Československá pedofilní komunita

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Oficiální logo Československé pedofilní komunity

Československá pedofilní komunita (zkráceně ČEPEK, někdy též nesprávně Česká pedofilní komunita) je internetová, svépomocná a nekriminální komunita sdružující české a slovenské pedofilně orientované osoby. Tato komunita sdružuje pedofily za účelem jejich osvěty a sebepoznání, aby dopomohla prevenci sexuálního zneužívání dětí. Byla založena roku 2010 a funguje do současnosti.

Hlavní cíle ČEPEKu[editovat | editovat zdroj]

Jak je psáno na jejich oficiálních stránkách www.pedofilie-info.cz, ČEPEK má za úkol dva hlavní cíle[1]. Prvním je poskytnutí informací a pomoci lidem, kteří si uvědomili, že je přitahují děti, jejich edukace ohledně pedofilie samotné, snaha o sebepřijetí a v neposlední řadě také motivování k tomu, aby se vůči dětem nedopustili sexuálních deliktů. Sexuální kontakty dospělých s dětmi jako komunita nepodporují, naopak své členy upozorňují, že i konsenzuální sexuální styk s dítětem (tedy sexuální aktivita, kterou chce či dokonce iniciuje dítě) může dítěti ublížit, a to ať již za doby dětství z důvodu primární traumatizace, vzniklé aktivitou, na kterou nebylo připraveno, anebo v době dospívání, kdy si již jako starší uvědomí, že aktivity, které mezi ním a dospělou osobou probíhaly, nebyly nejen standardní, ale dokonce ani legální a vhodné, a to může vést k sekundární traumatizaci[2].

Druhým cílem komunity je informování a osvěta ohledně pojmů pedofil a pedofilie, které jsou ať už veřejností či dokonce odborníky či politiky zaměňovány za sexuální zneužívání dětí; to v prvé řadě démonizuje prvotní význam slova, kdy „pedofilie“ v krátkosti označuje sexuální preferenci nedospělých objektů a „pedofil“ potom nositele této nestandardní orientace, a zároveň to způsobuje, že se (nejen) mladí pedofilové tápající ve své sexuální orientaci obávají a následně nejsou schopní si tuto orientaci přiznat, což způsobuje různorodé psychické problémy od depresí či dokonce pokusy o sebevraždu – přitom psychicky nevyrovnaný pedofil je k deliktům náchylnější než pedofil psychicky vyrovnaný. Špatná informovanost společnosti o tomto tématu proto má potencialitu způsobit, že pedofilové častěji zneužijí děti (přesto v současnosti český přední sexuolog Petr Weiss odhaduje, že 90 % sexuálního zneužívání dětí se nedopouštějí pedofilové, nýbrž nepedofilně orientovaní lidé, které ale sužují jiné psychické problémy či závislosti, tudíž dítě pojmou jakožto náhradní sexuální objekt[3]).

Na jejich webových stránkách se dále píše, že jejich cílem „není legalizace sexuálních aktivit s dětmi, snižování věkové hranice k legálním sexuálním aktivitám, zavádění registrovaného partnerství s dětmi nebo omlouvání pachatelů trestných činů páchaných na dětech či dokonce jejich krytí“. Zároveň dle svých slov i pravidel nechtějí, aby prostřednictvím webu jejich členové „hledali či nabízeli dětskou pornografii nebo návody k jejímu získání“[4].

Struktura webu[editovat | editovat zdroj]

Web ČEPEKu se skládá z webové prezentace (hlavní stránky)[5], diskusního fóra[6] a chatu[7]. Na hlavní stránce se vyskytují základní informace, a to o pedofilii, pedofilech a coming outu, dále životní příběhy pedofilů a obětí sexuálního zneužívání, které mohou mít na zdejší členy edukativní charakter, různorodé aktuality a informování ohledně dlouhodobých projektů, např. projekt Parafilik či téměř každoroční účast na festivalu Prague Pride.

