Časová pásma v Austrálii

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Mapa časových zón

Časová pásma v Austrálii pokrývají vlastní kontinent o délkovém rozsahu 40°29', což odpovídá časovému rozdílu nejvýchodnějšího a nejzápadnějšího cípu území Austrálie 2,7 hodiny. Tento rozdíl náleží 3 časovým zónám, jak jsou definovány zákony jednotlivých australských států a teritorií.[1] Sezónní změna času je zavedena na části území.

Australská vnější teritoria používají vlastní čas příslušný ideálnímu časovému pásmu odpovídajícímu jejich zeměpisné délce, a to podle rozhodnutí federální vlády.

Standardizovaný čas[editovat | editovat zdroj]

Stanovení jednotek měr a vah, mezi kterými je uveden i čas, je v Austrálii v kompetenci centrální vlády.[2] Od r. 90. let 20. století je čas definován ve vztahu na UTC. Určení platného času ve vztahu k takto definovanému času UTC je v kompetenci jednotlivých států a teritorií. Tímto způsobem jsou na australském kontinentu definována tři základní časová pásma:

Západní standardní čas[editovat | editovat zdroj]

Západní standardní čas (Western Standard Time — WST) je stanoven jako UTC+08:00[3] a platí v Západní Austrálii[4].

Centrální standardní čas[editovat | editovat zdroj]

Centrální standardní čas (Central Standard Time — ACST[p 1]) je stanoven jako UTC+09:30[5] a platí v Jižní Austrálii[6] a Severním teritoriu[7].

Východní standardní čas[editovat | editovat zdroj]

Východní standardní čas (Eastern Standard Time — AEST[p 1]) je stanoven jako UTC+10:00[8] a platí v Queenslandu,[9] Novém Jižním Walesu,[10] Teritoriu hlavního města Austrálie,[11] Victorii[12] a Tasmánii.[13]

Odchylkou od východního standardního času je čas na Ostrově Lorda Howa, který je součástí Nového Jižního Walesu a dříve používal týž východní standardní čas. Od roku 1987 zde platí vlastní čas UTC+10:30,[10][14] ale jen po část roku. Sezónní změna času je zavedena, avšak čas se posunuje pouze o 30 minut, takže v létě je na ostrově stejný čas (UTC+11:00) jako v mateřském státě.[15]

Sezónní změna času[editovat | editovat zdroj]

Sezónní změna času je zavedena pouze v některých státech, a to v Jižní Austrálii,[16] Novém Jižním Walesu, Victorii,[17] Tasmánii[18] a na Teritoriu hlavního města. V Západní Austrálii,[p 2][19] Queenslandu a Severním Teritoriu se neužívá. Vlastní stanovení sezónní změny času je v kompetenci jednotlivých států a teritorií, a proto je sezónní čas nazýván různě: buď jako DST (Daylight Saving Time) — čas šetřící denní světlo nebo klasicky letní čas — summer time.

Případný začátek a konec sezonní změny musí být v Novém Jižním Walesu, Teritoriu hlavního města a Západní Austrálii definován zákonem, zatímco v ostatních státech a teritoriích je k tomu zmocněna vláda, nebo guvernér, přičemž takové vyhlášky se mohou vztahovat pouze na rok, ve kterém jsou vyhlášeny. Přechod na letní čas nastává ve 2.00 místního času. Od r. 2008 jsou data přechodu mezi všemi státy koordinována; letní čas nastává první říjnovou neděli a končí první dubnovou neděli.

Sezónní časová pásma jsou následující:

 • Centrální letní čas (Central Daylight Time — CDT) UTC+10:30,[20] který platí v Jižní Austrálii
 • Východní letní čas (Eastern Daylight Time — EDT) UTC+11:00,[21] který platí v Novém Jižním Walesu, Victorii, Tasmánii, na Teritoriu hlavního města a Jarvis Bay.

Během pravidelných period sezónního času je v Austrálii pět časových zón, a to včetně oblastí, které letní čas nemají:

Yancowinna County v Novém Jižním Walesu

Hranice[editovat | editovat zdroj]

Hranice mezi pásmy obecně sledují hranice jednotlivých států a teritorií s jedinou výjimkou, kterou je město Broken Hill a jeho okolí (Yancowinna County) v Novém Jižním Walesu. Na rozdíl od většiny státu je zde zaveden Centrální standardní čas jako v sousedící Jižní Austrálii.

