Archeologické nálezy v Brně-Maloměřicích

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Keltská konvice objevená na pohřebišti je interpretována jako obřadní nádoba

Keltské pohřebiště v Brně-Maloměřicích je největší keltské pohřebiště na Moravě, které bylo prozkoumáno v roce 1941 při stavbě nákladního nádraží v Brně-Maloměřicích na trati Plíže nebo Na bařinách.

Průzkum pohřebiště[editovat | editovat zdroj]

Od podzimu 1939 byly porušovány kostrové hroby, které iniciovaly záchranný archeologický výzkum, realizovaný od 16. května do 23. června 1941 pod vedením archeologa Moravského zemského musea Josefa Poulíka. Výzkum odkryl celkem 76 hrobů a u dalších nálezců se dochovaly nálezy z minimálně dalších 10 hrobů.

Pohřebiště bylo částečně zničeno zemními pracemi. Dochovaná část vypovídá, že nekropole měla zhruba oválný tvar o rozměrech cca 100 a 70 m. Hroby tvoří náznaky řad, patrně byly na povrchu nějakým způsobem označeny, neboť se vzájemně respektují. Na pohřebišti jsou zastoupeny všechny typy hrobů, dokládající značné rozvrstvení keltské společnosti – bylo zde odkryto 15 pohřbů bojovníků s kompletní výbavou, mečem s opaskem na zavěšení, kopím a štítem, na druhé straně i mužské hroby s minimem nálezů. Pohřby žen jsou jak s bohatým vybavením s nákrčníky, sponami, prsteny, opasky, náramky, nánožníky, tak i chudé hroby. Přibližně třetina hrobů obsahovala nádoby a zvířecí kosti (část hlavy nebo zadní končetiny prasete). Naprostá většina hrobů je kostrových, orientovaných ve směru sever-jih, pouze několik bojovnických hrobů ve směru východ-západ. Pohřbení byli do hrobu ukládání v natažené poloze naznak s rukama podél těla, v několika případech byly zjištěny pozůstatky dřevěné schránky nebo desky, na níž byl nebožtík položen. Pět hrobů je žárových nebo se nepodařilo pozůstatky pohřbu nalézt. Pohřebiště je datovaném do stupně LT B1 (kolem roku 300 př. n. l.), některé předměty však naznačují vývoj do mladších fází LT B2 a LT C1.

I když Josef Poulík odkryl jednu z nejvýznamnějších keltských lokalit 4. a 3. století př. n. l. na Moravě, nejvýznamnější nález této lokality keltskou konvici objevili 1. května dělníci při kopání zeminy. Tato konvice je interpretována jako obřadní nádoba. S konvicí objevili i na další kovové předměty, které později zakoupilo Moravské zemské muzeum do svých sbírek. Soubor bronzových kování byl vzápětí publikovaný tehdejším ředitelem muzea Karlem Huckem.

Lokalita Holý kopec[editovat | editovat zdroj]

Při stavbě brněnského seřaďovacího nádraží probíhaly v letech 1939-1940 současně i rozsáhlé záchranné práce na výzkumu polykulturní sídlištní lokality v trati Holý kopec, vzdálené několik set metrů jihovýchodním směrem od výše uvedeného keltského pohřebiště. Výzkum vedl archeolog Moravského zemského muzea Josef Skutil. Zachyceny byly především objekty kultury s moravskou malovanou keramikou z období neolitu. Kromě množství fragmentů keramických nádob často s bohatou malovanou výzdobou, broušených a štípaných kamenných nástrojů. Byly nalezeny i fragmenty tzv. Venuší (typických neolitických keramických ženských idolů s gracilní horní částí těla s rozpjatýma rukama naznačenýma pahýly, malou hlavou a jen naznačeným obličejem. Spodní části od pasu mohutnou, s obrovskými hýžděmi a silnýma nohama. Tyto ženské idoly byly považovány za symboly plodnosti). Jedna taková plastika byla nalezena celá, neporušená. Četné byly i objekty halštatské a prozkoumán byl i jeden objekt z doby laténské.

Uložení nálezů[editovat | editovat zdroj]

Všechny výše uvedené nálezy jsou uloženy ve sbírkách Archeologického ústavu Moravského zemského muzea v Brně.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • ČIŽMÁŘOVÁ, Jana. Encyklopedie keltů na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri, 2004. ISBN 80-7277-249-X. S. 148-151. 
  • ČIŽMÁŘOVÁ, Jana. Keltské pohřebiště v Brně-Maloměřicích = Das Keltische Gräberfeld in Brno-Maloměřice. Brno: Ústav archeologické památkové péče, 2005. 226 s. ISBN 80-86399-16-8. 
  • KRUTA, Václav. La cruche celte de Brno : chef-d'oeuvre de l'art, miroir de l'univers. Dijon: Faton, 2007. ISBN 978-2-87844-097-3. (francouzsky) 
  • PEŠKAŘ, Ivan; MEDUNA, Jiří. Ein latènezeitlicher Fund mit Bronzebeschlägen von Brno-Maloměřice. [s.l.]: Bericht der Römisch-germanisches Komission 73, 1992. S. 182-267. (německy) 
  • POULÍK, Josef. Das keltische Gräberfeld von Brünn-Malmeritz. Brno: Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums Mährischen Landesmuseums, 1942. S. 49-86. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]