Šablona:Infobox - křesťanský vůdce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Infobox křesťanský vůdce je používán primárně v článcích duchovních, a to obvykle v úvodu hesla. Představuje však komplexní mnohoparametrovou šablonu, kterou lze využít i u dalších osob (žen), u nichž lze zaplnit tematicky specifické položky infoboxu (např. u řeholníka nekněze, (Bohu) zasvěcené ženy).

Použití[editovat zdroj]

Následující tabulku vložte do textu a doplňte hodnoty za = . Všechny položky jsou nepovinné.

{{Infobox - křesťanský vůdce
 | typ = 
 | čestný prefix = 
 | jméno = 
 | čestný sufix = 
 | titul = 
 | obrázek = 
 | velikost obrázku = 
 | alt = 
 | popisek = 
 | církev = 
 | provincie = 
 | metropole = 
 | arcidiecéze = 
 | diecéze = 
 | sídlo = 
 | datum jmenování = 
 | zvolen = <!-- alternativa k datu jmenování -->
 | uveden do úřadu = 
 | období služby = <!-- alternativa k datu jmenování -->
 | pontifikát začal = 
 | pontifikát skončil = 
 | emeritura = 
 | předchůdce = 
 | nástupce = 
 | v opozici k = 
 | titulární kostel = 
 | heslo = 
 | heslo česky = 
 | znak = 
 | velikost znaku = 
 | institut = 
 | hnutí = 
 | postulát = 
 | noviciát = 
 | zasvěcení = 
 | sliby = 
 | dočasné sliby = 
 | doživotní sliby = 
 | opatská benedikce = 
 | ordinace = 
 | změna = 
 | služby = 
 | nižší svěcení = 
 | jáhenské svěcení = 
 | světitel jáhna = 
 | kněžské svěcení = 
 | světitel kněze = 
 | biskupské svěcení = 
 | světitel biskupa = 
 | 1. spolusvětitel biskupa = 
 | 2. spolusvětitel biskupa = 
 | kardinálská kreace = 
 | kreoval = 
 | titul kardinála = 
 | další úřady = <div>
*úřad 1 (rok–rok)
*úřad 2 (rok–rok)
</div>
 | zúčastnil se = <div>
*významné události 1
*významné události 2
</div>
 | rodné jméno = 
 | jméno v rodném jazyce = 
 | země = 
 | datum narození = <!-- {{Datum narození a věk | rok | měsíc | den}} -->
 | místo narození = 
 | křest = 
 | první svaté přijímání = 
 | biřmování = 
 | datum úmrtí = 
 | místo úmrtí = 
 | příčina úmrtí = 
 | místo pohřbení = 
 | zeměpisná šířka = <!-- místa hrobu -->
 | zeměpisná délka = <!-- místa hrobu -->
 | národnost = 
 | denominace = 
 | vyznání = 
 | osobní sídlo = 
 | rodiče = 
 | blízká osoba = 
 | choť = 
 | děti = 
 | příbuzní = 
 | povolání = 
 | vzdělání = 
 | alma mater = 
 | ovlivněn = 
 | ovlivnil = 
 | známý díky = 
 | významné dílo = 
 | podpis = 
 | velikost podpisu = 
 | alt podpisu = 
 | citát = 
 | řády a ocenění = 
 | poznámky = 
 | související články = 
 | web = 
 | začátek procesu = <!-- začátek kanonizačního procesu -->
 | datum beatifikace = 
 | místo beatifikace = 
 | beatifikoval = 
 | datum kanonizace = 
 | místo kanonizace = 
 | kanonizoval = 
 | svátek = 
 | uctíván církvemi = 
 | titul svatého = 
 | atributy = 
 | patron = 
 | spolupatron = 
 | místo úcty = 
 | popření kultu = 
 | jméno papeže = 
 | commonscat = 
 | wikicitáty = 
}}

Položky u žen[editovat zdroj]

