Český lékopis

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Český lékopis (zkr. ČL, lat. Pharmacopoea Bohemica) je základní farmaceutické dílo normativního charakteru závazné na území České republiky. Přispívá k zajištění bezpečnosti, účinnosti a kvality léčiv. Je připravován Lékopisnou komisí a vydáván Ministerstvem zdravotnictví. Současný Český lékopis obsahuje především články převzaté z Evropského lékopisu, dále pak tzv. národní články, týkající se specifických českých záležitostí.

Český lékopis stanovuje postupy pro výrobu léčivých a pomocných látek, pro výrobu a přípravu léčivých přípravků a pro jejich zkoušení a skladování.

Historie lékopisů v Česku[editovat | editovat zdroj]

Lékopisy mají v Česku tradici z dob habsburské monarchie a Rakouska-Uherska. První lékopis s názvem Pharmacopoea Austriacoprovincialis byl vydán v roce 1774. První vydání Rakouského lékopisu vyšlo v roce 1812, 8. vydání z roku 1906 platilo i na území samostatného Československa s přestávkou let 1941–1945 až do konce roku 1947. Lékopisná komise pro přípravu Československého lékopisu byla ustavena již 4. ledna 1919, nicméně těsně před jeho dokončením byly práce přerušeny německou okupací v roce 1939. Od roku 1941 pak na území Protektorátu Čechy a Morava platil Německý lékopis (6. vydání). Stejně platil Homöopathisches ArzneiBuch (HAB 1934). Po 2. světové válce byla opět ustanovena Lékopisná komise a první vydání Československého lékopisu vyšlo roku 1947. Jelikož se jednalo o rukopis z roku 1937, bylo toto vydání v mnoha ohledech již zastaralé. V roce 1952 byl k němu vydán Doplněk. Další 3 vydání Československého lékopisu následovala v letech 1954 (Dopl. 1959), 1970 (Dopl. 1976) a 1987 (Dopl. 1991).

Latinský název prvních tří vydání Československého lékopisu byl Pharmacopoea Bohemoslovenica, u 4. vydání byl kvůli nebezpečí záměny Slovenska (Slovakia) se Slovinskem (Slovenia) změněn na Pharmacopoea Bohemoslovaca.

Po vzniku samostatné České republiky byl roku 1997 vydán Český lékopis 1997, který vychází z Evropského lékopisu a byl k němu každý následující rok vydán nový Doplněk. V roce 2002 vyšel Český lékopis 2002 a v roce 2005 Český lékopis 2005. Oba rovněž vycházejí z Evropského lékopisu a jsou každoročně doplňovány.

Až do roku 2002 byla závaznost lékopisů dána vyhláškami Ministerstva zdravotnictví. Lékopis vycházel jednak v knižní podobě (využívané v běžné praxi) a zároveň jako příloha příslušné vyhlášky – zejména pro právní účely. Pokud je odkazováno na příslušná ustanovení těchto lékopisů, je třeba citovat dle vyhlášky, zejména pokud jde o čísla stran, nikoliv dle neoficiálního knižního vydání. Po roce 2002 je lékopis vydáván již jen formou knižního vydání a v elektronické podobě. Tento stav změnila novela Zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů. Od roku 2008 je Český lékopis vydáván a je závazný pro osoby zacházející s léčivy podle nového Zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.

Přehled platných Československých a Českých lékopisů[editovat | editovat zdroj]

Název Zkratka Rok vydání
Československý lékopis, vydání první
 • Doplněk první
ČsL 1
 • ČsL 1 – Dopl. 1
1947
1952
Československý lékopis, vydání druhé
 • Změny a doplňky I
 • Změny a doplňky II
 • Doplněk první
ČsL 2
 
 
 • ČsL 2 – Dopl. 1
1954
1956
1958
1959
Československý lékopis, vydání třetí
 • Doplněk první
ČsL 3
 • ČsL 3 – Dopl. 1
1970
1976
Československý lékopis, vydání čtvrté
 • Opravy a změny
 • Doplněk 1991
ČsL 4
 