Australská vnější teritoria[editovat | editovat zdroj]

Stanovení místních časů federálně spravovaných ostrovů spadá do kompetence federální vlády v Canbeře. S výjimkou Norfolku není sezónní změna času na ostrovech zavedena a časy platí takto:

Na základnách v Australském antarktickém území se používají se následující časy, a to celoročně s výjimkou Caseyho antarktické stanice, kde je sezónní posun tříhodinový:[27]

Nestandardizovaný čas[editovat | editovat zdroj]

Středozápadní čas[editovat | editovat zdroj]

Na pomezí mezi Západní a Jižní Austrálií se v několika obcích podél silnice A1 (Eyre Highway) používá čas UTC+08:45. V těchto obcích žije zhruba 200 obyvatel a od západu na východ to jsou: Caiguna, Madura, Mundrabilla, Eucla a Border Village, přičemž posledně jmenovaná obec je jediná patřící do Jižní Austrálie. Přestože tento čas není oficiální, nazývá se Středozápadní standardní čas (Central Western Standard Time — CWST). Jedná se o kompromis mezi západním a centrálním časem a hranice tohoto pásma jsou jasně označeny.[31] Sezonní změna času se zde nepoužívá, nicméně když byl letní čas v letech 2006 až 2009 zkušebně zaveden v Západní Austrálii, používal se i zde o hodinu posunutý čas.

Národní čas[editovat | editovat zdroj]

V některých případech, především v pracovních vztazích, se používá celonárodní čas. Např. prospekty při vydávání akcií obvykle určují čas uzavření nabídek vztažený k určitému místu, a to nezávisle na tom, odkud nabídka přichází. Podobně je to i časem prodeje akcií. Jiným případem je australská burza, která se řídí Východním standardním časem.

Na druhé straně federální legislativa se vztahuje k oficiálním standardním pásmům a v nich určené časy nebo lhůty se aplikují podle příslušného časového pásma, takže např. spisy určené federálnímu soudu mohou být podány v západnějším pásmu, když ve východnějším již lhůta uplynula.

Vlakové časy[editovat | editovat zdroj]

Indicko-pacifický vlak užívá při své cestě mezi stanicemi Kalgoorlie a Port Augusta vlastní čas, který je v létě definován jako UTC+09:00.[32] Důvodem je 2,5hodinový rozdíl mezi časem v Jižní a Západní Austrálii.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Před zavedením pásmového času měla každá obec právo určit svůj místní čas, což se obvykle dělo podle místního slunečního času. Standardizace byla iniciována v r. 1892 na Mezikoloniální konferenci zeměměřičů, na které delegáti přijali doporučení zavést greenwichský čas (GMT) jako základ pro standardizovaný čas.[2] Australská dominia uzákonila časová pásma v únoru 1895. V Západní Austrálii byl zaveden čas předcházející se oproti greenwichskému o 8 hodin, v Jižní Austrálii (a Severním teritoriu, které jí bylo spravováno) o 9 hodin a v Queenslandu, Novém Jižním Walesu, Victorii a Tasmánii o 10 hodin. Tato tři časová pásma se začala nazývat jako Eastern Standard Time (Východní standardní čas), Central Standard Time (Centrální standardní čas), a Western Standard Time (Západní standardní čas).

V květnu 1899 Jižní Austrálie posunula Centrální standardní čas o třicet minut dopředu. Bylo to v rozporu s obecnou mezinárodní praxí, že rozdíl mezi pásmy má být hodinový a příslušný poledník s odpovídajícím časem má procházet dotyčným územím, což pro Jižní Austrálii neplatí. Od toho roku proběhla v Austrálii jediná změna, a to zavedení Centrálního standardního času v oblasti Broken Hill v Novém Jižním Walesu. Když bylo od Jižní Austrálie odděleno Severní Teritorium (1911) a převedeno pod správu federální vlády, ponechalo si Centrální standardní čas. Podobně se téhož roku postupovalo, když bylo z Nového Jižního Walesu vyděleno Teritorium hlavního města, které si ponechalo Východní standardní čas.