Přechýlené a další položky u žen:

 | zvolena = <!-- alternativa k datu jmenování -->
 | uvedena do úřadu = 
 | předchůdkyně = 
 | nástupkyně = 
 | benedikce abatyše = 
 | zúčastnila se = 
 | místo pohřbení = <!-- použijte a zobrazí se „Místo pohřbení“ -->
 | choť = <!-- použijte a zobrazí se „Choť“ --> 
 | známá díky = 
 | ovlivněna = 
 | ovlivnila = 
 | uctívána církvemi = 
 | titul svaté = 
 | atributy = 
 | patronka = 
 | spolupatronka = 

Popis parametrů[editovat zdroj]

Parametr Popis
Záhlaví
typ
     uveďte: laik
     uveďte: kněz / duchovní (základní varianta)
     uveďte: monsignore / prelát / hodnostář
     uveďte: územní opat / biskup / arcibiskup / patriarcha / primas
     uveďte: kardinál
     uveďte: papež / vzdoropapež / blahoslavený / svatý
typ
     uveďte: blahoslavená, svatá
     uveďte: křesťanka, katechumenka, žena
     uveďte: zasvěcená osoba, řeholnice, sestra
     uveďte: kazatelka, pastýřka, jáhenka, farářka, starší
     uveďte: biskupka
     uveďte: matka, představená, abatyše, zakladatelka
čestný prefix čestný prefix
jméno jméno duchovního
čestný sufix čestný sufix
titul titul úřadu
obrázek obrázek duchovního
velikost obrázku základní = 250px; použijte jen v nutných případech
alt výška obrázku; použijte jen v nutných případech
popisek popisek obrázku
Aktuální / poslední / nejvyšší zastávaný úřad
církev církev, k níž duchovní náleží
provincie provincie služby duchovního
metropole metropole provincie
arcidiecéze arcidiecéze služby duchovního
diecéze diecéze služby duchovního
sídlo sídlo
datum jmenování datum jmenování duchovního do úřadu
zvolen v případě zvolení vyplňte tento parametr
uveden do úřadu datum, kdy se duchovní ujal úřadu
období služby při nevyplnění jiných časových údajů ve vztahu k úřadu, uveďte období výkonu funkce úřadu/služby
pontifikát začal datum
pontifikát skončil datum
emeritura datum konce výkonu úřadu duchovního, ekvivalent ukončení pontifikátu u papeže
předchůdce předchůdce v úřadu
nástupce nástupce v úřadu
v opozici k uvádí se např. u vzdoropapežů, kteří zastávají paralelní úřad v opozici k papeži (uveďte jméno papeže)
titulární kostel titulární kostel duchovního
heslo heslo duchovního; pokud je heslo uvedeno pouze česky, pak se zapisuje k tomuto parametru
heslo česky pokud je heslo uvedeno latinsky (cizojazyčně), lze jej uvést také v češtině
znak obrázek znaku duchovního
velikost znaku základní = 120px; jen v nutných případech
Zasvěcený život
institut odborně: Institut zasvěceného života, a spadají sem všechny formy zasvěceného života: řeholní i sekulární instituty, prostě všechen zasvěcený život) – např. dominikáni, salesiáni, jezuité.
hnutí hnutí, ke kterému duchovní patří
postulát místo a datum postulátu
noviciát místo a datum noviciátu
sliby sliby různého typu: časné, trvalé, ale také se jim někdy říká první či věčné, slavné atd.
dočasné sliby (latinsky Professio temporaria)
doživotní sliby (latinsky Professio perpetua)
opatská benedikce datum a místo této svátostiny
benedikce abatyše datum a místo této svátostiny
ordinace ordinace – datum a místo vysvěcení
změna u duchovních, kteří odešli z řehole a stali se diecézními kněžími, nebo, a to se také vyskytuje, vyměnili jeden řeholní institut za jiný. Zpravidla lehčí za náročnější.
Svěcení
služby liturgické služby – (od) datum + typ služby (lektor, akolyta nebo i charitativní služba, katecheta, pastorační asistent, kostelník, varhaník, regenschori…), vykonávána kde (jméno kláštera, kostela…)
nižší svěcení datum a druh nižšího svěcení (ostiář, lektor, exorcista, akolyta, podjáhen), event. kde bylo nižší svěcení přijato (jméno kláštera, kostela…)
jáhenské svěcení datum jáhenského svěcení
světitel jáhna světitel jáhna
kněžské svěcení datum kněžského svěcení
světitel kněze světitel kněze
biskupské svěcení datum biskupského svěcení
světitel biskupa světitel biskupa
1. spolusvětitel biskupa 1. spolusvětitel biskupa
2. spolusvětitel biskupa 2. spolusvětitel biskupa
kardinálská kreace místo a datum povýšení duchovního na kardinála
kreoval duchovní, který vedl kreaci, případně druh papežské konzistoře
titul kardinála kardinál-jáhen, kardinál-kněz, kardinál-biskup
