Čistý provozní zisk po zdanění

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

V podnikových financích, je čistý provozní zisk po zdanění (NOPAT) provozním ziskem společnost po zdanění pro všechny Investoři, včetně akcionářů a držitelů dluh..[1] NOPAT využívají analytici a investoři jako přesné měření ziskovost pro porovnání finančních výsledků společnost v celé její historii a oproti konkurence. [2]

Při výpočtu NOPAT se odečte úrok náklad a účinek jiných neoperačních činností (jednorázových zisk a ztráta) z čistého zisku, aby se dosáhla hodnota, která se blíží hodnotě ročních výdělků firmy. NOPAT je přesně vypočten jako:

NOPAT = (čistý zisk – po zdanění nevýkonové zisky + po ztrátách nevýkonné ztráty + náklad na úroky po zdanění)


NOPAT nezahrnuje jednorázové ztráty a jiné jednorázové poplatky, protože nereprezentují skutečnou a průběžnou ziskovost podnik. [2] Například společnost může vzniknout pořizovacími náklady, které by se v budoucnu neočekávaly. Tyto náklady by negativně ovlivnily výdělky v běžném roce, ale nepředstavují přesně činnosti podniku. Tyto náklady by měly být vyloučeny při provádění jakéhokoli typu analýza, aby bylo možné určit provozní a finanční efektivitu společnost nebo porovnat výsledky s jinými podniky.

Pro hrubý výpočet se NOPAT podobá výnosy před úroky po zdanění (EBIAT).[3]

Hrubý výpočet pro NOPAT je:

NOPAT = Provozní výsledek hospodaření x (1 – Daň)

NOPAT se často používá ve výpočtech ekonomické přidané hodnoty (Ekonomická přidaná hodnota) a peněžního toku (cash flow).[1][3][2]

Numerický příklad[editovat | editovat zdroj]

Postup[editovat | editovat zdroj]

Čistý příjem 500
– Neprovozní zisky po zdanění 30
+ Neprovozní ztráty po zdanění 40
+ Úroky po zdanění 50
NOPAT 560

Co to vlastně je[editovat | editovat zdroj]

Co je to čistý provozní zisk po zdanění – NOPAT Čistý provozní zisk po zdanění (NOPAT) je potenciální hotovostní výnosy společnosti, pokud by její kapitalizace nebyla zneužita – to znamená, kdyby neměla žádný dluh. NOPAT se často používá v výpočtech s ekonomickou přidanou hodnotou (EVA). NOPAT je přesnější pohled na provozní efektivitu společností s pákovým efektem a nezahrnuje daňové úspory, které mnoho společností získává kvůli stávajícím dluhům.

Čistý provozní zisk po zdanění ukazuje, jak dobře společnost vykonávala prostřednictvím svých základních operací bez zdanění. Tento údaj nezahrnuje jednorázové ztráty nebo poplatky; tyto údaje neposkytují skutečné zobrazení skutečné ziskovosti společnosti. Některé z těchto poplatků mohou zahrnovat poplatky spojené s fúzí nebo akvizice, které, pokud jsou zvažovány, nemusí nutně ukazovat přesný obraz o činnostech společnosti, ačkoli mohou mít vliv na hospodářský výsledek společnosti v daném roce.

Analytici zahrnují mnoho různých ukazatelů výkonnosti při hodnocení společnosti jako investice. Mezi nejčastěji používané ukazatele výkonnosti patří růst tržby a čistý zisk. Odbyt poskytuje špičkové měřítko výkonnosti, ale nemluví o efektivitě provozu. Čistý zisk zahrnuje provozní náklady, ale také daňové úspory z dluhu. Čistý provozní zisk po zdanění je hybridním výpočtem, který umožňuje analytikům porovnávat výkonnost společnosti bez vlivu pákové efektivity. Tímto způsobem je to přesnější měřítko čisté provozní účinnosti.

Provozní výnos je také označován jako zisk před zdaněním a daněmi (EBIT). Pokud je například EBIT 10 000 USD a daňová sazba je 30%, výpočet činí 10 000 USD vynásobený 1 minus .3 nebo .7, což se rovná 7 000 USD. Jedná se o sbližování peněžních toků po zdanění bez daňové výhody dluhu. Všimněte si, že pokud společnost nemá dluh, čistý provozní zisk po zdanění je stejný jako čistý zisk po zdanění. Při výpočtu čistého provozního zisku po zdanění analytici rádi srovnávají s podobnými společnostmi ve stejném odvětví, protože některé průmyslové odvětví mají vyšší nebo nižší náklady než jiné.

Interpretace a využití NOPATu[editovat | editovat zdroj]

Kromě poskytnutí analýzy s mírou hlavní provozní efektivity bez vlivu dluh, fúzí a akvizic analytici využívají čistý provozní zisk po zdanění. Využijí to pro výpočet volného peněžního toku do podniku (FCFF), což se rovná čistému provoznímu zisku po zdanění, minus změny pracovního kapitálu. Používají je také při výpočtu ekonomického volného peněžního toku podniku (FCFF), který se rovná čistému provoznímu zisku po zdanění minus kapitál. Obě jsou primárně používány analytiky, kteří hledají akviziční cíle, neboť financování nabyvatele nahradí stávající dohodu o financování. Další způsob výpočtu čistého provozního zisku po zdanění je čistý zisk plus čistý náklad na úroky po zdanění nebo čistý zisk plus čisté úrokové náklady vynásobený 1, sníženou o daňovou sazbu.

