Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Logo AMSP ČR
Logo AMSP ČR
Zkratka AMSP ČR
Vznik 26. 11. 2001
Sídlo Sokolovská 100/94, 186 00, Praha 8-Karlín
Oficiální web www.amsp.cz
IČO 26547783

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé České republiky. Reprezentuje zájmy více než 260 000 podnikatelských subjektů[zdroj?] a je členem NORMAPME - Evropského úřadu řemesel, obchodu a malého a středního podnikání pro standardizaci.

AMSP ČR je právnickou osobou vzniklou na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Členská základna[editovat | editovat zdroj]

Členská základna Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR je nejčastěji zastoupena firmami z těchto oborů:

 • strojírenský průmysl
 • slévárenství, kovoprůmysl
 • elektrotechnika
 • dopravní telematika
 • výroba a prodej lodí
 • stavební, truhlářská a tesařská výroba
 • řemesla
 • vzduchotechnika
 • lesnické a zemědělské stroje
 • obráběcí a tvářecí stroje
 • výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla
 • maloobchod
 • poradenství v oblasti podnikání
 • služby obecně a další…

Členům poskytuje především Informační servis cíleně zaměřený na segment malých a středních firem – novinky z oblasti právní a legislativní, dotačních příležitostí, family businessu, bankovních produktů, marketingu, vzdělávání, podpory exportu, statistiky, apod. V rámci spolupráce AMSP ČR s významnými společnostmi a partnery nabízí svým členům zvýhodněné balíčky produktů a služeb. K prioritám asociace patří rovněž ocenění práce a výsledků malých a středních firem i živnostníků, proto AMSP ČR poskytuje záštitu nad podnikatelskými soutěžemi, je odborným garantem soutěže bankovních produktů „Zlatá koruna“, soutěže „Štiky českého byznysu“ a projektu „HSBC Grant pro exportéry“, dále „Exportní ceny DHL UNICREDIT“, „Ocenění českých podnikatelek“, „Vizionáři“, „Zákon roku“ a dalších. Asociace je jedním ze zakladatelů Koalice pro transparentní podnikání.

Pro své členy organizuje informační a vzdělávací akce zdarma nebo za zvýhodněných podmínek, nabízí poradenskou činnost, kontaktní setkání, účast v zahraničních misích a celou řadu dalších služeb. Obecně prosazuje zájmy malých a středních firem i živnostníků vůči vládě a dalším institucím ve všech oblastech své činnosti, a to především v médiích, v rámci připomínkového řízení k nové legislativě týkající se podnikání malých a středních firem, dále prostřednictvím své aktivní účasti v poradních orgánech ministrů, v hodnotitelských komisích a odborných výborech. Mezi priority AMSP ČR patří i propagace svých členů, ať už v rámci členské základny nebo přímo prostřednictvím médií. Zájemcům o členství z řad firem a podnikatelů nabízí statut pozorovatele na 6 měsíců zdarma.

V rámci asociace pracuje několik odborných výborů a sekcí, jejichž členové zpracovávají odborná stanoviska v rámci připomínkových řízení k návrhům vlády, ministerstev či dalších orgánů.

Hlavní aktivity[editovat | editovat zdroj]

Mezi hlavní aktivity AMSP ČR se řadí zejména interní projekty asociace, kterými jsou:

 • Rodinná firma
 • Svou cestou - young business
 • Podnikavá žena
 • Fandíme řemeslu
 • Malý obchod
 • Rok řemesel 2016

AMSP ČR je oficiálním připomínkovým místem k připravované legislativě, účastní se klíčových jednání ministerstev k novým opatřením týkajícím se podnikatelského prostředí. Předkládá zásadní stanoviska a názory za segment malého a středního podnikání v odborných týmech ministrů. Předkládá zásadní stanoviska a názory za segment malého a středního podnikání v odborných týmech ministrů. Podkladem pro stanoviska AMSP ČR jsou především názory a doporučení členských firem z praxe a rovněž výsledky nezávislých průzkumů, které asociace realizuje k jednotlivým tématům.

Spolupracuje s předními společnostmi a institucemi v České republice. Dlouhodobě má uzavřenu řadu dohod o vzájemné spolupráci s partnerskými organizacemi jak v České republice, tak v zahraničí, a to zejména z oblasti Visegrádské čtyřky.[zdroj?]

AMSP ČR je autorem materiálů na podporu podnikání malých a středních firem a živnostníků - „Návrhy na urychlení rozvoje malých a středních podniků“ (červen 2006) a „Návrhy na tlumení dopadů hospodářské krize na malé a střední podniky“ (leden 2009). Od roku 2009 pracuje na projektu unikátních průzkumů o názorech podnikatelů na problémové oblasti podnikání - viz sekce "Nepřehlédněte". Výsledky průzkumů nastartovaly řadu klíčových jednání.

