Agomelatin

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Agomelatin
Schéma chemické struktury
Název (INN) agomelatine (angličtina)
Kódy
Číslo CAS 138112-76-2
ChEMBL ID CHEMBL10878
ChemSpider ID 74141
PubChem 82148
Chemie
Sumární vzorec C₁₅H₁₇NO₂
SMILES CC(=O)NCCC1=CC=CC2=C1C=C(C=C2)OC
InChI InChI=1S/C15H17NO2/c1-11(17)16-9-8-13-5-3-4-12-6-7-14(18-2)10-15(12)13/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3,(H,16,17)
Molární hmotnost 243,125 929 u
Farmakologie
Indikace deprese
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Agomelatin (v ČR např. pod obchodním názvem Valdoxan) je atypické antidepresivum používané k léčbě deprese. [1] Jeden výzkum zjistil, že se nezdá být lepší než jiné antidepresiva.[1] [2] Další výzkum zjistil, že je podobně účinný jako mnoho jiných antidepresiv. [3]

Časté nežádoucí účinky zahrnují zvýšení tělesné hmotnosti, pocit únavy, problémy s játry, nevolnost, bolesti hlavy a úzkost.[4] [5] Vzhledem k potenciálním problémům s játry se doporučuje provádět krevní testy.[6] Nasazení léku u lidí s demencí nebo starších 75 let se nedoporučuje. [4] Existuje předběžný důkaz, že může mít méně vedlejších účinků než některá jiné antidepresiva.[1] Působí tak, že stimuluje receptory melatoninu a blokuje receptory serotoninu. [6]

Agomelatin byl schválen pro lékařské účely v Evropě v roce 2009 a v Austrálii v roce 2010.[6] Jeho použití není schváleno ve Spojených státech a úsilí o schválení bylo ukončeno v roce 2011. [6] Byl vyvinut farmaceutickou společností Servier.[6]

Lékařské použití[editovat | editovat zdroj]

Depresivní porucha[editovat | editovat zdroj]

Agomelatin se používá k léčbě depresivních epizod u dospělých lidí v Evropě.[7] Bylo provedeno deset placebem kontrolovaných studií, pro zkoumání krátkodobé účinnost agomelatinu při depresivních poruchách. Na konci léčby byla prokázána významná účinnost v šesti z deseti krátkodobých placebem kontrolovaných studií.[7] Dvě studie byly považovány za „neúspěšné“, neboť se výsledky neodlišovaly od placeba. Ve všech pozitivních placebem kontrolovaných studiích byla také pozorována účinnost u závažněji depresivních pacientů.[7] Udržení antidepresivní účinnosti bylo prokázáno ve studii prevence relapsu. [7] Jedna metaanalýza zjistila, že agomelatin je stejně účinný jako standardní antidepresiva. [8]

Meta-analýza zjistila, že agomelatin je účinný při léčbě těžké deprese. Jeho antidepresivní účinek je větší u závažnější deprese.[9] Kontrolované studie u lidí ukázaly, že agomelatin je přinejmenším stejně účinný jako antidepresiva SSRI paroxetin, sertralin, escitalopram a fluoxetin při léčbě deprese. [10] Meta-studie z roku 2018 srovnávající 21 antidepresiv udává, že agomelatin byl jedním z více tolerovatelných, přesto účinných antidepresiv.[3]

Soubor výzkumu agomelatinu však byl zásadně ovlivněn zkreslením publikací, což vedlo k analýzám, které zohledňují jak publikované, tak nepublikované studie. [2][11] [12] Podle přehledu z roku 2013 se nezdá, že by agomelatin poskytoval výhodu v účinnosti oproti jiným antidepresivům při léčbě akutní fáze závažné deprese. [13]

Použití ve zvláštních populacích[editovat | editovat zdroj]

Přípravek se nedoporučuje podávat dětem a mladistvým mladším 18 let vzhledem k nedostatku údajů o bezpečnosti a účinnosti. [7] K dispozici jsou pouze omezené údaje o použití u starších osob ≥ 75 let s velkými depresivními epizodami.[7]

Nedoporučuje se během těhotenství nebo kojení .[4]

Kontraindikace[editovat | editovat zdroj]

