Česká centra

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z České centrum)
Jump to navigation Jump to search
Česká centra
Logo Českých center
Vznik 1993
Typ příspěvková organizace MZV ČR
Účel propagace české kultury a České republiky v zahraničí
Sídlo Václavské náměstí 816/49
11000 Praha 1
Působnost Evropa
Mateřská organizace Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Oficiální web www.czechcentres.cz
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí České republiky, zřízenou pro celkovou propagaci ČR v zahraničí. Síť zahraničních zastoupení Českých center je aktivním nástrojem zahraniční politiky České republiky v oblasti veřejné diplomacie. Síť Českých center tvoří 22 zahraničních poboček.

Česká centra propojují prezentaci v oblasti kultury, podpory vnějších ekonomických vztahů a cestovního ruchu. Zajišťují informační servis o ČR. Tato náplň je formulována v platném Statutu Českých center.[1]

Česká centra jsou členy Evropského sdružení národních kulturních institutů EUNIC.

Historie Českých center[editovat | editovat zdroj]

Historie Českých center sahá až do roku 1949, kdy byla otevřena tzv. kulturně informační střediska (KIS) v Sofii a Varšavě. KIS byla přímým předchůdcem Českých center a soustředila se především na kulturní akce, pořádala filmové i literární večery, přednášky, koncerty i jazykové kurzy. Tyto aktivity byly součástí ideologické propagandy a cílily na spřátelené socialistické státy. V roce 1993 po vzniku České republiky byla kulturní a informační střediska přejmenována na Česká centra a spektrum jejich činnosti se rozšířilo o aktivity v oblasti podpory exportu a cestovního ruchu. Rovněž bylo upraveno teritoriální rozmístění Českých center, vznikala nová centra zejména v západní Evropě a USA.

Teritoriální rozmístění Českých center se odvíjí od záměrů zahraniční politiky České republiky s důrazem na členské země EU. V roce 2006 se Česká centra stala členem organizace EUNIC, spojující národní kulturní instituty EU. Česká centra jsou důležitou součástí této organizace a mimo jiné iniciovala jeden z jeho nejvýraznějších projektů – Noc literatury, ke které se přidává stále více evropských zemí.

V témže roce bylo otevřeno také první centrum na asijském kontinentě v Tokiu a České centrum Praha, které mimo jiné prezentuje na domácí půdě zahraniční projekty Českých center. Prozatím nejnovější centrum bylo otevřeno v roce 2013 v jihokorejském Soulu.

V roce 2011 došlo k významnému rozšíření pravomocí ČC, která převzala kulturní agendu zastupitelských úřadů ČR v teritoriích, kde mají ČC svá zastoupení. Zároveň rozšířila svůj program a zapojila do něj další skupiny veřejnosti – od roku 2012 mohou studenti absolvovat stáže jak na ústředí, tak v jednotlivých Českých centrech v zahraničí, od toho samého roku se také konají cesty zahraničních novinářů a kurátorů do ČR s cílem pomoci českým umělcům uplatnit se i mimo tuzemskou kulturní scénu.

Rozmístění Českých center[editovat | editovat zdroj]

České centrum Vídeň
Sídlo Rok založení Sídlo Rok založení
Berlín 1955 Moskva - Český dům
Bratislava 1995 Moskva 1993
Brusel 1996 New York 1995
Budapešť 1953 Paříž 1997
Bukurešť 1981 Praha 2006
Düsseldorf 2010 Sofie 1949
Haag/Rotterdam 1994 Soul 2013
Kyjev 1996 Stockholm 1997
Londýn 1993 Tel Aviv 2010
Madrid 2003 Tokio 2006
Milán 2010 Varšava 1949
Mnichov 2010 Vídeň 1993

V dubnu 2006 bylo otevřeno České centrum v Praze, které má prezentovat práci Českých center obyvatelům Česka. České centrum Praha také seznamuje českou veřejnost se zahraničními umělci a spolupracuje s kulturními instituty v ČR v rámci EUNIC. V Praze také sídlí ústředí Českých center.