Podstatnou částí tohoto webu je i poradna[8], což je v současnosti (a dlouhodobě) jediná anonymní bezplatná poradna, v níž odpovídají odborníci Antonín Brzek a Kateřina Klapilová, která se zaobírá problematikou pedofilie. Za dobu její existence byly zaslány desítky dotazů, z nichž ty, u nichž jejich autor nebyl proti, byly i zveřejněny v plném znění včetně odpovědi odborníka na stránkách webu – k jejich odpovědi potom mohla být připojena i rada či vyjádření některého z dlouhodobě registrovaných a důvěryhodných členů komunity.

Nejaktivnější částí webu je diskusní fórum skládající se z několika sekcí, a to konkrétně Diskuze s veřejností a Diskuze pro registrované. Neregistrovaní návštěvníci z řad veřejnosti mohou obě části bez omezení pročítat, avšak reagovat a sami psát mohou pouze v sekci pro veřejnost, a to po schválení příspěvku některým uživatelem z administrátorského a moderátorského týmu. K registraci jsou však zvány nejen pedofilně orientované osoby, ale i jiní lidé, kteří se (ať už z jakéhokoliv důvodu) rozhodli dění v komunitě krátkodobě či dlouhodobě účastnit.

V jednotlivých sekcích se nacházejí rubriky, a to např. NejenHomo.cz (diskuze o účasti na Prague Pride), Danielův svět (diskuze o filmu), Parafilik (diskuze o stejnojmenném projektu), další sekce zabývající se komunitními projekty, Návštěvní kniha, Reakce na média (sloužící pro citaci článků z médií a diskuzi o nich) aj.

Součástí webu je i neveřejná VIP sekce určená pro uživatele VIP skupiny ČEPEK a neveřejná moderátorská sekce, avšak komunita deklaruje, že i v těchto veřejnosti běžně neviditelných sekcích plně vyžaduje dodržování zákonů a pravidel fóra. V souvislosti s VIP skupinou komunita ČEPEK umožňuje, aby ať už neregistrovaní či registrovaní lidé posílali dobrovolné finanční příspěvky, kterými přispějí na provoz webu — registrovaní uživatelé pak v závislosti na částce mohou získat ono VIP členství, které se vyjma tohoto způsobu dá získat jen aktivní pomoci webu[9].

Spolek ČEPEK[editovat | editovat zdroj]

Až do dubna 2020 nebyla Československá pedofilní komunita žádným oficiálně registrovaným právním uskupením. Ke dni 1. května 2020 byl však založen Spolek ČEPEK, IČ: 09079416 (tedy nezisková organizace Československé pedofilní komunity).[10] Tímto se komunita vyjma informativního webu a diskuzního fóra stala i právním uskupením. Na svém webu uvádí, že důvodem založení spolku je možnost jeho uvedení jako oficiální neziskové organizace, komunikace prostřednictvím datové schránky s úřady či jinými institucemi a možnost mít vlastní účet u banky.[10]

Účel tohoto spolku je ve Stanovách uveden konkrétně takto:

 • Účelem a hlavní činností Spolku ČEPEK je:
  1. pomáhat lidem, kteří cítí erotickou přitažlivost k dětem nebo mladistvým, aby přijali svou menšinovou sexualitu a naučili se s ní žít v souladu se společenskými normami a zákony;
  2. informování široké veřejnosti o tom, kdo je to pedofil a co je pedofilie, a šíření správného významu těchto pojmů, neboť jsou ve společnosti často zaměňovány se sexuálním zneužíváním dětí, popřípadě s jinou trestnou činností;
  3. podpora činností či projektů zaměřených na prevenci sexuálně motivovaných trestných činů páchaných na dětech;
  4. provozování webových stránek www.pedofilie-info.cz, případně dalších webových stránek, které naplňují účel spolku.
 • Spolek ČEPEK nemá a nikdy nebude mít za cíl:
  1. podporu či legalizaci sexuálních aktivit s dětmi;
  2. snižování věkové hranice k legálním sexuálním aktivitám;
  3. legalizaci výroby, šíření a přechovávání dětské pornografie s reálnými aktéry;
  4. podporu zavádění registrovaného partnerství či manželství s dětmi;
  5. omlouvání pachatelů trestných činů páchaných na dětech či jejich krytí.

