Šablona:Infobox - křesťanský vůdce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Infobox křesťanský vůdce je používán primárně v článcích duchovních, a to obvykle v úvodu hesla. Představuje však komplexní mnohoparametrovou šablonu, kterou lze využít i u dalších osob (žen), u nichž lze zaplnit tematicky specifické položky infoboxu (např. u řeholníka nekněze, (Bohu) zasvěcené ženy).

Použití[editovat zdroj]

Následující tabulku vložte do textu a doplňte hodnoty za = . Všechny položky jsou nepovinné.

{{Infobox - křesťanský vůdce
 | typ = 
 | čestný prefix = 
 | jméno = 
 | čestný sufix = 
 | titul = 
 | obrázek = 
 | velikost obrázku = 
 | alt = 
 | popisek = 
 | církev = 
 | provincie = 
 | metropole = 
 | arcidiecéze = 
 | diecéze = 
 | sídlo = 
 | datum jmenování = 
 | zvolen = <!-- alternativa k datu jmenování -->
 | uveden do úřadu = 
 | období služby = <!-- alternativa k datu jmenování -->
 | pontifikát začal = 
 | pontifikát skončil = 
 | emeritura = 
 | předchůdce = 
 | nástupce = 
 | v opozici k = 
 | titulární kostel = 
 | heslo = 
 | heslo česky = 
 | obrázek znaku = 
 | velikost obrázku znaku = 
 | institut = 
 | hnutí = 
 | postulát = 
 | noviciát = 
 | zasvěcení = 
 | sliby = 
 | dočasné sliby = 
 | doživotní sliby = 
 | opatská benedikce = 
 | ordinace = 
 | změna = 
 | služby = 
 | nižší svěcení = 
 | jáhenské svěcení = 
 | světitel jáhna = 
 | kněžské svěcení = 
 | světitel kněze = 
 | biskupské svěcení = 
 | světitel biskupa = 
 | 1. spolusvětitel biskupa = 
 | 2. spolusvětitel biskupa = 
 | kardinálská kreace = 
 | kreoval = 
 | titul kardinála = 
 | další úřady = <div>
*úřad 1 (rok–rok)
*úřad 2 (rok–rok)
</div>
 | zúčastnil se = <div>
*významné události 1
*významné události 2
</div>
 | rodné jméno = 
 | jméno v rodném jazyce = 
 | země = 
 | datum narození = <!-- {{Datum narození a věk | rok | měsíc | den}} -->
 | místo narození = 
 | křest = 
 | první svaté přijímání = 
 | biřmování = 
 | datum úmrtí = 
 | místo úmrtí = 
 | příčina úmrtí = 
 | místo pohřbení = 
 | zeměpisná šířka = <!-- místa hrobu -->
 | zeměpisná délka = <!-- místa hrobu -->
 | národnost = 
 | denominace = 
 | vyznání = 
 | osobní sídlo = 
 | rodiče = 
 | blízká osoba = 
 | choť = 
 | děti = 
 | příbuzní = 
 | povolání = 
 | vzdělání = 
 | alma_mater = 
 | ovlivněn = 
 | ovlivnil = 
 | známý díky = 
 | významné dílo = 
 | podpis = 
 | velikost podpisu = 
 | alt podpisu = 
 | citát = 
 | řády a ocenění = 
 | poznámky = 
 | související články = 
 | website = 
 | začátek procesu = <!-- začátek kanonizačního procesu -->
 | datum beatifikace = 
 | místo beatifikace = 
 | beatifikoval = 
 | datum kanonizace = 
 | místo kanonizace = 
 | kanonizoval = 
 | svátek = 
 | uctíván církvemi = 
 | titul svatého = 
 | atributy = 
 | patron = 
 | spolupatron = 
 | místo úcty = 
 | popření kultu = 
 | jméno papeže = 
 | commonscat = 
 | wikicitáty = 
}}

Položky u žen[editovat zdroj]

Přechýlené a další položky u žen:

 | zvolena = <!-- alternativa k datu jmenování -->
 | uvedena do úřadu = 
 | předchůdkyně = 
 | nástupkyně = 
 | benedikce abatyše = 
 | zúčastnila se = 
 | místo pohřbení = <!-- použijte a zobrazí se „Místo pohřbení“ -->
 | choť = <!-- použijte a zobrazí se „Choť“ --> 
 | známá díky = 
 | ovlivněna = 
 | ovlivnila = 
 | uctívána církvemi = 
 | titul svaté = 
 | atributy = 
 | patronka = 
 | spolupatronka = 

