Anamneze

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Anamneze nebo řidčeji anamnéze (starořecky ανάμνησις – anamnésis) je v křesťanské liturgii slavnostní připomínka nějaké události z dějin spásy, zejména ukřižování či zmrtvýchvstání Ježíše Krista, popřípadě též jeho nanebevstoupení, druhý příchod a podobně. Nejčastěji se anamnezí rozumí část eucharistické modlitby, která následuje po slovech ustanovení.

Proto na památku spasitelné smrti tvého Syna i jeho vzkříšení a nanebevstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu; přinášíme ti, Bože, toto díkůvzdání, tuto oběť živou a svatou.
— anamneze ve třetí eucharistické modlitbě