Úkos

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Pojmem úkos rozumíme v technice odklon plochy (většinou rovinné) od základní kolmice nebo rovnoběžky.

Druhy úkosů[editovat | editovat zdroj]

Funkční úkosy

  • úkosy upínacích klínů – Klíny ČSN 02 2512, 02 2513, 02 2514, 02 2531 mají úkos 1 : 100
  • úkosy stavěcích klínů
  • úkosy klínových vymezovacích lišt u přímých vedení strojů

Technologické úkosy

Konstrukční úkosy

  • odlitků – navrhuje konstruktér z pevnostních důvodů (například úkosy stěn skříní), jsou větší než slévárenské úkosy.
  • montážní úkosy – táhlé náběhy usnadňující montáž (například u čepů k lisování)

Kótování úkosů[editovat | editovat zdroj]

Výpočet a způsoby kreslelní a kótování úkosů
  • krajními kótami – pro méně přesné úkosy
  • velikostí úhlu – u větších úhlů, montážní úkosy
  • zlomkem (poměrem) – 1:U se slovním označením ÚKOS a značkou > orientovanou dle směru úkosu
  • údaj v procentech nebo v promile (na strojních výkresech se neužívá)