Vykonávané úřady a funkce
další úřady další úřady, které duchovní v minulosti zastával; uvádí se v chronologickém pořadí; nejvýše (začíná se) od nejstaršího úřadu, kterým duchovní začínal; použijte formu s <div></div> (viz příklad vyplněného infoboxu)
zúčastnil se (zapisujte ve druhém pádu) významné události, jichž se duchovní zúčastnil (např. II. vatikánského koncilu, Konkláve v roce 2013); použijte formu s <div></div>
Osobní údaje
rodné jméno rodné jméno duchovního v češtině
jméno v rodném jazyce rodné jméno duchovního v jeho mateřském jazyce
země aktuální název státu, z něhož duchovní pochází
datum narození datum narození duchovního; použijte šablonu {{Datum narození a věk}}
místo narození místo narození duchovního
země narození název státu/země/útvaru v době, kdy se v něm duchovní narodil
křest kdy, kde, kdo křtil (např. Sv. Augustin byl pokřtěn v roce 387 v Miláně sv. Ambrožem)
první svaté přijímání kdy a kde proběhlo první svaté přijímání
biřmování (latinsky confirmatio); kdy, kde proběhlo biřmování, kdo biřmoval (jméno biskupa nebo kněze)
datum úmrtí datum úmrtí duchovního; použijte šablonu {{Datum úmrtí a věk}}
místo úmrtí místo úmrtí duchovního
země úmrtí název státu/země/útvaru v době, kdy v něm duchovní zemřel
příčina úmrtí příčina úmrtí, zejména u mučedníků
místo pohřbení místo pohřbení (budova, hřbitov), vkládejte i u žen, zobrazí se „Místo pohřbení“
zeměpisná šířka pokud je známo místo hrobu (viz {{Souřadnice}})
zeměpisná délka pokud je známo místo hrobu
národnost národnost duchovního
denominace denominace, k níž duchovní patřil
vyznání vyznání duchovního
osobní sídlo osobní sídlo duchovního, kde žije/žil mimo úřad
rodiče rodiče duchovního
blízká osoba blízká osoba duchovního (např. pro sv. Františka z Assisi jí byla sv. Klára)
choť manžel/ka duchovního
děti děti duchovního
příbuzní příbuzní duchovního
povolání původní / další povolání duchovního
vzdělání dosažené vzdělání, absolvovaný obor
alma mater univerzita / vysoká škola
ovlivněn osoby, hnutí, směry, které duchovního významně ovlivnily
ovlivnil osoby, hnutí, směry, které duchovní významně ovlivnil
známý díky čím je duchovní veřejně známý
významné dílo významné dílo duchovního
podpis podpis duchovního
velikost podpisu základní = 125px; použijte jen v nutných případech
alt podpisu výška obrázku podpisu; použijte jen v nutných případech
citát stěžejní citát duchovního
řády a ocenění řády a ocenění duchovního
poznámky důležité poznámky k biografii duchovního, které nejsou zahrnuty v parametrech infoboxu
související články vnitřní odkazy na související články duchovního (u papežů seznamy jejich encyklik, apoštolských cest, jmenovaných kardinálů); uvádí se pouze významné související články; odkazovaná hesla nesmí pouze kopírovat obsah kategorie duchovního, nebo automaticky uvádět články bez vyšší míry významnosti k dané osobě
web oficiální webová stránka duchovního
Svatořečení
začátek procesu začátek kanonizačního procesu
datum beatifikace datum beatifikace duchovního
místo beatifikace místo beatifikace duchovního
beatifikoval osoba, která beatifikovala duchovního
datum kanonizace datum kanonizace duchovního
místo kanonizace místo kanonizace duchovního
kanonizoval osoba, která kanonizovala duchovního
svátek den slavení svátku
uctíván církvemi uvádí se křesťanské církve, které daného světce ctí
titul svatého titul svatého
atributy atributy (kolo, sekera…)
patron čeho/koho je patronem (umělců…)
spolupatron čeho/koho je spolupatronem
místo úcty nejvýznamnější kostel, kaple nebo jiné místo danému světci zasvěcené, dále se uvádí jen odkaz na seznam kostelů zasvěcených dané osobě
popření kultu datum / informace k popření kultu; např. u osoby, u níž byl zahájen proces kanonizace, následně však vyvstaly závažné překážky, které proces vyloučily
Zápatí
jméno papeže uvedeno papežské jméno ve formě „Jan Pavel“, cílový odkaz směřuje na seznam všech papežů tohoto jména.
commonscat jméno duchovního zapsáno obvykle v rodném jazyce/anglicky/latinsky (např. „Ioannes Paulus II“), a to ve formě názvu kategorie na Commons
wikicitáty při odkazech na citáty duchovního v češtině je jméno zapsáno česky ( „Jan Pavel II.“)