Činnost Českých center[editovat | editovat zdroj]

Česká centra prosazují českou kulturní scénu (výtvarné umění, architekturu, design, módu, film, hudbu, divadlo, literaturu) ve světě. Prezentují Česko jako moderní zemi s bohatou kulturní tradicí. Zprostředkovávají českým subjektům účast na zahraničních projektech, získávají a předávají kontakty pro rozvoj mezinárodní spolupráce. V zahraničí centra poskytují informace o České republice. V oblasti vnějších ekonomických vztahů podporují zahraniční kulturní prezentace s významnými českými exportními značkami a vývozní příležitosti pro české kreativní průmysly. V oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a inovací Česká centra spolupracují s vysokými školami a odbornými institucemi. Podporují výuku a šíření českého jazyka. V oblasti podpory ČR jako atraktivní turistické destinace se věnují zejména regionálním prezentacím v zahraničí.

Česká centra oslovují jak širokou veřejnost, tak profesionály a odborníky ve svých odvětvích. Cílovými skupinami jsou odborná veřejnost, studenti, umělci, institucionální partneři či média. Česká centra využívají tuzemská i zahraniční média, webové stránky, sociální sítě, soutěže, samotné kulturní akce aj. Pro české podnikatelské subjekty Česká centra vytvářejí příležitosti pro posílení jejich image ve světě s propojením kulturní a obchodní prezentace.[2]

Spolupráce a partnerství[editovat | editovat zdroj]

Spolupráce a partnerství v zahraničí i v ČR patří ke stěžejním úkolům Českých center. Česká centra spolupracují s významnými odborníky, kurátory, přehlídkami a soutěžemi, uměleckými a kulturními organizacemi, vysokými školami, nevládními nebo krajanskými organizacemi, galeriemi, divadly, festivaly, hudebními kluby, muzei, vysokými školami či médii. Iniciují spolupráci českých umělců se zahraničními partnery a zvou významné osobnosti ze zahraničí do České republiky. Rovněž jsou partnery významných ocenění,[3] udělovaných napříč uměleckými i vědeckými obory. Výhercům těchto cen poskytují rezidenční stáže ve svých pobočkách.

Znalost prostředí, PR a kontakty[editovat | editovat zdroj]

Česká centra disponují rozsáhlou znalostí zahraničního prostředí (především díky osobním kontaktům či zprostředkování kvalifikovaných informací). Mohou nabídnout rozsáhlou databázi kontaktů na kurátory, promotéry, komerční subjekty, poskytovatele služeb, mezinárodní instituce a perspektivní publikum v jednotlivých oblastech. Společně se zastupitelskými úřady jsou první kontaktní adresou pro zájemce o spolupráci s ČR.

Zavedená značka[editovat | editovat zdroj]

Česká národní budova – sídlo Českého centra New York

Česká centra jsou dlouhodobě respektovaným partnerem institucí v zahraničí jako důvěryhodná, profesionální a otevřená organizace.

Lukrativní místa a jejich flexibilita[editovat | editovat zdroj]

Česká centra působí na prestižních adresách v dobře situovaných prostorách, které nabízejí jako zázemí pro projektové či individuální prezentace a výstavy českým partnerům. Česká centra nabízejí územní flexibilitu, díky které pokrývají místa i mimo svá sídelní města a státy.

Bilaterální i multilaterální spolupráce[editovat | editovat zdroj]

Česká centra jsou iniciátory a partnery mezinárodních projektů a aktivními členy sdružení evropských kulturních institutů EUNIC (European Union National Institutes for Culture je sdružení evropských národních kulturních institutů). Vytvářejí tím příležitosti pro mezinárodní spolupráci a prosazování českých subjektů v zahraničí.

