Římský kalendář

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Nákres fresky předjuliánského římského kalendáře

Antický římský kalendář je kalendář, který se používal ve starověkém Římě. Měl několik podob.

Vývoj[editovat | editovat zdroj]

Původní římské kalendáře se označovaly podle prvních dvou králů římského království Romula a Numy Pompilia. Za republiky kalendář byl upraven. Původně měl jen 10 měsíců, po přibližně 30 dnech, přičemž zimní období o délce přibližně dvou současných měsíců nepatřilo do žádného speciálního měsíce. Později měl dvanáct měsíců tvořících dohromady 355 dnů. Pro vyrovnání s tropickým rokem se přibližně každý druhý rok vkládal pomocný měsíc Mercedonius o 28–29 dnech, a to „dovnitř“ měsíce Februaria – 5 dnů před jeho konec. Neexistovalo pravidlo pro vkládání Mercedonia ani pro jeho délku, stanovovali je určení kněží (pontifikové) podle svého uvážení a libovůle. Tak se stalo, že v době občanských válek na sklonku republiky, došlo k vynechání měsíců a rok se zcela rozešel s tropickým.

Nejvýznamnější reformu římského kalendáře provedl r. 45 př. n. l. Julius Caesar, který zavedl po něm nazývaný juliánský kalendář, čímž ukončil vzniklý zmatek. Jedná se o sluneční kalendář s 365,25 dny (každý čtvrtý rok je přestupný a má 366 dní), dvanácti měsíci a sedmidenním týdnem. Juliánský kalendář se v Evropě udržel po celý středověk a v upravené podobě gregoriánského kalendáře se používá dodnes.

Roky[editovat | editovat zdroj]

Římský letopočet se počítal „od založení města“ (latinsky Ab urbe condita), tedy města Říma, ke kterému mělo podle Tita Livia dojít 21. dubna roku 753 př. n. l. Používaly se ale i datace podle jiných událostí, jako založení Římské republiky, úřadů konsulů, císařů.

Měsíce[editovat | editovat zdroj]

Římský rok je rozdělen na 12 měsíců. Původně byl prvním měsícem březen, což mělo vliv jak na jména měsíců, tak na vkládání dne v přestupném roce na konec února, tj. na konec roku. Tyto měsíce se nazývají (počínaje lednem, jak bylo později zvykem):

 1. mensis Ianuarius (= leden) – podle boha Januse, boha začátku a konce.
 2. mensis Februarius (= únor) – od latinského slova februa, znamenalo 'očištění; původ slova je neznámý.
 3. mensis Martius (= březen) – podle boha války Marta
 4. mensis Aprilis (= duben) – z aphrilis < Aphrodite, neboť tento měsíc byl zasvěcen Venuši.(jméno po etruské bohyni Aphru)
 5. mensis Maius (= květen) – podle boha Maia. Maius byl ochráncem vzrůstu.
 6. mensis Junius (= červen) – podle bohyně Juno.
 7. mensis Quintilis, později Julius (= červenec) – pátý měsíc, později Juliův.
 8. mensis Sextilis, později Augustus (= srpen) – šestý měsíc, později Augustův
 9. mensis September (= září) – sedmý měsíc, později Germanicus
 10. mensis October (= říjen) – osmý měsíc
 11. mensis November (= listopad) – devátý měsíc
 12. mensis December (= prosinec) – desátý měsíc

Dny[editovat | editovat zdroj]

Dny v týdnu[editovat | editovat zdroj]

Římský kalendář znal později i dny v týdnu, které nazýval podle různých božstev:

 • Dies Solis – neděle („den slunce“)
 • Dies Lunae – pondělí („den měsíce/luny“)
 • Dies Martis – úterý („den Martův“)
 • Dies Mercurii – středa („den Merkuriův“)
 • Dies Jovis – čtvrtek („den Jovův“)
 • Dies Veneris – pátek („den Venušin“)
 • Dies Saturni – sobota („den Saturnův“)

Tyto názvy dní byly v křesťanské éře nahrazeny novými názvy. Pro neděli se používal termín Dies dominica (den Páně), pro sobotu sabbatum (z hebrejštiny), pro ostatní dny se používalo „pořadí všedních dní“, tj. pondělí byl „druhý všední den v týdnu“ - feria secunda, úterý feria tertia, středa feria quarta, čtvrtek feria quinta, pátek feria sexta.

Dny v měsíci[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Římská datace.

Každý měsíc měl tři významné dny, které se nazývaly Kalendy, Nony a Idy. Kalendy byly vždy první den v měsíci, zatímco Nony a Idy byly buď 5. a 13. den v měsíci (v lednu, únoru, dubnu, červnu, srpnu, září, listopadu a prosinci), nebo 7. a 15. (v ostatních měsících). Podle těchto tří dnů v měsíci se určoval každý den, a to tak, že se stanovilo, kolik dní chybí do nejbližšícho z nich.

Tedy např. datum "ante diem V. Nonas Martias" označoval 5. den do březnových Non (počítá se jak samotný den, tak i Nony), tedy 3. března. Pozor je třeba dát na druhou polovinu měsíce, protože např. 25. leden se označuje jako 8. den do únorových kalend (a. d. VIII Kal. Feb.), v názvu se tedy objeví měsíc únor, i když jde ve skutečnosti o leden.

Pokud datum připadá na jeden ze tří „klíčových dní“, pak se označuje prostě tímto dnem (v latině v ablativu): Kalendis Januariis (1. ledna), Nonis Sextilibus (5. srpna) atd.

Pokud datum připadá na jeden den před „klíčovým dnem“, pak se označuje slovem pridie: pridie Kalendas Januarias (31. prosince), pridie Idus Sextiles (12. srpna).

Ve všech ostatních případech je potřeba odpočítat do nejbližšího klíčového dne, přičemž se do počtu dnů zahrnují i samotné datum, i „klíčový den“. Forma pak zní ante diem … Kalendas Februarias apod., vždy v akuzativu: a.d. IV. Kal. Feb. se čte ante diem quartum Kalendas Februarias a označuje 4. den před únorovými kalendami, tj. 29. ledna.

Přestupné dny[editovat | editovat zdroj]

V případě přestupného roku se den navíc vkládá 6 dní před 28. únorem, tj. den a.d. VI. Kal. Mar. se zdvojoval. Existoval tedy den ante diem sextum Kalendas Martias, po něm ante diem bisextum Kalendas Martias a pak teprve ante diem quintum Kalendas Martias.

Související odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]