Vyplněný infobox[editovat zdroj]

Zdrojový kód[editovat zdroj]

Příklad: Jan Pavel II.

{{Infobox - křesťanský vůdce
 | typ = papež
 | čestný prefix = Svatý
 | jméno = Jan Pavel II.
 | čestný sufix = 
 | titul = [[Papež]]
 | obrázek = JohannesPaul2-portrait.jpg
 | velikost obrázku = 
 | alt = 
 | popisek = Jan Pavel II. v [[Denver]]u, 12. srpna 1993
 | církev = [[římskokatolická církev|římskokatolická]]
 | provincie = 
 | metropole = 
 | arcidiecéze = 
 | diecéze = 
 | sídlo = 
 | datum jmenování = 
 | zvolen = <!-- alternativa k datu jmenování -->
 | uveden do úřadu = 
 | období služby = <!-- alternativa k datu jmenování -->
 | pontifikát začal = 16. října 1978
 | pontifikát skončil = 2. dubna 2005
 | emeritura = 
 | předchůdce = [[Jan Pavel I.]]
 | nástupce = [[Benedikt XVI.]]
 | v opozici k = 
 | titulární kostel = 
 | heslo = [[Totus tuus]]
 | heslo česky = celý Tvůj
 | znak = John paul 2 coa.svg
 | velikost znaku = 
 | institut = 
 | hnutí = 
 | postulát = 
 | noviciát = 
 | sliby = 
 | dočasné sliby = 
 | doživotní sliby = 
 | změna = 
 | jáhenské svěcení = 20. října 1946
 | světitel jáhna = Adam Stefan Sapieha
 | kněžské svěcení = 1. listopadu 1946
 | světitel kněze = Adam Stefan Sapieha
 | biskupské svěcení = 28. září 1958
 | světitel biskupa = Eugeniusz Baziak
 | 1. spolusvětitel biskupa = Franciszek Jop
 | 2. spolusvětitel biskupa = Bolesław Kominek
 | kardinálská kreace = 26. června 1967
 | kreoval = [[Pavel VI.]]
 | titul kardinála = [[kardinál|kardinál-kněz]]
 | další úřady = <div>
*{{nowrap|[[pomocný biskup]] krakovský}} (1958–1964)
*[[titulární biskup]] v Ombi (1958–1964)
*[[arcibiskup]] [[Seznam krakovských biskupů a arcibiskupů|krakovský]] (1964–1978)
*[[kardinál|kardinál-kněz]] v San Caesareo de Appia (1967–1978)
</div>
 | rodné jméno = Karol Wojtyla
 | jméno v rodném jazyce = Karol Józef Wojtyła
 | země = {{Vlajka a název|Polsko}}
 | datum narození = [[18. květen|18. května]] [[1920]]
 | místo narození = [[Wadowice]], [[Druhá Polská republika|Polská republika]]
 | datum úmrtí = {{Datum úmrtí a věk|2005|4|2|1920|5|18}}
 | místo úmrtí = [[Apoštolský palác]], [[Vatikán]]
 | místo pohřbení = v [[Bazilika svatého Petra|Bazilice svatého Petra]]
 | zeměpisná šířka = 41.9022222
 | zeměpisná délka = 12.4533333
 | národnost = polská
 | denominace = [[katolicismus|katolík]]
 | vyznání = 
 | osobní sídlo = 
 | rodiče = [[Karol Wojtyła st.|Karol Wojtyła]]<br />Emilia Wojtyłová
 | partner = 
 | choť = 
 | děti = 
 | povolání = 
 | vzdělání = 
 | alma mater = 
 | známý díky = 
 | významné dílo = 
 | podpis = Signature of John Paul II.svg
 | velikost podpisu = 
 | alt podpisu = 
 | citát = 
 | řády a ocenění = [[Soubor:POL Order Orła Białego BAR.svg|24px|Řád bílé orlice]] [[Řád bílé orlice]]<br /> [[Soubor:WWIRib.gif|24px|Missio Reconciliationis]] Missio Reconciliationis<br /> [[Soubor:POL Order Ecce Homo BAR.png|24px|Order Ecce Homo]] Order Ecce Homo<br /> [[Soubor:Order of St. Gregory the Great.png|24px|Řád sv. Řehoře Velikého]] [[Řád svatého Řehoře Velikého]]<br /> [[Soubor:Presidential Medal of Freedom (ribbon).svg|24px|Prezidentská medaile svobody]] [[Prezidentská medaile svobody|Prez. medaile svobody]]<br /> [[Soubor:POL Order Uśmiechu BAR.svg|24px|Řád úsměvu]] Řád úsměvu
 | poznámky = 
 | web = 
 | začátek procesu = 
 | datum beatifikace = 11. května 2011
 | místo beatifikace = [[Svatopetrské náměstí]], Vatikán
 | beatifikoval = [[Benedikt XVI.]]
 | datum kanonizace = 
 | místo kanonizace = 
 | kanonizoval = 
 | svátek = 22. říjen
 | uctíván = 
 | titul svatého = 
 | atributy = 
 | patron = 
 | spolupatron = [[Světové dny mládeže|Světových dnů mládeže]]
 | místo úcty = 
 | popření kultu = 
 | jméno papeže = Jan Pavel
 | commonscat = Ioannes Paulus II
 | wikicitáty = Jan Pavel II.
}}

Zobrazení v článku[editovat zdroj]

