Šablona:Bar pixel

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie


{{bar box}} a její šablony {{bar pixel}}, {{bar percent}}, {{bar percent 2}} a {{bar skládaný}} tvoří skupinu šablon pro tvorbu horizontálních grafů.

Použití[editovat zdroj]

{{Bar box
 | width = ''šířka grafu'' (nepovinné)
 | barwidth = ''šířka oblasti grafu'' (nepovinné, defaultně 100px)
 | float = ''zarování'' (left|right|none) (nepovinné, defaultně žádné)
 | title = ''nadpis grafu'' (nepovinné)
 | titlebar = ''barva nadpisu grafu'' (nepovinné, defaultně žádné)
 | left1 = ''první nadpis jevu nalevo'' (nepovinné)
 | left2 = ''druhý nadpis jevu nalevo'' (nepovinné)
 | right1 = ''první nadpis jevu napravo'' (nepovinné)
 | right2 = ''druhý nadpis jevu napravo'' (nepovinné)
 | bars = ''položky grafu'' (viz níže)
 | caption = ''poznámka pod grafem''  (nepovinné)
}}

Položky grafu[editovat zdroj]

Šablona Bar box může obsahovat jakékoliv množství položek grafů. Existují dva druhy grafů:

 • Procentuelní graf:
{{bar percent|popis položky|barva|hodnota (udána v procentech)|nepovinná hodnota položky}}
 • Pixelový graf:
{{bar pixel|popis položky|barva|hodnota (udána v pixelech)|údaj za desetinnou čárkou|nepovinná hodnota položky}}

Pokud je hodnota položky uvedena, je údaj za desetinnou čárkou ignorován. V opačném případě se hodnota vytvořená z hodnoty položky a údaje za desetinnou čárkou. To se používá jako zkrácenina. Oba následující případy vytvoří identické výsledky:

{{bar pixel|foo|red|12||12,345}}
{{bar pixel|foo|red|12|3,45}}

Příklady[editovat zdroj]

Bar percent
měď
30 %
železo
40 %
sklo
20 %
dřevo
8 %
ocel
1/50
Distribuce materiálu
{{Bar box
 | float = right
 | barwidth = 200px
 | bars =
{{Bar percent|měď|red|30}}
{{Bar percent|železo|green|40}}
{{Bar percent|sklo|blue|20}}
{{Bar percent|dřevo|orange|8}}
{{Bar percent|ocel|teal|2|1/50}}
 | caption = Distribuce materiálu
}}
Bar pixel
Množství materiálu
druh materiálu hodnota
Železo
33 213
Měď
123 123
Sklo
210 121
Dřevo
12 854
Materiál zobrazený podle množství
{{Bar box
 | float = right
 | title = Množství materiálu
 | titlebar = #DDD
 | left1 = druh materiálu
 | right2 = hodnota
 | width = 400px
 | bars =
{{Bar pixel|Železo|red|33|213}}
{{Bar pixel|Měď|green|123|123}}
{{Bar pixel|Sklo|blue|210|121}}
{{Bar pixel|Dřevo|orange|12|854}}
 | caption = Materiál zobrazený podle množství
}}
Bar percent 2
Výsledky voleb
strana rok hlasů rozdíl
Levice 1898
  
33 % +9%
1902
  
42 %
Pravice 1898
  
40 % -5%
1902
  
35 %
Středové 1898
  
17 % -7%
1902
  
10 %
Ostatní 1898
  
10 % +3%
1902
  
13 %
Srovnání voleb v letech 1902 a 1898 ve Freedonii.
{{Bar box
 | float = right
 | title = Výsledky voleb
 | titlebar = #AAF
 | left1 = strana
 | left2 = rok
 | right1 = hlasů
 | right2 = rozdíl
 | width = 300px
 | bars =
{{bar percent 2|Levice|1898|silver|33|1902|red|42|+9%}}
{{bar percent 2|Pravice|1898|silver|40|1902|black|35|-5%}}
{{bar percent 2|Středové|1898|silver|17|1902|blue|10|-7%}}
{{bar percent 2|Ostatní|1898|silver|10|1902|gray|13|+3%}}
 | caption = Srovnání voleb v letech 1902 a 1898 ve Freedonii.
}}
Bar skládaný
Potvrzené případy (oranžově) a úmrtí (červeně)
2020-02-01
14 380
2020-02-02
17 205
2020-02-03
20 438
2020-02-04
24 324
2020-02-05
28 018
2020-02-06
31 161
{{Bar box
 | float = right
 | title = Potvrzené případy (oranžově) a úmrtí (červeně)
 | width = 460px
 | barwidth = 270px
 | bars = 
{{Bar skládaný|2020-02-01|14 380|red|{{#expr:304/120}}|orange|{{#expr:14380/120}}}}
{{Bar skládaný|2020-02-02|17 205|red|{{#expr:361/120}}|orange|{{#expr:17205/120}}}}
{{Bar skládaný|2020-02-03|20 438|red|{{#expr:425/120}}|orange|{{#expr:20438/120}}}}
{{Bar skládaný|2020-02-04|24 324|red|{{#expr:490/120}}|orange|{{#expr:24324/120}}}}
{{Bar skládaný|2020-02-05|28 018|red|{{#expr:563/120}}|orange|{{#expr:28018/120}}}}
{{Bar skládaný|2020-02-06|31 161|red|{{#expr:637/120}}|orange|{{#expr:31161/120}}}}
 | caption = 
}}