Popis parametrů[editovat zdroj]

Parametr Popis
Záhlaví
typ
     uveďte: laik
     uveďte: kněz / duchovní (základní varianta)
     uveďte: monsignore / prelát / hodnostář
     uveďte: územní opat / biskup / arcibiskup / patriarcha / primas
     uveďte: kardinál
     uveďte: papež / vzdoropapež / blahoslavený / svatý
typ
     uveďte: blahoslavená, svatá
     uveďte: křesťanka, katechumenka, žena
     uveďte: zasvěcená osoba, řeholnice, sestra
     uveďte: kazatelka, pastýřka, jáhenka, farářka, starší
     uveďte: biskupka
     uveďte: matka, představená, abatyše, zakladatelka
čestný prefix čestný prefix
jméno jméno duchovního
čestný sufix čestný sufix
titul titul úřadu
obrázek obrázek duchovního
velikost obrázku základní = 250px; použijte jen v nutných případech
alt výška obrázku; použijte jen v nutných případech
popisek popisek obrázku
Aktuální / poslední / nejvyšší zastávaný úřad
církev církev, k níž duchovní náleží
provincie provincie služby duchovního
metropole metropole provincie
arcidiecéze arcidiecéze služby duchovního
diecéze diecéze služby duchovního
sídlo sídlo
datum jmenování datum jmenování duchovního do úřadu
zvolen v případě zvolení vyplňte tento parametr
uveden do úřadu datum, kdy se duchovní ujal úřadu
období služby při nevyplnění jiných časových údajů ve vztahu k úřadu, uveďte období výkonu funkce úřadu/služby
pontifikát začal datum
pontifikát skončil datum
emeritura datum konce výkonu úřadu duchovního, ekvivalent ukončení pontifikátu u papeže
předchůdce předchůdce v úřadu
nástupce nástupce v úřadu
v opozici k uvádí se např. u vzdoropapežů, kteří zastávají paralelní úřad v opozici k papeži (uveďte jméno papeže)
titulární kostel titulární kostel duchovního
heslo heslo duchovního; pokud je heslo uvedeno pouze česky, pak se zapisuje k tomuto parametru
heslo česky pokud je heslo uvedeno latinsky (cizojazyčně), lze jej uvést také v češtině
obrázek znaku obrázek znaku duchovního
velikost obrázku znaku základní = 120px; jen v nutných případech
Zasvěcený život
institut odborně: Institut zasvěceného života, a spadají sem všechny formy zasvěceného života: řeholní i sekulární instituty, prostě všechen zasvěcený život) – např. dominikáni, salesiáni, jezuité.
hnutí hnutí, ke kterému duchovní patří
postulát místo a datum postulátu
noviciát místo a datum noviciátu
sliby sliby různého typu: časné, trvalé, ale také se jim někdy říká první či věčné, slavné atd.
dočasné sliby (latinsky Professio temporaria)
doživotní sliby (latinsky Professio perpetua)
opatská benedikce datum a místo této svátostiny
benedikce abatyše datum a místo této svátostiny
ordinace ordinace – datum a místo vysvěcení
změna u duchovních, kteří odešli z řehole a stali se diecézními kněžími, nebo, a to se také vyskytuje, vyměnili jeden řeholní institut za jiný. Zpravidla lehčí za náročnější.
Svěcení
služby liturgické služby – (od) datum + typ služby (lektor, akolyta nebo i charitativní služba, katecheta, pastorační asistent, kostelník, varhaník, regenschori…), vykonávána kde (jméno kláštera, kostela…)
nižší svěcení datum a druh nižšího svěcení (ostiář, lektor, exorcista, akolyta, podjáhen), event. kde bylo nižší svěcení přijato (jméno kláštera, kostela…)
jáhenské svěcení datum jáhenského svěcení
světitel jáhna světitel jáhna
kněžské svěcení datum kněžského svěcení
světitel kněze světitel kněze
biskupské svěcení datum biskupského svěcení
světitel biskupa světitel biskupa
1. spolusvětitel biskupa 1. spolusvětitel biskupa
2. spolusvětitel biskupa 2. spolusvětitel biskupa
kardinálská kreace místo a datum povýšení duchovního na kardinála
kreoval duchovní, který vedl kreaci, případně druh papežské konzistoře
titul kardinála kardinál-jáhen, kardinál-kněz, kardinál-biskup
Vykonávané úřady a funkce
další úřady další úřady, které duchovní v minulosti zastával; uvádí se v chronologickém pořadí; nejvýše (začíná se) od nejstaršího úřadu, kterým duchovní začínal; použijte formu s <div></div> (viz příklad vyplněného infoboxu)
