Přeskočit na obsah

Španělská královská rodina

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Španělská královská rodina
Španělská královská rodina

Král Juan Carlos I.
Královna Sofie

Rozšířená královská rodina


Děti zesnulé vévodkyně z Badajozu:

 • Doña Simoneta
 • Vikomt de la Torre
 • Don Bruno
 • Don Luis

Vévodkyně ze Sorie a Hernani
Vévoda ze Sorie a Hernani

 • Don Alfonso
 • Doña María

Vévodkyně vdova z Kalábrie

Španělská královská rodina (španělsky: Familia Real Española) sestává z krále Filipa VI., královny Letizie, jejich dětí (Leonor, kněžny asturské, a infantky Sofie Španělské). Královská rodina žije v paláci Zarzuela v Madridu, ačkoli jejich oficiálním sídlem je královský palác v Madridu. Členství v královské rodině je definováno královským výnosem. Obvykle ji tvoří španělský král, panovníkova manželka, panovníkovi rodiče a následník španělského trůnu.[1]

Tituly a oslovení[editovat | editovat zdroj]

Erb španělské monarchie

Tituly a oslovení královské rodiny jsou následující:[2]

 • Osoba na trůnu je král (španělsky: el Rey) nebo královna (španělsky: la Reina), nese i další tituly týkající se koruny nebo náležející členům královské rodiny. Oslovují se jako Jeho nebo Její Veličenstvo.
 • Králova manželka nese titul královny (manželky) a je oslovována Její Veličenstvo.
 • Manžel vládnoucí královny, známý jako „choť španělské královny“, nese titul princ a je označován jako Jeho královská Výsost.[pozn. 1]
 • Následník trůnu nebo předpokládaný následník nese titul kníže nebo kněžna z Asturie a je oslovován Jeho nebo Její královská výsost.
 • Královi děti, které nejsou knížetem nebo kněžnou z Asturie, stejně jako děti knížete nebo kněžny, nesou titul infant nebo infantka a jsou oslovování jako Jeho nebo Její královská výsost. Děti infantů nebo infantek mají hodnost (ale ne titul) grand a oslovení Jeho nebo Její Excelence.
 • Manželé a vdovy nebo vdovci po panovníkových synech a dcerách, kromě těch, kteří mají titul knížete nebo kněžny z Asturie, mají nárok na oslovení a vyznamenání, které jim panovník může udělit.
 • Panovník může také udělit titul infanta nebo infantky s oslovením Výsost.

Členové královské rodiny[editovat | editovat zdroj]

Členové královy rodiny[editovat | editovat zdroj]

Bourbonští-Obojí Sicílie[editovat | editovat zdroj]

Postavení podle ústavy[editovat | editovat zdroj]

Španělská ústava (Constitución Española) z roku 1978 v článku 57.1 ustavuje: „Španělská koruna (La Corona de España) je dědičná v potomcích J. V. Dona Juana Carlose Bourbonského, legitimního dědice historické dynastie“.

Popis královské rodiny[editovat | editovat zdroj]

Držitel koruny[editovat | editovat zdroj]

„Držitel koruny“ (El Titular de la Corona) je osoba, jež požívá osobního práva na trůn (el Trono), podle aplikace dědičných práv uzákoněných v Ústavě (Constitución).

Jeho oficiální titul je Král a královna Španělska a náleží jim titul Jeho Veličenstvo (Su Majestad).

Připadá-li koruna na ženu, je tato osoba obvykle označována jako „Královna – vlastnice“ („Reina propietaria“), kvůli zdůraznění rozdílu „Královny – manželky (panovníka)“ („Reina consorte“), jež je takto označována jako manželka Krále.

V kterémkoli z obou případů je Držitel koruny uváděn svým křestním jménem, čemuž předchází titul Veličenstvo (Majestad) a označení Král Španělský nebo Královna Španělská (Rey o Reina de España), což je následováno odpovídající posloupností podle seznamu španělských vládců, což je dále král Kastilie.

Královna – manželka, nebo manžel královny[editovat | editovat zdroj]

Článek 58 Španělské ústavy:

„Královna – manželka nebo manžel královny nemohou vykonávat ústavní funkce s výjimkou určení k regentství

Je-li Držitelem koruny (Titular de la Corona) muž, jeho žena se nazývá královnou a náleží jí oslovení Veličenstvo (Majestad), dokud jí je, nebo pokud zůstane vdovou po králi.

Je-li Držitelkou koruny žena, její manžel je nositelem titulu Kníže[zdroj?] (Príncipe) a náleží mu oslovení Královská Výsost (Alteza Real). Neexistuje žádná ústavní překážka, aby budoucí královna Španělska nemohla povýšit svého chotě do hodnosti „Krále manžela“, s oslovením Veličenstvo (Majestad).

Dědic koruny[editovat | editovat zdroj]

Článek 57.2 Španělské ústavy:

„Princi následníkovi, od jeho narození nebo od data, kdy se nastane situace vedoucí k jeho jmenování králem, požívá hodnosti Kníže asturský (Príncipe de Asturias) a ostatní tituly vázané tradičně na následníka španělského trůnu“.

