Časová pásma v Brazílii

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
     UTC-2 čas Fernando de Noronha
     UTC-3 čas Brasílie
     UTC-4 Amazonský čas
     UTC-5 čas Acre

Časová pásma v Brazílii pokrývají délkový rozsah 45°9', což odpovídá časovému rozdílu nejvýchodnějšího a nejzápadnějšího cípu území Brazílie 3,01 hodin. Tento rozdíl je administrativně přiřazen čtyřem časovým pásmům.[1][2] Sezónní změna času není zavedena.

Standardizovaný čas[editovat | editovat zdroj]

Časová pásma upravuje zákon 12.876 z 30. října 2013.[1]

V brazilské portugalštině neexistuje žádný standard pro zkratky časových pásem anebo pro jejich jinou identifikaci. Výjimkou je termín Horário de Brasília (Čas Brasílie),[p 1] používaný centrálními úřady při určení času některých událostí, např. státních zkoušek, státům, které dodržují čas odlišný od hlavního města Brasília. Naproti tomu v anglických textech lze pro jednotlivé časové zóny nalézt zkratky FNT,[3] BRT,[4] AMT,[5] ACT.[6]

Čas Fernando de Noronha[editovat | editovat zdroj]

UTC-02:00 (Čas Brasílie +1),[p 1] lze nalézt zkratku FNT.[p 2][3]

Platí na ostrovech[1]

Čas Brasílie[editovat | editovat zdroj]

UTC-03:00 je čas pásma, ve kterém leží hlavní město Brasília; lze nalézt zkratku BRT.[p 2][4]

Platí ve[1]

Amazonský čas[editovat | editovat zdroj]

UTC-04:00 (Čas Brasílie -1),[p 1] lze nalézt zkratku AMT.[p 2][5]

Platí v[1]

Čas Acre[editovat | editovat zdroj]

UTC-05:00 (Čas Brasílie -2),[p 1] lze nalézt zkratku ACT.[p 2][6]

Platí ve[1]

Hranice[editovat | editovat zdroj]

Hranice mezi časovými pásmy sledují hranice jednotlivých federálních států s výjimkou čtyř států, které mají na svém území zavedeny od roku 2013 dvě časová pásma: Amazonas, Espírito Santo, Pernambuco, Rio Grande do Norte.

 • Ve státě Amazonas, kde převažuje UTC-4[2] má třináct obcí na jihozápadě státu hraničících s Acre (Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Lábrea, Pauini, São Paulo de Olivença a Tabatinga) zaveden čas UTC-5.[7]
 • Ostrovy v Atlantském oceánu Trindade a Martin Vaz (Espírito Santo), Fernando de Noronha a São Pedro a São Paulo (Pernambuco) a Atol das Rocas (Grande do Norte) mají zaveden čas UTC-2[7], který se liší od času jejich domovských států, kde platí UTC-3.

Sezónní změna času[editovat | editovat zdroj]

Brazílie od roku 2019 neupravuje čas kvůli sezónním vlivům.[8]

Nestandardizovaný čas[editovat | editovat zdroj]

Oproti stavu, kdy čas každé obce je synchronizován podle zeměpisné délky, tedy příslušného poledníku procházejícího jejím středem, s minutovými a popř. sekundovými rozdíly mezi časy blízkých míst, má dodržování časových pásem za následek odchylku od slunečního času. Přitom by teoreticky měla dosahovat nanejvýš 30 minut.

Zavedením pásmového času vzniklo v Brazílii několik oblastí, kde se pásmový čas od středního slunečního výrazně liší.

Východ Brazílie[editovat | editovat zdroj]

Na východě Brazílie leží rozsáhlá oblast východně od západního poledníku 37°30'. Nacházejí se zde hlavní města několika států, která mají následující městské poledníky západní šířky a tomu odpovídající střední sluneční čas:

Natal Rio Grande do Norte 35°12′   UTC-02:20:48
João Pessoa Paraíba 34°53′   UTC-02:19:32
Recife Pernambuco 34°54′   UTC-02:19:36
Maceió Alagoas 35°44′   UTC-02:22:56
Aracaju Sergipe 37°05′   UTC-02:28:04

Sluneční časy těchto měst jsou tedy blíže UTC-02:00 než UTC-03:00[4] a přirozenější by bylo dodržovat čas UTC-2. Například rozdíl od slunečního času je v Recife v průměru 40 minut a 24 sekund. Poledne nenastává mezi 11:43 a 12:14, jak by tomu bylo, kdyby byl na tomto místě respektován střední sluneční čas, ale mezi 11:03 a 11:33. Slunce vychází mezi 4:49[9] a 5:34,[10] což je pro místa blízko rovníku neobvyklé.