zúčastnil se (zapisujte ve druhém pádu) významné události, jichž se duchovní zúčastnil (např. II. vatikánského koncilu, Konkláve v roce 2013); použijte formu s <div></div>
Osobní údaje
rodné jméno rodné jméno duchovního v češtině
jméno v rodném jazyce rodné jméno duchovního v jeho mateřském jazyce
země aktuální název státu, z něhož duchovní pochází
datum narození datum narození duchovního; použijte šablonu {{Datum narození a věk}}
místo narození místo narození duchovního
země narození název státu/země/útvaru v době, kdy se v něm duchovní narodil
křest kdy, kde, kdo křtil (např. Sv. Augustin byl pokřtěn v roce 387 v Miláně sv. Ambrožem)
první svaté přijímání kdy a kde proběhlo první svaté přijímání
biřmování (latinsky confirmatio); kdy, kde proběhlo biřmování, kdo biřmoval (jméno biskupa nebo kněze)
datum úmrtí datum úmrtí duchovního; použijte šablonu {{Datum úmrtí a věk}}
místo úmrtí místo úmrtí duchovního
země úmrtí název státu/země/útvaru v době, kdy v něm duchovní zemřel
příčina úmrtí příčina úmrtí, zejména u mučedníků
místo pohřbení místo pohřbení (budova, hřbitov), vkládejte i u žen, zobrazí se „Místo pohřbení“
zeměpisná šířka pokud je známo místo hrobu (viz {{Souřadnice}})
zeměpisná délka pokud je známo místo hrobu
národnost národnost duchovního
denominace denominace, k níž duchovní patřil
vyznání vyznání duchovního
osobní sídlo osobní sídlo duchovního, kde žije/žil mimo úřad
rodiče rodiče duchovního
blízká osoba blízká osoba duchovního (např. pro sv. Františka z Assisi jí byla sv. Klára)
choť manžel/ka duchovního
děti děti duchovního
příbuzní příbuzní duchovního
povolání původní / další povolání duchovního
vzdělání dosažené vzdělání, absolvovaný obor
alma_mater univerzita / vysoká škola
ovlivněn osoby, hnutí, směry, které duchovního významně ovlivnily
ovlivnil osoby, hnutí, směry, které duchovní významně ovlivnil
známý díky čím je duchovní veřejně známý
významné dílo významné dílo duchovního
podpis podpis duchovního
velikost podpisu základní = 125px; použijte jen v nutných případech
alt podpisu výška obrázku podpisu; použijte jen v nutných případech
citát stěžejní citát duchovního
řády a ocenění řády a ocenění duchovního
poznámky důležité poznámky k biografii duchovního, které nejsou zahrnuty v parametrech infoboxu
související články vnitřní odkazy na související články duchovního (u papežů seznamy jejich encyklik, apoštolských cest, jmenovaných kardinálů); uvádí se pouze významné související články; odkazovaná hesla nesmí pouze kopírovat obsah kategorie duchovního, nebo automaticky uvádět články bez vyšší míry významnosti k dané osobě
website oficiální webová stránka duchovního
Svatořečení
začátek procesu začátek kanonizačního procesu
datum beatifikace datum beatifikace duchovního
místo beatifikace místo beatifikace duchovního
beatifikoval osoba, která beatifikovala duchovního
datum kanonizace datum kanonizace duchovního
místo kanonizace místo kanonizace duchovního
kanonizoval osoba, která kanonizovala duchovního
svátek den slavení svátku
uctíván církvemi uvádí se křesťanské církve, které daného světce ctí
titul svatého titul svatého
atributy atributy (kolo, sekera…)
patron čeho/koho je patronem (umělců…)
spolupatron čeho/koho je spolupatronem
místo úcty nejvýznamnější kostel, kaple nebo jiné místo danému světci zasvěcené, dále se uvádí jen odkaz na seznam kostelů zasvěcených dané osobě
popření kultu datum / informace k popření kultu; např. u osoby, u níž byl zahájen proces kanonizace, následně však vyvstaly závažné překážky, které proces vyloučily
Zápatí
jméno papeže uvedeno papežské jméno ve formě „Jan Pavel“, cílový odkaz směřuje na seznam všech papežů tohoto jména.
commonscat jméno duchovního zapsáno obvykle v rodném jazyce/anglicky/latinsky (např. „Ioannes Paulus II“), a to ve formě názvu kategorie na Commons
wikicitáty při odkazech na citáty duchovního v češtině je jméno zapsáno česky ( „Jan Pavel II.“)