Svatý
Jan Pavel II.
Papež
Jan Pavel II. v Denveru, 12. srpna 1993
Jan Pavel II. v Denveru, 12. srpna 1993
Církevřímskokatolická
Pontifikát začal16. října 1978
Pontifikát skončil2. dubna 2005
PředchůdceJan Pavel I.
NástupceBenedikt XVI.
HesloTotus tuus
celý Tvůj
ZnakZnak
Svěcení
Jáhenské svěcení20. října 1946
světitel Adam Stefan Sapieha
Kněžské svěcení1. listopadu 1946
světitel Adam Stefan Sapieha
Biskupské svěcení28. září 1958
světitel Eugeniusz Baziak
1. spolusvětitel Franciszek Jop
2. spolusvětitel Bolesław Kominek
Kardinálská kreace26. června 1967
kreoval Pavel VI.
Titulkardinál-kněz
Vykonávané úřady a funkce
Zastávané úřady
Osobní údaje
Rodné jménoKarol Wojtyla
(Karol Józef Wojtyła)
ZeměPolskoPolsko Polsko
Datum narození18. května 1920
Místo narozeníWadowice, Polská republika
Datum úmrtí2. dubna 2005 (ve věku 84 let)
Místo úmrtíApoštolský palác, Vatikán
Místo pohřbenív Bazilice svatého Petra
41°54′8″ s. š., 12°27′12″ v. d.
Národnostpolská
Denominacekatolík
RodičeKarol Wojtyła
Emilia Wojtyłová
PodpisPodpis: Jan Pavel II.
Řády a oceněníŘád bílé orlice Řád bílé orlice
Missio Reconciliationis Missio Reconciliationis
Order Ecce Homo Order Ecce Homo
Řád sv. Řehoře Velikého Řád svatého Řehoře Velikého
Prezidentská medaile svobody Prez. medaile svobody
Řád úsměvu Řád úsměvu
Svatořečení
Beatifikace11. května 2011
Svatopetrské náměstí, Vatikán
beatifikoval Benedikt XVI.
Svátek22. říjen
SpolupatronSvětových dnů mládeže
Seznam papežů nosících jméno Jan Pavel
multimediální obsah na Commons
citáty na Wikicitátech
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Svatý Jan Pavel II. (latinsky Ioannes Paulus, italsky Giovanni Paolo), vlastním jménem Karol Józef Wojtyła zvuk [karol juzef vojtyua], (18. květen 1920 Wadowice2. duben 2005 Vatikán) byl polský katolický duchovní, jenž se postupně stal pomocným biskupem (1958–1963), arcibiskupem krakovským (1964–1978), kardinálem (1967) a od 16. října 1978 až do své smrti prvním slovanským a po 455 letech prvním neitalským papežem

Infobox křesťanský vůdce je používán primárně v článcích duchovních

Parametry šablony[Upravit strojový popis šablony]

Tato šablona upřednostňuje parametry formátované v bloku.

ParametrPopisTypStav
typtyp

prázdné

Doporučené hodnoty
laik kněz duchovní monsignore prelát hodnostář územní opat biskup arcibiskup patriarcha primas kardinál papež vzdoropapež blahoslavený svatý blahoslavená svatá křesťanka katechumenka žena zasvěcená osoba řeholnice sestra kazatelka pastýřka jáhenka farářka starší biskupka matka představená abatyše zakladatelka
Automatická hodnota
duchovní
Řetězecpovinný
čestný prefixčestný prefix

