. 4 October 2017]. (anglicky) 
 73. a b The Essential Report: 3 October 2017 [online]. 3 October 2017 [cit. 2017-10-04]. Dostupné online. (anglicky) 
 74. a b KARP, Paul. Marriage equality support rebounds and yes side leads in voting – Guardian Essential poll [online]. 25 September 2017 [cit. 2017-09-25]. Dostupné online. (anglicky) 
 75. a b The Essential Report: 26 September 2017 [online]. 26 September 2017 [cit. 2017-09-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 76. a b Newspoll: ‘Yes’ vote losing ground [online]. 24 September 2017 [cit. 2017-09-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 77. a b MURPHY, Katharine. Marriage equality support falls but yes vote still leads – Guardian Essential poll [online]. 18 September 2017 [cit. 2017-09-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 78. a b The Essential Report: 19 September 2017 [online]. 19 September 2017 [cit. 2017-09-19]. Dostupné online. (anglicky) 
 79. YouGov / Fifty Acres Survey Results 14–18 September 2017. YouGov. 21 September 2017. Dostupné online [cit. 21 September 2017]. (anglicky) 
 80. Yes vote for same sex marriage has overwhelming support. fiftyacres.com.au. Fifty Acres, 21 September 2017. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. (anglicky) 
 81. a b KOZIOL, Michael. Fairfax-Ipsos poll shows 70 per cent support for same-sex marriage among those 'certain' to vote. The Sydney Morning Herald. 11 September 2017. Dostupné online [cit. 11 September 2017]. (anglicky) 
 82. MASSOLA, James; KOZIOL, Michael. Support for same-sex marriage falling and 'no' vote rising, advocate polling shows. The Sydney Morning Herald. 2017-09-09. Dostupné online [cit. 2017-09-08]. (anglicky) 
 83. a b MURPHY, Katharine. Most voters want Australia Day to stay on 26 January – Guardian Essential poll [online]. 5 September 2017 [cit. 2017-09-05]. Dostupné online. (anglicky) 
 84. a b The Essential Report: 5 September 2017 [online]. 5 September 2017 [cit. 2017-09-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 85. a b Most support marriage equality and 80% plan to vote in survey – Guardian Essential poll [online]. 22 August 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 86. The Guardian Essential Report, 22 August results [online]. 22 August 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 87. Australians want Deputy Prime Minister Barnaby Joyce to step aside until high court citizenship decision, YouGov-Fifty Acres poll shows. fiftyacres.com.au. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. (anglicky) 
 88. a b c Same-sex marriage must protect religious freedom: Newspoll [online]. 21 August 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 89. Coalition position worsens in Newspoll to trail 46–54% [online]. 21 August 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 90. KARP, Paul. Marriage equality poll shows 77% have now voted in postal survey [online]. 2 October 2017 [cit. 2017-10-02]. Dostupné online. (anglicky) 
 91. Full SKY NEWS ReachTel results [online]. 24 August 2017 [cit. 2017-08-24]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 24 August 2017. (anglicky) 
 92. BURGESS, Kate. The ACT's new rainbow buses revealed to promote same-sex marriage 'yes' case. The Canberra Times. 29 August 2017. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. (anglicky) 
 93. Burdon, Daniel. ACT same-sex marriage campaign to cost $45,000. The Canberra Times. 24 August 2017. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. (anglicky) 
 94. KARP, Paul. City of Sydney to urge yes vote in marriage equality survey. The Guardian. 28 August 2017. Dostupné online [cit. 2 September 2017]. (anglicky) 
 95. Burgess, Katie. ACT public servants warned against campaigning in same-sex marriage postal vote in uniform. Sydney Morning Herald. 24 August 2017. Dostupné online [cit. 24 August 2017]. (anglicky) 
 96. Burgess, Katie. The ACT's new rainbow buses revealed to promote same-sex marriage 'yes' case. The Canberra Times. 29 August 2017. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. (anglicky) 
 97. Larouche, Emma. Criticism after 'yes' same-sex marriage campaign dips into taxpayer money. 9News. 17 August 2017. Dostupné online [cit. 18 August 2017]. (anglicky) 
 98. Gardiner, Ed. Darebin Council backs down on plans to oppose ‘no’ side in same-sex marriage debate. Herald Sun. 22 August 2017. Dostupné online [cit. 24 August 2017]. (anglicky) 
 99. SHANAHAN, Dennis. John Howard joins Tony Abbott in campaigning against same-sex marriage. The Australian. 10 August 2017. Dostupné online [cit. 29 September 2017]. (anglicky) 
 100. Wearne, Phoebe. Former Prime Minister John Howard says legalising same-sex marrige would have wide implications in No advert. The West. 29 September 2017. Dostupné online [cit. 29 September 2017]. (anglicky) 
