Šablona:Infobox - chemický prvek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, HledáníZnk

název

  {{{elektronová konfigurace}}}
A Znk
Z
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
Obecné
Název (lat.), značka, číslo {{{název}}} ({{{latinský}}}), {{{značka}}} , {{{číslo}}}
Registrační číslo CAS {{{RN-CAS}}}
Umístění v PSP {{{skupina}}} skupina,

{{{perioda}}}. perioda, blok {{{blok}}}

Char. skupina nespecifikováno
Hmotnostní zlomekzem. kůře {{{hmotnostní zlomek v zemské kůře}}} ppm
Konc. v mořské vodě {{{koncentrace v mořské vodě}}} mg/l
Počet přírodních izotopů {{{počet přírodních izotopů}}}
Vzhled {{{vzhled}}}
[[Soubor:{{{obrázek}}}|255px|{{{popis obrázku}}}]]
[[Soubor:{{{spektrum}}}|255px|Emisní spektrum]]
Atomové vlastnosti
Rel. at. hmotnost {{{relativní atomová hmotnost}}}
Atomový poloměr {{{atomový poloměr}}} pm
Kovalentní poloměr {{{kovalentní poloměr}}} pm
van der Waalsův poloměr {{{van der waalsův poloměr}}} pm
Elektronová konfigurace {{{elektronová konfigurace}}}
Elektronů v hladinách {{{elektronů ve slupkách}}}
Oxidační číslo {{{oxidační čísla}}}
Fyzikální vlastnosti
Skupenství {{{skupenství}}}
Krystalová struktura {{{krystalová struktura}}}
Hustota {{{hustota}}}
Kritická hustota {{{kritická hustota}}} g cm−3
Tvrdost {{{tvrdost}}} (Mohsova stupnice)
Magnetické chování {{{magnetické chování}}}
Měrná magnetická susceptibilita {{{magnetická susceptibilita}}}
Teplota tání {{{teplota tání c}}} °C ({{{teplota tání k}}} K)
Teplota varu {{{teplota varu c}}} °C ({{{teplota varu k}}} K)
Kritická teplota {{{kritická teplota c}}} °C ({{{kritická teplota k}}} K)
Teplota trojného bodu {{{teplota trojného bodu c}}} °C ({{{teplota trojného bodu k}}} K)
Teplota přechodu do supravodivého stavu {{{teplota supravodivosti}}}
Teplota změny krystalové modifikace {{{teplota změny modifikace}}}
Tlak trojného bodu {{{tlak trojného bodu}}} kPa
Kritický tlak {{{kritický tlak}}} kPa
Molární objem {{{molární objem}}} · 10−6 m3/mol
Dynamický viskozitní koeficient {{{dynamický viskozitní koef.}}}
Kinematický viskozitní koeficient {{{kinematický viskozitní koef.}}}
Tlak nasycené páry {{{tlak nasycené páry}}}
Rychlost zvuku {{{rychlost zvuku}}} m/s
Index lomu {{{index lomu}}}
Relativní permitivita {{{relativní permitivita}}}
Elektrická vodivost {{{elektrická vodivost}}} S·m−1
Měrný elektrický odpor {{{elektrický odpor}}}
Teplotní součinitel el. odporu {{{součinitel elektrického odporu}}}
Tepelná vodivost {{{tepelná vodivost}}} W·m−1·K−1
Povrchové napětí {{{povrchové napětí}}}
Termodynamické vlastnosti
Skupenské teplo tání {{{skup. teplo tání}}}
Specifické teplo tání {{{spec. teplo tání}}}
Skupenské teplo varu {{{skup. teplo varu}}}
Specifické teplo varu {{{spec. teplo varu}}}
Molární atomizační entalpie {{{molární atomizační entalpie}}}
Entalpie fázové přeměny modifikace {{{entalpie fázové přeměny modifikace}}}
absolutní entropie {{{absolutní entropie}}}
Měrná tepelná kapacita {{{měrná tepelná kapacita}}}
Molární tepelná kapacita {{{molární tepelná kapacita}}}
Spalné teplo na m³ {{{spalné teplo na m3}}}
Spalné teplo na kg {{{spalné teplo na kg}}}
Různé
Van der Waalsovy konstanty {{{van der Waalsovy konstanty}}}
Teplotní součinitel délkové roztažnosti {{{součinitel délkové roztažnosti}}}
Redoxní potenciál {{{elektrodový potenciál}}} V
Elektronegativita {{{elektronegativita}}} (Paulingova stupnice)
Ionizační energie {{{ionizační energie}}}
Iontový poloměr {{{iontový poloměr}}} pm
Bezpečnost
Symboly nebezpečí
{{{symboly nebezpečí}}}
R-věty {{{R-věty}}}
S-věty {{{S-věty}}}
Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky SI a STP.
Template-info.svg Dokumentace   [Zobrazit] [Editovat] [Historie stránky] [vyprázdnit paměť]