Osobě přímo povolané k následnictví na trůn v případě úmrtí nebo abdikace Držitele koruny, tj. osobě, která by se automaticky stala králem nebo královnou Španělska v případě, že by stávající Král nebo Královna zemřel či abdikoval, náleží hodnost Kníže nebo Kněžna z Asturie (Príncipe o Princesa de Asturias) a je oslovován jako Královská Výsost (Alteza Real).

Hodnost Kníže nebo Kněžna z Asturie a oslovení Královská Výsost (Alteza Real) náleží následníkovi trůnu (Heredero de la Corona) od chvíle, kdy se umístí na prvním místě v pořadí následnictví, ať svým narozením (jak je tomu v případě prvního mužského potomka Krále), nebo získáním prvního v pořadí později (jak by tomu bylo v případě, kdyby kníže z Asturie zemřel bez následníků, avšak Král by měl ještě další syny nebo dcery).

Choť knížete nebo kněžny z Asturie sdílí stejný titul i oslovení, bez rozlišení pohlaví.

Potomci Držitele koruny[editovat | editovat zdroj]

Synové a dcery Držitele koruny, kteří nepožívají nároku na titul kníže nebo kněžna z Asturie, stejně jako potomci těchto, jsou od svého narození Infanti Španělska a náleží jim oslovení Královská Výsost (Alteza Real).

Jejich choti, pokud ovdoví nebo zůstanou vdovci, i nadále užívají svého titulu a získají oslovení, které jim jako svou milost udělí Držitel koruny, jako výsadu podle článku 62.h) Španělské ústavy.

Vnuci Držitele koruny[editovat | editovat zdroj]

Potomkům španělských infantů náleží titul grand, aniž by tím vznikal nárok na jiný zvláštní titul kromě Excelence (Excelencia).

O sňatcích[editovat | editovat zdroj]

Článek 57.4 Španělské ústavy:

„Pokud osoba, která, ačkoli má nárok na následnictví trůnu, uzavře sňatek i přes výslovný zákaz Krále a Generálních kortesů (Cortes Generales), budou vyloučeny z nároku na následnictví pro svou osobu i své potomky“.

Z toho důvodu se sňatek potomků krále stává státní záležitostí, tudíž tito musejí zohlednit nejen souhlas panovníka, ale také souhlas Generálních kortesů. V opačném případě zaniká jejich nárok na následnictví.

Veřejná role[editovat | editovat zdroj]

Členové španělské královské rodiny jsou často žádáni neziskovými charitativními, kulturními nebo náboženskými organizacemi, nejenom ve Španělsku, aby se stali jejich patrony. Je to úloha, kterou španělská ústava uznává a kodifikuje v hlavě II čl. 62 písm. j). Královské patronství zprostředkovává pocit oficiální důvěryhodnosti, protože organizace je prověřována z hlediska vhodnosti. Královská přítomnost často výrazně zvyšuje profil organizace a přitahuje mediální publicitu a veřejný zájem, který by organizace jinak nezískala, což napomáhá charitativní činnosti nebo kulturním událostem. Členové královské rodiny využívají své významné postavení k tomu, aby pomohly organizaci získávat finanční prostředky nebo propagovat vládní politiku.

Slavnostní předávání Cen kněžny asturské

Členové královské rodiny mohou dále sledovat své charitativní a kulturní zájmy. Královna Sofie věnuje většinu svého času Nadaci královny Sofie (Fundación Reina Sofía),[23] zatímco Leonor, kněžna asturská každoročně uděluje Ceny kněžny asturské (Premios Princesa de Asturias), jejichž cílem je propagovat „vědecké, kulturní a humanistické hodnoty, které jsou součástí univerzálního dědictví lidstva.“[24]

Král Filip VI. slouží jako prezident Organizace iberoamerických států, která pořádá každoroční iberoamerický summit. Slouží také jako prezident nadace Codespa, která financuje konkrétní aktivity hospodářského a sociálního rozvoje v Latinské Americe a dalších zemích, a jako prezident španělské pobočky Asociace evropských novinářů, která je složena z odborníků na komunikaci.[25] Král Filip VI. také slouží jako čestný předseda slavnostního předávání národních cen Ministerstva kultury.

Infantka Elena, vévodkyně z Luga, starší dcera Juana Carlose je ředitelkou kulturních a sociálních projektů nadace Mapfre, zatímco infantka Cristina, mladší dcera Juana Carlose působila jako velvyslankyně dobré vůle při OSN na 2. světovém shromáždění o stárnutí a je členem správní rady nadace Dali Foundation, prezidentkou Mezinárodní nadace pro plachtění zdravotně postižených a ředitelkou sociální péče v nadaci La Caixa v Barceloně kde žije se svou rodinou.

Král Juan Carlos, královna Sofie a infantka Cristina jsou všichni členové Skupiny Bilderberg, neformální think-tank zaměřené na americké a evropské vztahy a další světové problémy.[26][27]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. Královna Isabela II. udělila svému manželovi Františkovi, vévodovi z Cádizu, titul krále a oslovení Jeho Veličenstvo.