Mezinárodní projekty[editovat | editovat zdroj]

AMSP ČR je realizátorem či partnerem několika mezinárodních projektů za podpory Evropské unie:

 • MEOHUB: Projekt MeoHub byl založen na podporu expanze malých a středních podniků na americký trh. Definuje největší bariéry expanze a odstraňuje je. Tento projekt je unikátní v tom, že v pozadí projektu je silná a úspěšná společnost Meopta – Optika, s.r.o., jejíž zkušenosti z velmi úspěšné expanze několika produktů na americký trh mohou partnerské firmy využít.
 • Vzdělávání pro mladé podnikatele založené na případových studiích – "ENTREPRENEURS 7x21“ (9/2016 - 9/2017): Od podzimu 2015 je AMSP ČR členem projektového konsorcia zabývajícího se vývojem vzdělávacího programu pro mladé lidi - potenciální nebo začínající podnikatele. Asociace svou aktivní účastí na tomto projektu navázala na dosavadní široké spektrum aktivit souvisejících s podporou podnikání mladých lidí zastřešených zejména pod hlavičkou vlastního projektu Svou cestou – Young Business. Jedná se o projekt realizovaný v rámci a spolufinancovaný ze zdrojů komunitárního programu ERASMUS+, konkrétně oblasti Klíčové akce 2 - Strategických partnerství pro segment vzdělávání dospělých.
 • TUNED UP! Diversity management v MSP (11/2014 - 11/2016): Projekt TUNED UP! se věnuje rozvoji schopností a nástrojů podporující efektivní řízení diverzity managementu v malých a středních firmách.
 • Trojúhelníky kooperativního učení v rámci odborného vzdělávání: Použití kooperativního učení pro podporu zapojení zaměstnavatelů (9/2014 - 9/2016): Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR je jedním z českých partnerů evropského projektu realizovaného v rámci programu Erasmus+, Klíčová akce 2, Strategická partnerství, nazvaného Vocational Cooperative Learning Triangles (VoCOL Triangles). Cílem projektu je návrh a implementace takových kooperativních učebních metod, které budou atraktivní a relevantní pro odborné vzdělávání a přípravu.
 • Vytvoření podmínek pro rozvoj rodinného podnikání v Moldavské republice (2015): V rámci našich mezinárodních aktivit v současné době realizujeme projekt české zahraniční rozvojové spolupráce koordinovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu v programu „Aid for Trade“, nazvaný Vytvoření podmínek pro rozvoj rodinného podnikání v Moldavské republice. Projekt zapadá do konceptu celkové podpory rodinného podnikání, které AMSP ČR prosazuje v rámci vlastního projektu Rodinná firma.
 • Erasmus pro začínající podnikatele (2/2013 - 1/2015): Podstatou projektu je zajištění podpory pro začínající podnikatele a to prostřednictvím výměny zkušeností uskutečněné v rámci jejich pobytu u zkušeného, zahraničního podnikatele. Tento hostitelský podnikatel poskytuje novému podnikateli znalosti potřebné k provozu malé firmy, konzultuje jeho podnikatelský záměr a celkově vede podnikatele jeho prvními kroky v přípravě na samostatné podnikání. Na druhou stranu zkušený podnikatel těží z možnosti získat nové perspektivy na svůj podnik a současně má možnost spolupracovat se zahraničními partnery a dozvědět se informace o nových trzích.
 • Implementace flexicurity v ČR (8/2012 - 2/2015): Obsahem projektu je implementace opatření flexicurity v podmínkách České republiky vzhledem ke specifickým cílovým skupinám - zaměstnavatelé (malé a střední podniky), osoby starší 50i let a matky s dětmi do 15i let. Ve spolupráci s polským a českým partnerem budou v rámci projektu zjištěny postoje těchto cílových skupin na jednotlivá opatření flexicurity, na základě nich bude vytvořena metodika a ta v pilotním ověření implementována do vybraných malých a středních podniků. Kromě metodiky flexicurity budou v projektu vytvořena i legislativní doporučení.
 • Vzdělávání ve strategickém řízení pro manažery/vlastníky malých a středních podniků (12/2012 - 2/2015): Unikátní mezinárodní projekt na podporu malého a středního podnikání odstartoval v prosinci 2012 v České republice. Za podpory švédského know-how a evropských dotací přinese českým malým a středním podnikům vzdělání v oblasti strategického řízení firmy.
 • RASDI - Regionální přístup k sociálnímu dialogu v průmyslových MSP (2014): Ekonomická a finanční krize v EU s následným zhoršením pracovních vztahů a rostoucí nezaměstnanosti umožnila zařazení sociálního dialogu do politické agendy Evropské komise, jakožto důležitému faktoru v pokojném urovnávání sporů mezi zaměstnavateli a zástupci zaměstnanců. Nicméně je třeba zásadních a především trvalých změn v dosavadních postupech, aby bylo možné reagovat na aktuální výzvy, podporovat dohody mezi aktéry a přispět k novému pochopení jednotlivých stran angažujících se v rámci sociálního dialogu v boji proti krizi.

Představenstvo a dozorčí rada[editovat | editovat zdroj]

Předseda AMSP ČR Karel Havlíček

Představenstvo AMSP ČR[editovat | editovat zdroj]

 • doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA - předseda
 • Jiří Belinger - místopředseda
 • Ing. Pavla Břečková, Ph.D. - místopředsedkyně
 • Ing. Karel Dobeš - místopředseda
 • Ing. Liliana Berezkinová
 • Ing. Šárka Ošťádalová
 • Ildiko Dikošová
 • JUDr. Miroslav Somol, CSc.
 • Ing. Vladimír Kopačka, MBA
 • Ing. Lubor Šimíček
 • Ing. Ladislav Macka
 • Ing. Pavel Vokáč, CSc., MBA
 • Ing. Libor Musil

Dozorčí rada AMSP ČR[editovat | editovat zdroj]

 • Ing. Ivo Běhan - předseda
 • Ing. Petr Križan - místopředseda
 • Ing. Zdeněk Vrožina, MBA
 • Eva Vašková Čejková
 • Jiří Vrňata

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]