Agomelatin je kontraindikován u pacientů s poškozením ledvin nebo jater.[7] Podle informací zveřejněných společností Servier v roce 2012 byly pokyny pro sledování pacientů léčených přípravkem Valdoxan upraveny ve shodě s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky. Vzhledem k tomu, že někteří pacienti mohou během léčby přípravkem Valdoxan zaznamenat zvýšené hladiny jaterních enzymů v krvi, lékaři musí provést laboratorní testy, aby zjistili, zda játra správně fungují na začátku léčby a poté pravidelně během léčby, a následně se rozhodnou, zda budou pokračovat nebo ne. [14] U pacientů se závažným poškozením ledvin nebyly pozorovány žádné relevantní změny farmakokinetických parametrů agomelatinu. K dispozici jsou však pouze omezené klinické údaje o jeho použití u depresivních pacientů se závažným nebo středně závažným poškozením ledvin s těžkými depresivními epizodami. Proto je třeba při předepisování agomelatinu těmto pacientům postupovat opatrně.[7]

Vedlejší účinky[editovat | editovat zdroj]

U zdravých dobrovolníků agomelatin nemění pozornost ani paměť. U depresivních pacientů léčba lékem zvýšila spánek s NREM spánek bez modifikace množství REM (Rapid Eye Movement) nebo REM latence. Agomelatin také vyvolal postup doby nástupu spánku a minimální tepové frekvence. Od prvního týdne léčby se významně zlepšil nástup spánku a kvalita spánku, dle hodnocení pacienty.[7]

Zdá se, že agomelatin způsobuje méně sexuálních vedlejších účinků a účinků přerušení léčby než paroxetin.

Časté nežádoucí účinky (1-10 %) zahrnují[7][15] [16]
 • Hyperhydróza (nadměrné pocení, které není úměrné okolní teplotě)
 • Bolest břicha
 • Nevolnost
 • Zvracení
 • Průjem
 • Zácpa
 • Bolesti zad
 • Únava
 • Zvýšené
 • Bolest hlavy
 • Závrať
 • Somnolence
 • Nespavost
 • Migréna
 • Úzkost
Méně časté (0,1-1%) nežádoucí účinky zahrnují[7] [15] [16]

agresivita

 • Paraestézie (abnormální pocity (např. Svědění, pálení, brnění atd.) V důsledku poruchy periferních nervů)
 • Rozmazané vidění
 • Ekzém
 • Pruritus (svědění)
 • Urticaria
 • Psychomotorická agitace
 • Dráždivost
 • Psychomotorická agitace
 • Agresivita
 • Noční můry
 • Abnormální sny
Vzácné (0,01-0,1%) nežádoucí účinky zahrnují [7] [15] [16][17]
 • Mánie
 • Hypománie
 • Sebevražedné myšlenky
 • Sebevražedné chování
 • Halucinace
 • Selhání jater
 • Žloutenka
 • Erytematická vyrážka
 • Oční edém a angioedém

Závislost a stažení[editovat | editovat zdroj]

Při přerušení léčby není nutné postupné snižování dávky. [7] Agomelatin nemá žádný potenciál zneužití měřený ve studiích zdravých dobrovolníků. [7]

Předávkování[editovat | editovat zdroj]

Očekává se, že agomelatin bude při předávkování relativně bezpečný.[18]

Interakce[editovat | editovat zdroj]

Agomelatin je substrátem CYP1A2 , CYP2C9 a CYP2C19. Existuje také možnost interakce agomelatinu s alkoholem, se zvýšeným rizikem hepatotoxicity.[15]

Chemie[editovat | editovat zdroj]

Struktura[editovat | editovat zdroj]

Melatonin (nahoře) vs. agomelatin (dole)

Chemická struktura agomelatinu je velmi podobná struktuře melatoninu.

Syntéza[editovat | editovat zdroj]

Syntéza agomelatinu: a studie strukturní aktivity: [19] [20]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Agomelatin byl objeven a vyvinut Evropskou farmaceutickou společností Servier Laboratories Ltd. Společnost Servier pokračovala ve vývoji léků a prováděla studie fáze III v Evropské unii.

V březnu 2005 společnost Servier předložila agomelatin Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA) pod obchodními názvy Valdoxan a Thymanax. [21] Dne 27. července 2006 Komise pro léčivé přípravy určené lidem (CHMP) agentury EMA doporučil zamítnutí registrace. Hlavní obava byla, že účinnost nebyla dostatečně prokázána, zatímco u vedlejších účinků nebyly žádné zvláštní obavy.[21] V září 2007 společnost Servier podala EMA novou žádost. [22]

V březnu 2006 oznámila společnost Servier, že prodala práva na prodej agomelatinu ve Spojených státech společnosti Novartis.[23] To podstoupilo několik fází III klinické zkoušky v USA, a do října 2011 Novartis evidoval lék jako plánovaný k podání FDA ne dříve než v roce 2012. [24] Vývoj na americkém trhu byl však přerušen v říjnu 2011, kdy byly k dispozici výsledky z posledních zkoušek. [25]

V únoru 2009 obdržel souhlas EMA pro Evropskou unii [7] a schválení TGA pro Austrálii v srpnu 2010.

