Číselník

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Číselník je obvykle uspořádaný seznam entit (nejčastěji ve formě tabulky nebo katalogu), kde je každé konkrétní entitě přičleněn jednoznačný kód.

Množině konkrétních předmětů, vlastností nebo vztahů je v číselníku systémem 1:1 přičleněna množina jednoznačných identifikačních kódů. Entity zde uvedené jsou vhodným způsobem očíslovány buďto přímo čísly (zpravidla kladnými celočíselnými čísly respektive přirozenými čísly), nebo označeny kombinacemi několika číslic (řetězcem číslic), mohou však být označeny v rámci daného číselníku i jakoukoliv jinou unikátní (jednoznačnou) a jedinečnou kombinací jak číselných tak i nečíselných znaků.

V běžné lidské praxi se číselníky používají na mnoha místech již dlouho. Mezi nejběžněji používané číselníky patří například běžný telefonní seznam, kde je ke každé telefonní lince resp. telefonnímu účastníkovi v rámci příslušné telefonní sítě jednoznačně přiděleno jedinečné telefonní číslo. Jiným příkladem budiž přehled poštovních směrovacích čísel, kde v České republice i na Slovensku je každému poštovnímu doručovacímu obvodu (okrsku) přidělena unikátní pětimístná číselná kombinace zkráceně označovaná jako PSČ.

Číselníkem v tomto smyslu může být vlastně i běžný kalendář, kde každému datu resp. dnu kombinací čísla roku (letopočtu), čísla měsíce v daném roce a čísla dne v měsíci daného roku můžeme přiřadit jednoznačný číselný kód (příklad: datum dne 28. října 1918 pak odpovídá jednoznačná kombinace číslic 19181028 nebo 28101918 apod.).

Mezinárodní číselníky[editovat | editovat zdroj]

Některé číselníky mají povahu čistě interní či privátní (obvykle se zde jedná o číselníky jednoúčelové - např. ceníky prací a služeb soukromých firem), jiné mohou mít platnost regionální, oborovou, národní, státní, kontinentální resp. nadnárodní, některé z nich mohou mít platnost i celosvětovou (obvykle se jedná o číselníky víceúčelové). Příkladem celosvětově platných číselníků budiž například číselník všech států světa nebo číselník Mezinárodní klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace WHO (číselník diagnóz) nebo i celosvětově platné katalogy astronomických objektů atd. apod.

Podle použití se v praxi může jednat o číselníky úzce specializované respektive oborové (např. číselníky zdravotních výkonů VZP platné v ČR pro oblast veřejného zdravotního pojištění) nebo mezioborové (například číselník českých státních norem), případně číselník univerzální (kupř. seznam poštovních směrovacích čísel).

Použití v informatice a výpočetní technice[editovat | editovat zdroj]

Díky unikátnosti (jedinečnosti) přiděleného kódu se číselníky velmi dobře hodí pro použití v oblasti výpočetní techniky a počítačů. Zde je jejich použití velmi výhodné zejména v databázových systémech, kde tyto číselníky mohou velmi snadno tvořit tzv. doménové relace pro ostatní nečíselníkové tabulky: jako jejich primární klíče.

Ve formě číselníku bývají často také referenční data, což jsou standardizované výčtové tabulky, seznamy přípustných hodnot, kterých mohou nabývat ostatní datové položky. Referenční data obvykle udržují normotvorné organizace, příkladem může být seznam zkratek zemí ISO 3166-1. Pojmy číselník a referenční data se používají jako synonyma.

Využití číselníků[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]