Černovice (přírodní památka)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Zdroje k infoboxu
Přírodní památka
Černovice
IUCN kategorie IV (Oblast výskytu druhu)
Západní okraj chráněného území
Západní okraj chráněného území
Základní informace
Vyhlášení 22. února 2012
Vyhlásil Krajský úřad Ústeckého kraje
Nadm. výška 356–384 m n. m.
Rozloha 13,00 ha[1]
Poloha
Stát ČeskoČesko Česko
Okres Chomutov
Umístění Černovice
Souřadnice
Černovice
Černovice
Další informace
Kód 5919
Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videaCommons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Přírodní památky v Česku

Černovice jsou přírodní památka východně od obce Černoviceokrese Chomutov. Důvodem vyhlášení chráněného území je ochrana lokality s výskytem roháče obecného a jeho biotopu.[2]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Les u Černovic je pozůstatkem rozsáhlejšího lesa, který v minulosti fungoval jako výmladková pařezina a pastevní les.[2] Opuštění těchto způsobů hospodaření a odstraňování vytěženého dřeva vedlo ke zhoršení životních podmínek roháče obecného.[3]

Chráněné území vyhlásil krajský úřad Ústeckého kraje dne 22. února 2012. Přírodní památka je v Ústředním seznamu ochrany přírody evidována pod číslem 5919, spravuje ji Krajský úřad Ústeckého kraje[2] a je součástí evropsky významné lokality Černovice vyhlášené dne 15. dubna 2005 s rozlohou 13,694 hektaru.[4]

Přírodní poměry[editovat | editovat zdroj]

Přírodní památka měří 12,998 hektaru a nachází se v nadmořské výšce 356–384 metrů v katastrálních územích Černovice u Chomutova a Spořice.[2] Její severní hranici tvoří koryto Podkrušnohorského přivaděče, který převádí vodu z povodí Ohře do povodí Bíliny[5] a zásobuje vodou průmyslové podniky na litvínovsku. Z hlavního koryta se odděluje tzv. Přivaděč II,[6] který napájí Panský rybník u Spořic a odvádí část vody do Hačky. Vede podél krátkého úseku severovýchodní hranice chráněného území a poté je dělí na dvě oddělené části. Na jihu hranici vymezuje železniční trať Chomutov–Cheb.[7]

Geologické podloží je tvořeno neogénními písky, štěrky, jíly s podřadně uloženými slojemi hnědého uhlí.[8]půdních typů se vyskytuje fluvizem modální podél drobného vodního toku, na kterou navazují kambizemě modální a dystrické.[6] Podle Půdní mapy ČR je však v celém území jediným půdním typem pseudoglej modální. V geomorfologickém členění Česka lokalita leží v Mostecké pánvi, v podcelku Chomutovsko-teplická pánev a okrsku Březenská pánev.[8] Celé území se mírně svažuje směrem k jihu.[6] V rámci Quittovy klasifikace podnebí Černovice leží v mírně teplé oblasti MT7, pro kterou jsou typické průměrné teploty −2 až −3 °C v lednu a 16–17 °C v červenci. Roční úhrn srážek dosahuje 650–750 milimetrů.[9]

Životní stádia roháče obecného

Přírodní památka je tvořena doubravou, která patří mezi hercynské dubohabřiny s převládajícím dubem letním (Quercus robur), dubem zimním (Quercus petraea) a hojně vtroušenou borovicí lesní (Pinus sylvestris). V jejich podrostu, negativně ovlivněném eutrofizací, rostou běžné rostliny jako jestřábník zední (Hieracium murorum), lipnice hajní (Poa nemoralis), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), jaterník podléška (Hepatica nobilis), sasanka hajní (Anemone nemorosa) a violka lesní (Viola reichenbachiana).[6]

Důvodem vyhlášení chráněného území je výskyt desítek jedinců ohroženého roháče obecného (Lucanus cervus).[6] Vzhledem k charakteru lesa jeho populace stagnuje. K její podpoře je zavedena řada opatření, která spočívají ve snižování podílu borovice a zvýšení věkové různorodosti stromů. Při lesnických aktivitách je nezbytné ponechávat v lese dostatek mrtvého dřeva (stojících suchých i padlých stromů a větví).[3]

Přístup[editovat | editovat zdroj]

Chráněné území je volně přístupné z polní cesty, která vede podél jeho severního okraje z Černovic do Chomutova.[7]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Otevřená data AOPK ČR. Dostupné online. [cit. 2020-11-19]
  2. a b c d PP Černovice [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [cit. 2019-05-12]. Dostupné online. 
  3. a b KRÁSENSKÝ, Pavel. Plán péče o přírodní památku Černovice na období 2012–2021 [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2014-06-18 [cit. 2019-05-12]. S. 6. Dále jen Plán péče. Dostupné online. 
  4. EVL Černovice [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky [cit. 2019-05-12]. Dostupné online. 
  5. Podkrušnohorský přivaděč dělá vodákům radost. S. 17. Čezinfo [online]. 2006 [cit. 2019-05-13]. Čís. 3, s. 17. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-05-31. 
  6. a b c d e Plán péče, s. 6.
  7. a b Seznam.cz. Turistická mapa [online]. Mapy.cz [cit. 2019-05-13]. Dostupné online. 
  8. a b CENIA. Katastrální mapy, geomorfologická mapa, geologická a půdní mapa ČR [online]. Praha: Národní geoportál INSPIRE [cit. 2019-05-13]. Dostupné online. 
  9. VONDRÁKOVÁ, Alena; VÁVRA, Aleš; VOŽENÍLEK, Vít. Climatic regions of the Czech Republic. Quitt's classification during years 1961–2000. S. 425–430. Journal of Maps [online]. 2013-05-13. Čís. 9, s. 425–430. Dostupné online. DOI:10.1080/17445647.2013.800827. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]