V období, kdy byl zaveden letní čas, byl tento v Recife vnímán jako jako správný a standardní,[11] kdežto standardní (nebo zimní) čas jako nesprávný.

Mato Grosso a Mato Grosso do Sul[editovat | editovat zdroj]

Anomálie jsou také ve východních a jižních obcích v Mato Grosso a Mato Grosso do Sul, avšak nejsou příliš veliké, nicméně se zde ve dvou oblastech používají jiné časy než oficiální.

 • Některé obce kolem města Barra do Garças na východě státu Mato Grosso dodržují UTC-3.[12] Městský poledník (52°16′ západní délky) leží východně od západního poledníku 52°30′ a tomu odpovídající střední sluneční čas je UTC-03:29:03. Obce používají tedy čas Brasílie, který jim náleží i teoreticky, ale de jure je ve státě Mato Grosso zaveden amazonský čas UTC-4.
  Hlavním důvodem anomálie jsou především socioekonomické a kulturní vztahy s blízkými obcemi ve státě Goiás. Tyto obce rovněž do roku 2019 nerespektovaly letní čas a v zimním období dodržovaly čas jako ve státě Goiás a v letním období čas jako v Mato Grosso.[13]
 • V některých obcích mezi městy Bataguassu a Três Lagoas na východě státu Mato Grosso do Sul se také užívá UTC-3. Jimi procházející poledníky (52°25′ západní délky, resp. 51°42′) také leží leží východně od západního poledníku 52°30′ a tomu odpovídá střední sluneční čas UTC-03:29:40, resp. UTC-03:25:48. Přestože oficiálně je zde dodržován amazonský čas UTC-4,[14][15] silné socioekonomické a kulturní vztahy s blízkými obcemi ve státě São Paulo vedou obce ve zdejším mikroregionu k používání času Brasílie.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Rozdělení kontinentální Brazílie do dvou časových pásem v roce 1913

Standardizace časových pásem byla zavedena 1. ledna 1914 po zveřejnění nařízení 2.784 z 18. června[16] a výnosu 10.546 z 5. listopadu 1913;[17] předtím každé místo synchronizovalo své hodiny podle slunečního času. Mezi tehdejším federálním hlavním městem (do roku 1960) Rio de Janeirem (UTC -02:52:41) a São Paulem (UTC -03:06:35) byl do té doby časový rozdíl 13′54″.[18] Například při zavedení pásmového času 31. prosince 1913 o půlnoci byl v Recife sluneční čas asi 2:19:36 za Greenwichským časem a poté byly hodiny otočeny zpět o 40 minut a 24 sekund[19] místo toho, aby se posunuly opačným směrem jen o 19 minut a 36 sekund.

Od zavedení pásmového času byla v Brazílii definována jen tři pásma, čas UTC-5 byl zaveden roku 2008.[20] Stejně dlouho platily ve státě Pará dva časy — UTC-3 na východě a UTC-4 na západě,[21] přičemž hranice mezi zónami vedla řekami Jari, Amazonka a Xingu až po hranici se státem Mato Grosso.[16]

Sezónní změna času byla zavedena dekretem 20.466 z 5. října 1931 a platila pro celou Brazílii.[22] Nazývala se hora de economia de luz, později horário de verão (letní čas). Až do 80. let platila ve třech obdobích v letních sezónách mezi roky 1931-33,[23] 1949-53[24][25] a 1963-68.[26] Nepřetržitě pak platila mezi lety 1985[27] a 2019.[8] Standardně měl přechod nastávat první listopadovou neděli v 00:00 a třetí únorovou neděli v 00:00 ve všech čtyřech časových pásmech, ale období platnosti a aplikace v jednotlivých státech se vyhláškami každoročně upravovaly. Ukončení letního času bylo ovlivňováno konáním karnevalu a v případě, že nastala kolize, posouval se jeho konec o týden na čtvrtou únorovou neděli.[28]