Projekty ČEPEKu[editovat | editovat zdroj]

Za dobu své existence se ČEPEK účastnil několika projektů.

Účast na festivalu Prague Pride[editovat | editovat zdroj]

Československá pedofilní komunita se poprvé festivalu Prague Pride (resp. závěrečného duhového průvodu) účastnila roku 2013, kdy se skupina dobrovolníků z komunity rozhodla nést transparent s nápisem „nejen homosexuálové procházejí comming outem“[11], který dále odkazoval na dosud fungující webovou prezentaci NejenHomo.cz[12], vytvořenou právě za účelem účasti na festivalu; zároveň rozdávali osvětové letáčky. Jako důvod své účasti na webu NejenHomo.cz uvedli, že „chtěli (…) poukázat na problematiku, o které si myslí, že je natolik závažná, že vyžaduje více pozornosti, než jaké se jí dostávalo doposud“.[13] Tato účast byla i zachycena ve filmu Danielův svět. V reakci na první účast pedofilů na tomto festivalu vzniklo množství mediálních článků[14][15][16][17][18], přičemž mnohé se vyjadřovaly velmi negativně či přímo šířily dezinformace — například se našly články i na bulvárním plátku HlavnéSprávy.sk[19][20], kde bylo zároveň zmíněno, že se pedofilové „pokúsia ísť cestou LGBTI osôb a dosiahnuť, aby mali na sexuálny styk s deťmi právo“, „snažia sa o zníženie trestnosti pri pohlavnom styku na 11 rokov. Argumentujú tým, že deti sú sexuálne bytosti a majú právo na sex“ a u obrázku popis „pedofili sa pokúsia legalizovať pohlavný styk s maloletými deťmi“, což byla lichá a hlavně nepodložená tvrzení, která byla následně vyvracena v článku na hlavní webové prezentaci ČEPEKu: „Rozhodně odmítáme veškeré spekulace, že naším skutečným cílem je legalizace pohlavního styku s dětmi staršími 11 let apod.“[21]

K mediální kauze, která vznikala kolem účasti pedofilů na festivalu se vyjádřila i tisková mluvčí Prague Pride Bohdana Rambousková: „V průvodu nedocházelo k žádné propagaci pedofilie, zneužívání dětí, ani čemukoliv, co by bylo v rozporu se zákonem či dobrými mravy. (…) Co se týče skupiny ČEPEK, tak Prague Pride s ní nijak nespolupracuje. (…) Oslovilo je téma tzv. Coming outu. My nevidíme žádný důvod, proč by jejich účast měla být nevhodná.“[22]

Následně se členové komunity ČEPEK zúčastnili pochodu i v letech 2014[23], 2015[24], 2016[25], 2017[26] a 2019[27], přičemž ne všechny účasti byly bezproblémové.

V roce 2014 měli členové komunity při příležitosti duhového pochodu konflikt s policií, kdy byli tři lidé z komunitní skupiny (mezi nimiž byl i známý sociolog Martin Fafejta) předvedeni k podání vysvětlení na policejní stanici. Dle policie se jednalo o „navádění ke zneužívání dětí a propagaci pedofilie“[28], avšak nakonec byli všichni tři lidé propuštěni.