EBIAT[editovat | editovat zdroj]

Zisk před úroky po zdanění (EBIAT) je finanční opatření, které je ukazatelem provozní výkonnosti společnosti. EBIAT, který je ekvivalentní EBIT po zdanění, měří ziskovost společnosti bez zohlednění kapitálové struktury, jako jsou poměry jako dluh k vlastnímu kapitálu. EBIAT měří schopnost společnosti vytvářet příjmy z jejích činností za určité časové období.

EBIAT bere v úvahu daně, protože daně jsou považovány za trvalý náklad, který je mimo kontrolu společnosti, zvláště pokud jsou ziskové. EBIAT se ve finanční analýze běžně nepoužívá, stejně jako zisk před zdaněním, daněmi, odpisy a amortizací (EBITDA), nicméně je sledován, neboť představuje hotovost k dispozici věřitelům, pokud existuje někdy likvidační událost. Pokud společnost nemá mnoho odpisů nebo amortizace, může být EBIAT pozorněji sledován.

Výpočet EBIAT[editovat | editovat zdroj]

Výpočet pro EBIAT je velmi jednoduchý. Je to EBIT x (1 – daňová sazba).

Numerický příklad[editovat | editovat zdroj]

Společnost X zaznamenává tržby ve výši 1 000 000 USD za rok. Za stejné období společnost hlásí nevýkonné výnosy ve výši 30 000 USD. Náklady na prodané zboží společnosti činí 200 000 dolarů, zatímco odpisy a amortizace jsou vykázány na 75 000 dolarů. Prodejní, všeobecné a administrativní výdaje jsou 150 000 dolarů a další různé výdaje jsou 20 000 dolarů. Společnost také vykazuje jednorázový zvláštní výdaj ve výši 50 000 USD za rok.

V tomto příkladu by byl EBIT vypočten jako:

EBIT = $ 1,000,000 – ($ 200,000 + $ 75,000 + $ 150,000 + $ 20,000 + $ 50,000) + $ 30,000 = $ 535,000

Pokud je daňová sazba pro společnost X 30%, pak se EBIAT vypočítá jako:

EBIAT = EBIT x (1 – daňová sazba) = 535 000 USD x (1 – 0,3) = 374 500 USD

Někteří analytici tvrdí, že zvláštní výdaje by neměly být zahrnuty do výpočtu, protože nejsou opakované. Je podle uvážení analytika, který provede kalkulaci, zda je zahrnout, nebo ne závisí na velikosti speciálních, ale tyto typy řádkových položek mohou mít velké výsledky. V tomto příkladu, pokud jsou jednorázové zvláštní výdaje vyloučeny z výpočtů, by následovaly následující čísla:

EBIT bez zvláštních nákladů = 585 000 USD

EBIAT bez zvláštních nákladů = 409 500 USD

Bez zvláštních výdajů je EBIAT pro společnost X o 9,4% vyšší, což může mít velké důsledky pro osoby s rozhodovací pravomocí.

EBITDA[editovat | editovat zdroj]

EBITDA znamená zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací. EBITDA je měřítkem finanční výkonnosti společnosti a za určitých okolností se používá jako alternativa k výnosům nebo čistému zisku. EBITDA může být zavádějící, protože odkládá náklady na kapitálové investice, jako jsou majetek, budovy a zařízení. Tato metrika také vylučuje výdaje spojené s dluhem tím, že přidá zpět nákladové úroky a daně do výdělku. EBITDA je v podstatě čistý zisk (nebo zisk) s navýšeným úrokem, daněmi, odpisy a amortizací. EBITDA lze využít k analýze a srovnání ziskovosti mezi společnostmi a průmyslovými odvětvími, protože eliminuje dopady financování a kapitálových výdajů. EBITDA se často používá v poměru ocenění a lze jej porovnat s hodnotou a výnosem podniku.

Výpočet EBITDA[editovat | editovat zdroj]

EBITDA = provozní zisk + náklady na odpisy + náklady na amortizaci


EBITDA = čistý zisk + úroky + daně + odpisy + amortizace

Úrokové náklady a v menší míře úrokové výnosy se připočítají zpět k čistému zisku, který neutralizuje náklady na dluh, stejně jako vliv úrokových plateb na daně. Daň z příjmů se také připočítává k čistému zisku, který ne vždy zvyšuje EBITDA, pokud má společnost čistou ztrátu. Společnosti mají tendenci sledovat výkon EBITDA, když nemají velmi působivý (nebo dokonce pozitivní) čistý příjem. Není to vždy svědčící známka zlomyslnosti tržního trhu, ale někdy může být použita k odvrácení investorů od nedostatku reálné ziskovosti.

Společnosti používají odpisy a amortizační účty k úhradě nákladů na majetek, budovy a zařízení nebo kapitálové investice. Amortizace se často používá k úhradě nákladů na vývoj softwaru nebo jiného duševního vlastnictví. To je jeden z důvodů, proč se začínající technologie a výzkumné společnosti vyznačují EBITDA při komunikaci s investory a analytiky.

Správní týmy budou tvrdit, že používání EBITDA poskytuje lepší obraz o trendech růstu zisku, když jsou vyloučeny výdajové účty spojené s kapitálem. I když není nic, co by bylo nutně zavádějící, pokud jde o používání EBITDA jako ukazatele růstu, může někdy zastínit skutečnou finanční výkonnost a rizika společnosti.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b Moneyterms.co.uk. NOPAT
  2. a b c newconstructs.com,[1]
  3. a b investopedia.com. NOPAT


Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

  • G. Benett Stewart III. The Quest for Value. [s.l.]: HarperCollins, 1991. (anglicky) 
  • Net Operating Profit After-Tax [online]. [cit. 2015-05-07]. Dostupné online. (anglicky)