Šablona:Citace soudního rozhodnutí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

{{{rozhodnutí}}} ze dne {{{datum_vydání}}}, sp. zn. {{{spisová_značka}}}, {{{poznámka}}}, [{{{formát}}}, cit. {{{datum_přístupu}}}]. [{{{url}}} Dostupné online.] [{{{url2}}} (Alternativní odkaz)] ({{{jazyk}}})

Použití[editovat zdroj]

Plná verze Obvyklé užití
{{Citace soudního rozhodnutí
 | rozhodnutí = 
 | datum vydání = 
 | spisová značka = 
 | poznámka = 
 | url = 
 | url2 = 
 | formát = 
 | datum přístupu = 
 | jazyk = 
}}
{{Citace soudního rozhodnutí
 | rozhodnutí = 
 | datum vydání = 
 | spisová značka = 
 | url = 
 | datum přístupu = 
}}

Parametry[editovat zdroj]

Povinnými parametry jsou jen rozhodnutí, datum vydání a spisová značka.

  • rozhodnutí – typ rozhodnutí a soud, který je vydal (např. „nález Ústavního soudu České republiky“ nebo „rozsudek Městského soudu v Praze“)
  • datum vydání – datum vydání rozhodnutí (např. „1. 11. 2000“)
  • spisová značkaspisová značka rozhodnutí (např. „Pl. ÚS 1/93“ nebo „3 Co 10/2000“)
  • poznámka – populární název judikátu nebo označení jeho další publikace (např. „publikován pod č. 2/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek“)
  • url – externí (hypertextový) odkaz na rozhodnutí
  • url2 – alternativní odkaz na rozhodnutí, kde jej lze také najít
  • formát – formát odkazovaného souboru, např. PDF
  • datum přístupu – datum přístupu na odkazovanou webovou stránku; data se zadávají v ISO 8601 formátu YYYY-MM-DD, např. „2014-07-13“
  • jazyk – užívá se zejména u cizojazyčných děl, jde o seznam užitých jazyků oddělených čárkami, např. „anglicky, německy, řecky“, lze vložit i zkratku jako „en“, „de“, „fr“ apod. (Viz seznam kódů ISO 639-1 nebo seznam kódů ISO 639-2.) Lze vyplnit i pro českojazyčná díla („cs“), čeština se však nezobrazí.

Příklad[editovat zdroj]

  • {{Citace soudního rozhodnutí | rozhodnutí = Nález Ústavního soudu České republiky | datum vydání = 10. 9. 2009 | spisová značka = Pl. ÚS 27/09 | poznámka = publikován pod č. 318/2009 Sb. | url = http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-27-09_1 | datum přístupu = 2015-11-01}}
Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 10. 9. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 27/09, publikován pod č. 318/2009 Sb., [cit. 2015-11-01]. Dostupné online.