Vyplněný infobox[editovat zdroj]

Zdrojový kód[editovat zdroj]

Příklad: Jan Pavel II.

{{Infobox - křesťanský vůdce
 | typ = papež
 | čestný prefix = Svatý
 | jméno = Jan Pavel II.
 | čestný sufix = 
 | titul = [[Papež]]
 | obrázek = JohannesPaul2-portrait.jpg
 | velikost obrázku = 
 | alt = 
 | popisek = Jan Pavel II. v [[Denver]]u, 12. srpna 1993
 | církev = [[římskokatolická církev|římskokatolická]]
 | provincie = 
 | metropole = 
 | arcidiecéze = 
 | diecéze = 
 | sídlo = 
 | datum jmenování = 
 | zvolen = <!-- alternativa k datu jmenování -->
 | uveden do úřadu = 
 | období služby = <!-- alternativa k datu jmenování -->
 | pontifikát začal = 16. října 1978
 | pontifikát skončil = 2. dubna 2005
 | emeritura = 
 | předchůdce = [[Jan Pavel I.]]
 | nástupce = [[Benedikt XVI.]]
 | v opozici k = 
 | titulární kostel = 
 | heslo = [[Totus tuus]]
 | heslo česky = celý Tvůj
 | obrázek znaku = John paul 2 coa.svg
 | velikost obrázku znaku = 
 | institut = 
 | hnutí = 
 | postulát = 
 | noviciát = 
 | sliby = 
 | dočasné sliby = 
 | doživotní sliby = 
 | změna = 
 | jáhenské svěcení = 20. října 1946
 | světitel jáhna = Adam Stefan Sapieha
 | kněžské svěcení = 1. listopadu 1946
 | světitel kněze = Adam Stefan Sapieha
 | biskupské svěcení = 28. září 1958
 | světitel biskupa = Eugeniusz Baziak
 | 1. spolusvětitel biskupa = Franciszek Jop
 | 2. spolusvětitel biskupa = Bolesław Kominek
 | kardinálská kreace = 26. června 1967
 | kreoval = [[Pavel VI.]]
 | titul kardinála = [[kardinál|kardinál-kněz]]
 | další úřady = <div>
*{{nowrap|[[pomocný biskup]] krakovský}} (1958–1964)
*[[titulární biskup]] v Ombi (1958–1964)
*[[arcibiskup]] [[Seznam krakovských biskupů a arcibiskupů|krakovský]] (1964–1978)
*[[kardinál|kardinál-kněz]] v San Caesareo de Appia (1967–1978)
</div>
 | rodné jméno = Karol Wojtyla
 | jméno v rodném jazyce = Karol Józef Wojtyła
 | země = {{Vlajka a název|Polsko}}
 | datum narození = [[18. květen|18. května]] [[1920]]
 | místo narození = [[Wadowice]], [[Druhá Polská republika|Polská republika]]
 | datum úmrtí = {{Datum úmrtí a věk|2005|4|2|1920|5|18}}
 | místo úmrtí = [[Apoštolský palác]], [[Vatikán]]
 | místo pohřbení = v [[Bazilika svatého Petra|Bazilice svatého Petra]]
 | zeměpisná šířka = 41.9022222
 | zeměpisná délka = 12.4533333
 | národnost = polská
 | denominace = [[katolicismus|katolík]]
 | vyznání = 
 | osobní sídlo = 
 | rodiče = [[Karol Wojtyła st.|Karol Wojtyła]]<br />Emilia Wojtyłová
 | partner = 
 | choť = 
 | děti = 
 | povolání = 
 | vzdělání = 
 | alma_mater = 
 | známý díky = 
 | významné dílo = 
 | podpis = Signature of John Paul II.svg
 | velikost podpisu = 
 | alt podpisu = 
 | citát = 
 | řády a ocenění = [[Soubor:POL Order Orła Białego BAR.svg|24px|Řád bílé orlice]] [[Řád bílé orlice]]<br /> [[Soubor:WWIRib.gif|24px|Missio Reconciliationis]] Missio Reconciliationis<br /> [[Soubor:POL Order Ecce Homo BAR.png|24px|Order Ecce Homo]] Order Ecce Homo<br /> [[Soubor:Order of St. Gregory the Great.png|24px|Řád sv. Řehoře Velikého]] [[Řád svatého Řehoře Velikého]]<br /> [[Soubor:Presidential Medal of Freedom (ribbon).png|24px|Prezidentská medaile svobody]] [[Prezidentská medaile svobody|Prez. medaile svobody]]<br /> [[Soubor:POL Order Uśmiechu BAR.svg|24px|Řád úsměvu]] Řád úsměvu
 | poznámky = 
 | website = 
 | začátek procesu = 
 | datum beatifikace = 11. května 2011
 | místo beatifikace = [[Svatopetrské náměstí]], Vatikán
 | beatifikoval = [[Benedikt XVI.]]
 | datum kanonizace = 
 | místo kanonizace = 
 | kanonizoval = 
 | svátek = 22. říjen
 | uctíván = 
 | titul svatého = 
 | atributy = 
 | patron = 
 | spolupatron = [[Světové dny mládeže|Světových dnů mládeže]]
 | místo úcty = 
 | popření kultu = 
 | jméno papeže = Jan Pavel
 | commonscat = Ioannes Paulus II
 | wikicitáty = Jan Pavel II.
}}