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Spanish royal family na anglické Wikipedii.

 1. {{{typ}}} č. Real Decreto 2917/1981 ze dne 1981-12-12, Real Decreto 2917/1981, de 27 de noviembre, sobre Registro Civil de la Familia Real. [cit. 2022-10-19]. Dostupné online.
 2. {{{typ}}} č. Real Decreto 1368/1987 ze dne 1987-11-12, Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes. [cit. 2022-10-19]. Dostupné online.
 3. Inicio - Actividades y Agenda - Hitos más importantes de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias. www.casareal.es [online]. [cit. 2022-10-19]. Dostupné online. 
 4. PAÍS, El. Don Felipe de Borbón, principe de Asturias. El País. 1977-01-21. Dostupné online [cit. 2022-10-19]. ISSN 1134-6582. (španělsky) 
 5. Fiesta spirit returns for royal wedding. www.telegraph.co.uk [online]. [cit. 2022-10-19]. Dostupné online. 
 6. a b Felipe takes over as new king of Spain. BBC News. 2014-06-18. Dostupné online [cit. 2022-10-19]. (anglicky) 
 7. Letizia Ortiz, Reina de España. El Comercio [online]. 2014-06-19 [cit. 2022-10-19]. Dostupné online. (španělsky) 
 8. DiariodeNavarra.es -. web.archive.org [online]. 2007-02-16 [cit. 2022-10-19]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2007-02-16. 
 9. a b c Spain's future queen gives birth. news.bbc.co.uk. 2005-10-31. Dostupné online [cit. 2022-10-19]. (anglicky) 
 10. a b Spanish crown princess has second daughter. Reuters. 2007-04-30. Dostupné online [cit. 2022-10-19]. (anglicky) 
 11. BERNECKER, Walther L. Monarchy and Democracy: The Political Role of King Juan Carlos in the Spanish Transition. Journal of Contemporary History. 1998-01, roč. 33, čís. 1, s. 65–84. Dostupné online [cit. 2024-05-18]. ISSN 0022-0094. DOI 10.1177/003200949803300104. (anglicky) 
 12. ABC MADRID 21-12-1963 página 65 - Archivo ABC. abc [online]. 2019-08-08 [cit. 2024-05-17]. Dostupné online. 
 13. Boletín Oficial del Estado. Texto del Documento. www.boe.es [online]. 2008-01-16 [cit. 2024-05-17]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. 
 14. ESCHISMÓGRAFO. Froilán descoloca a sus propios familiares y amigos con un giro inesperado. www.esdiario.com [online]. 2018-07-18 [cit. 2024-05-17]. Dostupné online. (anglicky) 
 15. GALAZ, Mábel. Nace la primera nieta de los Reyes, que se llamará Victoria Federica. El País. 2000-09-10. Dostupné online [cit. 2024-05-17]. ISSN 1134-6582. (španělsky) 
 16. {{{typ}}} č. Real Decreto 1502/1997 ze dne 1997-09-27, Real Decreto 1502/1997, de 26 de septiembre, por el que se concede, con carácter vitalicio, la facultad de usar el título de Duquesa de Palma de Mallorca a Su Alteza Real la Infanta Doña Cristina. [cit. 2024-05-17]. Dostupné online.
 17. La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin firman su divorcio en secreto. HOLA [online]. 2024-01-24 [cit. 2024-05-17]. Dostupné online. (španělsky) 
 18. a b c d GÓMEZ, Luis. How an ideal couple’s life went to hell. EL PAÍS English [online]. 2014-02-11 [cit. 2024-05-17]. Dostupné online. (anglicky) 
 19. El agridulce 81 cumpleaños de la infanta Margarita. HOLA [online]. 2020-03-06 [cit. 2024-05-17]. Dostupné online. (španělsky) 
 20. ABC MADRID 13-10-1972 página 35 - Archivo ABC. abc [online]. 2019-08-13 [cit. 2024-05-17]. Dostupné online. 
 21. PRESS, Europa. Carlos Zurita cumple 78 años, un cumpleaños más marcado por la polémica de Casa Real. www.europapress.es [online]. 2021-10-09 [cit. 2024-05-17]. Dostupné online. 
 22. ABC MADRID 10-02-1998 página 103 - Archivo ABC. abc [online]. 2019-08-29 [cit. 2024-05-17]. Dostupné online. 
 23. Inicio - ES. www.fundacionreinasofia.es [online]. [cit. 2021-09-12]. Dostupné online. 
 24. Fundacion Principe de Asturias - Bienestar Social y Cultural. Fundación Principe de Asturias [online]. [cit. 2021-09-12]. Dostupné online. (anglicky) 
 25. Fundación Codespa - damos la vuelta al mundo. web.archive.org [online]. 2009-05-04 [cit. 2021-04-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2009-05-04. 
 26. The Bilderberg group. the Guardian [online]. 2004-06-04 [cit. 2021-04-23]. Dostupné online. (anglicky) 
 27. A press release distributed by PR Newswire Europe. web.archive.org [online]. 2011-04-30 [cit. 2021-04-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2011-04-30. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]