Agentury Evropské unie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Agentura Evropské unie je decentralizovaná organizace EU, což ji odlišuje od ostatních institucí Evropské unie. Agentury jsou zakládány k plnění konkrétních úkolů podle práva EU. Každá agentura má vlastní právní subjektivitu. Některé agentury reagují na potřebu rozvíjet vědecké nebo technické know-how v určitých oblastech, jiné spojují různé zájmové skupiny, aby usnadňovaly dialog na evropské a mezinárodní úrovni.

Existuje více, než 40 agentur rozdělených do čtyř základních skupin.[1] Aktuální rozcestník wiki-článků k těmto agenturám je uveden na stránce příslušné kategorie níže.

Decentralizované agentury[editovat | editovat zdroj]

Decentralizované agentury se zřizují na dobu neurčitou k provádění politik EU.

 • Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)
 • Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (Úřad BEREC)
 • Odrůdový úřad Společenství (CPVO)
 • Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA)
 • Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)
 • Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva („eu-LISA“)
 • European Asylum Support Office (EASO)
 • Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)
 • Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)
 • Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)
 • Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)
 • Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)
 • Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
 • Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)
 • Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
 • Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)
 • Agentura GSA (anglicky European GNSS Agency, sídlo v Praze)[2]
 • Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)
 • Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
 • Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)
 • Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)
 • Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)
 • Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
 • Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)
 • Evropský policejní úřad (Europol)
 • Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)
 • Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)
 • Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)
 • Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)
 • Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
 • Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB)
 • Eurojust
 • Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)

Agentury společné bezpečnostní a obranné politiky[editovat | editovat zdroj]

 • Evropská obranná agentura (EDA)
 • Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti (EUISS)
 • Satelitní středisko Evropské unie (SatCen)

Výkonné agentury[editovat | editovat zdroj]

Výkonné agentury zřizuje Evropská komise na dobu určitou a pověřuje je řízením konkrétních úkolů souvisejících s programy EU.

 • Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast
 • Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME)
 • Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA)
 • Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (Chafea)
 • Výkonná agentura pro výzkum
 • Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA)

Agentury EURATOM[editovat | editovat zdroj]

Důvodem jejich zřízení byla koordinace cílů stanovených Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM).

 • EURATOM Supply Agency (ESA)
 • F4E – Energie z jaderné syntézy

Další subjekty[editovat | editovat zdroj]

Mezi tyto organizace patří subjekty zřízené jako součást programů EU a partnerství veřejného a soukromého sektoru.

 • Evropský inovační a technologický institut (EIT)
 • Společný podnik ECSEL
 • Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking
 • Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IIL 2)
 • Společný podnik SESAR
 • Shift2Rail Joint Undertaking
 • Společný podnik Clean Sky 2
 • Společný podnik BBI

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies_cs
 2. europa.eu: Agentura GSA, Praha

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]