Zobrazení v článku[editovat zdroj]

Svatý
Jan Pavel II.
Papež
Jan Pavel II. v Denveru, 12. srpna 1993
Jan Pavel II. v Denveru, 12. srpna 1993
Církevřímskokatolická
Pontifikát začal16. října 1978
Pontifikát skončil2. dubna 2005
PředchůdceJan Pavel I.
NástupceBenedikt XVI.
HesloTotus tuus
celý Tvůj
ZnakZnak
Svěcení
Jáhenské svěcení20. října 1946
světitel Adam Stefan Sapieha
Kněžské svěcení1. listopadu 1946
světitel Adam Stefan Sapieha
Biskupské svěcení28. září 1958
světitel Eugeniusz Baziak
1. spolusvětitel Franciszek Jop
2. spolusvětitel Bolesław Kominek
Kardinálská kreace26. června 1967
kreoval Pavel VI.
Titulkardinál-kněz
Vykonávané úřady a funkce
Zastávané úřady
Osobní údaje
Rodné jménoKarol Wojtyla
(Karol Józef Wojtyła)
ZeměPolskoPolsko Polsko
Datum narození18. května 1920
Místo narozeníWadowice, Polská republika
Datum úmrtí2. dubna 2005 (ve věku 84 let)
Místo úmrtíApoštolský palác, Vatikán
Místo pohřbenív Bazilice svatého Petra
41°54′8″ s. š., 12°27′12″ v. d.
Národnostpolská
Denominacekatolík
RodičeKarol Wojtyła
Emilia Wojtyłová
Podpis
Řády a oceněníŘád bílé orlice Řád bílé orlice
Missio Reconciliationis Missio Reconciliationis
Order Ecce Homo Order Ecce Homo
Řád sv. Řehoře Velikého Řád svatého Řehoře Velikého
Prezidentská medaile svobody Prez. medaile svobody
Řád úsměvu Řád úsměvu
Svatořečení
Beatifikace11. května 2011
Svatopetrské náměstí, Vatikán
beatifikoval Benedikt XVI.
Svátek22. říjen
SpolupatronSvětových dnů mládeže
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Svatý Jan Pavel II. (latinsky Ioannes Paulus, italsky Giovanni Paolo), vlastním jménem Karol Józef Wojtyła zvuk [karol juzef vojtyua], (18. květen 1920 Wadowice2. duben 2005 Vatikán) byl polský katolický duchovní, jenž se postupně stal pomocným biskupem (1958–1963), arcibiskupem krakovským (1964–1978), kardinálem (1967) a od 16. října 1978 až do své smrti prvním slovanským a po 455 letech prvním neitalským papežem

Bez popisu.

Parametry šablony

Tato šablona upřednostňuje parametry formátované v bloku.

ParametrPopisTypStav
Nebyly uvedeny žádné parametry