V roce 2017 měli účastníci z řad ČEPEKu konflikt se samotnými organizátory festivalu Prague Pride. V průběhu pochodu k jednomu z dobrovolníků, který rozdával letáčky, přišel jeden z organizátorů, letáčky mu vytrhl a roztrhl. Následně pronásledoval dvě slečny, které rozdávaly informativní letáčky, a externího spolupracovníka, aby jim v rozdávání letáčků zabránil.[29] Po zveřejnění pobouřené reakce na toto chování na hlavní prezentaci webu komunity se v některých médiích zobrazily informace, které poukazovaly na to, že dle informace na ČEPEKu vedení Prague Pride „pedofilnú sexuálnu menšinu doslova utláčalo na slobode prejavu a práve slobodne šíriť informácie“.[30] Administrátor webu napsal v reakci na chování onoho organizátora emailovou zprávu na Prague Pride, z.s.[31], na což mu odpověděla tisková mluvčí Bohdana Rambousková, že „rozdávání letáků je na území památkové rezervace v MČ Praha 1 zakázáno. Vaši lidé tudíž dělali něco, co je zakázané“.[32] Administrátor dále reagoval tím, že dané letáčky mají osvětový, informativní charakter, tudíž se nejedná o reklamní letáky, jejichž rozdávání je zakázáno[33], což i potvrdil Magistrát hlavního města Prahy slovy, že „leták šířený během průvodu Prague Pride 2017 nenaplňuje znaky reklamy ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Není tedy zakázána jeho distribuce, neboť informace v něm uvedené mají nekomerční edukativní charakter“.[34]

Před pochodem Prague Pride 2019, kterého se komunita ČEPEK rozhodla účastnit, obdržela redakce komunity výhružný email, v němž stálo, že jestli ten daný rok zamíří na Prague Pride, najde je v průvodu a zavraždí je agresivním způsobem.[35] Z důvodu těchto výhrůžek se komunita obrátila na Policii ČR, která jim zajistila, aby kolem skupiny rozdávající osvětové letáčky o pedofilii byla větší koncentrace policejních složek pro případ, že by došlo k nějakému konfliktu. Komunita zároveň podala i trestní oznámení na pisatele emailu.

Projekt Parafilik[editovat | editovat zdroj]

Projekt Parafilik je projekt Národního ústavu pro duševní zdraví (NÚDZ) z roku 2019, který se snaží, jak uvádějí ve své tiskové zprávě, pomoct s „primární prevencí i se zvládáním odlišné sexuální preference“, a který má za cíle „nabídnout anonymní poradenství a terapii pro sebeidentifikující parafiliky, a snížit tak pravděpodobnost sexuální delikvence a zvýšit well-being a psychické zdraví u těchto osob“[36], přičemž mezi parafiliky řadí i právě pedofily a s ČEPEKem aktivně spolupracují.[37] Jelikož je v současnosti projekt teprve v základech, nedá se plně odhadovat jeho budoucí vývoj. V tiskové zprávě však dále uvádí, že projekt „potrvá 42 měsíců a během této doby platforma tuzemských i zahraničních expertů vytvoří odborný program primární intervence. (…) Součástí plánované intervence bude i spuštění anonymní on-line poradny. To je plánováno na začátek roku 2020, první zájemci do kontaktních programů budou přijímáni ke konci prvního roku projektu“.[36]

V současnosti je již funkční oficiální web projektu, www.parafilik.cz, kde jsou návštěvníkům poskytnuty informace ohledně parafilií, a navíc je zde funkční i poradna.

Další aktivity komunity[editovat | editovat zdroj]

 • Finanční podpora dokumentu V síti: Dne 2. 5. 2019 se jeden z uživatelů přítomných na diskusním fóru zmínil, že se v České republice rozjela crowdfundingová kampaň za dokončení filmu o zneužívání dětí na českém internetu.[38] Administrátor fóra zaslal prostřednictvím formuláře tvůrcům projektu dotaz, zda by mohla přispět i samotná Československá pedofilní komunita jako celek[39], avšak neobdržel odpověď.[40] Nakonec možnost finanční podpory domluvil jejich externí spolupracovník, jehož prostřednictvím jako komunita přispěli dokumentu V síti částkou 15 000 Kč, čímž se mimo jiné stali partnery filmu a měli by tudíž být uvedeni v závěrečných titulcích dokumentu.[41] Počátkem roku 2020 byl ale tento dar komunitě vrácen[42] s odůvodněním, že se jeden z koproducentů domnívá, že by propojení mohlo vyvolat negativní reakce kvůli nepochopení diváků.

