Alasdair MacIntyre

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Alasdair MacIntyre
Alasdair MacIntyre.jpg
Narození 12. ledna 1929 (90 let)
Glasgow
Alma mater Manchesterská univerzita
Queen Mary, University of London
Zaměstnavatelé University of Essex
University of Notre Dame
Brandeisova universita
Duke University
Ocenění Aquinas Medal (2010)
Politická strana Socialistická dělnická strana
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Alasdair MacIntyre (12. ledna 1929, Glasgow) je skotský a americký morální a politický filosof, přední představitel komunitarismu a kritik moderních individualistických společností. Jeho nejznámější dílo je Ztráta ctnosti (1981).

Život[editovat | editovat zdroj]

Po studiu v Londýně, Manchesteru a Oxfordu přednášel na různých univerzitách v Británii a roku 1969 se přestěhoval do USA. Přednášel střídavě na různých univerzitách, mimo jiné v Bostonu, Yale a Princetonu, roku 1980 konvertoval ke katolicismu a v letech 2000-2007 byl profesorem na University of Notre Dame, Indiana. Byl také předsedou Americké filosofické společnosti. Z trojího manželství má tři dcery a syna.

Myšlení[editovat | editovat zdroj]

V mládí byl MacIntyre ovlivněn marxismem, zabýval se také psychanalýzou, dějinami filosofie a etiky a politickou teologií. Postupem času dospěl k přesvědčení, že moderní společnosti, založené na individualismu, jsou na špatné cestě. Stejně jako Aristotelés soudí, že svobodný lidský život je možný jen v dobré společnosti, kde každý člověk sleduje nejen „vnější dobra“, jako je moc, sláva nebo peníze, nýbrž hledí si dobrého života a dává se vést ctnostmi. Dobrá společnost je ovšem možná jen tam, kde se její členové shodují v tom, co je dobré a špatné a sledují shodný cíl. Proto je podle něho moderní teorie společnosti počínaje Kantem chybná a je třeba se vrátit k ideálu společnosti, založené na sdílených autoritách a ctnostech. Takovou „dosud nejlepší“ teorii nachází v aristotelském tomismu.

Naproti tomu rozpad moderních společností, které resignovaly na „společné dobré“, je nejlépe vidět na krizi výchovy, na úpadku veřejného života a zejména politiky. Ve společnosti, která nemůže rozhodnout, co je dobré a co špatné, nezbývá než tápat a hledat cesty nejmenšího odporu.

Etika ctností[editovat | editovat zdroj]

MacIntyrova After Virtue (Ztráta ctnosti, 1981) přispěla k znovuoživení zájmu o aristotelskou etiku ctností. Autor se obrací proti novověkému subjektivistickému pojetí etiky a v návaznosti na Aristotela zastává názor, že mravnost má být v rámci etiky ctnosti zasazena do daných sociálních kontextů a tradic. Rozlišuje při tom tři roviny:

 • Na první rovině jde o ctnosti v rámci určitých oblastí praxe. „Praxí“ zde rozumí „každou koherentní a komplexní formu sociálně založené, kooperativní lidské činnosti“. V různých oblastech praxe připadají lidem různé sociální role. V daném sociálním kontextu je zpravidla dosti jednoznačné, která zdatnost (ctnost) je v rámci určité sociální role žádoucí, ví se např., co se rozumí dobrou matkou, dobrým přítelem, průvodčím, učitelem nebo politikem. Ctnosti sociálních rolí jsou přitom zaměřeny na dobra, jež jsou této praxi inherentní, tzn. že jejich dosažení je dobrem pro celou pospolitost, jež se na té praxi podílí.
 • Na druhé rovině jde o cíl a o „narativní řád“ dobrého života jednotlivého člověka, tedy „celého lidského života, který může být nazván dobrým“. Tím vyvstává otázka na „konečný telos“. Pro MacIntyra je celkové utváření života, jež přesahuje jednotlivé ctnosti odpovídající rolím různých oblastí praxe, ve znamení hledání dobra, „jež nás uschopňuje, abychom pořádali jiná dobra“, „rozšiřovali svoje chápání účelu a obsahu ctností “ a „chápali místo poctivosti a stálosti v životě“.
 • Třetí rovina je vymezena tím, že můj život je zasazen „do dějin pospolitostí, od nichž odvozuji svou identitu“. Spolu se svými sociálními rolemi a se svým (můj život utvářejícím) hledáním konečného telos stojím v širokých tradicích, jež mě nelibovolně kontextualizují (např. rodina, povolání, národ, náboženství, kultura). Živá tradice je „historicky rozšířená a sociálně ztělesněná argumentace“.

V tomto smyslu je to, co je normativní u MacIntyra zasazeno (v rámci etiky ctnosti) do sociálních kontextů a tradic.

Hlavní díla[editovat | editovat zdroj]

 • 1953. Marxism: An Interpretation (Marxismus: jedna interpretace). London: SCM Press, 1953.
 • 2004 (1958). The Unconscious: A Conceptual Analysis (Nevědomí: pojmová analýza), London: Routledge & Kegan Paul.
 • 1959. Difficulties in Christian Belief (Nesnáze v křesťanské víře). London: SCM Press.
 • 1998 (1966). A Short History of Ethics (Krátké dějiny etiky), 2nd ed. New York: Macmillan.
 • 1967. Secularization and Moral Change (Sekularizace a morální změna). The Riddell Memorial Lectures. Oxford University Press.
 • 1969 (společně s Paulem Ricoeurem) The Religious Significance of Atheism (Náboženský význam atheismu). New York: Columbia University Press.
 • 1970. Herbert Marcuse: An Exposition and a Polemic (H. Marcuse: výklad a polemika). New York: The Viking Press.
 • 2007 (1981). After Virtue (Ztráta ctnosti), 3rd ed. University of Notre Dame Press.
 • 1988. Whose Justice? Which Rationality? (Čí spravedlnost? Jaká racionalita?). University of Notre Dame Press.
 • 1990. Three Rival Versions of Moral Enquiry (Tři soupeřící verze mravního zkoumání). The Gifford Lectures. University of Notre Dame Press.
 • 1995. Marxism and Christianity, London: Duckworth, 2nd ed.
 • 1999. Dependent Rational Animals: Why Human Beings Need the Virtues (Závislé rozumové bytosti: proč lidé potřebují ctnosti). Chicago: Open Court.
 • 2006. The Tasks of Philosophy: Selected Essays, Volume 1 (Úkoly filosofie: vybrané eseje). Cambridge University Press.
 • 2006. Ethics and Politics: Selected Essays, Volume 2 (Etika a politika. Vybrané eseje). Cambridge University Press.
 • 2006. "The End of Education: The Fragmentation of the American University," (Konec výchovy: fragmentace americké univerzity) Commonweal, October 20, 2006 / Volume CXXXIII, Number 18.
 • 1998. K. Knight (ed.), The MacIntyre Reader [1] University of Notre Dame Press.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Alasdair MacIntyre na anglické Wikipedii.

 1. Book - KELVIN KNIGHT - The MacIntyre Reader

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]