Toto je základní šablona, která se vkládá, aby zajistila jednotnou tabulku pro informace o chemickém prvku. O šablonu se stará Wikipedie:WikiProjekt Prvky. Do sady dále patří:

{{Infobox - chemický prvek/Stabilní izotop
| A=1 | značka=H | výskyt=99.985% | n=0 }}
{{Infobox - chemický prvek/Nestabilní izotop | A=3 | značka=H 
| výskyt=[[Umělý izotop|umělý]] | poločas=12,32 [[rok|let]]  
| druh=[[beta rozpad|β<sup>−</sup>]] | MeV=0.019 
| A produktu=3 | značka produktu=[[helium|He]]}}
{{Infobox - chemický prvek/Nestabilní izotop 3 | A=3 | značka=H 
| výskyt=[[Umělý izotop|umělý]] | poločas=12,32 [[rok|y]]
| druh 1=[[beta rozpad|β<sup>−</sup>]]| MeV 1=0.019 
| A produktu 1=3 | značka produktu 1=[[helium|He]]
| druh 2=[[Emise neutronu|n]] | MeV 2=__ 
| A produktu 2=__ | značka produktu 2=[[helium|He]]
| druh 3=__ | MeV 3=__
| A produktu 3=__ | značka produktu 3=__}}

Parametry[editovat | editovat zdroj]

Všechny položky, které nejsou zobrazeny v tabulce nahoře, jsou nepovinné.


{{Infobox - chemický prvek
<!-- tabulka ( + část obecné) -->
|značka=chemická značka prvku bez formátování
|číslo=protonové číslo (Z)
|nukleonové=nuklonové číslo (A)
|název=název prvku bez formátování
|latinský=latinský název bez formátování
|nad=odkaz se značkou prvku, který je nad
|pod=odkaz se značkou prvku, který je pod
|vlevo=odkaz s názvem prvku, který je vlevo
|vpravo=odkaz s názvem prvku, který je vpravo
|dolní tabulka=ano (pokud je na stránce vložena Šablona:Periodická tabulka (široká)!)
<!-- obecné -->
|chemická skupina=přesná hodnota podle Šablona:Infobox - chemický prvek/Skupina!
|RN-CAS=Registrační číslo CAS
|skupina=odkaz se skupinou periodické tabulky arabské šíslo + římské.A/B)
|perioda=odkaz na periodu periodické tabulky
|blok=odkaz na blok periodické tabulky
|hmotnostní zlomek v zemské kůře= (jednotka ppm zahrnuta)
|koncentrace v mořské vodě= (jednotka mg/l zahrnuta)
|počet přírodních izotopů=
|obrázek=pouze název obrázku bez "Soubor:"
|popis obrázku=popis obrázku
|spektrum=pouze název obrázku spektra bez "Soubor:"
|vzhled=
<!-- Atomové vlastnosti -->
|relativní atomová hmotnost= (jednotka u zahrnuta)
|atomový poloměr= (jednotka pm zahrnuta)
|kovalentní poloměr= (jednotka pm zahrnuta)
|van der waalsův poloměr= (jednotka pm zahrnuta)
|elektronová konfigurace= [Přecházející vzácný plyn|[<sub>Z</sub>Značka]]] ns<sup>2</sup> ...
|elektronů ve slupkách=počet elektronů v energetických hladinách
|oxidační čísla= římské číslice, preferované tučně
<!-- Fyzikální vlastnosti -->
|skupenství= skupenství (doplňující údaje v závorce) 
|krystalová struktura==
|hustota= g/cm³ (jednotka není zahrnuta)
|kritická hustota= (jednotka g/cm³ je zahrnuta)
|tvrdost=Mohsova stupnice tvrdosti
|magnetické chování=
|magnetická susceptibilita=
|teplota tání c= (jednotka °C zahrnuta)
|teplota tání k= (jednotka K zahrnuta)
|teplota varu c= (jednotka °C zahrnuta)
|teplota varu k= (jednotka K zahrnuta)
|kritická teplota c= (jednotka °C zahrnuta)
|kritická teplota k= (jednotka K zahrnuta)
|teplota trojného bodu c= (jednotka °C zahrnuta)
|teplota supravodivosti=
|teplota změny modifikace=
|tlak trojného bodu= (jednotka kPa zahrnuta)
|kritický tlak= (jednotka kPa zahrnuta)
|molární objem= (jednotka · 10−6 m3/mol zahrnuta)
|dynamický viskozitní koef.=
|kinematický viskozitní koef.=
|tlak nasycené páry=
|rychlost zvuku=
|index lomu=
|relativní permitivita=
|elektrická vodivost=
|elektrický odpor=
|součinitel elektrického odporu=
|tepelná vodivost=
|povrchové napětí=
<!-- Termodynamické vlastnosti -->
|skup. teplo tání=
|spec. teplo tání=
|skup. teplo varu=
|spec. teplo varu=
|molární atomizační entalpie=
|entalpie fázové přeměny modifikace=
|absolutní entropie=
|měrná tepelná kapacita=
|molární tepelná kapacita=
|spalné teplo na m3=na m³
|spalné teplo na kg=
<!-- Různé -->
|různé=povoluje tuto sekci
|van der Waalsovy konstanty=
|součinitel délkové roztažnosti=
|elektrodový potenciál=
|elektronegativita= (Paulingova stupnice)
|ionizační energie=
|iontový poloměr=
<!-- Izotopy -->
|izotopy={{sada šablon pro izotopy - viz výše}}
<!-- Bezpečnost -->
|bezpečnost=zobrazit (použijte pro zobrazení části o bezpečnosti)
|symboly nebezpečí= (sem šablony symbolů)
|R-věty= (sem šablony R-vět)
|S-věty= (sem šablony S-vět)
}}