Letní čas byl zaveden jednotně ve všech státech a teritoriích během první a druhé světové války a následně byl zrušen.[33] Prvním státem, který zavedl letní čas od té doby byla Tasmánie v r. 1968. Poté ho v r. 1971 zavedly Nový Jižní Wales, Victorie, Queensland a Jižní Austrálie. V Queenslandu byl letní čas zrušen hned následujícího roku a v r. 1992 zde po tříleté zkušební době proběhlo referendum o zavedení letního času, které skončilo porážkou jeho příznivců (54,5 % proti).[34] Nadále probíhají debaty o jeho znovuzavedení, např. padl návrh na zavedení letního času pouze na části území[35] a dokonce se k tomu ustanovila zvláštní strana.[36] Rovněž v Západní Austrálii proběhla v letech 1975, 1984, 1992 a 2009[37] referenda o zavedení letního času. Vždy před hlasováním byl letní čas zkušebně zaveden, ale ani v jednom z nich zavedení letního času neprošlo.

V r. 1986 byl neúspěšně vznesen návrh zavést v Jižní Austrálii Východní standardní čas a znovu v r. 1994 ve variantě s posunem Centrálního standardního času na UTC+10, opět neúspěšně.[2] V souvislosti letními olympijskými hrami v Sydney v r. 2000 byl přechod na letní čas proveden již 27. srpna, a to na všech územích, která měla zaveden východní letní čas (EDT), tedy v Novém Jižním Walesu, Victorii, Tasmánii a na Teritoriu hlavního města. Podobným způsobem se postupovalo v r. 2006, kdy byl letní čas o jeden týden prodloužen kvůli hrám Commonwealthu v Melbourne, přičemž kromě výše uvedených států jej prodloužila i Jižní Austrálie a letní čas skončil až 2. dubna. 4. října 2015 se změnil standardní čas na ostrově Norfolk z UTC+11:30, který zde platil od roku 1951, na UTC+11:00, aniž by došlo k úpravě letního času; tak se dosavadní půlhodinová sezónní změna upravila na hodinovou.[38]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. a b První písmeno A ve zkratce se v domácím kontextu často vynechává; zkratka pak může být zaměněna s časovým pásmem v USA.
 2. Od r. 2009, kdy skončila tříletá zkušební doba.
 3. a b Standardní čas[24] definovaný na daném území jako základní, od jehož definice se odvíjí sezónní změna času.

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Time in Australia na anglické Wikipedii.