Kauzy spojené s ČEPEKem[editovat | editovat zdroj]

Kauza Petr Dostál[editovat | editovat zdroj]

Petr Dostál se registroval v listopadu roku 2014 na diskusní fórum komunity ČEPEK[43] pod přezdívkou Plyšáček[44] jakožto heterosexuální pedofil preferující dívky do deseti let věku. Nedokázal však korespondovat s tamními pravidly a v červenci roku 2015 byl poprvé veřejně na fóru upozorněn na nevhodné výroky a porušování tamních pravidel administrátorem, který mimo jiné citoval některé Dostálovy výroky z chatu: „Tak dobře. Napíši to jasně. Podíval jsem se jí mezi nohy (byla v sukni) bez kalhotek. A řekl jsem: Máš ji tak nádhernou. Tedy myslím sukni - kdyby se někdo zeptal,... Co jiného bych mohl taky myslet, že?“ „Já bych si ji natáhl či roztáhl sám. Stačilo by, kdyby mi ji přivedl…“[45] Následující varování a tresty dostal nejméně ve dnech 15. 8. 2015[46], 7. 9. 2015[47], 21. 10. 2015[48], 15. 11. 2015[49], 16. 11. 2015[50], 19. 11. 2015[51] a 9. 12. 2015[52]. V reakci na poslední upozornění rozhodl založit vlastní web určený pro pedofilně zaměřené osoby a o tomto informoval dne 2. 1. 2016[53]. Tomuto webu dal název Pedonia[54] a od té doby nebyl v komunitě ČEPEK příliš aktivně přítomen.

Dne 15. 6. 2018 vyšel první článek[55], který informoval o zatčení a obvinění tehdy ještě blíže nespecifikovaného Petra D., který se měl dopustit osahávání nezletilé dívky a nevhodného chování k ní v restauraci — tuto pochybnou interakci mezi Dostálem a nezletilou dívkou natočila přítomná prodavačka a tento záznam předala policii, která později v rámci domovní prohlídky našla u muže v počítači mnoho fotografií a videozáznamů z prostředí školek, kde jako lektor tance vyučoval. V rozsudku ze dne 8. 2. 2019[56] se uvádí, že od roku 2015 do roku 2016 v několika pražských školkách zneužil celkem dvanáct dívek (média nesprávně uvádějí dívek pouze jedenáct[57][58]), přičemž v těchto případech se jednalo nejčastěji o jednání, kdy „posadil [dívku] na klín obkročmo, obličejem k němu, a v úmyslu dosáhnout svého sexuálního uspokojení poškozenou hladil po těle přes oděv, líbal ji na krku a opakovaně jí zakláněl dozadu, zatímco se přes oděv tiskl svým rozkrokem proti jejímu přirození“, přičemž v několika případech dotyčné dívky i držel za hýždě, prováděl kopulační pohyby, osahával na intimních místech či prsou, některé pak přehýbal přes koleno a hladil po nahých nohách a v rozkroku — tyto skutky byly hodnoceny jako trestný čin pohlavního zneužívání.[56]

Ve třech případech se dle soudu dopustil i znásilnění dívek, kdy na tanečním soustředění tři dívky vzal do místnosti v podkroví a tam je líbal, svlékal, hladil na nahém těle, dotýkal se jejich odhaleného přirození a prováděl jim orální sex.[56] U poslední oběti zašel ještě dál, kdy s dotyčnou holčičkou udržoval milenecký a sexuální poměr po dobu dvou let, měl s ní i pohlavní styk, požadoval, aby ho ona dívka orálně uspokojovala, a připravoval různá aranžmá. Všechny tyto aktivity s děvčaty si nahrával a následně tyto nahrávky přechovával, čímž se dopustil i trestného činu výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií.[56] V rámci poslední jmenované poškozené dívky byla souzena i její matka, která byla shledána vinou z trestného činu obchodování s lidmi, kdy zjevně věděla, že Petr Dostál udržuje s její dcerou sexuální poměr, ale přesto jí nadále umožňovala s dotyčným kontakt či dokonce přespání přes noc.[56]