Seznam bez doplněného komentáře pro okopírování:

{{Infobox - chemický prvek
<!-- tabulka ( + část obecné) -->
|značka=
|číslo=
|nukleonové=
|název=
|latinský=
|nad=
|pod=
|vlevo=
|vpravo=
|dolní tabulka=ano
<!-- obecné -->
|chemická skupina=Nekovy/Vzácné plyny/Alkalické kovy/Kovy alkalických zemin/
Přechodné kovy/Lanthanoidy/Aktinoidy/Nepřechodné kovy/Polokovy/Halogeny/Ostatní
|RN-CAS=
|skupina=
|perioda=
|blok=o
|hmotnostní zlomek v zemské kůře=
|koncentrace v mořské vodě=
|počet přírodních izotopů=
|obrázek=bez "Soubor:"
|popis obrázku=
|spektrum=bez "Soubor:"
|vzhled=
<!-- Atomové vlastnosti -->
|relativní atomová hmotnost=
|atomový poloměr=
|kovalentní poloměr=
|van der waalsův poloměr= 
|elektronová konfigurace=
|elektronů ve slupkách=
|oxidační čísla=
<!-- Fyzikální vlastnosti -->
|skupenství=
|krystalová struktura=
|hustota=
|kritická hustota= 
|tvrdost=
|magnetické chování=
|magnetická susceptibilita=
|teplota tání c=
|teplota tání k=
|teplota varu c=
|teplota varu k=
|kritická teplota c=
|kritická teplota k=
|teplota trojného bodu c=
|tlak trojného bodu=
|teplota supravodivosti=
|teplota změny modifikace=
|kritický tlak=
|molární objem=
|dynamický viskozitní koef.=
|kinematický viskozitní koef.=
|tlak nasycené páry=
|rychlost zvuku=
|index lomu=
|relativní permitivita=
|elektrická vodivost=
|elektrický odpor=
|součinitel elektrického odporu=
|tepelná vodivost=
|povrchové napětí=
<!-- Termodynamické vlastnosti -->
|skup. teplo tání=
|spec. teplo tání=
|skup. teplo varu=
|spec. teplo varu=
|molární atomizační entalpie=
|entalpie fázové přeměny modifikace=
|absolutní entropie=
|měrná tepelná kapacita=
|molární tepelná kapacita=
|spalné teplo na m3=
|spalné teplo na kg=
<!-- Různé -->
|různé=ano
|van der Waalsovy konstanty=
|součinitel délkové roztažnosti=
|elektrodový potenciál=
|elektronegativita=
|ionizační energie=
|iontový poloměr=
<!-- Izotopy -->
|izotopy={{sada šablon pro izotopy - viz výše}}
<!-- Bezpečnost -->
|bezpečnost=
|symboly nebezpečí=
|R-věty=
|S-věty=
}}