prázdné

Řádkanepovinný
jménojméno

prázdné

Řetězecdoporučený
čestný sufixčestný sufix

prázdné

Řádkanepovinný
titul úřadutitul

prázdné

Obsahnepovinný
obrázekobrázek

prázdné

Soubordoporučený
velikost obrázkuvelikost obrázku

velikost obrázku v px

Číslonepovinný
popisek obrázkupopisek

prázdné

Obsahdoporučený
alternativní text obrázkualt

prázdné

Řetězecnepovinný
církevcírkev

prázdné

Obsahnepovinný
provincieprovincie

prázdné

Obsahnepovinný
metropolemetropole

prázdné

Obsahnepovinný
arcidiecézearcidiecéze

prázdné

Obsahnepovinný
diecézediecéze

prázdné

Obsahnepovinný
sídlosídlo

prázdné

Obsahnepovinný
datum jmenovánídatum jmenování

prázdné

Datumnepovinný
zvolenzvolen

prázdné

Neznámýnepovinný
uveden(a) do úřaduuveden do úřadu uvedena do úřadu

prázdné

Datumnepovinný
období službyobdobí služby

prázdné

Obsahnepovinný
pontifikát začalpontifikát začal

prázdné

Datumnepovinný
pontifikát skončilpontifikát skončil

prázdné

Datumnepovinný
emerituraemeritura

prázdné

Datumnepovinný
předchůdce / předchůdkyněpředchůdce předchůdkyně

prázdné

Řádkanepovinný
nástupce / nástupkyněnástupce nástupkyně

prázdné

Řádkanepovinný
v opozici kv opozici k

prázdné

Řádkanepovinný
titulární kosteltitulární kostel

prázdné

Obsahnepovinný
hesloheslo

heslo duchovního; pokud je heslo uvedeno pouze česky, pak se zapisuje k tomuto parametru

