Amfolyt

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Amfolyty jsou chemické sloučeniny, které ve své molekule obsahují kyselé i zásadité funkční skupiny. Při určitém pH, označovaném jako izoelektrický bod, se amfolyty vyskytují ve formě zwitteriontu neboli amfiontu, kdy jsou kyselé i zásadité skupiny disociované a sloučenina se navenek chová jako elektricky neutrální.

Amfolyty jsou podskupinou tzv. amfoterních látek, což jsou sloučeniny, které mohou reagovat jako kyseliny i jako zásady, tj. mohou v reakci odevzdat i přijmout proton.

Nejznámějším příkladem amfolytů jsou aminokyseliny, které obsahují ve své molekule jednak zásaditou funkční skupinu (aminovou –NH2) a jednak i kyselou funkční skupinu (karboxylovou –COOH). Izoelektrický bod u aminokyselin s jednou aminoskupinou a jednou karboxylovou skupinou lze vypočítat z disociačních konstant (resp. jejich záporných logaritmů – pK) těchto dvou skupin:

U složitějších sloučenin nelze izoelektrický bod snadno vypočítat a určuje se experimentálně.