 1. Time zones and daylight saving [online]. Australian Government [cit. 2022-02-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-04-28. (anglicky) 
 2. a b c The Australian National Time System [online]. National Standards Commission, 2003-01-08 [cit. 2013-06-01]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. (anglicky) 
 3. Australian Western Standard Time – AWST Time Zone / Western Standard Time (Standard Time). www.timeanddate.com [online]. timeanddate [cit. 2022-02-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 4. Standard Time Act 2005. Western Australian Legislation [online]. Government of Western Australia, 2005 [cit. 2022-02-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 5. Australian Central Standard Time (ACST). www.timeanddate.com [online]. timeanddate [cit. 2022-02-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 6. Standard Time Act 2009 [online]. South Australian Legislation, 2009 [cit. 2013-05-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 7. STANDARD TIME ACT 2005 [online]. NORTHERN TERRITORY OF AUSTRALIA, 2005 [cit. 2013-05-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2006-08-31. (anglicky) 
 8. Australian Eastern Standard Time (AEST). www.timeanddate.com [online]. timeanddate [cit. 2022-02-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 9. Standard Time Act 1894, current as at 1 September 2005. Queensland Legislation [online]. Queensland Government, 2013 [cit. 2022-02-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 10. a b Standard Time Act 1987 No. 149 [online]. New South Wales Government [cit. 2022-02-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 11. Standard Time and Summer Time Act 1972 – main page [online]. ACT legislation register, 2001 [cit. 2013-05-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 12. Victorian Consolidated Acts. Standard time in Victoria [online]. Australasian Legal Information Institute, 1986 [cit. 2013-05-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 13. Tasmanian Consolidated Acts. STANDARD TIME ACT 1895 [online]. Australasian Legal Information Institute [cit. 2013-05-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 14. Lord Howe Standard Time – LHST Time Zone (Standard Time). www.timeanddate.com [online]. timeanddate [cit. 2022-02-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 15. Lord Howe Daylight Time – LHDT Time Zone (Daylight Saving Time). www.timeanddate.com [online]. timeanddate [cit. 2022-02-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 16. Daylight Saving Act 1971 [online]. South Australian Legislation, 1986 [cit. 2013-05-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 17. Victorian Consolidated Acts. SUMMER TIME ACT 1972. Version incorporating amendments as at 31 May 2012 [online]. Australasian Legal Information Institute, 1986 [cit. 2013-05-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 18. Daylight Saving Act [online]. Tasmanian Legislation [cit. 2013-05-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 19. Daylight Saving Time – Implementation [online]. [cit. 2013-05-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 20. Australian Central Daylight Time (ACDT). www.timeanddate.com [online]. timeanddate [cit. 2022-02-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 21. Australian Eastern Daylight Time (AEDT). www.timeanddate.com [online]. timeanddate [cit. 2022-02-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 22. Cocos Islands Time – CCT Time Zone (Standard Time). www.timeanddate.com [online]. timeanddate [cit. 2022-02-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 23. Christmas Island Time – CXT Time Zone (Standard Time). www.timeanddate.com [online]. timeanddate [cit. 2022-02-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 24. What Is Standard Time?. www.timeanddate.com [online]. timeanddate [cit. 2022-02-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 25. Norfolk Time – NFT Time Zone (Standard Time). www.timeanddate.com [online]. timeanddate [cit. 2022-02-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 26. Norfolk Daylight Time – NFDT Time Zone (Daylight Saving Time). www.timeanddate.com [online]. timeanddate [cit. 2022-02-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 27. a b Clock Changes in Casey, Antarctica (Casey base, Bailey Peninsula). www.timeanddate.com [online]. timeanddate [cit. 2022-03-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 28. Time Zone in Mawson, Antarctica (Mawson Base, Holme Bay). www.timeanddate.com [online]. timeanddate [cit. 2022-02-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 29. Time Zone in Davis, Antarctica (Davis Base, Vestfold Hills). www.timeanddate.com [online]. timeanddate [cit. 2022-02-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 30. a b Time Zone in Casey, Antarctica (Casey base, Bailey Peninsula). www.timeanddate.com [online]. timeanddate [cit. 2022-02-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 31. The Official Unofficial Time Zone Sign [online]. Confluence.org, 2004-12-07 [cit. 2013-05-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 32. CHIPPERFIELD, Mark. Australia: Across a continent on the No Worries Express. The Telegraph. Telegraph Media Group, 2005-01-18. Dostupné online [cit. 2013-06-03]. ISSN 0307-1235. (anglicky) 
 33. Implementation Dates of Daylight Saving Time within Australia [online]. Bureau of Meteorology, 2013 [cit. 2013-06-03]. Dostupné online. (anglicky) 
 34. WESTCOTT, Mary. Daylight Saving in Queensland: Daylight Saving for South East, Queensland Referendum Bill 2010 (Qld). Brisbane: Queensland Parliamentary Library, July 2010. 35 s. Dostupné online. ISBN 978-1-921056-87-1. S. 19. (anglicky) 
 35. Daylight Saving for South East Queensland Referendum Bill 2010 [online]. Office of the Queensland Parliamentary Counsel, 2010-04-14 [cit. 2013-06-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 36. Daylight Saving for South East Queensland political party [online]. DS4SEQ, 2013 [cit. 2013-06-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-02-03. (anglicky) 
 37. Daylight Saving Bill (No. 2) 2006 [online]. Parliament of Western Australia, 2006 [cit. 2013-06-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 38. HARDGRAVE, Gary. Norfolk Island standard time changes 4 October 2015. Connecting Australians [online]. Australian Government, The Department of Infrastructure, Transport, Regional Development and Communications, 2015-09-03 [cit. 2022-03-24]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]