Výzkum[editovat | editovat zdroj]

Agomelatin je vyvíjen společností Servier pro léčbu generalizované úzkostné poruchy a pro tuto indikaci dosáhl klinických studií fáze III, ale v srpnu 2017 společnost Servier oznámila, že vývoj této indikace je v současné době pozastaven.[26]

Agomelatin je také studován na jeho účinky na regulaci spánku..Studie uvádějí různá zlepšení celkové kvality spánkových metrik, stejně jako přínosy u poruch cirkadiánního rytmu. [2] [27] [28] Bylo zjištěno, že je účinnější než placebo při léčbě generalizované úzkostné poruchy. [29] Přezkoumání z roku 2015 nenavrhl žádná doporučení agomelatinu na podporu nebo proti jeho použití k léčbě jedinců se sezónní afektivní poruchou. [30]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Agomelatine na anglické Wikipedii.

 1. a b c Guaiana G, Gupta S, Chiodo D, Davies SJ, Haederle K, Koesters M. Agomelatine versus other antidepressive agents for major depression. The Cochrane Database of Systematic Reviews. December 2013, s. CD008851. DOI:10.1002/14651858.CD008851.pub2. PMID 24343836. (anglicky) 
 2. a b c Taylor D, Sparshatt A, Varma S, Olofinjana O. Antidepressant efficacy of agomelatine: meta-analysis of published and unpublished studies. BMJ. March 2014, s. g1888. DOI:10.1136/bmj.g1888. PMID 24647162. (anglicky) 
 3. a b Cipriani A, Furukawa TA, Salanti G, Chaimani A, Atkinson LZ, Ogawa Y, Leucht S, Ruhe HG, Turner EH, Higgins JP, Egger M, Takeshima N, Hayasaka Y, Imai H, Shinohara K, Tajika A, Ioannidis JP, Geddes JR. Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis. Lancet. April 2018, s. 1357–1366. DOI:10.1016/S0140-6736(17)32802-7. PMID 29477251. (English) 
 4. a b c British national formulary : BNF 76. 76. vyd. [s.l.]: Pharmaceutical Press, 2018. ISBN 9780857113382. S. 357–358. (anglicky) 
 5. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000915/WC500046227.pdf
 6. a b c d e NORMAN, TR; OLVER, JS. Agomelatine for depression: expanding the horizons?. Expert Opinion on Pharmacotherapy. 13 February 2019, s. 1–10. DOI:10.1080/14656566.2019.1574747. PMID 30759026. (anglicky) 
 7. a b c d e f g h i j k l m n o Summary of Product Characteristics [online]. European Medicine Agency [cit. 2013-10-14]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2014-10-29. (anglicky) 
 8. Taylor D, Sparshatt A, Varma S, Olofinjana O. Antidepressant efficacy of agomelatine: meta-analysis of published and unpublished studies. BMJ. March 2014, s. g1888. DOI:10.1136/bmj.g1888. PMID 24647162. (anglicky) 
 9. Montgomery SA, Kasper S. Severe depression and antidepressants: focus on a pooled analysis of placebo-controlled studies on agomelatine. International Clinical Psychopharmacology. September 2007, s. 283–91. DOI:10.1097/YIC.0b013e3280c56b13. PMID 17690597. (anglicky) 
 10. Singh SP, Singh V, Kar N. Efficacy of agomelatine in major depressive disorder: meta-analysis and appraisal. The International Journal of Neuropsychopharmacology. April 2012, s. 417–28. DOI:10.1017/S1461145711001301. PMID 21859514. (anglicky) 
 11. Koesters M, Guaiana G, Cipriani A, Becker T, Barbui C. Agomelatine efficacy and acceptability revisited: systematic review and meta-analysis of published and unpublished randomised trials. The British Journal of Psychiatry. September 2013, s. 179–87. DOI:10.1192/bjp.bp.112.120196. PMID 23999482. (anglicky) 
 12. Howland RH. A benefit-risk assessment of agomelatine in the treatment of major depression. Drug Safety. September 2011, s. 709–31. DOI:10.2165/11593960-000000000-00000. PMID 21830835. (anglicky) 
