Přeskočit na obsah

Aarhuský protokol o perzistentních organických polutantech

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Mapa zobrazující signatáře Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách (zelená) a státy, které Protokol ratifikovaly (tmavě zelená) k červenci 2022.

Aarhuský protokol o perzistentních organických polutantech, protokol z roku 1998 o perzistentních organických polutantech (POP), je dodatek k Ženevské úmluvě z roku 1979 o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (LRTAP). Protokol usiluje o „kontrolu, redukci nebo odstranění vypouštění, emisí a ztrát perzistentních organických znečišťujících látek“ v Evropě, některých zemích bývalého Sovětského svazu a ve Spojených státech amerických, aby se snížil jejich přeshraniční tok a aby bylo chráněno lidské zdraví a životní prostředí před nepříznivými účinky.

Autory a propagátory Protokolu byla Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů (EHK OSN), která v té době zastřešovala 53 různých členských zemí a aliancí. Protokol byl novelizován dne 18. prosince 2009, ale upravená verze dosud nenabyla účinnosti.

Ke květnu 2013 protokol ratifikovalo 31 států a Evropská unie.

Ve Spojených státech je protokol výkonnou dohodou, která nevyžaduje souhlas Senátu. K vyřešení nesrovnalostí mezi ustanoveními protokolu a stávajícími zákony USA (konkrétně zákonem o kontrole toxických látek a federálním zákonem o insekticidech, fungicidech a rodenticidech) je však potřeba přijmout právní předpisy.

Látky[editovat | editovat zdroj]

V Protokolu jsou obsaženy následující látky. Dokument se zaměřuje na seznam 16 látek, které byly označeny za rizikové podle dohodnutých kritérií (obsahuje jedenáct pesticidů, dvě průmyslové chemikálie a tři vedlejší produkty/kontaminující látky). Protokol určil pravidla pro řádnou likvidaci odpadních produktů považovaných za zakázané a omezené, včetně zdravotnického materiálu.[1]

POP Zařazení
Aldrin Původně zahrnuto
Chlordan Původně zahrnuto
Dieldrin Původně zahrnuto
Endrin Původně zahrnuto
Heptachlor Původně zahrnuto
Hexachlorobenzen Původně zahrnuto
Mirex Původně zahrnuto
Toxafen Původně zahrnuto
Polychlorované bifenyly Původně zahrnuto
DDT Původně zahrnuto
Polychlorované dibenzodioxiny/Polychlorované dibenzofurany Původně zahrnuto
Chlordecon Původně zahrnuto
Hexachlorcyklohexan Původně zahrnuto
Hexabrombifenyl Původně zahrnuto
Polyaromatické uhlovodíky Původně zahrnuto
Pentabromdifenyl ether Uznáno
Oktabromdifenyl ether Uznáno
Pentachlorbenzen Uznáno
PFOS Uznáno
Hexachlorbutadien Uznáno
Polychlorovaný naftalen Uznáno
Chlorované parafíny s krátkým řetězcem Uznáno

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Aarhus Protocol on Persistent Organic Pollutants na anglické Wikipedii.

  1. Protocol on Persistent Organic Pollutants (POPs) | UNECE. unece.org [online]. [cit. 2022-06-07]. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]