Acetamid

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search
O v přírodě se vyskytujícím minerálu pojednává článek Acetamid (minerál).
Acetamid
Strukturní vzorec
Strukturní vzorec
Obecné
Systematický název
Ostatní názvy Racionální název acetamid
Sumární vzorec C2H5NO
Identifikace
Registrační číslo CAS
Vlastnosti
Molární hmotnost 59,07 g/mol
Teplota tání 81 °C
Teplota varu 222 °C
Hustota 0,998 6 g/cm3
Rozpustnost ve vodě 200 g/100 ml
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Acetamid, CH3CONH2, amid kyseliny octové, je v čisté formě bílá krystalická látka. Připravuje se dehydrogenací octanu amonného. Používá se při výrobě plastických hmot a pro syntézu dalších organických sloučenin. Jeho racionální vzorec je CH3CONH2.

Acetamid je toxický při požití, vdechnutí, při kontaktu s kůží a očima způsobuje zrudnutí a bolest. Hořením vznikají dráždivé zplodiny.

Pokusy na laboratorních zvířatech bylo zjištěno, že acetamid u nich způsobuje rakovinu. Proto byl IARC zařazen do skupiny 2B „možný lidský karcinogen“. Tato látka může být vytvořena za laboratorních podmínek reakcí acetanhydridu (anhydridu kyseliny octové) s amoniakem za vzniku acetamidu a kyseliny octové. Je-li však dostatek amoniaku, proběhne reakce amoniaku a kyseliny octové za vzniku octanu ammonného (CH3COONH4). Reakce pak probíhá dle rovnice:
(CH3CO)2O + 2 NH3 → CH3COONH4 + CH3CONH2