 13. Guaiana G, Gupta S, Chiodo D, Davies SJ, Haederle K, Koesters M. Agomelatine versus other antidepressive agents for major depression. The Cochrane Database of Systematic Reviews. December 2013, s. CD008851. Dostupné online. DOI:10.1002/14651858.CD008851.pub2. PMID 24343836. (anglicky) 
 14. Archivovaná kopie. www.servier.com [online]. [cit. 2019-03-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-12-10. 
 15. a b c d [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. ISBN 9780980579093. 
 16. a b c Joint Formulary Committee and Royal Pharmaceutical Society of Great Britain. British National Formulary (BNF) 65. London, UK: Pharmaceutical Press, 2013. Dostupné online. ISBN 978-0857110848. S. 253. (anglicky) 
 17. Kennedy SH, Rizvi SJ. Agomelatine in the treatment of major depressive disorder: potential for clinical effectiveness. CNS Drugs. June 2010, s. 479–99. DOI:10.2165/11534420-000000000-00000. PMID 20192279. (anglicky) 
 18. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. ISBN 978-0-470-97948-8. 
 19. Yous S, Andrieux J, Howell HE, Morgan PJ, Renard P, Pfeiffer B, Lesieur D, Guardiola-Lemaitre B. Novel naphthalenic ligands with high affinity for the melatonin receptor. Journal of Medicinal Chemistry. April 1992, s. 1484–6. DOI:10.1021/jm00086a018. PMID 1315395. (anglicky) 
 20. Depreux P, Lesieur D, Mansour HA, Morgan P, Howell HE, Renard P, Caignard DH, Pfeiffer B, Delagrange P, Guardiola B. Synthesis and structure-activity relationships of novel naphthalenic and bioisosteric related amidic derivatives as melatonin receptor ligands. Journal of Medicinal Chemistry. September 1994, s. 3231–9. DOI:10.1021/jm00046a006. PMID 7932550. (anglicky) 
 21. a b Archivovaná kopie. www.emea.europa.eu. Dostupné v archivu pořízeném dne 2020-03-02.  Archivováno 2. 3. 2020 na Wayback Machine Archivovaná kopie. www.emea.europa.eu [online]. [cit. 2021-01-19]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. 
 22. www.ema.europa.eu. Dostupné online. 
 23. Archivovaná kopie. www.servier.co.uk. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-04-16.  Archivováno 16. 4. 2009 na Wayback Machine Archivovaná kopie. www.servier.co.uk [online]. [cit. 2019-03-24]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. 
 24. Search of: agomelatine - List Results - ClinicalTrials.gov. clinicaltrials.gov [online]. [cit. 2019-03-28]. Dostupné online. (anglicky) 
 25. Scrip: Pharma Intelligence. Scrip [online]. [cit. 2019-03-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-03-27. 
 26. Agomelatine - Servier - AdisInsight. adisinsight.springer.com [online]. [cit. 2019-03-28]. Dostupné online. 
 27. Le Strat Y, Gorwood P. Agomelatine, an innovative pharmacological response to unmet needs. Journal of Psychopharmacology. September 2008, s. 4–8. DOI:10.1177/0269881108092593. PMID 18753276. (anglicky) 
 28. www.medicalnewstoday.com. Dostupné online. 
 29. De Berardis D, Conti CM, Marini S, Ferri F, Iasevoli F, Valchera A, Fornaro M, Cavuto M, Srinivasan V, Perna G, Carano A, Piersanti M, Martinotti G, Di Giannantonio M. Is there a role for agomelatine in the treatment of anxiety disorders?A review of published data. International Journal of Immunopathology and Pharmacology. 2013, s. 299–304. DOI:10.1177/039463201302600203. PMID 23755745. (anglicky) 
 30. Kaminski-Hartenthaler A, Nussbaumer B, Forneris CA, Morgan LC, Gaynes BN, Sonis JH, Greenblatt A, Wipplinger J, Lux LJ, Winkler D, Van Noord MG, Hofmann J, Gartlehner G. Melatonin and agomelatine for preventing seasonal affective disorder. The Cochrane Database of Systematic Reviews. November 2015, s. CD011271. DOI:10.1002/14651858.cd011271. PMID 26560173. (anglicky) 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]