Život svatého Václava

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Život svatého Václava je raně středověký text známý též jako První staroslověnská legenda o svatém Václavu. Text ve formě politického a historického vyprávění pochází z poloviny 10. století a jeho cílem byla oslava knížete Václava, po jehož smrti Život zřejmě nedlouho vznikl.[1]

Obsah[editovat | editovat zdroj]

Legenda je velmi stručná (asi 4 strany), začíná slovy (přeloženo ze staroslověnštiny):

Hle, nyní se naplnilo prorocké slovo, které řekl sám náš Pán Ježíš Kristus: Přihodí se zajisté v posledních dnech, a ty, jak se domníváme, jsou právě nyní, povstane bratr proti bratru svému a syn proti otci svému, a člověku budou jeho domácí nepřáteli. Neboť lidé budou k sobě nemilosrdní, ale Bůh odplatí jim podle skutků jejich.

Dále popisuje následující události:

 • Václavovo narození z Vratislava a Drahomíry
 • postřižiny biskupem v chrámu Panny Marie
 • vzdělání: Ludmila učila slovanským knihám, otec nechal na Budči učit latinským ("Písmu")
 • převzal vládu po regentství Drahomíry, provdává své čtyři sestry do různých knížectví
 • křesťanské ctnosti
 • vyhnal matku, kál se a přivolal ji zpět
 • stavěl kostely včetně sv. Víta a zval služebníky boží z různých národů
 • detaily spiknutí, Václavovy vraždy a pronásledování stoupenců
 • Drahomíra a kněz Chrastěj se postarali o tělo, Drahomíra utekla do Charvát
 • Boleslav povolal kněze Pavla pro modlitbu nad tělem, pohřbení
 • zázrak s krví, naděje v další zázraky
 • datum smrti 28. září
 • Boleslav nechal přenést tělo do kostela sv. Víta v Praze 4. března po třech letech

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. HORÁKOVÁ, Michaela; KYSUČAN, Lubor. Literatura I. Výklad, interpretace, literární teorie. Praha: Scientia, 2000. ISBN 80-7183-194-8. S. 56. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Dějiny české literatury. 1., Starší česká literatura / Redaktor svazku Josef Hrabák. 1. vyd. Praha: Československá akademie věd, 1959. 531 s. S. 51–52, 59. 
 • KRÁLÍK, Oldřich. Nejstarší legendy přemyslovských Čech. Praha: Vyšehrad, 1969. S. 54–57. 
 • MERHAUT, Luboš, a kol. Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. 4/II. U–Ž, Dodatky k LČL 1–3, A–Ř. Praha: Academia, 2008. 1089–2105 s. ISBN 978-80-200-1671-3. S. 1859–1861. 
 • První slovanská svatováclavská legenda. In Staroslověnské legendy českého původu / přeložili, úvody k textům a komentáře napsali a rejstříky opatřili Emilie Bláhová a Václav Konzal. Praha : Vyšehrad, 1976. 399 s. S. 55–139.
 • VAJS, Josef. Sborník staroslovanských literárních památek o sv. Václavu a sv. Lidmile. Praha : Česká akademie věd a umění, 1929. 147 s.
 • VEČERKA, Radoslav. Staroslověnská etapa českého písemnictví. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 176 s. ISBN 978-80-7422-044-9. S. 33, 79. 
 • WEINGART, Miloš. Texty ke studiu jazyka a písemnictví staroslověnského. 2. vyd. Praha: Práce, 1949. 238 s. S. 193–199. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]