Český dům v Moskvě[editovat | editovat zdroj]

České Centrum-Český Dům Moskva (ČC-ČDM) je součástí sítě dvaceti dvou Českých center působících v zahraničí. Věcným rozsahem činností, charakterem a objemem poskytovaných služeb je však ČC-ČDM v porovnání s ostatními Českými centry ojedinělý. Vedle obecné reprezentace a popularizace České republiky v návaznosti na aktivity velvyslanectví České republiky v Ruské federaci, kterého je formálně nedílnou součástí, je ČC-ČDM především výjimečným zázemím pro dlouhodobě působící zástupce českých firem v Ruské federaci i pro individuální české cestovatele.

ČC-ČDM je největším areálem ve vlastnictví České republiky v zahraničí, disponuje 122 kancelářemi, 132 byty a 87 hotelovými pokoji. K dispozici jsou dále konferenční místnosti, salonky, business centrum, autodoprava, restaurace, pivnice, bar, tělocvična, venkovní hřiště, posilovna, sauna a další. Služby pak doplňuje přítomnost lékařské ambulance, dislokovaného pracoviště Nemocnice na Homolce. České centrum-Český dům Moskva se nachází přímo v centru Moskvy, přibližně 2,5 km od Rudého náměstí a Kremlu. V současné době je v ČC-ČDM akreditováno cca 100 zástupců českých firem. Business centrum ČC-ČDM nabízí vyhledávání kontaktů na potenciální ruské obchodní partnery, informuje o výstavách a veletrzích konaných v Ruské federaci i v České republice, spolupodílí se na organizaci seminářů, firemních prezentací a obchodních jednání, zprostředkovává tlumočnické a překladatelské služby.

Business centrum koordinuje svou činnost s velvyslanectvím ČR v Rusku, se specializovanými vládními agenturami CzechTrade a CzechTourism, které mají rovněž svá zastoupení v objektu ČC-ČDM. Dále spolupracuje s Hospodářskou komorou ČR a Komorou pro hospodářské styky se SNS.

Česká centra v číslech[editovat | editovat zdroj]

 • 22 zahraničních metropolí
 • 3 kontinenty
 • přes 2000 projektů ve světě
 • přes 3 200 000 návštěvníků akcí ve světě
 • přes 5100 mediálních ohlasů ve světových médiích
 • přes 40 000 facebookových fanoušků po celém světě
 • přes 43 000 pravidelných čtenářů e-newsletteru o aktivitách Českých center
 • 2039 podpořených delegátů
 • 1591 studentů českého jazyka v celém světě
 • 1 100 000 návštěvníků webových stránek www.czechcentres.cz

(čísla jsou za rok 2013)

Podporované akce (výběr)[editovat | editovat zdroj]

 • Noc Literatury: Noc literatury přibližuje veřejnosti netradičním způsobem současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení. Projekt organizují Česká centra ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů sítě EUNIC (European Union National Institutes for Culture) a kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví. V rámci Noci literatury 2014 každá z 20 účastnických zemí představila dílo jednoho svého současného autora.[4]
 • Festival Made in Prague: Multižánrový festival Made in Prague pořádá České centrum Londýn. Během měsíc trvajícího programu představuje zahraničnímu publiku současnou českou filmovou, hudební a uměleckou tvorbu.[5]
 • Výstava Otto Wichterle: Česká centra využila významných výročí k připomenutí neobyčejného příběhu prof. Otto Wichterleho. Celou sérii akcí připravila ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Pod záštitou předsedy Akademie věd ČR prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc. je projekt od roku 2011 prezentován v ČR a v popularizované podobě putuje po světě.[6]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Statut Českých center, dostupné online.
 2. Výroční zpráva 2013, dostupné online.
 3. Ceny Českých center, dostupné online.
 4. Noc literatury opět netradičně: v bunkru, kapli i bývalém nevěstinci, 13. 5. 2014, dostupné online.
 5. Žánry festivalu Made in Prague připomínají 25. výročí sametové revoluce, 7. 11. 2014, dostupné online.
 6. Otto Wichterle: a scientist and inventor, State Darwin Museum, dostupné online. (anglicky)

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]