V letních sezónách 1985–86, 1986–87 a 1987–88 platil letní čas celostátně. Počínaje sezónou 1988–89 se přestal letní čas uplatňovat v severních státech kromě státu Tocantins,[29] kde platil až do sezóny 1990–91 a potom nepřerušeně od sezóny 1995–96 do 2002–03 a znovu v sezóně 2012–13. Dalšími výjimkami byly sezóny 1993-94 ve státě Amazonas[30] a letních sezón mezi roky 1999–2001 ve státě Roraima.[8] Počínaje sezónou 1990–91 se přestal letní čas uplatňovat v severovýchodních státech s výjimkou státu Bahia, kde nepřerušeně platil až do sezóny 2002–03 a potom v sezóně 2011–12.[31][32] Letní čas platil v celém severovýchodním regionu také v sezónách 1990–2000 až 2001–02.[8]

V roce 2008 byl předložen návrh zavést v zemi jednotný čas UTC-02:00,[33] ale tento návrh byl stažen.[34]

Průzkumy letech 2003 až 2018 došly k závěru, že letní čas by se měl vztahovat pouze na středozápadní, jihovýchodní a jižní region a začínat třetí říjnovou neděli.

V roce 2019, navzdory tomu, že ministerstvo hornictví a energetiky zveřejnilo studii, která ukazuje, že země zavedením letního času ušetřila od roku 2010 nejméně 1,4 miliardy realů, rozhodla vláda Jaira Bolsonara přecházení na letní čas ukončit.[35]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c d Jde o čas vztažený k Brasílii, hlavnímu městu Brazílie.
 2. a b c d Zkratka není v Brazílii ani v portugalštině používána a uplatňuje se vesměs v textech anglických a z nich odvozených.

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Fusos horários no Brasil na portugalské Wikipedii a Lista de períodos em que vigorou o horário de verão no Brasil na portugalské Wikipedii.

