Abdžadové číslice

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Číselné soustavy

číselné soustavy světa
  • Východní Asie
  • Abecední
  • bývalé

Abdžadové číslice jsou desítková číselná soustava, ve kterém jsou 28 písmenům arabské abecedy přiřazeny číselné hodnoty. Byly používány v arabsky mluvícím světě do osmého století n. l., kdy byly zavedeny arabské číslice. V moderní arabštině slovo abjadīyah znamená obecně „abecedu“.

V systému abdžad se první znak arabské abecedy, alef, používá jako reprezentant 1; druhý znak, bāʾ, se používá pro zobrazení 2, atd. Jednotlivá písmena představují také desítky a stovky: yā' pro 10, kāf pro 20, qaf pro 100, atd.

Slovo abdžad (أبجد‎) samo pochází z prvních čtyř písmen (A-B-G-D) fénické abecedy, aramejské abecedy, hebrejské abecedy a dalších písem semitských jazyků. Tyto starší abecedy obsahovaly jen 22 znaků, končily u taw, číselného ekvivalentu pro 400. Systém arabského abdžadu pokračuje v tomto bodě se znaky, které nejsou v jiných abecedách: ṯā' = 500, atd.

abdžadové řazení[editovat | editovat zdroj]

Abdžadové řazení arabské abecedy má dvě mírně odlišné varianty. Abdžadové řazení není jen jednoduché historické navazování na dřívější severní semitské abecední řazení, protože má pozici odpovídající aramejskému znaku samekh / semkat ס‎, ale žádný znak arabské abecedy historicky nepochází z tohoto znaku. Ztráta znaku samekh byla kompenzována rozdělením znaku shin ש‎ do dvou nezávislých arabských znaků ش‎ (shīn) a ‎ (sīn), které se posunuly na místo samekhu.

Nejběžnější abdžadová posloupnost, čtená zprava doleva, je:

غ ظ ض ذ خ ث ت ش ر ق ص ف ع س ن م ل ك ي ط ح ز و ه د ج ب ا
gh dh kh th t sh r q f s n m l k y z w h d j b ā

To se obyčejně čte jako:

  • abjad hawwaz ḥuṭṭī kalaman saʻfaṣ qarashat thakhadh ḍaẓagh.

Jiné čtení (vokalizace) je:

  • abujadin hawazin ḥuṭiya kalman saʻfaṣ qurishat thakhudh ḍaẓugh

Jiná posloupnost abdžad (pravděpodobně starší, nyní omezena především na oblast Maghreb) je: [1]

ش غ ظ ذ خ ث ت س ر ق ض ف ع ص ن م ل ك ي ط ح ز و ه د ج ب ا
sh gh dh kh th t s r q f n m l k y z w h d j b ā

kterou lze číst jako:

  • abujadin hawazin ḥuṭiya kalman ṣaʻfaḍ qurisat thakhudh ẓaghush

Další čtení je:

  • abajd hawazin ḥuṭīyin kalamnin ṣaʻfaḍin qurisat thakhudh ẓughshin

Moderní slovníky a další příručky nepoužívají řazení dle abecedy abdžad; Místo toho se používá novější řazení hijāʼī (هجائي‎) (s písmeny částečně seskupeny podle podobných tvarů) :

ي و ه ن م ل ك ق ف غ ع ظ ط ض ص ش س ز ر ذ د خ ح ج ث ت ب ا
y w h n m l k q f gh sh s z r dh d kh j th t b ā

Další způsob alfabaʼī třídění donedávna široce používaný v oblasti Maghrebu , nefž byl nahrazen řazením Mašrek:[1]

ي و ه ش س ق ف غ ع ض ص ن م ل ك ظ ط ز ر ذ د خ ح ج ث ت ب ا
y w h sh s q f gh n m l k z r dh d kh j th t b ā

Perské slovníky používají mírně odlišné řazení, ve kterém znak و předchází znaku ه místo, aby následoval po něm.

Použití systému abdžad[editovat | editovat zdroj]

Před zavedením indickko-arabského číselného systému se abdžadové číslice používaly pro všechny matematické účely. V moderní arabštině se primárně využívají pro číslování osnovy, položek v seznamech a informačních výčtů. V češtině se informační výčty jsou někdy označují znaky "A", "B" a "C" (nebo se někdy používají římské číslice: I, II, III, IV) a v arabštině jsou " أ‎ " , pak " ب‎ ", pak " ج‎ ", ne první tři písmena moderního hijāʼī řazení.

Tyto abdžádské číslice se také používají k přiřazení číselné hodnoty arabských slov pro účely numerologie. Běžná islámská fráze بسم الله الرحمن الرحيمbismillāh al-Raḥmān al-Raḥīm ( "Ve jménu Alláha, milosrdného, nejvíce soucitného" - viz Basmala) má číselnou hodnotu 786 (z kumulativní hodnoty jednotlivých znaků 2 + 60 + 40 + 1 + 30 + 30 + 5 + 1 + 30 + 200 + 8 + 40 + 50 + 1 + 30 + 200 + 8 + 10 + 40). Jméno Allāh الله‎ samo o sobě má hodnotu 66 (1 + 30 + 30 + 5).

Hodnoty znaků[editovat | editovat zdroj]

hodnota znak jméno trans-
literace
1 ا alif ā / ʼ
2 ب bāʼ b
3 ج jīm j
4 د dāl d
5 ه hāʼ h
6 و wāw w / ū
7 ز zayn/ zāy z
8 ح ḥāʼ
9 ط ṭāʼ
       
hodnota znak jméno trans-
literace
10 ى yāʼ y / ī
20 ك kāf k
30 ل lām l
40 م mīm m
50 ن nūn n
60 س sīn s
70 ع ʻayn ʻ
80 ف fāʼ f
90 ص ṣād
       
hodnota znak jméno trans-
literace
100 ق qāf q
200 ر rāʼ r
300 ش shīn sh
400 ت tāʼ t
500 ث thāʼ th
600 خ khāʼ kh
700 ذ dhā dh
800 ض ḍād
900 ظ ẓāʼ
1000 غ ghayn gh

Některé z číselných hodnot se liší v alternativním abdžadovém pořadí. Pro čtyři perské znaky se používají tyto hodnoty:

hodnota znak jméno trans-
literace
2 پ pe p
3 چ če nebo che č nebo ch
7 ژ že nebo zhe ž nebo zh
20 گ gaf g

Obdobné systémy[editovat | editovat zdroj]

Abdžadové číslice jsou rovnocenné se staršími hebrejskými číslicemi až do znaku 400. Hebrejská číselná soustava zvaná gematrie se používá v kabalistických textech a v numerologii. Abdžad jako řazení se v moderní době používá pro číslování osnov a informační výčty, včetně prvních šesti dnů v týdnu. Řecké číslice se liší v mnoha ohledech od těch abdžadových (například v řecké abecedě neexistuje ekvivalent pro ص‎ , ṣād). Řecký jazykový systém znaků jako čísel se nazývá isopsefie. V moderní době se nadále používá pro číslování seznamů stará 27 znaková abeceda tohoto systému.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Abjad numerals na anglické Wikipedii.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]