Čínská pentatonika

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Čínská pentatonika (také durová pentatonika nebo durová pentatonická stupnice) je pojem z oboru hudební nauky, který je používán pro typ pětitónové hudební stupnice.

Složení čínské pentatoniky[editovat | editovat zdroj]

Čínská pentatonika je obvykle odvozována od diatonické durové stupnice, ze které vznikne vynecháním jejího čtvrtého stupně (kvarty) a sedmého stupně (septimy).

Notový zápis čínské pentatoniky v C dur

Následující tabulka obsahuje seznam intervalů jednotlivých stupňů vzhledem k základnímu tónu. Jako příklad je použita čínská pentatonika v C dur, jejíž notaci obsahuje výše uvedený obrázek.

Stupeň Interval C dur
I Prima c
II Velká sekunda d
III Velká tercie e
IV Čistá kvinta g
V Velká sexta a
VI = I Oktáva c

Seznam čínských pentatonik[editovat | editovat zdroj]

Následující tabulka obsahuje kompletní seznam čínských pentatonických stupnic podle tóniny.

Tónina Složení Předznamenání
Cis dur cis dis eis gis ais cis 7#
Fis dur fis gis ais cis dis fis 6#
H dur h cis dis fis gis h 5#
E dur e fis gis h cis e 4#
A dur a h cis e fis a 3#
D dur d e fis a h d 2#
G dur g a h d e g 1#
C dur c d e g a c žádné
F dur f g a c d f 1b
B dur b c d f g b 2b
Es dur es f g b c es 3b
As dur as b c es f as 4b
Des dur des es f as b des 5b
Ges dur ges as b des es ges 6b
Ces dur ces des es ges as ces 7b

Význam čínské pentatoniky[editovat | editovat zdroj]

Čínská pentatonika je velice oblíbena například v country a folkové hudbě pro svou jednoduchost (jak co se týká prstokladů, tak co se týká melodického cítění).

Dalším důvodem je její harmonická nejednoznačnost – díky vynechání septimy (ve které se liší jónský modus od mixolydického) a kvarty (ve které se liší jónský modus od lydického) lze tuto stupnici například při improvizaci použít „ve smyslu“ kteréhokoliv z těchto modů. Při harmonických změnách mezi tónikou, subdominantou a dominantou v durové tónině je tedy velice těžké zahrát (například při improvizaci) nesprávný tón, pokud se hudebník striktně drží na čínské pentatonice.

Mody čínské pentatoniky[editovat | editovat zdroj]

Jednotlivé mody pentatoniky jsou obvykle pojmenovány po příslušných modech durové stupnice (jedná se o moderní pojmenování, které nemá žádný historický kořen – jeho charakter je spíše pomocný). V následující tabulce je pro každý stupeň uveden název, charakter a složení v C dur. Ve sloupci Lze použít jsou vyjmenovány mody diatonické durové stupnice, jejichž podmnožinou je příslušný modus pentatoniky (to znamená, že jej lze použít k nahrazení příslušných diatonických modů).

Stupeň Název modu Charakter Složení (C dur) Lze použít
I jónský pentatonický čínská pentatonika (bez kvarty a septimy) c – d – e – g – a lydický, jónský, mixolydický
II dórský pentatonický bez tercie (nemá vyhraněný mollový nebo durový charakter) d – e – g – a – c mixolydický, dórský, aiolský
III frygický pentatonický mollový modus bez sekundy a kvinty e – g – a – c – d aiolský, frygický, lokrický
IV mixolydický pentatonický bez tercie (nemá vyhraněný mollový nebo durový charakter) g – a – c – d – e jónský, mixolydický, dórský
V aiolský pentatonický mollový modus bez sekundy a sexty a – c – d – e – g frygický, aiolský, dórský

Nejzajímavějším a nejčastěji používaným (samozřejmě kromě základního na prvním stupni) je modus na pátém stupni, který je také někdy označován jako "mollová pentatonika" nebo "bluesová pentatonika"

Související články[editovat | editovat zdroj]