Úřední razítko

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Úřední razítko je v českém zákoně č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky, legislativní zkratka pro razítko, na němž je vyznačen malý státní znak. Takové razítko má být kulaté, o průměru 20 mm, 25 mm nebo 36 mm, a státní znak je vyobrazen uvnitř kruhu, na jehož obvodu je označení oprávněné osoby, popřípadě i označení její organizační součásti a sídla. Používá-li oprávněná osoba více úředních razítek, musí tato razítka obsahovat i pořadová čísla. Otisk úředního razítka je jednobarevný, barvu razítka zákon nestanoví.

Osoby oprávněné užívat státní znak vyjmenovává § 2 téhož zákona; malý státní znak používají na rozhodnutích a jiných úředních aktech nebo na listinách osvědčujících důležité skutečnosti, vydávaných při výkonu své zákonem stanovené působnosti, tedy na veřejných listinách. Jiné osoby nesmí státní znak používat.

Razítka samosprávných celků[editovat | editovat zdroj]

Pro razítko obce zákon o obcích (č. 128/2000 Sb.) název „úřední razítko“ nezavádí a ponechává jej vyhrazený pro razítko s malým státním znakem, určené pro listiny vydávané v přenesené působnosti. Razítko obce, městského obvodu nebo městské části mohou podle § 111 odst. 5 a § 141 odst. 4 obec, městský obvod nebo městská část používat v případech, kdy není předepsáno použití úředního razítka s malým státním znakem. Razítko statutárního města, městského obvodu nebo městské části má uprostřed znak příslušného samosprávného celku a po obvodu razítka má jeho název. Tvar ani barva razítka nejsou zákonem stanoveny. Pro jiné obce než statutární města zákon podobu razítka obce nestanoví.

Podle § 70a zákona o krajích (č. 129/2000 Sb.) může kraj používat vlastní razítko, avšak podobu razítka zákon nestanoví. Rovněž však platí, že razítko kraje se používá pouze tehdy, nejde-li o výkon přenesené působnosti.

Podle § 15 odst. 5 zákona o hlavním městě Praze (č. 131/2000 Sb.) mohou hlavní město Praha a jeho městské části používat vlastní razítka. Razítko má uprostřed znak hlavního města Prahy nebo městské části a po obvodu razítka je uveden celý název města nebo městské části. K otištění razítka nesmí být použita černá barva. Tvar razítka zákon výslovně nestanoví. Podle § 82 musí být všechna rozhodnutí vydaná v samostatné působnosti hlavního města Prahy opatřena razítkem s označením „Hlavní město Praha“ s malým znakem hlavního města Prahy, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Podle § 105 se všechna rozhodnutí vydaná v samostatné působnosti městské části opatří razítkem s označením „Městská část“ a názvem městské části, s malým znakem městské části, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Při výkonu přenesené působnosti musí být použito razítko s malým státním znakem.

Kulatá razítka[editovat | editovat zdroj]

Ačkoliv se někdy úřednímu razítku říká zjednodušeně „kulaté razítko“, nic nebrání jiným osobám, aby používaly takové kulaté razítko, které státní znak neobsahuje – například firemní, poštovní, turistické atd.

Kulatý tvar je výslovně předepsaný pouze pro úřední razítko státního orgánu. Pro razítka obcí, krajů ani městských částí a městských obvodů v samostatné působnosti není kulatý tvar výslovně předepsán, avšak tradičně bývá dodržován. U hlavního města Prahy, statutárních měst a jejich částí lze vhodnost kulatosti razítka nepřímo odvozovat z požadavku, že po obvodu razítka má být uveden název subjektu.