Ameša Spenta

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Ameša Spentové, v avestánštině „Nesmrtelní svatí“ či „Nesmrtelní blahodární“, středopersky Amešáspand či (A)mahraspand, jsou skupina bytostí ctěných v zarathuštrismu, někdy označovaných jako archandělé, zpravidla uváděných v počtu šesti společně s živly či fenomény co zastupují:[1]

Mezi Ameša Spenty je však někdy počítán i samotný Ahura Mazda, někdy společně se svým „svatým duchem“ Spenta Mainjuem či jím reprezentovaný. V širším slova smyslu pak pak mohou být jako Ameša Spentové označováni všechny božské bytosti věrné Ahura Mazdovi, pro které je zpravidla spíše užíváno označení jazatové. Užší i širší vymezní Ameša Spentů se objevuje v mladší Avestě, středoperských textech i v současném zarathuštrismu, v gáthách – starší Avestě, se Ameša Spentové vůbec neobjevují, i když může jít o výraz vytvořený samotným Zarathuštrou.[1]

Spenta je častým výrazem užívaným v gáthách, nejstarší části Avesty připisované samotnému Zarathuštrovi, a znamená podporující, posilující, štědrý či svatý. Je příbuzné například českému výrazu svatý, původně znamenajícímu „mocný“, které vychází z praslovanského *svętъ a to zase stejně jako spenta z praindoevropského *kwen. Výraz Ameša Spenta může odpovídat védskému Višve Amrtás „Všichni nesmrtelní“, které označuje všechny bohy. Přívlastek spenta snad mohl znamenat že následovníci Zarathuštry ctí pouze božstva, která jsou vůči stvoření blahodárná.[1]

Podle zastánců trojfunkční hypotézy odpovídají Ameša Spentové starším indoíránským božstvům a jejich kanonické pořadí se objevuje například i na sochách na mohyle Antiocha I., vládce hélenistického království Kommagéné, postavené v 1. století př. n. l.[2]

Indoíránská božstva podle trojfunkční hypotézy
Funkce Mittanijské smlouvy Védské božstvo Ameša Spenta Perské božstvo Sochy bohů na Nemrutu
První funkce Mitra Mitra Vohu Mahan Mithra Mithrás
První funkce Uruwana Varuna Aša Vasišta Ahura Mazda Óromasdés
Druhá funkce Indara Indra Chšathra Vairja Verethragna Artagnés
Transfunkcionální bohyně chybí Sarasvatí Ármaiti Anáhitá vlast Kommagéné
Třetí funkce Našattija Nasátjové Haurvatát chybí chybí
Třetí funkce Našattija Nasátjové Ameretát chybí chybí

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b c BOYCE, Mary. Encyclopædia Iranica - Aməsa Spənta [online]. [cit. 2018-10-18]. Dostupné online. 
  2. PUHVEL, Jaan. Srovnávací mytologie. Praha: Lidové noviny, 1997. ISBN 80-7106-177-8. S. 120–127. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]