Přeskočit na obsah

Účetní období

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Účetní období je období, za které účetní jednotka vyhotovuje účetní závěrku. Účetní období trvá zpravidla jeden rok (respektive 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců). Pouze v mimořádných případech může být kratší (například při zániku účetní jednotky), ale i delší (tato situace může nastat při změně účetního období z kalendářního roku na rok hospodářský).

Jako účetní období se uplatňuje:

  • kalendářní rok, kdy je účetní období shodné s kalendářním rokem (začíná 1. ledna a končí 31. prosince) nebo
  • hospodářský (fiskální) rok, kdy účetní období začíná jiným prvním dnem v měsíci než 1. ledna.