Přestože v době, kdy články o předchozím konání Petra Dostála začaly vycházet, či v době, kdy docházelo k většině zmíněných sexuálních kontaktů, již dotyčný nebyl v komunitě ČEPEK aktivně přítomen, v rámci diskuzí pod podobnými články se zobrazovaly odkazy na stránky ČEPEKu. Administrátorský tým komunity se vyjádřil po rozsudku, že „ve skutečnosti ale obhajoval [u soudu, Petr Dostál] jen sám sebe a vinu, která patří jemu samému, se snažil shodit na druhé. A ač mluvil o tom, že se mu na dětech líbí nevinnost a krása, sám tuto nevinnost i krásu pošpiňoval a ničil“ a že „komunita nepodporuje a nikdy nepodporovala zneužívání dětí a ničení dětských životů“, tudíž jeho konání rázně odsoudil.[59]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. ČEPEK – Československá pedofilní komunita | ČEPEK – Československá pedofilní komunita [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (česky) 
 2. KUBA. Následky selhání | ČEPEK – Československá pedofilní komunita [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (česky) 
 3. Až 90 procent případů zneužívání dětí nezpůsobují pedofilové - Novinky.cz. www.novinky.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 4. ČEPEK – Československá pedofilní komunita | ČEPEK – Československá pedofilní komunita [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (česky) 
 5. ČEPEK – Československá pedofilní komunita | Informační web o pedofilii [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (česky) 
 6. ČEPEK - Fórum - Obsah. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 7. ČEPEK - chat. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 8. Poradna | ČEPEK – Československá pedofilní komunita [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (česky) 
 9. Podpořte aktivity a cíle ČEPEKu finančním příspěvkem! - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 10. a b ADMIN. Spolek ČEPEK, IČ: 09079416 – založen 1. května 2020 | ČEPEK – Československá pedofilní komunita [online]. [cit. 2020-05-10]. Dostupné online. (česky) 
 11. KASZ, Petr. Historicky poprvé jsme se jako pedofilové zúčastnili Prague Pride! | ČEPEK – Československá pedofilní komunita [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (česky) 
 12. Účast Československé pedofilní komunity (ČEPEK) na Prague Pride. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 13. 8. Proč jsme se zúčastnili Prague Pride?. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 14. RECMANOVÁ, Ivana. Blogy Respektu [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (česky) 
 15. Pedofilové se hlásí: Jsme tu i my! (PrvníZprávy.cz) - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 16. Pedofilové chtějí naše děti (Ladislav Zemánek, Fragmenty.cz) - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 17. ŽENA-IN - Pedofilie a sex s dětmi jsou dvě rozdílné věci, říká pedofil. ŽENA-IN [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (česky) 
 18. Pedofilové poprvé na Prague Pride. Chtějí upozornit na své problémy - Metro.cz. www.metro.cz [online]. 2013-08-21 [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 19. EVOLUTION, Heureka. Gay Pride pochod v Prahe bol historicky prvýkrát zastúpený aj pedofilmi!. Hlavné správy [online]. 2013-08-20 [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (slovensky) 
 20. EVOLUTION, Heureka. Pedofili na Gay Pride pochode v Prahe. Ďalšie ciele LGBTI osôb a hnutia pedofilov. Hlavné správy [online]. 2013-08-21 [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (slovensky) 
 21. SIMGIRAN. Reakce na články týkající se účasti pedofilů na Prague Pride | ČEPEK – Československá pedofilní komunita [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (česky) 
 22. Vyjádření tiskové mluvčí Prague Pride 2013 k účasti pedofilů - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 23. KASZ, Petr. Letos jsme se již podruhé zúčastnili Prague Pride! | ČEPEK – Československá pedofilní komunita [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (česky) 
 24. KASZ, Petr. Zúčastnili jsme se průvodu Prague Pride i v roce 2015 | ČEPEK – Československá pedofilní komunita [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (česky) 
 25. ALLEIN. Poznatky z průvodu: Prague Pride 2016 | ČEPEK – Československá pedofilní komunita [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (česky) 
 26. ALLEIN. Prague Pride 2017 – Tolerance a respekt? Pro organizátory zřejmě jen planá slova | ČEPEK – Československá pedofilní komunita [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (česky) 
