Česká Lípa – mokřad v nivě Šporky

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Šablona:Infobox - chráněné území v Česku

Česká Lípa – mokřad v nivě Šporky je novou (vyhlášena roku 2012) přírodní památkou, které se nalézá na severozápadním okraji města Česká Lípa, v sousedství městských čtvrtí Sever a Lada. Zamokřené území je Evropsky významnou lokalitou, napájeno severně tekoucím potokem Šporka, přítokem Ploučnice.

Popis lokality

Chráněná lokalita je na severozápadním okraji města Česká Lípa, od něhož ji odděluje násep železniční tratě 080 z České Lípy do Nového Boru. Při západní straně mokřadu je vedena po jiné, již zrušené trati Cyklostezka Varhany. Severní stranu území uzavírá potok Šporka. Nejjednodušší přístup je z cyklostezky.

V geomorfologickém členění se nalézá v Zákupské pahorkatině, v okrsku Českolipská kotlina. Katastry zamokřeného území patří městu Česká Lípa, Dolní Libchavě a Ladům.

Předmět ochrany

Památku s přiděleným kódem 5728 vyhlásil Krajský úřad Libereckého kraje, je svěřena do péče státní Agentuře pro ochranu přírody a krajiny (AOPK ČR). Větší část lokality (v rozsahu 19 ha) je pod kódem 2854 registrována jako Evropsky významná lokalita. Označení PP na místě chybí.

Chráněn je mokřad, přilehlé vlhké louky, z fauny jsou chráněny zejména kuňka obecná (ohnivá), modrásek bahenní a modrásek očkovaný.

Odkazy

Externí odkazy