Obsahnepovinný
heslo českyheslo česky

pokud je heslo uvedeno latinsky (cizojazyčně), lze jej uvést také v češtině

Obsahnepovinný
znakznak

prázdné

Soubornepovinný
velikost znakuvelikost znaku

prázdné

Číslonepovinný
institutinstitut

prázdné

Neznámýnepovinný
hnutíhnutí

prázdné

Neznámýnepovinný
zasvěcenízasvěcení

prázdné

Neznámýnepovinný
postulátpostulát

prázdné

Neznámýnepovinný
noviciátnoviciát

prázdné

Neznámýnepovinný
slibysliby

prázdné

Neznámýnepovinný
dočasné slibydočasné sliby

prázdné

Neznámýnepovinný
doživotní slibydoživotní sliby

prázdné

Neznámýnepovinný
ordinaceordinace

prázdné

Neznámýnepovinný
benedikce abatyšebenedikce abatyše

prázdné

Neznámýnepovinný
opatská benedikceopatská benedikce

prázdné

Neznámýnepovinný
změnazměna

prázdné

Neznámýnepovinný
službyslužby

prázdné

Neznámýnepovinný
nižší svěcenínižší svěcení

prázdné

Neznámýnepovinný
jáhenské svěceníjáhenské svěcení

prázdné

Neznámýnepovinný
kněžské svěceníkněžské svěcení

prázdné

Neznámýnepovinný
biskupské svěceníbiskupské svěcení

prázdné

Neznámýnepovinný
světitel jáhnasvětitel jáhna

prázdné

Neznámýnepovinný
světitel knězesvětitel kněze

prázdné

Neznámýnepovinný
světitel biskupasvětitel biskupa

prázdné

Neznámýnepovinný
1. spolusvětitel biskupa1. spolusvětitel biskupa

prázdné

Neznámýnepovinný
2. spolusvětitel biskupa2. spolusvětitel biskupa

prázdné

Neznámýnepovinný
kardinálská kreacekardinálská kreace

prázdné

Neznámýnepovinný
kreovalkreoval

prázdné

Neznámýnepovinný
titul kardinálatitul kardinála

prázdné

Neznámýnepovinný
další úřadydalší úřady

prázdné

Neznámýnepovinný
zúčastnil sezúčastnil se

prázdné

Neznámýnepovinný
zúčastnila sezúčastnila se

prázdné

Neznámýnepovinný
rodné jménorodné jméno

prázdné

Neznámýnepovinný
jméno v rodném jazycejméno v rodném jazyce

prázdné

Neznámýnepovinný
zemězemě

prázdné

Neznámýnepovinný
datum narozenídatum narození

prázdné

Datumdoporučený
místo narozenímísto narození

prázdné

Obsahdoporučený
křestkřest

prázdné

Neznámýnepovinný
první svaté přijímáníprvní svaté přijímání

prázdné

Neznámýnepovinný
biřmováníbiřmování

prázdné

Neznámýnepovinný
datum úmrtídatum úmrtí

prázdné

Neznámýnepovinný
místo úmrtímísto úmrtí

prázdné

Neznámýnepovinný
místo pohřbenímísto pohřbení

prázdné

Neznámýnepovinný
zeměpisná šířkazeměpisná šířka

prázdné

Neznámýnepovinný
zeměpisná délkazeměpisná délka

prázdné

Neznámýnepovinný