 27. ALLEIN. Již po šesté jsme se zúčastnili průvodu Prague Pride! | ČEPEK – Československá pedofilní komunita [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (česky) 
 28. FAFEJTA, Martin. Blogy Respektu [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (česky) 
 29. ALLEIN. Prague Pride 2017 – Tolerance a respekt? Pro organizátory zřejmě jen planá slova | ČEPEK – Československá pedofilní komunita [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (česky) 
 30. EVOLUTION, Heureka. Toleranciu a rešpekt žiada ďalšia "sexuálna menšina": Pedofili sa na tohtoročnom českom Gay Pride cítili neprijatí a ukrivdení. Hlavné správy [online]. 2017-08-15 [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (slovensky) 
 31. Prague Pride 2017 – Tolerance a respekt? Pro organizátory zřejmě jen planá slova - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 32. Prague Pride 2017 – Tolerance a respekt? Pro organizátory zřejmě jen planá slova - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 33. Prague Pride 2017 – Tolerance a respekt? Pro organizátory zřejmě jen planá slova - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 34. Reakce na žádost o posouzení textu letáku distribuovaného během průvodu Prague Pride 2017 — https://www.pedofilie-info.cz/wp-content/uploads/2018/05/Posouzeni-letaku-CEPEK.pdf
 35. Vyjádření k vyhrožování účastníkům ČEPEKu na Prague Pride 2019 - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 36. a b Projekt Parafilik pomůže s primární prevencí i se zvládáním odlišné sexuální preference (NUDZ.cz) — https://www.nudz.cz/files/pdf/tz-parafilik2019.pdf
 37. PARAFILIK - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 38. Dokument o zneužívání na internetu "V síti" (crowdfunding) - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 39. Dokument o zneužívání na internetu "V síti" (crowdfunding) - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 40. Dokument o zneužívání na internetu "V síti" (crowdfunding) - Stránky 2 - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 41. Dokument o zneužívání na internetu "V síti" (crowdfunding) - Stránky 2 - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 42. Komunita pedofilů chtěla podpořit film V síti o predátorech, tvůrci příspěvek vrátili - Aktuálně.cz. www.aktualne.cz [online]. [cit. 2020-02-06]. Dostupné online. 
 43. ČEPEK - Fórum - Prohlížení profilu – Plyšáček. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 44. Říkal si Plyšáček a chystal svatbu s holčičkou. Tanečník z Prahy dostal devět let - Novinky.cz. www.novinky.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 45. Uděleno varování uživateli Plyšáček - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 46. Uděleno varování uživateli Plyšáček - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 47. Uděleno varování uživateli Plyšáček - Stránky 2 - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 48. Uděleno varování uživateli Plyšáček - Stránky 3 - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 49. Uděleno varování uživateli Plyšáček - Stránky 4 - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 50. Uděleno varování uživateli Plyšáček - Stránky 5 - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 51. Uděleno varování uživateli Plyšáček - Stránky 7 - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 52. Uděleno varování uživateli Plyšáček - Stránky 8 - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 53. Uděleno varování uživateli Plyšáček - Stránky 9 - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 54. Pedonia - nové fórum pro GL - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 55. Policie obvinila samozvaného krále pedofilů. Učil 10 let tanec ve školkách. iDNES.cz [online]. 2018-06-15 [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 56. a b c d e Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 49 T 16/2018-
 57. Zneužil jedenáct holčiček, stojí v obžalobě vedoucího tanečních kroužků. iDNES.cz [online]. 2018-09-25 [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. 
 58. Učitel tance přiznal zneužívání holčiček i sex s jednou z nich. TÝDEN.cz [online]. 2018-10-18 [cit. 2019-11-02]. Dostupné online. (česky) 
 59. Uděleno varování uživateli Plyšáček - Stránky 9 - ČEPEK - Fórum. www.pedofilie-info.cz [online]. [cit. 2019-11-02]. Dostupné online.