 1. a b c d e f Lei № 12.876, de 30 de outubro de 2013. Diário official da união República do Brasil. Imprensa Nacional, 2013-10-31, Ano CL, № 212, s. 1. Dostupné online. ISSN 1677-7042. (portugalsky) 
 2. a b Hora Legal Brasileira [online]. Fusos Brasil sem HV [cit. 2022-01-29]. Dostupné online. (portugalsky) 
 3. a b Fernando de Noronha Time – FNT Time Zone (Standard Time). www.timeanddate.com [online]. timeanddate [cit. 2022-01-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 4. a b c Brasília Time – BRT Time Zone / Brazil Time (Standard Time). www.timeanddate.com [online]. timeanddate [cit. 2022-01-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 5. a b Amazon Time – AMT Time Zone (Standard Time). www.timeanddate.com [online]. timeanddate [cit. 2022-01-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 6. a b Acre Time – ACT Time Zone (Standard Time). www.timeanddate.com [online]. timeanddate [cit. 2022-01-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 7. a b Lei № 12.876, de 30 de outubro de 2013. Planalto [online]. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, 2013-08-31 [cit. 2022-01-29]. Dostupné online. (portugalsky) 
 8. a b c d Decreto № 9.772, de 25 de abril de 2019. Planalto [online]. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, 2019-04-26 [cit. 2022-01-29]. Dostupné online. (portugalsky) 
 9. Nascer e pôr do sol Recife, Novembro 2020. www.sunrise-and-sunset.com [online]. [cit. 2022-01-29]. Dostupné online. (portugalsky) 
 10. Nascer e pôr do sol Recife, Julho 2020. www.sunrise-and-sunset.com [online]. [cit. 2022-01-29]. Dostupné online. (portugalsky) 
 11. Clock Changes in Recife, Pernambuco, Brazil 2002. www.timeanddate.com [online]. timeanddate [cit. 2022-01-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 12. Current Local Time in Barra do Garças, Mato Grosso, Brazil. www.timeanddate.com [online]. timeanddate [cit. 2022-01-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 13. CASTRO, Gabriel. No Brasil que dá certo, a hora nem sempre é a certa. VEJA [online]. 2014-05-18 [cit. 2022-01-29]. Dostupné online. (portugalsky) 
 14. Current Local Time in Bataguassu, Mato Grosso Do Sul, Brazil. www.timeanddate.com [online]. timeanddate [cit. 2022-01-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 15. Current Local Time in Três Lagoas, Mato Grosso Do Sul, Brazil. www.timeanddate.com [online]. timeanddate [cit. 2022-01-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 16. a b Decreto № 2.784, de 18 de junho de 1913. Planalto [online]. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos [cit. 2022-01-29]. Dostupné online. (portugalsky) 
 17. Decreto № 10.546, de 5 de novembro de 1913. Planalto [online]. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos [cit. 2022-01-29]. Dostupné online. (portugalsky) 
 18. A horal legal no Brazil. Almanak Laemmert: Administrativo, Mercantil e Industrial (RJ) - 1891 a 1940 [online]. memoria.bn.br [cit. 2022-01-29]. Dostupné online. (portugalsky) 
 19. Clock Changes in Recife, Pernambuco, Brazil 1913. www.timeanddate.com [online]. timeanddate [cit. 2022-01-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 20. Lei № 12.876, de 24 de abril de 2008. Planalto [online]. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, 2008-04-25 [cit. 2022-01-29]. Dostupné online. (portugalsky) 
 21. Santarém, Pará, Brazil — Sunrise, Sunset, and Daylength, April 2008. www.timeanddate.com [online]. timeanddate [cit. 2022-01-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 22. Decreto Nº 20.466 de 1 de outubro de 1931. Portal da Câmara dos Deputados, Atividade Legislativa, Legislação [online]. Câmara dos Deputados, 1931-10-03 [cit. 2022-01-30]. Dostupné online. (portugalsky) 
 23. Decreto nº 23.195, de 10 de Outubro de 1933. Portal da Câmara dos Deputados, Atividade Legislativa, Legislação [online]. Câmara dos Deputados, 1933-10-11 [cit. 2022-01-30]. Dostupné online. (portugalsky) 
 24. Decreto nº 27.496, de 24 de Novembro de 1949. Portal da Câmara dos Deputados, Atividade Legislativa, Legislação [online]. Câmara dos Deputados, 1949-11-26 [cit. 2022-01-30]. Dostupné online. (portugalsky) 
 25. Decreto Nº 32.308, de 24 de fevereiro de 1953. Portal da Câmara dos Deputados, Atividade Legislativa, Legislação [online]. Câmara dos Deputados, 1953-02-24 [cit. 2022-01-30]. Dostupné online. (portugalsky) 
 26. Decreto nº 63.429, de 15 de Outubro de 1968. Portal da Câmara dos Deputados, Atividade Legislativa, Legislação [online]. Câmara dos Deputados, 1968-10-16 [cit. 2022-01-30]. Dostupné online. (portugalsky) 
 27. Decreto Nº 91.698, de 27 de setembro de 1985. Portal da Câmara dos Deputados, Atividade Legislativa, Legislação [online]. Câmara dos Deputados, 1985-09-30 [cit. 2022-01-30]. Dostupné online. (portugalsky) 
 28. Decreto № 9.242, de 15 de dezembro de 2017. Planalto [online]. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, 2017-12-18 [cit. 2022-01-29]. Dostupné online. (portugalsky) 
 29. Decreto Nº 96.676, de 12 de setembro de 1988. Portal da Câmara dos Deputados, Atividade Legislativa, Legislação [online]. Câmara dos Deputados, 1988-09-13 [cit. 2022-01-30]. Dostupné online. (portugalsky) 
 30. Decreto № 942, de 28 de setembro de 1993. Planalto [online]. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, 2019-04-26 [cit. 1993-09-29]. Dostupné online. (portugalsky) 
 31. Decreto presidencial confirma: Bahia não adotará o Horário de Verão. Bahia em Pauta [online]. 2012-10-16 [cit. 2022-01-29]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2022-01-28. (portugalsky) 
 32. Decreto № 7.584, de 13 de outubro de 2011. Planalto [online]. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, 2011-10-13 [cit. 2022-01-29]. Dostupné online. (portugalsky) 
 33. Brazilian territory could have unified zone. DST News [online]. 2009-06-17 [cit. 2022-01-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 34. Projeto de Lei do Senado n° 486, de 2008. Atividade Legislativa [online]. Senado Federal, 2009-08-20 [cit. 2022-01-29]. Dostupné online. (portugalsky) 
 35. LIS, Laís; MAZUI, Guilherme. Bolsonaro assina decreto que acaba com o horário de verão. G1 [online]. globo.com, 2019-04-25 [cit. 2022-01-29]. Dostupné online. (portugalsky) 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]