Velvyslanec

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Ambasáda)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Budova českého velvyslanectví v Ammánu

Velvyslanec je oficiální představitel, který jako nejvýše postavený diplomat obvykle zastupuje stát v zahraničí. Správné oslovení velvyslance je "Vaše excelence" (Your Excellency).

Velvyslanec je obvykle akreditován v jiném státě nebo v mezinárodní organizaci jako rezidentní zástupce jeho vlastní vlády nebo panovníka. Může být také jmenován pro zvláštní a často dočasný diplomatický úkol, jako tzv. velvyslanec se zvláštním posláním.

Toto slovo se také často používá ve volnějším významu mimo diplomacii pro osoby, o nichž je známo, že představují určité profese, činnosti a oblasti úsilí, jako je prodej nějaké značky.

Velvyslanec[editovat | editovat zdroj]

Velvyslanec (ambassador) v diplomacii má dva různé významy:

 1. velvyslanec: nejvyšší hodnost[1] v diplomatické službě. Velvyslanec tedy nemusí být v zahraničí, ale ponechává si svou hodnost i když není vyslán na misi do funkce mimořádného a zplnomocněného velvyslance, nebo velvyslance se zvláštním posláním.
 2. mimořádný a zplnomocněný velvyslanec: je-li zároveň vyslán do zahraničí prezidentem republiky a přijat (dostane agrément) hlavou přijímající státu jako šéf velvyslanectví.


Vedoucím diplomatické mise může jinak být i

 • chargé d’affaires, zkratkou CDA, je vedoucí velvyslanectví, když na místě nemůže být velvyslanec, ať již z politických důvodů (stálý CDA) nebo dočasný (např. během dovolené velvyslance). CDA tedy může mít i diplomatickou hodnost "velvyslanec" či jakoukoliv nižší podle okolností.
 • Generální konzul je vedoucí generálního konzulátu, tj. diplomatické mise jen pro určitý region státu, ne pro celý stát.
 • Nuncius je vedoucí diplomatické mise Vatikánu ("velvyslanec" Vatikánu).
 • Vysoký komisař je "velvyslanec" mezi zeměmi britského Společenství národů (Commonwealth)

Původně byly styky na této úrovni pěstovány jen mezi velmocemi, během 20. století se velvyslanectví stala běžnou formou zastoupení. Podobně jako jiní vysocí diplomatičtí zástupci, také velvyslanci (a velvyslanectví) požívají výsad diplomatické imunity a exteritoriality. Především v nedemokratických zemích to v minulosti vedlo ke konfliktům – jako příklad je zde možno uvést občany NDR, kteří roku 1989 nalezli útočiště na velvyslanectvích SRN ve východní Evropě (v Praze, Varšavě a Budapešti), roku 2003 pak občany Severní Koreje, kteří hledali ochranu na různých velvyslanectvích v Pekingu atd.

Titul velvyslance či vysokého komisaře nesou někdy i vysocí úředníci různých mezinárodních organizací jako např. Organizace spojených národů. Velvyslanci, které si navzájem vysílají země britského Společenství národů, se nazývají zpravidla také vysocí komisaři (high commissioner), což má tradici ve skutečnosti, že zastupují země, které mají (nebo měly) společnou hlavu státu – britského panovníka. Takové tituly jsou ale čistě formální, neboť dle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích takoví úředníci nejsou v kontextu úmluvy diplomaté.

Vyslanec[editovat | editovat zdroj]

Označení vyslanec,[2] také legát, pochází z latinského slova legatus. V antickém Římě nesly titul legáta osoby, které byly vysílány do římských provincií, kde u jejich guvernérů zastupovaly ústřední moc v Římě.

Vyslanec patří podle Vídeňské úmluvy do druhé (střední) skupiny diplomatických zástupců (jako diplomatický zástupce Vatikánu mu odpovídá internuncius). Sídlem vyslance je vyslanectví (legace).

 • Rada-vyslanec: V diplomacii existuje i hodnost[3] rada-vyslanec, což je o stupeň nižší hodnost než velvyslanec (bereme-li v úvahu i nepoužívaný termín vyslanec, pak je pořadí toto: velvyslanec - vyslanec - rada-vyslanec).
 • Zvláštní vyslanec (special envoy) je opět odlišná funkce v diplomacii. Jedná se o obvykle seniorního diplomata, vyslaného do zahraničí k plnění zvláštních úkolů.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/organizacni_struktura/hodnosti_a_funkce_diplomatu_objasneni.html Hodnosti a funkce diplomatů
 2. Vyhláška č. 157/1964 Sb., ministra zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích. In: Sbírka zákonů. 1964. Dostupné online. Čl. Článek 14. Ve znění pozdějších předpisů. 14 Dostupné online.
 3. https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/organizacni_struktura/hodnosti_a_funkce_diplomatu_objasneni.html Hodnosti a funkce diplomatů

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]