Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Logo AMSP ČR
Zkratka AMSP ČR
Vznik 26. 11. 2001
Právní forma spolek
Sídlo Sokolovská 100/94, 186 00, Praha 8-Karlín
Oficiální web www.amsp.cz
IČO 26547783
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Praha-Karlín, Sokolovská 94, sídlo AMSP ČR

AMSP ČR-Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky byla založena v r. 2001 a je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR. Zastřešuje malé a střední podniky (MSP), živnostníky a dále spolky, cechy a sdružení zastupující konkrétní profesní zájmy malých podnikatelů.

AMSP ČR je právnickou osobou vzniklou na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

AMSP ČR deklaruje na své webové stránce tři základní pilíře, kterých se chce držet a na kterých chce stavět: Nezávislost – Fakta – Základna

Nezávislost:

AMSP ČR je od počátku politicky i ekonomicky zcela nezávislou organizací. Cílem asociace nejsou vládní, parlamentní nebo senátní posty, ale prosazování zájmů podnikatelů. Asociace nečerpá žádné pravidelné veřejné zdroje.

Fakta:

AMSP ČR argumentuje na základě přesných a obhajitelných dat, nikoliv na bázi intuitivních a ideologických dojmů. Asociace spravujeme nejrozsáhlejší statistiky, databáze, analýzy a průzkumy mapující segment malého a středního podnikání.

Základna:

AMSP ČR reprezentuje a zastupuje zájmy malých a středních podniků, živnostníků, profesních spolků, odborných sdružení a cechů. Prostřednictvím akčních nástrojů vytváří asociace nejširší informační, legislativní, ekonomický, sociální a vzdělávací servis v rozhodujících segmentech malého a středního podnikání.

Členská základna[editovat | editovat zdroj]

Členská základna Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR je nejčastěji zastoupena firmami z těchto oborů:

 • firmy z různých oborů z celé České republiky
 • samostatné asociace, sdružení, cechy, svazy
 • živnostníci
 • banky a finanční instituce
 • střední a vysoké školy
 • agentury
 • klastry
 • neziskové organizace

Základnu AMSP ČR tvoří jak kolektivní členové (asociace, profesní spolky, cechy, svazy, sdružení klastry), tak konkrétní podnikatelé, dále členové pracovních platforem, čestní členové a projektoví členové. S ohledem na rozsah a zaměření základny diversifikovala asociace veškeré služby tak, že vytváří speciální služby pro následující segmenty: začínající podnikatelé, řemeslníci, rodinné firmy, malé restaurační provozovny, malé obchodní provozovny, drobní pěstitelé a producenti, ženy v podnikání a plánuje oslovit i podnikatele 55+. Současně vytváří odborný servis napříč jednotlivými podnikatelskými segmenty, a to na bázi daňově-sociálního, exportního, inovačního, vzdělávacího, bankovního a dotačního výboru. Jednotlivé výbory slouží rovněž jako připomínková místa pro státní instituce.

Hlavní aktivity[editovat | editovat zdroj]

Mezi hlavní aktivity AMSP ČR se řadí zejména interní projekty asociace, kterými jsou:

 • Rodinná firma
 • Svou cestou - young business
 • Podnikavá žena
 • Fandíme řemeslu
 • Malý obchod
 • Moje restaurace
 • A teď česky...
 • Rok venkova 2017

AMSP ČR je oficiálním připomínkovým místem k připravované legislativě, účastní se klíčových jednání ministerstev k novým opatřením týkajícím se podnikatelského prostředí. Předkládá zásadní stanoviska a názory za segment malého a středního podnikání v odborných týmech ministrů. Předkládá zásadní stanoviska a názory za segment malého a středního podnikání v odborných týmech ministrů. Podkladem pro stanoviska AMSP ČR jsou především názory a doporučení členských firem z praxe a rovněž výsledky nezávislých průzkumů, které asociace realizuje k jednotlivým tématům.

Spolupracuje s předními společnostmi a institucemi v České republice. Dlouhodobě má uzavřenu řadu dohod o vzájemné spolupráci s partnerskými organizacemi jak v České republice, tak v zahraničí, a to zejména z oblasti Visegrádské čtyřky.[zdroj?]

AMSP ČR je autorem materiálů na podporu podnikání malých a středních firem a živnostníků - „Návrhy na urychlení rozvoje malých a středních podniků“ (červen 2006) a „Návrhy na tlumení dopadů hospodářské krize na malé a střední podniky“ (leden 2009). Od roku 2009 pracuje na projektu unikátních průzkumů o názorech podnikatelů na problémové oblasti podnikání - viz sekce "Nepřehlédněte". Výsledky průzkumů nastartovaly řadu klíčových jednání.

