Žalm 30

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Žalm 30 ("Hospodine, tebe vyvyšuji", 29 podle řeckého číslování) je jedním z textů biblické knihy žalmů. Je nadepsán: "Žalm. Píseň při posvěcení Hospodinova domu. Davidův." Za jeho autora je tedy ve shodě s tímto nadpisem pokládán král David, není to ovšem možno považovat za historicky prokazatelný fakt. Jde o žalm díkůvzdání, autor Bohu děkuje za milosrdenství a pomoc, které se mu od něj dostalo (což je jedno z nejčastějších témat knihy žalmů). V židovské liturgii je žalm znám jako modlitba mizmor šir, od 17. století jde o součást židovské denní modlitby. Také se často modlí o svátku Chanuka.