 • ČsL 4 – Dopl. 1991
1987
1989
1991
Český lékopis 1997
 • Doplněk 1999
 • Doplněk 2000
 • Doplněk 2001
ČL 97
 • ČL 97 – Dopl. 99
 • ČL 97 – Dopl. 2000
 • ČL 97 – Dopl. 2001
1997
1999
2000
2001
Český lékopis 2002
 • Doplněk 2003
 • Doplněk 2004
 • Doplněk 2005
ČL 2002
 • ČL 2002 – Dopl. 2003
 • ČL 2002 – Dopl. 2004
 • ČL 2002 – Dopl. 2005
2002
2003
2004
2005
Český lékopis 2005
 • Doplněk 2006
 • Doplněk 2007
ČL 2005
 • ČL 2005 – Dopl. 2006
 • ČL 2005 – Dopl. 2007
2005
2006
2007
Český lékopis 2009
 • Doplněk 2010
 • Doplněk 2011
 • Doplněk 2012
 • Doplněk 2013
 • Doplněk 2014
 • Doplněk 2015
 • Doplněk 2016
ČL 2009
 • ČL 2009 – Dopl. 2010
 • ČL 2009 – Dopl. 2011
 • ČL 2009 – Dopl. 2012
 • ČL 2009 – Dopl. 2013
 • ČL 2009 – Dopl. 2014
 • ČL 2009 – Dopl. 2015
 • ČL 2009 – Dopl. 2016
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Český lékopis 2017 ČL 2017 2017

Obsah lékopisu[editovat | editovat zdroj]

Lékopis je rozdělen do 3 částí:

Články ve speciální části mají latinské názvy, které jsou u léčivých látek mezinárodními nechráněnými názvy. V článcích jsou dále uvedeny názvy v češtině a angličtině, dále pak (u chemických látek) chemické vzorce, systematické názvy, fyzikálně-chemické vlastnosti (např. vzhled, skupenství, teplota tání apod.). Následují zkoušky totožnosti, čistoty a metody stanovení obsahu.

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

 • Informace o historii a současnosti Českého lékopisu [online]. Praha: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 2007 [cit. 2008-01-16]. Dostupné online. 
 • Přehled lékopisných publikací [online]. Praha: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 2007 [cit. 2008-01-16]. Dostupné online. 
 • Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), § 11, písm. d), § 13, odst. 2, písm. d), § 16, odst. 3, písm. d). [s.l.]: [s.n.] Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-09-19. 
 • PORTYCH, Jiří. Český lékopis 2002 a další vývoj ČL [online]. Praha: Solutio, 2005 [cit. 2008-01-17]. Dostupné online. 
 • PORTYCH, Jiří. Český lékopis 2005 [online]. Praha: Solutio, 2006 [cit. 2008-01-17]. Dostupné online. 
 • PORTYCH, Jiří. 55 let československého lékopisu [online]. Praha: Solutio, 2003 [cit. 2008-01-17]. Dostupné online. 
 • RUSEK, Václav. Lékopisná literatura 20. století [online]. [Plzeň?]: Apatykář, 2002-09-22 [cit. 2008-01-18]. Dostupné online. 
 • http://www.sukl.cz/farmaceuticky-prumysl/lekopis

Český lékopis 2005[editovat | editovat zdroj]

 • Ministerstvo zdravotnictví ČR. Český lékopis 2005. Praha: Grada, 2005. 3 svazky (3264 s., CD-ROM). ISBN 80-247-1532-5. 
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR. Český lékopis 2005 – Doplněk 2006. Praha: Grada, 2006. 2 svazky (1760 s., CD-ROM). ISBN 80-247-1939-8. 
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR. Český lékopis 2005 – Doplněk 2007. Praha: Grada, 2007. 2 svazky (1888 s., CD-ROM). ISBN 978-80-247-2411-9. 

Český lékopis 2009[editovat | editovat zdroj]

 • Ministerstvo zdravotnictví ČR. Český lékopis 2009. Praha: Grada, 2009. 3 svazky (3968 s., CD-ROM). ISBN 978-80-247-2994-7.