Agentura práce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Agentury práce jsou právnické nebo fyzické osoby, které mají povolení k příslušné formě zprostředkování zaměstnání, udělené generálním ředitelstvím Úřadu práce. Zprostředkování zaměstnání mohou agentury práce provádět bezplatně nebo jako podnikatelskou činnost za úhradu, včetně za účelem dosažení zisku. Úhrada však nemůže být požadována od fyzické osoby, které je zaměstnání zprostředkováno.[1] Agentury práce mohou provádět zprostředkování zaměstnání na území České republiky nebo z území České republiky nebo z území České republiky do zahraničí a ze zahraničí na území České republiky.[2]

Formy zprostředkování zaměstnání agenturou práce[editovat | editovat zdroj]

Pracovní právo stanovuje tři základní formy zprostředkování zaměstnání agenturami práce:

 • vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu o práci se ucházející,
 • vyhledání vhodných zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovníky,
 • zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele – jinou právnickou nebo fyzickou osobu, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení.[3]

Vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu[editovat | editovat zdroj]

Činnosti spojené s vyhledáním zaměstnání pro fyzickou osobu spočívají v následujícím. Agentury práce zastupují uchazeče o zaměstnání v kontaktu s firmami a pomáhají jim se všemi náležitostmi při hledání práce, jako úpravou životopisu, vystupováním na pohovoru, nástupem do zaměstnání. Kandidáty se obracejí na agentury na základě doporučení nebo přes vyhledání na internetu, a také veletrhy pracovních příležitostí. Osobní údaje kandidáta agentura práce vkládá do databáze uchazečů, pokud se vhodné pracovní místo neobjeví. Jakmile se taková pracovní příležitost objevuje, agentura práce kandidáta zve na výběrový pohovor, a v případě úspěšného absolvování pohovoru zaměstnavatel uzavírá s kandidátem pracovní smlouvu.

Vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele[editovat | editovat zdroj]

Spolupráce mezi zaměstnavatelem a agenturou práce zpravidla se skládá z několika etap:[4]

 1. Předběžné konzultace, kdy zaměstnavatel formuluje zakázku, požadavky pro získávání a výběr pracovníků.
 2. Vyhledávání v databázi uchazečů, na internetu, v masmédiích, získávání agentů vyhledávání - pomocí těchto metod agentury nejrychleji přiláká velký počet uchazečů.
 3. Zajištění konzultační schůzky a pohovor s vybranými uchazeči v kanceláři agentury.
 4. Psychologické a odborné testování.
 5. Kontrola referencí z předchozích zaměstnání.
 6. Výběr pracovníků ze strany klienta: zajištění setkání zaměstnance se zákazníkem, pomoc při provádění pohovoru.
 7. Konečná dohoda o všech otázkách mezi kandidátem a klientem.
 8. Záruční podmínky, závazek vyměnit nevhodného zaměstnance.

Zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu práce pro uživatele[editovat | editovat zdroj]

Jednou ze základních forem zprostředkování zaměstnání agenturou práce je zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele nebo agenturní zaměstnávání. Agentura práce může svého zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce pro uživatele jen na základě písemné dohody o dočasném přidělení zaměstnance uzavřené s uživatelem.[5] Agentura práce nemůže dočasně přidělit k výkonu práce u uživatele zaměstnance, kterému byla vydána zelená karta, modrá karta, nebo kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání, anebo je osobou se zdravotním postižením.[6]

Podmínky udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání[editovat | editovat zdroj]

Povolení ke zprostředkování zaměstnání agentuře práce vydává Úřad práce na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby. Podmínkou udělení povolení právnické osobě je bezúhonnost a splnění podmínek fyzickou osobou, která plní funkci odpovědného zástupce pro účely zprostředkování zaměstnání. Podmínky udělení povolení fyzické osobě je dosažení věku 18 let, bezúhonnost, odborné praxe v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno, a to v rozsahu alespoň 2 roků u osoby vysokoškolský vzdělané a 5 roků u osoby se středoškolským vzděláním.[7]

Pojištění agentury práce[editovat | editovat zdroj]

Agentura práce je povinna sjednat pojištění záruky pro případ svého úpadku, na základě něhož vzniká dočasně přidělenému zaměstnanci právo na plnění v případě, kdy mu agentura práce z důvodu svého úpadku nevyplatila mzdu.[8]

Profesní organizace agentur práce[editovat | editovat zdroj]

Na českém trhu práce působí dvě profesní organizace, sdružující agentury práce. První z nich je Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS), která sdružuje personální agentury a poradenské společnosti v oblasti poskytování personálních služeb. Asociace spojuje největší poskytovatele temporary služeb České republice, kteří nabízí zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení. Cílem organizace je vytváření podmínek pro úspěšný rozvoj stabilního trhu pracovních sil v České republice.[9]

Druhá organizace je Asociace Pracovních Agentur (APA) – nezisková nepolitická profesní organizací sdružující agentury práce, převážně poskytovatele dočasné pracovní výpomoci (temporary help). APA historicky sdružuje převážně menší agentury práce, jejichž hlavní činností je „krátkodobá dočasná pracovní výpomoc“ a část členů se specializuje na „studentské brigády“. Ale nejen na ně, další členové APA poskytují plné portfolio služeb agentur práce všem uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnance.[10]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Ustanovení § 58 odst. 2 zák. č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.
 2. Ustanovení § 58 odst. 1 zák. č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.
 3. Ustanovení § 14 odst. 1 zák. č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.
 4. http://workintense.cz/aktuality/vyber-pracovniku-podle-technologie-recruitment
 5. Ustanovení § 308 odst. 2 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Ustanovení § 66 zák. č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.
 7. Ustanovení § 60 odst. 8 zák. č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.
 8. Ustanovení § 58a odst. 1 zák. č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.
 9. http://www.apps.cz
 10. http://www.apa.cz

Související články[editovat | editovat zdroj]