národnostnárodnost

prázdné

Neznámýnepovinný
denominacedenominace

prázdné

Neznámýnepovinný
vyznánívyznání

prázdné

Neznámýnepovinný
osobní sídloosobní sídlo

prázdné

Neznámýnepovinný
rodičerodiče

prázdné

Neznámýnepovinný
blízká osobablízká osoba

prázdné

Neznámýnepovinný
manželkamanželka

prázdné

Neznámýnepovinný
dětiděti

prázdné

Neznámýnepovinný
povolánípovolání

prázdné

Neznámýnepovinný
vzdělánívzdělání

prázdné

Neznámýnepovinný
alma materalma mater

prázdné

Neznámýnepovinný
ovlivnil / ovlivnilaovlivnil ovlivnila

prázdné

Obsahnepovinný
ovlivněn / ovlivněnaovlivněn ovlivněna

prázdné

Obsahnepovinný
známý/známá díkyznámý díky známá díky

prázdné

Obsahnepovinný
významné dílovýznamné dílo

prázdné

Neznámýnepovinný
citátcitát

prázdné

Neznámýnepovinný
poznámkypoznámky

prázdné

Neznámýnepovinný
související článkysouvisející články

prázdné

Neznámýnepovinný
řády a oceněnířády a ocenění

prázdné

Neznámýnepovinný
příčina úmrtípříčina úmrtí

prázdné

Neznámýnepovinný
choťchoť

prázdné

Neznámýnepovinný
příbuznípříbuzní

prázdné

Neznámýnepovinný
podpispodpis

prázdné

Soubornepovinný
velikost podpisuvelikost podpisu

prázdné

Číslonepovinný
alt podpisualt podpisu

prázdné

Řetězecnepovinný
webweb

prázdné

URLnepovinný
sváteksvátek

prázdné

Neznámýnepovinný
uctíván církvemiuctíván církvemi

prázdné

Neznámýnepovinný
titul svatéhotitul svatého

prázdné

Neznámýnepovinný
začátek procesuzačátek procesu

prázdné

Neznámýnepovinný
datum beatifikacedatum beatifikace

prázdné

Neznámýnepovinný
místo beatifikacemísto beatifikace

prázdné

Neznámýnepovinný
beatifikovalbeatifikoval

prázdné

Neznámýnepovinný
datum kanonizacedatum kanonizace

prázdné

Neznámýnepovinný
místo kanonizacemísto kanonizace

prázdné

Neznámýnepovinný
kanonizovalkanonizoval

prázdné

Neznámýnepovinný
atributyatributy

prázdné

Neznámýnepovinný
patronpatron

prázdné

Neznámýnepovinný
patronkapatronka

prázdné

Neznámýnepovinný
spolupatronspolupatron

prázdné

Neznámýnepovinný
spolupatronkaspolupatronka

prázdné

Neznámýnepovinný
místo úctymísto úcty

prázdné

Neznámýnepovinný
uctívána církvemiuctívána církvemi

prázdné

Neznámýnepovinný
popření kultupopření kultu

prázdné

Neznámýnepovinný
titul svatétitul svaté

prázdné

Neznámýnepovinný
jméno papežejméno papeže

prázdné

Neznámýnepovinný
commonscatcommonscat

prázdné

Řetězecnepovinný
wikicitátywikicitáty

prázdné

Neznámýnepovinný