 101. Lane, Sabra. Same-sex marriage: John Howard wants more detail on religious exemptions ahead of same-sex marriage survey. ABC News. 31 August 2017. Dostupné online [cit. 29 September 2017]. (anglicky) 
 102. a b Australian Catholic Bishops' Conference. Plebiscite on marriage [online]. [cit. 2017-09-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 103. Kelly, Joe. Coalition in danger of fight with Catholics on same-sex marriage. The Australian. 22 August 2017. Dostupné online [cit. 29 September 2017]. (anglicky) 
 104. JOHNSON, Carol; MADDOX, Marion. Talk of same-sex marriage impinging on religious freedom is misconceived: here's why [online]. 28 August 2017 [cit. 2017-09-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 105. HUTCHENS, Gareth. Nick Greiner denounces 'religious freedom' argument against marriage equality. The Guardian. 27 August 2017. Dostupné online [cit. 29 September 2017]. (anglicky) 
 106. https://myaccount.news.com.au/theaustralian/subscribe?pkgDef=TA_SDO_P0415A_W04&directSubscribe=true&b=true&sourceCode=TAWEB_WRE170_a&mode=premium&dest=http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/bigotry-from-yes-campaign-is-worse-than-racism/news-story/333d3eb398e130bc7110fb95839c877c&memtype=anonymous
 107. a b Crowe, David. Turnbull’s focus on religious freedom after Howard SSM blast. The Australian. 16 September 2017. Dostupné online [cit. 1 October 2017]. (anglicky) 
 108. Rajca, Jennifer. Leaders back religious rights for marriage. Seven Network. 15 September 2017. Dostupné online [cit. 1 October 2017]. (anglicky) 
 109. Paul Karp, (29 August 2017), Coalition for Marriage ad blitz links marriage equality to gender education: No campaign ads claim schools will allow boys to wear dresses and compel students to role play same-sex relationships, The Guardian. Retrieved 1 September 2017
 110. Same-sex marriage campaigners hit back with Yes advertisement. ABC News. 30 August 2017. Dostupné online [cit. 31 August 2017]. (anglicky) 
 111. 'LET's GET IT DONE': Olympic legend Ian Thorpe stars in the new marriage equality ad [online]. 7 September 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 112. Australia falls in love with The Bachelor's marriage equality ad [online]. 14 September 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 113. a b 'No' campaign targets 'The Gender Fairy' in new ad. SBS. 16 September 2017. Dostupné online [cit. 16 September 2017]. (anglicky) 
 114. Brook, Benedict. Anti-same-sex marriage groups officially launch ‘no’ campaign. News Ltd. 16 September 2017. Dostupné online [cit. 17 September 2017]. (anglicky) 
 115. Postal survey protection laws pass parliament [online]. 13 September 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 116. People Vilifying LGBTI Or Religious People In The Same-Sex Marriage Survey Could Be Slapped With A $12k Fine. BuzzFeed. 12 September 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 117. Same-sex marriage plebiscite: Huge difference in ‘Yes’ and ‘No’ advertising dollars [online]. 26 September 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 118. Qantas boss Allan Joyce donates $1 million to yes campaign for gay marriage [online]. 13 September 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 119. ‘I’ve worked in the industry for 10 years and I’ve never heard of that’. NewsComAu. Dostupné online [cit. 2017-09-26]. (anglicky) 
 120. Timeless: Marriage and public policy [online]. [cit. 2017-09-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 121. Marriage from an Islamic viewpoint [online]. 17 August 2017 [cit. 2017-09-29]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2017-08-22. (anglicky) 
 122. Same sex couples and adoption in Australia. [s.l.]: ABC Radio National – Life Matters, 2017-08-21. Dostupné online. (anglicky) 
 123. POWER, Jennifer; CROUCH, Simon. Factcheck: Are children better off with a mother and father than same-sex parents? [online]. 7 September 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 124. Same-sex marriage survey sparks spike in access of LGBTI mental health support. ABC. 18 September 2017. Dostupné online [cit. 5 November 2017]. (anglicky) 
 125. Ireland, Judith. Same-sex survey leaves an enduring pain for LGBTI people. WA Today. 4 November 2017. Dostupné online [cit. 5 November 2017]. (anglicky) 
 126. WORKMAN, Alice. Australians Are Calling The National Suicide Hotline About The Postal Survey. BuzzFeed. 30 August 2017. Dostupné online [cit. 4 September 2017]. (anglicky) 
 127. Download Results [online]. 15 November 2017. Dostupné online. (anglicky) 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]