Mezinárodní projekty[editovat | editovat zdroj]

AMSP ČR je realizátorem či partnerem několika mezinárodních projektů za podpory Evropské unie:

 • MEOHUB: Projekt MeoHub byl založen na podporu expanze malých a středních podniků na americký trh. Definuje největší bariéry expanze a odstraňuje je. Tento projekt je unikátní v tom, že v pozadí projektu je silná a úspěšná společnost Meopta – Optika, s.r.o., jejíž zkušenosti z velmi úspěšné expanze několika produktů na americký trh mohou partnerské firmy využít.
 • Vzdělávání pro mladé podnikatele založené na případových studiích – "ENTREPRENEURS 7x21“ (9/2016 - 9/2017): Od podzimu 2015 je AMSP ČR členem projektového konsorcia zabývajícího se vývojem vzdělávacího programu pro mladé lidi - potenciální nebo začínající podnikatele. Asociace svou aktivní účastí na tomto projektu navázala na dosavadní široké spektrum aktivit souvisejících s podporou podnikání mladých lidí zastřešených zejména pod hlavičkou vlastního projektu Svou cestou – Young Business. Jedná se o projekt realizovaný v rámci a spolufinancovaný ze zdrojů komunitárního programu ERASMUS+, konkrétně oblasti Klíčové akce 2 - Strategických partnerství pro segment vzdělávání dospělých.
 • TUNED UP! Diversity management v MSP (11/2014 - 11/2016): Projekt TUNED UP! se věnuje rozvoji schopností a nástrojů podporující efektivní řízení diverzity managementu v malých a středních firmách.
 • Trojúhelníky kooperativního učení v rámci odborného vzdělávání: Použití kooperativního učení pro podporu zapojení zaměstnavatelů (9/2014 - 9/2016): Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR je jedním z českých partnerů evropského projektu realizovaného v rámci programu Erasmus+, Klíčová akce 2, Strategická partnerství, nazvaného Vocational Cooperative Learning Triangles (VoCOL Triangles). Cílem projektu je návrh a implementace takových kooperativních učebních metod, které budou atraktivní a relevantní pro odborné vzdělávání a přípravu.
 • Vytvoření podmínek pro rozvoj rodinného podnikání v Moldavské republice (2015): V rámci našich mezinárodních aktivit v současné době realizujeme projekt české zahraniční rozvojové spolupráce koordinovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu v programu „Aid for Trade“, nazvaný Vytvoření podmínek pro rozvoj rodinného podnikání v Moldavské republice. Projekt zapadá do konceptu celkové podpory rodinného podnikání, které AMSP ČR prosazuje v rámci vlastního projektu Rodinná firma.
 • Erasmus pro začínající podnikatele (2/2013 - 1/2015): Podstatou projektu je zajištění podpory pro začínající podnikatele a to prostřednictvím výměny zkušeností uskutečněné v rámci jejich pobytu u zkušeného, zahraničního podnikatele. Tento hostitelský podnikatel poskytuje novému podnikateli znalosti potřebné k provozu malé firmy, konzultuje jeho podnikatelský záměr a celkově vede podnikatele jeho prvními kroky v přípravě na samostatné podnikání. Na druhou stranu zkušený podnikatel těží z možnosti získat nové perspektivy na svůj podnik a současně má možnost spolupracovat se zahraničními partnery a dozvědět se informace o nových trzích.
 • Implementace flexicurity v ČR (8/2012 - 2/2015): Obsahem projektu je implementace opatření flexicurity v podmínkách České republiky vzhledem ke specifickým cílovým skupinám - zaměstnavatelé (malé a střední podniky), osoby starší 50i let a matky s dětmi do 15i let. Ve spolupráci s polským a českým partnerem budou v rámci projektu zjištěny postoje těchto cílových skupin na jednotlivá opatření flexicurity, na základě nich bude vytvořena metodika a ta v pilotním ověření implementována do vybraných malých a středních podniků. Kromě metodiky flexicurity budou v projektu vytvořena i legislativní doporučení.
 • Vzdělávání ve strategickém řízení pro manažery/vlastníky malých a středních podniků (12/2012 - 2/2015): Unikátní mezinárodní projekt na podporu malého a středního podnikání odstartoval v prosinci 2012 v České republice. Za podpory švédského know-how a evropských dotací přinese českým malým a středním podnikům vzdělání v oblasti strategického řízení firmy.
 • RASDI - Regionální přístup k sociálnímu dialogu v průmyslových MSP (2014): Ekonomická a finanční krize v EU s následným zhoršením pracovních vztahů a rostoucí nezaměstnanosti umožnila zařazení sociálního dialogu do politické agendy Evropské komise, jakožto důležitému faktoru v pokojném urovnávání sporů mezi zaměstnavateli a zástupci zaměstnanců. Nicméně je třeba zásadních a především trvalých změn v dosavadních postupech, aby bylo možné reagovat na aktuální výzvy, podporovat dohody mezi aktéry a přispět k novému pochopení jednotlivých stran angažujících se v rámci sociálního dialogu v boji proti krizi.

Představenstvo a dozorčí rada[editovat | editovat zdroj]

Představenstvo AMSP ČR[editovat | editovat zdroj]

 • doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA - předseda
 • Jiří Belinger - místopředseda
 • Ing. Pavla Břečková, Ph.D. - místopředsedkyně
 • Ing. Karel Dobeš - místopředseda
 • Ing. Evžen Reitschläger
 • Ing. Šárka Ošťádalová
 • Ildiko Dikošová
 • JUDr. Ing. Marek Dlouhý
 • Ing. Vladimír Kopačka, MBA
 • Ing. Lubor Šimíček
 • Ing. Ladislav Macka
 • Ing. Pavel Vokáč, CSc., MBA
 • Ing. Libor Musil

Dozorčí rada AMSP ČR[editovat | editovat zdroj]

 • Ing. Ivo Běhan - předseda
 • Ing. Petr Križan - místopředseda
 • Ing. Zdeněk Vrožina, MBA
 • Eva Vašková Čejková
 • Petr Klabouch

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]